Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Hamer, Ferdinand Hubertus

Burgelijke naam Hamer, Ferdinand Hubertus
Periode 1840-1900
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Ferdinand Hamer (1840-1900), missionaris en missiebisschop, werd geboren in Nijmegen. Hij wilde intreden bij de Jezuïeten, maar zijn intellectuele niveau was daarvoor niet hoog genoeg. Met name het Latijn en het Chinees waren een probleem voor hem. Hij trad toen in bij de Scheutisten en maakte deel uit van de eerste groep van deze congregatie die in 1865 werd uitgezonden naar China waar zij in het door de Lazaristen reeds bewerkte Mongolië, ten noorden van de Chinese muur, aan het werk konden. Door zijn organisatorische kwaliteiten en rekenkunde bracht Hamer het in 1878 tot apostolisch-vicaris van Gansu. Nadat binnen de congregatie een nieuwe jongere generatie aan het bewind was gekomen werd Hamer in 1889 overgeplaatst naar een nieuw missiegebied, het meer afgelegen Ordos. Hamer kon zich niet vinden in het nieuwe agressievere beleid van de jongeren en raakte in 1891 in conflict met zijn generaal-overste Van Aertselaer. Deze benoemde Alfons Bermijn tot provinciaal van de nieuwe missie. De verstandhouding tussen Hamer en Bermijn was zeer slecht. Tijdens de Bokseropstand werd Hamer in 1900 in Ershinqingdi in Mongolië vermoord (Knipschild, Soldaten van God).

Biografie(engels)

Ferdinand Hamer (1840-1900), missionary and mission bishop, was born in Nijmegen. He wanted to enter the Jesuit Order, but his intellectual level was not high enough; in particular, Latin and Chinese were a problem for him. Therefore, he entered the Scheutist congregation and formed part of the first group of this congregation that was sent out to China in 1865. They started working in Mongolia, north of the Chinese Wall, which had already been opened up by the Lazarists. With his organisational capacities and arithmetic skills, Hamer rose to be an Apostolic Vicar of Gansu in 1878. After a new younger generation had taken over within the congregation, Hamer was transferred to a new mission field, the more remote Ordos, in 1889. Hamer could not agree with the more aggressive policy of the younger generation and got into conflict with his General Superior Van Aertselaer in 1891. He appointed Alfons Bermijn as Provincial Superior of the new mission area. The relation between Hamer and Bermijn was very bad. During the Boxer Revolt, Hamer was murdered in Ersinqingdi in Mongolia in 1900 (Knipschild,

Soldaten van God

).

Activiteiten
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • China
 • vicariaat Gansu
 • vicariaat Ordos
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Soldaten van God : Nederlandse en Belgische missionarissen op missie in China in de negentiende eeuw / Harry Knipschild
Auteur
 • Henricus Hubertus Knipschild (1944-)
Paginering
 • 351 p
Uitgever
 • Amsterdam : Bakker
Jaar van uitgave
 • 2008

Titel
 • Ferdinand Hamer 1840-1900, missiepionier en martelaar in China : een nieuwe kijk op de missiemethode van de Scheutisten in het noorden van China, en de reactie daarop van de Chinezen / Henricus Hubertus Knipschild
Auteur
 • Henricus Hubertus Knipschild (1944-)
Paginering
 • XVI, 409 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [2005]
Meer over het archief
Beschrijving archief

Hamer heeft een groot deel van zijn brieven aan vrienden en familieleden in Nederland eigenhandig vernietigd. Wat er in Nederland overbleef is later grotendeels verloren gegaan. Hetzelfde geldt voor China waar de missiepost Ershisiqingdi in 1900 door de Boxers werd verwoest. Een speurtocht naar originele brieven door Harry Knipschild leverde weinig nieuwe brieven op. Toch wist Knipschild ongeveer 400 brieven op te sporen, waaronder brieven geschreven aan zijn oversten Verbist, Vranckx, Van Aertselaer en Van Hecke. In het archief van de congregatie De Propaganda Fide in Rome bevinden zich de rapporten die Hamer moest uitbrengen. Belangrijk materiaal over Hamer is te vinden in de congregatie de Cause dei Santi, het ministerie dat zich in het Vaticaan bezighoudt met zalig- en heiligverklaringen. Brieven van Hamer aan Nederland zijn gepubliceerd in missietijdschriften (Knipschild, Ferdinand Hamer, 372-375).

