Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Bekkum, Willem van

Burgelijke naam Bekkum, Willem van
Periode 1910-1998
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Willem van Bekkum (1910-1988) werd geboren in 1910 in Achterveld. Hij ging op school bij het Gezelschap van het Goddelijk Woord (SVD) in Uden en werd tot priester gewijd in 1935 door bisschop Hopmans van Breda. In 1936 kwam hij aan op Flores, één van de Kleine Sunda-eilanden. Zijn eerste standplaats was Roeteng in 1937, waar hij als rondreizend missionaris, later als onderschoolbeheerder werkte. In 1951 werd hij op voordracht van de Manggaraise missionarissen benoemd tot de eerste apostolisch vicaris van Roeteng. Hij nam het Indonesisch staatsburgerschap aan om zonder belemmeringen in en buiten Indonesië te kunnen reizen. In 1961 werd hij bisschop, een positie die hij in 1972 neerlegde nadat zijn geestelijken hem daarom hadden verzocht omdat het diocesane werk te veel leed onder zijn frequente reizen. Na enkele jaren studie in Europa keerde hij in 1978 naar Flores terug en werkte de laatste twintig jaar van zijn leven als pastoor in zijn eerste parochie Pongkor-Ponggéok. Hij overleed op Flores in 1998. Anders dan zin  confrater Jillis Verheijen interesseerde Van Bekkum zich meer voor sociale en economische hervormingen. Hij was ook een groter voorstander van vernieuwing van de liturgie dat wilde zeggen aanpassing aan de lokale cultuur

Biografie(engels)

Willem van Bekkum (1910-1988) was born in 1910 in Achterveld. He followed the school of the Company of the Divine Word (SVD) in Uden and was ordained as a priest by Bishop Hopmans of Breda in 1935. He arrived on Flores, one of the Minor Sunda Islands, in 1936. His first station was Ruteng in 1937, where he worked as travelling missionary, later as deputy schoolmaster. In 1951 he was appointed as the first apostolic-Vicar of Ruteng after having been nominated by the Manggareese missionaries. He accepted Indonesian citizenship in order to be able to travel inside and outside Indonesia. In 1961 he became bishop, a position that he laid down in 1972 after his clergymen had requested him to do so because the diocesan work was suffering too much due to his frequent absences on journeys. After some years of study in Europe, he returned to Flores in 1978 and worked as a vicar in his first parish Pangkor-Ponngéok for the last twenty years of his life. Contrary to his colleague Jilis Verheijen, Van Bekkum was interested more in social and economic reforms. He was also a great advocate of renewal of the liturgy, i.e. adaptation to the local culture.

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
 • Werk van en voor vrouwen en meisjes
Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Flores
 • Roeteng
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Een missionarisleven in brieven : Willem van Bekkum, Indië 1936-1998 / [bezorgd door] Marie-Antoinette Willemsen
Auteur
 • Willem van Bekkum (1910-1998) ; Marie-Antoinette Thérèse Willemsen (1954-)
Reeks
 • Indische bibliotheek, ISSN 1879-3754
Paginering
 • 351 p
Uitgever
 • Zutphen : Walburg Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2005
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief bestaat uit brieven en andere stukken. De meeste stukken van en over Van Bekkum zullen zich echter bevinden in het archief van zijn congregatie, het Gezelschap van het Goddelijk Woord.

Beschrijving archief (Engels)

The archive consists of letters and other documents. Most documents of and about Van Bekkum can be found in the archive of his congregation, the Company of the Divine Word.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1935-1992
Openbaarheid openbaar
Omvang 37 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel geen
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Brieven aan zijn familieleden

2. Brief aan zijn moeder, broers en zusters. Met aantekeningen. 1936-1937. 1 stuk

3. Brieven aan zijn moeder, broers en zusters. Met aantekeningen. 1937-1947. 9 stukken

4. Brieven aan zijn broers en zusters. Met aantekeningen.1947-1953. 24 stukken

5. Brieven aan zijn broers en zusters, neven en nichten. Met aantekeningen en bijlage. 1953-1963. 22 stukken

7. Brieven aan Manus en Rika [van Bekkum]. 1947-1948. 2 stukken

8. Brieven aan weldoeners en familie. Met op de achterzijde van een van de brieven een eenvoudige schets van het wapenschild dat hij als bisschop-vicaris zal gaan voeren. 1948, 1951. 2 stukken

