Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Wijckerslooth, Cornelis Lodewijk baron van

Burgelijke naam Wijckerslooth, Cornelis Lodewijk baron van
Periode 1786-1851
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Cornelis Lodewijk baron van Wijkerslooth (1786-1851), bisschop. Na zijn priesterwijding in Paderborn in 1811 was hij tot 1833 werkzaam aan het groot seminarie te Warmond. In dat jaar werd hij bisschop van Curium i.p.i. [Latijn: in partibus infidelibus]. Hij bemoeide zich met de missie in de Nederlandse koloniën in Oost- en West-Indië. In 1823/1827 werd hij door de congregatie De Propaganda Fide benoemd tot procurator van de missie in West-Indië. De inhoud van deze functie was niet zo nauwkeurig omschreven. Volgens het kerkelijk recht is een procurator een zaakwaarnemer, een persoon die bevoegd is namens een andere persoon te handelen. In 1844 kreeg Van Wijkerslooth deze functie ook voor de missie in Oost-Indië. Zijn wens dat de door hem tot aan zijn dood bewoonde buitenplaats Duinzigt in Oegstgeest een kweekschool voor missionarissen zou worden is nooit realiteit geworden.

Biografie(engels)

Cornelis Lodewijk, Baron Van Wijkerslooth (1786-1851), bishop. After his ordination as a priest in Paderborn in 1811, he was active in the major seminary in Warmond until 1833.  In that year he became Bishop of Curium i.p.i. [Latin: in partibus infidelibus].  He was busy with the mission in the Dutch colonies in the East and West Indies. In 1823/1827 he was appointed procurator of the mission in the West Indies by the Congregation De Propaganda Fide. The content of this function lacked an exact definition. According to the ecclesiastical law a procurator is an agent, a person who has the right to act on behalf of another person. In 1844 Van Wijkerslooth also received this function for the mission in the East Indies. His wish that the estate Duinzigt where he lived would become a training school for missionaries has never been realised.

Activiteiten
 • Ondersteuning
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederland
 • Ned. Indië
 • Suriname
 • Curacao
Selectie uit de literatuur
Titel
 • lemma Wijckersloot, Cornelis Lodewijk baron van
Auteur
 • Hensen
Paginering
 • dl. 3, 1498-1499
Uitgever
 • Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
Jaar van uitgave
 • 1914
Meer over het archief
Beschrijving archief

Slechts 10 stukken handelen over de missie. Het gaat om brieven en andere stukken.

Beschrijving archief (Engels)

Only ten documents deal with the mission. The archive consists of letters and other documents.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1818-1851
Openbaarheid openbaar
Omvang 20 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Leeuwenberg, H.L.Ph. en A.M.A. van Geloven, Aartspriesters Hollandse Zending (Utrecht 1982) 387-389
Subarchief van

Aartspriesters Hollandse Zending

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Het archief is van belang omdat het de periode bestrijkt waarin de Nederlandse missie nog in de kinderschoenen stond. De incidentele pogingen om te missioneren gingen uit van de seculiere clerus. Er waren in 1850 in Nederland nog maar nauwelijks echte missiecongregaties.

Vermeldenswaard zijn:

Stukken over de missie in West-Indië (voornamelijk Suriname), 1825-1850 (inv. nrs. 2536-2537)

Stukken over de missie in Ned. Indië, 1821-1850 (inv. nr. 2538)

Brief kerkbestuur Padang aan de vice-superior over de moord op kapelaan Th. Staal door zijn Javaanse bediende, 1847 (inv. nr. 2540)

Brieven van de missionarissen N. Moonen en H. van der Grinten aan de secretaris van de apostolisch vivaris van 's-Hertogenbosch, ca. 1855 (inv. nr. 2542)

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De brief waarbij prof. Van Wiijckerslooth wordt aangesteld tot procurator van de West-Indische missies d.d. 17 februari 1827 is afgedrukt in: A.J.J.M. van den Eerenbeemt, De missie-actie in Nederland (ca 1600-1940) (Nijmegen, 1945) 171.