Wat in dit format beschreven wordt, bevindt zich in het archief van de congregatie voor zover dit aanwezig is in St. Agatha. Daarin is het door Knipschild gebruikte, in het Frans geschreven manuscript over de geschiedenis van de missie niet aangetroffen (Knipschild, Ferdinand Hamer, 374).

Beschrijving archief (Engels)

Hamer himself destroyed a large proportion of his letters to friends and family members in the Netherlands. Most of what remained in the Netherlands was lost later. The same applies to China where the mission station Ershiqingdi was devastated by the Boxers in 1900. A search by Harry Knipschild for original letters produced few new letters. Nevertheless, Knipschild succeeded in tracing about 400 letters, including ones written to his superiors Verbist, Vranckx, Van Aertselaer and Van Hecke. In the archive of the Congregation De Propaganda Fide in Rome, the reports that Hamer had produced can be found. Important information about Hamer can be found in the Congregation De Cause dei Santi [Congregation for Sacred Matters], the ministry that occupies itself with blessification and canonisation. Letters from Hamer to the Netherlands have been published in missionary journals (Knipschild,

Ferdinand Hamer

, 374).

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Toegang soort
 • Lijst
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

650. Persoonsdossier en archivalia afkomstig van Ferdinand Hamer, z.j., 8 omslagen                   
N.B. Gedachtenisplaatje 1e Communie, Academische Zitting 2001, paper Mi Chenfeng, artikelen, zaligverklaringsproces, brieven, krantenknipsels, brochures, varia.

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Biografische gegevens

Ferdinand Hamer (1840-1900), missionaris en missiebisschop, werd geboren in Nijmegen. Hij wilde intreden bij de Jezuïeten, maar zijn intellectuele niveau was daarvoor niet hoog genoeg. Met name het Latijn en het Chinees waren een probleem voor hem. Hij trad toen in bij de Scheutisten en maakte deel uit van de eerste groep van deze congregatie die in 1865 werd uitgezonden naar China waar zij in het door de Lazaristen reeds bewerkte Mongolië, ten noorden van de Chinese muur, aan het werk konden. Door zijn organisatorische kwaliteiten en rekenkunde bracht Hamer het in 1878 tot apostolisch-vicaris van Gansu. Nadat binnen de congregatie een nieuwe jongere generatie aan het bewind was gekomen werd Hamer in 1889 overgeplaatst naar een nieuw missiegebied, het meer afgelegen Ordos. Hamer kon zich niet vinden in het nieuwe agressievere beleid van de jongeren en raakte in 1891 in conflict met zijn generaal-overste Van Aertselaer. Deze benoemde Alfons Bermijn tot provinciaal van de nieuwe missie. De verstandhouding tussen Hamer en Bermijn was zeer slecht. Tijdens de Bokseropstand werd Hamer in 1900 in Ershinqingdi in Mongolië vermoord (Knipschild, Soldaten van God).