9. Brief aan medebroeder (onbekend). Met aantekening.1949. 1 stuk

10. Brieven aan vrienden, bekenden en confraters. Met aantekeningen. 1950-1964. 6 stukken

22 Brieven aan zijn dorpsgenoten te Achterveld (U) houdende een dankwoord voor de belangstelling en felicitaties naar aanleiding van zijn wijding tot Bisschop en een verantwoording van zijn werkzaamheden in het Vicariaat Ruteng (Indonesië) over

het afgelopen jaar. Met aantekeningen. 1951. 2 stukken

 

Reisverslagen

20. Reisverslagen van zijn reis van Achterveld (U) naar Flores (Indonesië) via Spanje en Italië, aan boord van het motorschip Poellan Tello, uit De Eembode. Met aantekeningen. 1936-1937. 4 stukken

26. Reisverslag "Grootse Maria Hulde in Manggarai (Flores, Indonesië). Met Maria door West-Manggarai, van Ruteng tot Rekas" door H. van den Hoogen OFM. 1954. 1 stuk

 

Publikaties en referaten

24. Artikel "Zó zijn ze, mijn Manggaraiers" uit Katholieke Missiën.1952. 1 stuk

25. Artikel "Verre Oosten vraagt katholiek Europa om bezinning" door drs. Koen Piket uit (onbekend) over zijn redevoering, gehouden te Assisië (Italië). 1955. 1 stuk

28. Artikel "Kerk in Indonesië bloeit als nooit tevoren" door (onbekend) uit (onbekend) naar aanleiding van een intervieuw met Van Bekkum. 1956. 1 stuk

29. Artikel "Zilveren priesterfeest mgr. W. v. Bekkum" door (onbekend) uit Centrum. 1960. 1 stuk

36. Verslag van de Commissie voor de Volkscatechese en propaganda Fidei Pertinens, sectie liturgische zaken, aan het permanente moderamen van het Vicariaat Generaal Indonesië, inzake liturgische vernieuwingen. z.j. <periode?> 1 stuk

37. Referaat "Die Liturgische Erneuerung im Dienste der Mission", gehouden op het Liturgische Congres te Assisi (Italië) van 18 tot 22 september 1956. 1 stuk

 

Overige stukken

21. Stukken betreffende zijn wijding tot titulair bisschop van Tigia en apostolisch vicaris van Roeteng (Flores-Indonesië). 1951. 7 stukken

 

 

 

 

Audio-visueel materiaal

27. Foto's van diverse plaatsen in Indonesië en één van een bezoek aan de paus. 1953-1960, z.j. 6 stukken

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Biografische gegevens

Willem van Bekkum (1910-1988) werd geboren in 1910 in Achterveld. Hij ging op school bij het Gezelschap van het Goddelijk Woord (SVD) in Uden en werd tot priester gewijd in 1935 door bisschop Hopmans van Breda. In 1936 kwam hij aan op Flores, één van de Kleine Sunda-eilanden. Zijn eerste standplaats was Roeteng in 1937, waar hij als rondreizend missionaris, later als onderschoolbeheerder werkte. In 1951 werd hij op voordracht van de Manggaraise missionarissen benoemd tot de eerste apostolisch vicaris van Roeteng. Hij nam het Indonesisch staatsburgerschap aan om zonder belemmeringen in en buiten Indonesië te kunnen reizen. In 1961 werd hij bisschop, een positie die hij in 1972 neerlegde nadat zijn geestelijken hem daarom hadden verzocht omdat het diocesane werk te veel leed onder zijn frequente reizen. Na enkele jaren studie in Europa keerde hij in 1978 naar Flores terug en werkte de laatste twintig jaar van zijn leven als pastoor in zijn eerste parochie Pongkor-Ponggéok. Hij overleed op Flores in 1998. Anders dan zin  confrater Jillis Verheijen interesseerde Van Bekkum zich meer voor sociale en economische hervormingen. Hij was ook een groter voorstander van vernieuwing van de liturgie dat wilde zeggen aanpassing aan de lokale cultuur

Biografie(engels)

Willem van Bekkum (1910-1988) was born in 1910 in Achterveld. He followed the school of the Company of the Divine Word (SVD) in Uden and was ordained as a priest by Bishop Hopmans of Breda in 1935. He arrived on Flores, one of the Minor Sunda Islands, in 1936. His first station was Ruteng in 1937, where he worked as travelling missionary, later as deputy schoolmaster. In 1951 he was appointed as the first apostolic-Vicar of Ruteng after having been nominated by the Manggareese missionaries. He accepted Indonesian citizenship in order to be able to travel inside and outside Indonesia. In 1961 he became bishop, a position that he laid down in 1972 after his clergymen had requested him to do so because the diocesan work was suffering too much due to his frequent absences on journeys. After some years of study in Europe, he returned to Flores in 1978 and worked as a vicar in his first parish Pangkor-Ponngéok for the last twenty years of his life. Contrary to his colleague Jilis Verheijen, Van Bekkum was interested more in social and economic reforms. He was also a great advocate of renewal of the liturgy, i.e. adaptation to the local culture.

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
 • Werk van en voor vrouwen en meisjes

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Flores
 • Roeteng

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Een missionarisleven in brieven : Willem van Bekkum, Indië 1936-1998 / [bezorgd door] Marie-Antoinette Willemsen
Auteur
 • Willem van Bekkum (1910-1998) ; Marie-Antoinette Thérèse Willemsen (1954-)
Reeks
 • Indische bibliotheek, ISSN 1879-3754
Paginering
 • 351 p
Uitgever
 • Zutphen : Walburg Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2005

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief bestaat uit brieven en andere stukken. De meeste stukken van en over Van Bekkum zullen zich echter bevinden in het archief van zijn congregatie, het Gezelschap van het Goddelijk Woord.

Beschrijving archief (Engels)

The archive consists of letters and other documents. Most documents of and about Van Bekkum can be found in the archive of his congregation, the Company of the Divine Word.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1935-1992
Openbaarheid openbaar
Omvang 37 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel geen
Bijzondere relevantie

Brieven aan zijn familieleden

2. Brief aan zijn moeder, broers en zusters. Met aantekeningen. 1936-1937. 1 stuk

3. Brieven aan zijn moeder, broers en zusters. Met aantekeningen. 1937-1947. 9 stukken

4. Brieven aan zijn broers en zusters. Met aantekeningen.1947-1953. 24 stukken

5. Brieven aan zijn broers en zusters, neven en nichten. Met aantekeningen en bijlage. 1953-1963. 22 stukken

7. Brieven aan Manus en Rika [van Bekkum]. 1947-1948. 2 stukken

8. Brieven aan weldoeners en familie. Met op de achterzijde van een van de brieven een eenvoudige schets van het wapenschild dat hij als bisschop-vicaris zal gaan voeren. 1948, 1951. 2 stukken

9. Brief aan medebroeder (onbekend). Met aantekening.1949. 1 stuk

10. Brieven aan vrienden, bekenden en confraters. Met aantekeningen. 1950-1964. 6 stukken

22 Brieven aan zijn dorpsgenoten te Achterveld (U) houdende een dankwoord voor de belangstelling en felicitaties naar aanleiding van zijn wijding tot Bisschop en een verantwoording van zijn werkzaamheden in het Vicariaat Ruteng (Indonesië) over

het afgelopen jaar. Met aantekeningen. 1951. 2 stukken

 

Reisverslagen

20. Reisverslagen van zijn reis van Achterveld (U) naar Flores (Indonesië) via Spanje en Italië, aan boord van het motorschip Poellan Tello, uit De Eembode. Met aantekeningen. 1936-1937. 4 stukken

26. Reisverslag "Grootse Maria Hulde in Manggarai (Flores, Indonesië). Met Maria door West-Manggarai, van Ruteng tot Rekas" door H. van den Hoogen OFM. 1954. 1 stuk

 

Publikaties en referaten

24. Artikel "Zó zijn ze, mijn Manggaraiers" uit Katholieke Missiën.1952. 1 stuk

25. Artikel "Verre Oosten vraagt katholiek Europa om bezinning" door drs. Koen Piket uit (onbekend) over zijn redevoering, gehouden te Assisië (Italië). 1955. 1 stuk

28. Artikel "Kerk in Indonesië bloeit als nooit tevoren" door (onbekend) uit (onbekend) naar aanleiding van een intervieuw met Van Bekkum. 1956. 1 stuk

29. Artikel "Zilveren priesterfeest mgr. W. v. Bekkum" door (onbekend) uit Centrum. 1960. 1 stuk

36. Verslag van de Commissie voor de Volkscatechese en propaganda Fidei Pertinens, sectie liturgische zaken, aan het permanente moderamen van het Vicariaat Generaal Indonesië, inzake liturgische vernieuwingen. z.j. <periode?> 1 stuk

37. Referaat "Die Liturgische Erneuerung im Dienste der Mission", gehouden op het Liturgische Congres te Assisi (Italië) van 18 tot 22 september 1956. 1 stuk

 

Overige stukken

21. Stukken betreffende zijn wijding tot titulair bisschop van Tigia en apostolisch vicaris van Roeteng (Flores-Indonesië). 1951. 7 stukken

 

 

 

 

Audio-visueel materiaal

27. Foto's van diverse plaatsen in Indonesië en één van een bezoek aan de paus. 1953-1960, z.j. 6 stukken

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Groot