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Biografische gegevens

Cornelis Lodewijk baron van Wijkerslooth (1786-1851), bisschop. Na zijn priesterwijding in Paderborn in 1811 was hij tot 1833 werkzaam aan het groot seminarie te Warmond. In dat jaar werd hij bisschop van Curium i.p.i. [Latijn: in partibus infidelibus]. Hij bemoeide zich met de missie in de Nederlandse koloniën in Oost- en West-Indië. In 1823/1827 werd hij door de congregatie De Propaganda Fide benoemd tot procurator van de missie in West-Indië. De inhoud van deze functie was niet zo nauwkeurig omschreven. Volgens het kerkelijk recht is een procurator een zaakwaarnemer, een persoon die bevoegd is namens een andere persoon te handelen. In 1844 kreeg Van Wijkerslooth deze functie ook voor de missie in Oost-Indië. Zijn wens dat de door hem tot aan zijn dood bewoonde buitenplaats Duinzigt in Oegstgeest een kweekschool voor missionarissen zou worden is nooit realiteit geworden.

Biografie(engels)

Cornelis Lodewijk, Baron Van Wijkerslooth (1786-1851), bishop. After his ordination as a priest in Paderborn in 1811, he was active in the major seminary in Warmond until 1833.  In that year he became Bishop of Curium i.p.i. [Latin: in partibus infidelibus].  He was busy with the mission in the Dutch colonies in the East and West Indies. In 1823/1827 he was appointed procurator of the mission in the West Indies by the Congregation De Propaganda Fide. The content of this function lacked an exact definition. According to the ecclesiastical law a procurator is an agent, a person who has the right to act on behalf of another person. In 1844 Van Wijkerslooth also received this function for the mission in the East Indies. His wish that the estate Duinzigt where he lived would become a training school for missionaries has never been realised.

Activiteiten
 • Ondersteuning

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederland
 • Ned. Indië
 • Suriname
 • Curacao

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • lemma Wijckersloot, Cornelis Lodewijk baron van
Auteur
 • Hensen
Paginering
 • dl. 3, 1498-1499
Uitgever
 • Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
Jaar van uitgave
 • 1914

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Slechts 10 stukken handelen over de missie. Het gaat om brieven en andere stukken.

Beschrijving archief (Engels)

Only ten documents deal with the mission. The archive consists of letters and other documents.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1818-1851
Openbaarheid openbaar
Omvang 20 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Leeuwenberg, H.L.Ph. en A.M.A. van Geloven, Aartspriesters Hollandse Zending (Utrecht 1982) 387-389
Subarchief van

Aartspriesters Hollandse Zending

Bijzondere relevantie

Het archief is van belang omdat het de periode bestrijkt waarin de Nederlandse missie nog in de kinderschoenen stond. De incidentele pogingen om te missioneren gingen uit van de seculiere clerus. Er waren in 1850 in Nederland nog maar nauwelijks echte missiecongregaties.

Vermeldenswaard zijn:

Stukken over de missie in West-Indië (voornamelijk Suriname), 1825-1850 (inv. nrs. 2536-2537)

Stukken over de missie in Ned. Indië, 1821-1850 (inv. nr. 2538)

Brief kerkbestuur Padang aan de vice-superior over de moord op kapelaan Th. Staal door zijn Javaanse bediende, 1847 (inv. nr. 2540)

Brieven van de missionarissen N. Moonen en H. van der Grinten aan de secretaris van de apostolisch vivaris van 's-Hertogenbosch, ca. 1855 (inv. nr. 2542)

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De brief waarbij prof. Van Wiijckerslooth wordt aangesteld tot procurator van de West-Indische missies d.d. 17 februari 1827 is afgedrukt in: A.J.J.M. van den Eerenbeemt, De missie-actie in Nederland (ca 1600-1940) (Nijmegen, 1945) 171.

Informatiewaarde Gering