Biografie(engels)

Ferdinand Hamer (1840-1900), missionary and mission bishop, was born in Nijmegen. He wanted to enter the Jesuit Order, but his intellectual level was not high enough; in particular, Latin and Chinese were a problem for him. Therefore, he entered the Scheutist congregation and formed part of the first group of this congregation that was sent out to China in 1865. They started working in Mongolia, north of the Chinese Wall, which had already been opened up by the Lazarists. With his organisational capacities and arithmetic skills, Hamer rose to be an Apostolic Vicar of Gansu in 1878. After a new younger generation had taken over within the congregation, Hamer was transferred to a new mission field, the more remote Ordos, in 1889. Hamer could not agree with the more aggressive policy of the younger generation and got into conflict with his General Superior Van Aertselaer in 1891. He appointed Alfons Bermijn as Provincial Superior of the new mission area. The relation between Hamer and Bermijn was very bad. During the Boxer Revolt, Hamer was murdered in Ersinqingdi in Mongolia in 1900 (Knipschild,

Soldaten van God

).

Activiteiten
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • China
 • vicariaat Gansu
 • vicariaat Ordos

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Soldaten van God : Nederlandse en Belgische missionarissen op missie in China in de negentiende eeuw / Harry Knipschild
Auteur
 • Henricus Hubertus Knipschild (1944-)
Paginering
 • 351 p
Uitgever
 • Amsterdam : Bakker
Jaar van uitgave
 • 2008

Titel
 • Ferdinand Hamer 1840-1900, missiepionier en martelaar in China : een nieuwe kijk op de missiemethode van de Scheutisten in het noorden van China, en de reactie daarop van de Chinezen / Henricus Hubertus Knipschild
Auteur
 • Henricus Hubertus Knipschild (1944-)
Paginering
 • XVI, 409 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [2005]

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Hamer heeft een groot deel van zijn brieven aan vrienden en familieleden in Nederland eigenhandig vernietigd. Wat er in Nederland overbleef is later grotendeels verloren gegaan. Hetzelfde geldt voor China waar de missiepost Ershisiqingdi in 1900 door de Boxers werd verwoest. Een speurtocht naar originele brieven door Harry Knipschild leverde weinig nieuwe brieven op. Toch wist Knipschild ongeveer 400 brieven op te sporen, waaronder brieven geschreven aan zijn oversten Verbist, Vranckx, Van Aertselaer en Van Hecke. In het archief van de congregatie De Propaganda Fide in Rome bevinden zich de rapporten die Hamer moest uitbrengen. Belangrijk materiaal over Hamer is te vinden in de congregatie de Cause dei Santi, het ministerie dat zich in het Vaticaan bezighoudt met zalig- en heiligverklaringen. Brieven van Hamer aan Nederland zijn gepubliceerd in missietijdschriften (Knipschild, Ferdinand Hamer, 372-375).

Wat in dit format beschreven wordt, bevindt zich in het archief van de congregatie voor zover dit aanwezig is in St. Agatha. Daarin is het door Knipschild gebruikte, in het Frans geschreven manuscript over de geschiedenis van de missie niet aangetroffen (Knipschild, Ferdinand Hamer, 374).

Beschrijving archief (Engels)

Hamer himself destroyed a large proportion of his letters to friends and family members in the Netherlands. Most of what remained in the Netherlands was lost later. The same applies to China where the mission station Ershiqingdi was devastated by the Boxers in 1900. A search by Harry Knipschild for original letters produced few new letters. Nevertheless, Knipschild succeeded in tracing about 400 letters, including ones written to his superiors Verbist, Vranckx, Van Aertselaer and Van Hecke. In the archive of the Congregation De Propaganda Fide in Rome, the reports that Hamer had produced can be found. Important information about Hamer can be found in the Congregation De Cause dei Santi [Congregation for Sacred Matters], the ministry that occupies itself with blessification and canonisation. Letters from Hamer to the Netherlands have been published in missionary journals (Knipschild,

Ferdinand Hamer

, 374).

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Toegang soort
 • Lijst
Bijzondere relevantie

650. Persoonsdossier en archivalia afkomstig van Ferdinand Hamer, z.j., 8 omslagen                   
N.B. Gedachtenisplaatje 1e Communie, Academische Zitting 2001, paper Mi Chenfeng, artikelen, zaligverklaringsproces, brieven, krantenknipsels, brochures, varia.

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering