Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Mols, Jaques

Burgelijke naam Mols, Jaques
Periode 1882-1955
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

De redemptorist Jaques Mols (1882-1955) werkte van 1909 tot aan zijn dood in 1955 in Suriname. Hij missioneerde onder de Benedenlandse Indianen en schreef een cursus Sranan Tongo. In 1914-1915 publiceerde hij een serie kritische artikelen in 'De Surinamer' als reactie op artikelen over de Benedenlandse Indianen in de Encyclopaedie van Ned. West-Indië.

Biografie(engels)

The Redemptorist Jaques Mols (1882-1955) worked in Suriname from 1909 until his death in 1955. He did missionary work among the coastal Indians and wrote a course in Sranan Tongo. In 1914-1915 he published a series of articles in 'De Surinamer' responding to articles about the coastal Indians in the encyclopaedia of the Netherlands West Indies.

Activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie activiteiten
 • Suriname
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Practische handleiding voor het aanleeren van het Neger-Engelsch / door J. Mols
Auteur
 • J. Mols
Paginering
 • 85 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 19XX
Meer over het archief
Beschrijving archief

Niet bekend is waar het persoonlijk archief van Jaques Mols zich bevindt. In het archief van zijn congregatie, die van de Redemptoristen, bevinden zich wel enkele, door hem geschreven stukken.

De aandacht verdienen drie verhandelingen, een over de Benedenlandse Indianen in Suriname in het algemeen, een over de positie van de vrouw en de verhouding tussen man en vrouw bij deze volkeren en een over hun beschaving.

Beschrijving archief (Engels)

It is unknown where the personal archive of Jaques Mols is located. In the archive of his congregation, the Redemptorists, a few texts written by him can be found. Noteworthy ones are three essays, one about the coastal Indians, one about the position of women and the relationship between the sexes among these peoples, and one about their culture.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief onbekend
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming tot raadpleging en overname van gegevens van de eigenaar, de orde der redemptoristen is vereist.

Toegang soort
 • Lijst
Subarchief van

Maakt deel uit van het archief van de redemptoristen.

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Artikelen over de Benedenlandse Indianen, afgedrukt in 'De Surinamer', als reactie op een artikel over dit onderwerp door dr. H. ten Kate opgenomen in de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië, 1914-1915. Overgetypt door JMvE in 1978. 112 p. (inv. nr. 9031)

 

Specificatie:

Het betreft drie verhandelingen, een over de Benedenlandse Indianen in Suriname in het algemeen, een over de positie van de vrouw en de verhouding tussen man en vrouw bij deze volkeren en een over hun beschaving. De artikelen zijn sterk polemiserend en gericht tegen ‘vak-ethnologen’ die er volgens Mols niet veel van begrijpen en teruggekeerd van een expeditie willen aantonen dat ze wat gevonden hebben. Pater Mols werkte onder deze Indianen en is beter op de hoogte. De redactie van de krant stemde met dit standpunt in evenals baron NN Schimmelpenninck van der Oye, die kort vóór 1915 overleed.

De volgende onderwerpen worden achtereenvolgens behandeld:

kleding, sieraden en huisraad

voedings- en genotmiddelen

jacht en visserij

vaartuigen

oorlog en wapens

menseneten

landbouw

nijverheid

kunst

sociale verhoudingen

 

ziekte, dood en rouw

bevalling en ziekte

Kenaims

Troelala

mythen, folklore en tijdverdeling

lichaamsbouw

ziekten

psychologische kenmerken en karakter

het idee van één God (zeer uitvoerig)

taal

geesten

 

 

De verhandeling over de vrouw heeft dezelfde strekking: Ten Kate heeft in 1885 Suriname bezocht en is toen niet goed geïnformeerd. De vrouw heeft een volkomen ondergeschikte positie, de pogingen van Ten Kate om te bewijzen dat zij ook wel eens wat te zeggen hebben worden door de feiten geloochenstraft. De vrouwen doen het werk, de mannen voeren niet veel uit.

 

De verhandeling over de beschaving concludeert dat de Indianen geen boodschap hebben aan ‘onze’ beschaving, omdat zij menen dat hun kinderen dan aan lager wal geraken.

 

 

Andere archiefstukken over of van J. Mols

 

'Practische handleiding voor het aanleeren van het Neger-Engelsch' [= grammatica van het Sranan Tongo], door pater Jaques Mols cssr, en wel zoals die gesproken wordt in de districten, buiten Paramaribo, 1938. 84 p. (aanwezig op KITLV en de radboud Universiteit Nijmegen).

 

Verhandeling getiteld 'De animistische hypothese en de oorspronkelijke godsdienst der Karaïben', z.j. [1930-1950], 2 cahiers.

 

Brieven van pater Mols aan zijn provinciaal overste, 1920-1939 (inv. nr. 4042) 1 omslag

 

Biografie van pater Mols, z.j. (inv. nr. 4259) 1 omslag

 

Preken van pater Mols, z.j. (inv. nrs. 9089-9090) 2 omslagen.

 

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Collectie is nog niet beschreven. De originele kranteartikelen in 'De Surinamer' als inv. nr. 9031 in archief Redemptoristen. Afgezien van het ongedateerde manuscript over de Sranan Tongo werden in de NCC geen andere titels van deze auteur aangetroffen.

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Biografische gegevens

De redemptorist Jaques Mols (1882-1955) werkte van 1909 tot aan zijn dood in 1955 in Suriname. Hij missioneerde onder de Benedenlandse Indianen en schreef een cursus Sranan Tongo. In 1914-1915 publiceerde hij een serie kritische artikelen in 'De Surinamer' als reactie op artikelen over de Benedenlandse Indianen in de Encyclopaedie van Ned. West-Indië.

Biografie(engels)

The Redemptorist Jaques Mols (1882-1955) worked in Suriname from 1909 until his death in 1955. He did missionary work among the coastal Indians and wrote a course in Sranan Tongo. In 1914-1915 he published a series of articles in 'De Surinamer' responding to articles about the coastal Indians in the encyclopaedia of the Netherlands West Indies.

Activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie activiteiten
 • Suriname

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Practische handleiding voor het aanleeren van het Neger-Engelsch / door J. Mols
Auteur
 • J. Mols
Paginering
 • 85 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 19XX

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Niet bekend is waar het persoonlijk archief van Jaques Mols zich bevindt. In het archief van zijn congregatie, die van de Redemptoristen, bevinden zich wel enkele, door hem geschreven stukken.

De aandacht verdienen drie verhandelingen, een over de Benedenlandse Indianen in Suriname in het algemeen, een over de positie van de vrouw en de verhouding tussen man en vrouw bij deze volkeren en een over hun beschaving.

Beschrijving archief (Engels)

It is unknown where the personal archive of Jaques Mols is located. In the archive of his congregation, the Redemptorists, a few texts written by him can be found. Noteworthy ones are three essays, one about the coastal Indians, one about the position of women and the relationship between the sexes among these peoples, and one about their culture.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief onbekend
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming tot raadpleging en overname van gegevens van de eigenaar, de orde der redemptoristen is vereist.

Toegang soort
 • Lijst
Subarchief van

Maakt deel uit van het archief van de redemptoristen.

Bijzondere relevantie

Artikelen over de Benedenlandse Indianen, afgedrukt in 'De Surinamer', als reactie op een artikel over dit onderwerp door dr. H. ten Kate opgenomen in de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië, 1914-1915. Overgetypt door JMvE in 1978. 112 p. (inv. nr. 9031)

 

Specificatie:

Het betreft drie verhandelingen, een over de Benedenlandse Indianen in Suriname in het algemeen, een over de positie van de vrouw en de verhouding tussen man en vrouw bij deze volkeren en een over hun beschaving. De artikelen zijn sterk polemiserend en gericht tegen ‘vak-ethnologen’ die er volgens Mols niet veel van begrijpen en teruggekeerd van een expeditie willen aantonen dat ze wat gevonden hebben. Pater Mols werkte onder deze Indianen en is beter op de hoogte. De redactie van de krant stemde met dit standpunt in evenals baron NN Schimmelpenninck van der Oye, die kort vóór 1915 overleed.

De volgende onderwerpen worden achtereenvolgens behandeld:

kleding, sieraden en huisraad

voedings- en genotmiddelen

jacht en visserij

vaartuigen

oorlog en wapens

menseneten

landbouw

nijverheid

kunst

sociale verhoudingen

 

ziekte, dood en rouw

bevalling en ziekte

Kenaims

Troelala

mythen, folklore en tijdverdeling

lichaamsbouw

ziekten

psychologische kenmerken en karakter

het idee van één God (zeer uitvoerig)

taal

geesten

 

 

De verhandeling over de vrouw heeft dezelfde strekking: Ten Kate heeft in 1885 Suriname bezocht en is toen niet goed geïnformeerd. De vrouw heeft een volkomen ondergeschikte positie, de pogingen van Ten Kate om te bewijzen dat zij ook wel eens wat te zeggen hebben worden door de feiten geloochenstraft. De vrouwen doen het werk, de mannen voeren niet veel uit.

 

De verhandeling over de beschaving concludeert dat de Indianen geen boodschap hebben aan ‘onze’ beschaving, omdat zij menen dat hun kinderen dan aan lager wal geraken.

 

 

Andere archiefstukken over of van J. Mols

 

'Practische handleiding voor het aanleeren van het Neger-Engelsch' [= grammatica van het Sranan Tongo], door pater Jaques Mols cssr, en wel zoals die gesproken wordt in de districten, buiten Paramaribo, 1938. 84 p. (aanwezig op KITLV en de radboud Universiteit Nijmegen).

 

Verhandeling getiteld 'De animistische hypothese en de oorspronkelijke godsdienst der Karaïben', z.j. [1930-1950], 2 cahiers.

 

Brieven van pater Mols aan zijn provinciaal overste, 1920-1939 (inv. nr. 4042) 1 omslag

 

Biografie van pater Mols, z.j. (inv. nr. 4259) 1 omslag

 

Preken van pater Mols, z.j. (inv. nrs. 9089-9090) 2 omslagen.

 

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Collectie is nog niet beschreven. De originele kranteartikelen in 'De Surinamer' als inv. nr. 9031 in archief Redemptoristen. Afgezien van het ongedateerde manuscript over de Sranan Tongo werden in de NCC geen andere titels van deze auteur aangetroffen.

Informatiewaarde Groot