Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Verhaagh, J.

Burgelijke naam Verhaagh, J.
Naamsvarianten
 • Jac. Verhaegh
Periode 1831-1863
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Jacobus Verhaagh (1831-1863), missionaris te Padang (Sumatra). Kort na zijn priesterwijding in 1855 in Roermond trok hij naar Ned. Indië, alwaar hij in 1856 benoemd werd tot onderpastoor van Padang. In 1863 keerde hij terug maar hij overleed onderweg. (Katholiek Documentatie Centrum, knipselverzameling)

Biografie(engels)

Jacobus Verhaagh (1831-1863), missionary in Padang (Sumatra). He left for the Netherlands Indies in 1855 shortly after his ordination as a priest in Roermond. After his arrival, he was appointed as a sub-vicar of Padang. In 1863 he returned, but he died on his way home (Katholiek Documentatie Centrum, Collection of press cuttings).

Activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Padang
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het kleine zich op het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen bevindende persoonsarchief van J.  Verhaagh bevat ingekomen brieven van uiteenlopende en vaak niet geïdentificeerde correspondenten binnen Nederlands-Indië en in Nederland, onder meer bestuursambtenaren, militairen en familieleden (vooral jaren 1850 en ’60).

Beschrijving archief (Engels)

The small personal archive of J. Verhaagh, which has been deposited in the Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, contains incoming letters of various and often unidentified correspondents in the Netherlands Indies and in the Netherlands, including civil servants, military men and family members (especially the 1850s and 1860s).

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1815-1882
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,12 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst (concept)
Toegang titel Archief J. Verhaagh (+1863), missionaris te Padang (Sumatra), 1815-1882
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Ned. Indië

 

 

7. Brieven van Mère M. Louise, osu te Surabaia en Noordwijk (Batavia) (Indonesië), en zr. Cornelie te Batavia. 1860-1861. 1 omslag [Mère Louise is zijn zus.]

 

17. Brieven van J. Nijboer en C.C.E. Nijboer-Ehrenfeld te Padang. De inhoud handelt meestal over financiële bijdragen voor kinderen die in het Vincentius-huis zitten. 1856-1863.

 

54. Brieven van M. van den Elzen, pastoor en missionaris te Soerabaya vanaf 1859. 1858-1861.

 

55. Brieven van C.J.H. Franssen pastoor en  missionaris te Soerabaya en vanaf 1860 te Ambarawa. 1856-1861.

 

58. Brieven van Petrus Maria [Vrancken], apostolisch vicaris van Batavia. 1856-1863.

 

10. Herderlijk schrijven van mgr. P.M. Vrancken, apostolisch vicaris van Batavia (Indonesië). 1863.

 

41. Brieven van verschillende schrijvers aan de J. Lijnen, pastoor te Padang, de latere provicaris van Batavia. 1857-1858, z.j.

 

47. Stukken (voornamelijk brieven) over mgr. J. Lijnen die als een van de eerste missionarissen naar Indië vertrekt en als pro-vicaris stierf te Batavia. 1815-1882.

 

48. Brieven van pastoor J. Lijnen te Batavia en andere plaatsen. 1852-1862.

 

64. Brief van Snackeij aan de heer Lijnen pastoor van Padang. 1856.

NB: in het Maleis.

 

70. Bidprentje van mgr. Joseph Lijnen. Met foto. 1882, z.j.

 

Archivalie elders

Ursulinen van Noordwijk [doorklikmogelijkheid naar format]

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Biografische gegevens

Jacobus Verhaagh (1831-1863), missionaris te Padang (Sumatra). Kort na zijn priesterwijding in 1855 in Roermond trok hij naar Ned. Indië, alwaar hij in 1856 benoemd werd tot onderpastoor van Padang. In 1863 keerde hij terug maar hij overleed onderweg. (Katholiek Documentatie Centrum, knipselverzameling)

Biografie(engels)

Jacobus Verhaagh (1831-1863), missionary in Padang (Sumatra). He left for the Netherlands Indies in 1855 shortly after his ordination as a priest in Roermond. After his arrival, he was appointed as a sub-vicar of Padang. In 1863 he returned, but he died on his way home (Katholiek Documentatie Centrum, Collection of press cuttings).

Activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Padang

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het kleine zich op het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen bevindende persoonsarchief van J.  Verhaagh bevat ingekomen brieven van uiteenlopende en vaak niet geïdentificeerde correspondenten binnen Nederlands-Indië en in Nederland, onder meer bestuursambtenaren, militairen en familieleden (vooral jaren 1850 en ’60).

Beschrijving archief (Engels)

The small personal archive of J. Verhaagh, which has been deposited in the Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, contains incoming letters of various and often unidentified correspondents in the Netherlands Indies and in the Netherlands, including civil servants, military men and family members (especially the 1850s and 1860s).

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1815-1882
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,12 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst (concept)
Toegang titel Archief J. Verhaagh (+1863), missionaris te Padang (Sumatra), 1815-1882
Bijzondere relevantie

Ned. Indië

 

 

7. Brieven van Mère M. Louise, osu te Surabaia en Noordwijk (Batavia) (Indonesië), en zr. Cornelie te Batavia. 1860-1861. 1 omslag [Mère Louise is zijn zus.]

 

17. Brieven van J. Nijboer en C.C.E. Nijboer-Ehrenfeld te Padang. De inhoud handelt meestal over financiële bijdragen voor kinderen die in het Vincentius-huis zitten. 1856-1863.

 

54. Brieven van M. van den Elzen, pastoor en missionaris te Soerabaya vanaf 1859. 1858-1861.

 

55. Brieven van C.J.H. Franssen pastoor en  missionaris te Soerabaya en vanaf 1860 te Ambarawa. 1856-1861.

 

58. Brieven van Petrus Maria [Vrancken], apostolisch vicaris van Batavia. 1856-1863.

 

10. Herderlijk schrijven van mgr. P.M. Vrancken, apostolisch vicaris van Batavia (Indonesië). 1863.

 

41. Brieven van verschillende schrijvers aan de J. Lijnen, pastoor te Padang, de latere provicaris van Batavia. 1857-1858, z.j.

 

47. Stukken (voornamelijk brieven) over mgr. J. Lijnen die als een van de eerste missionarissen naar Indië vertrekt en als pro-vicaris stierf te Batavia. 1815-1882.

 

48. Brieven van pastoor J. Lijnen te Batavia en andere plaatsen. 1852-1862.

 

64. Brief van Snackeij aan de heer Lijnen pastoor van Padang. 1856.

NB: in het Maleis.

 

70. Bidprentje van mgr. Joseph Lijnen. Met foto. 1882, z.j.

 

Archivalie elders

Ursulinen van Noordwijk [doorklikmogelijkheid naar format]

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering