Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Bodewes, M. H. M.

Burgelijke naam Bodewes, M. H. M.
Periode 1914-na 1997
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Martinus H.M. Bodéwes (1914-) werd geboren in Pannerden (provincie Gelderland). Hij legde de geloften af bij de paters van de H. Geest in 1935, werd tot priester gewijd in 1940 en in 1946 uitgezonden naar het vicariaat Brazzaville. Na de splitsing in 1950 van dit vicariaat werd hij overgeplaatst naar het vicariaat Fort-Rousset en in 1955 benoemd als eerste apostolisch prefect van Bangassou. Dit was afgescheiden van het vicariaat Bangui waar de paters vanaf 1929 hadden gemissioneerd. Rond 1960 werd pater Bodewes overgeplaatst naar Brazilië waar hij zich richtte op de verbetering van de landbouw (uit: knipselverzameling Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen).

Biografie(engels)

Martinus H.M. Bodéwes (1914 - ) was born in Pannerden (province of Gelderland). He took his vows at the Fathers of the Holy Spirit in 1935, was ordained as a priest in 1940 and sent out to the Vicariate of Brazzaville in 1946. After the division of this vicariate, he was transferred to the Vicariate of Fort-Rousset and appointed as the first Apostolic Prefect of Bangassou in 1955. This had been split off from the Vicariate of Bangui where the fathers had been working as missionaries from 1929. Around 1960 Father Bodéwes was transferred to Brazil where he concentrated his efforts on the amelioration of agriculture (from:Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen).

Activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
Lokatie activiteiten
 • Congo-Brazzaville
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het Katholiek Documentatie Centrum bezit twee fragmenten van het persoonsarchief van Bodéwes. Het archief van de Congregatie van de H. Geest waartoe hij behoorde bevat mogelijk relevante stukken over Bodéwes.

Beschrijving archief (Engels)

The Katholiek Documentatie Centrum is in the possession of two fragments of the personal archive of Bodéwes. The archive of the Congregation of the Holy Spirit which he belonged to may contain relevant documents about Bodéwes.

 

 

 

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1930-1991
Openbaarheid openbaar
Opmerkingen openbaarheid

Geen beperkingen vermeld.

Omvang 1,12m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel ?
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

23. Verhandelingen over ethnologie. 1941-1942.

9 delen

 

 

26. Verslagen van tournées naar Preounda. 1946-1947.

4 delen

 

 

41. Correspondentie met préfecture apostolique de Bangasson. 1957-1963.

 

 

42. Verslag van bevindingen in de Bambenga van Ikelemba (Zaïre). z.j.

3 delen

 

 

43. Correspondentie Gemert [provincialaat]. 1940-1945.

 

 

44. Correspondentie Fort. Rousset. 1947-1950.

 

 

45-46. Lezingen gehouden op retraites. Alendao 1956. Lolo 1959. 1956, 1959.

 

 

81. Brieven aan zijn zuster Nellie in Indonesië. 1934-1969.

1 omslag

 


Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1907-1978
Omvang 0,25 m
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort plaatsingslijst
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

?

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Biografische gegevens

Martinus H.M. Bodéwes (1914-) werd geboren in Pannerden (provincie Gelderland). Hij legde de geloften af bij de paters van de H. Geest in 1935, werd tot priester gewijd in 1940 en in 1946 uitgezonden naar het vicariaat Brazzaville. Na de splitsing in 1950 van dit vicariaat werd hij overgeplaatst naar het vicariaat Fort-Rousset en in 1955 benoemd als eerste apostolisch prefect van Bangassou. Dit was afgescheiden van het vicariaat Bangui waar de paters vanaf 1929 hadden gemissioneerd. Rond 1960 werd pater Bodewes overgeplaatst naar Brazilië waar hij zich richtte op de verbetering van de landbouw (uit: knipselverzameling Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen).

Biografie(engels)

Martinus H.M. Bodéwes (1914 - ) was born in Pannerden (province of Gelderland). He took his vows at the Fathers of the Holy Spirit in 1935, was ordained as a priest in 1940 and sent out to the Vicariate of Brazzaville in 1946. After the division of this vicariate, he was transferred to the Vicariate of Fort-Rousset and appointed as the first Apostolic Prefect of Bangassou in 1955. This had been split off from the Vicariate of Bangui where the fathers had been working as missionaries from 1929. Around 1960 Father Bodéwes was transferred to Brazil where he concentrated his efforts on the amelioration of agriculture (from:Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen).

Activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
Lokatie activiteiten
 • Congo-Brazzaville

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het Katholiek Documentatie Centrum bezit twee fragmenten van het persoonsarchief van Bodéwes. Het archief van de Congregatie van de H. Geest waartoe hij behoorde bevat mogelijk relevante stukken over Bodéwes.

Beschrijving archief (Engels)

The Katholiek Documentatie Centrum is in the possession of two fragments of the personal archive of Bodéwes. The archive of the Congregation of the Holy Spirit which he belonged to may contain relevant documents about Bodéwes.

 

 

 

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1930-1991
Openbaarheid openbaar
Opmerkingen openbaarheid

Geen beperkingen vermeld.

Omvang 1,12m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel ?
Bijzondere relevantie

23. Verhandelingen over ethnologie. 1941-1942.

9 delen

 

 

26. Verslagen van tournées naar Preounda. 1946-1947.

4 delen

 

 

41. Correspondentie met préfecture apostolique de Bangasson. 1957-1963.

 

 

42. Verslag van bevindingen in de Bambenga van Ikelemba (Zaïre). z.j.

3 delen

 

 

43. Correspondentie Gemert [provincialaat]. 1940-1945.

 

 

44. Correspondentie Fort. Rousset. 1947-1950.

 

 

45-46. Lezingen gehouden op retraites. Alendao 1956. Lolo 1959. 1956, 1959.

 

 

81. Brieven aan zijn zuster Nellie in Indonesië. 1934-1969.

1 omslag

 


Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1907-1978
Omvang 0,25 m
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort plaatsingslijst
Bijzondere relevantie

?

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering