Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Brekelmans, Ignaas

Burgelijke naam Brekelmans, Ignaas
Naamsvarianten
 • Brekelmans, I. F. M.
Periode 1925-2004
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

I.F.M. (Ignaas) Brekelmans (1925-2004) trad in 1947 in bij de Missionarissen van het H. Hart en werd in 1949 tot priester gewijd. Famielileden van hem werkten in de missie. In 1957/58 werd hij aangesteld als geestelijk adviseur van de Broeders van Joannes de Deo. In die hoedanigheid raakte hij betrokken bij hun missiewerken én die van de zusters van Carolus Borromeus (Onder de Bogen,Maastricht) in Sengerema in Tanzania. Brekelmans was ook oprichter en directeur van het Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping, dat in 1965 zijn deuren opende, en vanaf 1971 medewerker voor public relations van de Stichting Mensen in Nood. In 1971 trouwde hij met Lieke Gronert (1930-2009). In de jaren negentig werd hij bekend door pelgrimstochten naar Santiago de Compostellla en Polen (De Brug december 2006). Hij was wellicht ook rector van de missieclub Pius X.

Biografie(engels)

I.F.M. (Ignaas) Brekelmans (1925-2004) entered the Congregation of the Missionaries of the Sacred Heart in 1947 and was ordained as a priest in 1949. Members of his family worked in the mission. In 1957/58 he was appointed as a spiritual adviser of the Brothers of Joannes de Deo. In that function he became involved in their missionary works and those of the Sisters of Carolus Borromeus (Onder de Bogen, Maastricht) in Sengerema in Tanzania. Brekelmans was also the founder and director of the Orientation Centre for Church Callings, which opened its doors in 1965, and collaborator for public relations of the People in Need Foundation from 1971. In that year he married Lieke Gronert (1930-2009). During the 1990s he became well-known due to his pilgrimages to Santiago de Compostella and Poland (

De Brug

, December 2006). He may have been

rector

(director) of the Missionclub Pius X.

Activiteiten
 • Ondersteuning
Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • MSC-Familie-Album
Auteur
 • Rosenhart, Piet
Paginering
 • nr. 4, december 2004, p. 5-6 (in memoriam)
Uitgever
 • De Brug:
Jaar van uitgave
 • 2006
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het persoonlijk archief in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen is niet zo groot en bevat voor wat betreft de missie persoonlijke stukken van Brekelmans over familie op de Filipijnen en Indonesië en stukken van meer zakelijke aard over Afrika. In het archief van de Missionarissen van het H. Hart, dat in bruikleen is gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, bevinden zich ook nog stukken van Ignaas Brekelmans over zijn publicaties en verhandelingen.

Beschrijving archief (Engels)

The personal archive in the

Katholiek Documentatie Centrum

in Nijmegen is not very voluminous and contains documents by Brekelmans about family members on the Philippines and in Indonesia and documents with a more business-like character about Africa. In the archive of the Missionaries of the Sacred Heart, which has been given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands, more documents can be found from Ignaas Brekelmans about his publications and transactions.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1924-1989
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging aan te vragen via de archivaris van het KDC.

Omvang 0,87 m; 203 inv. nrs.
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort geen
Toegang titel Archief Ign. Brekelmans msc
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

 

Afrika

 

62. Stukken betreffende voorbereiding van een stichting in Afrika met de broeders van barmhartigheid van St. Joannes de Deo. 1957-1962.

1 omslag.

NB: Brekelmans was sinds 1957 geestelijk adviseur van de Broeders.

 

73. Artikel "Waar karavanen samenkomen...: Reisindrukken over West-Tanganyika" in: Rerum ecclesiae. 1959.

1 omslag

 

74. Aantekeningen inzake bisdommen in Afrika. 1957-1958.

1 omslag

 

77. Correspondentie met de Société des Missionaires d'Afrique (Witte Paters) te Rome en Boxtel. 1958.

1 omslag

 

79. Stukken betreffende de stichting Pius XII inzake missiehospitaal in Afrika. 1958-1961.

1 omslag

 


Filippijnen

 

9. Stukken betreffende de plechtige viering van het zilveren priesterfeest van mgr. J.W.J. Panis, apostolisch vicaris van Celebes, en pater A. Brekelmans, missionaris op de Filipijnen. 1934.

1 omslag

 

13. Brieven van pater A. Brekelmans MSC te Marihatag, Surigao (Filipijnen). Met als bijlage de brief van Th. Keet te Surigao i.v.m. overlijden van A. Brekelmans. 1936-1956.

1 omslag

NB: Pater A. Brekelmans was een oom van Ign. Brekelmans.

 

 

Indonesië

 

9. Stukken betreffende de plechtige viering van het zilveren priesterfeest van mgr. J.W.J. Panis, apostolisch vicaris van Celebes, en pater A. Brekelmans, missionaris op de Filipijnen. 1934.

1 omslag

 

12. Brieven met reisverslagen (vervolg) van broeder Paulus Brekelmans voor zijn ouders en familieleden. 1947.

1 omslag

Broeder Paulus (Paul) was een broer van Ign. Brekelmans.

 

15. Brieven van broeder (onleesbaar) te Bandjermasin (Indonesië). 1949, 1952.

1 omslag

Een broer van Ign. Brekelmans.

 

16. Brief van W.A. (onleesbaar) te Tegal (Indonesië). 1949.

1 stuk

 

23. Stukken betreffende de missie van Purwokerto (Midden-Java,

Indonesië). Klad. 1950, z.j.

1 omslag

 

24. Artikel "Volledige godsdienstvrijheid in Indonesië", van mgr. W. Schoenmakers MSC te Purwokerto. Uit De Volkskrant. 1951.

1 omslag

 

 

 


Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Openbaarheid beperkt
Omvang 150 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN P19a-b
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

I. Brekelmans

    2423-2430       Publicaties en verhandelingen van ex-MSC lid I. Brekelmans. 1958, 1960, 1962, 1966. 

                           2423     "Directorium Nederlandse Provincie Broeders St. Jan de Deo". Gestencild. 1958.

                           2424     "De religieuze congregatie als draagster van de Caritas I". 1958.

                           2425     "Waarom Religieus? Forumgesprek". Gestencild. 1960.

                           2426     "Gedachten voor een preek over roeping tot het Kloosterleven" [uitgave: Liefdezusters H.

                                      Carolus Borromeus]. 1960.

                           2427     "Vruchtbare liefde voor de Kerk I" in "De Kloosterling". 1962.

                           2428     Inleiding "Mijn naam is in Hem" in: "Laus Deo". 1962.

                           2429     "Gaat en onderwijst. De betekenis van de school voor de priesterroeping" [uitgave:

                                      Katholieke Onderwijzersbond. Breda]. 1966.

                           2430     Correspondentie van Brekelmans, "de Brabantse pelgrim".

Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC):

LARC 3076. Brief van I.F.M. Brekelmans rector, aan Reverendo Amice (onbekend) inzake de activiteiten van de missieclub Pius X van de inrichting Kalorama te Beek bij Nijmegen. 1956, 1 stuk.

 

Andere formats

Broeders St Joannes de Deo (Brekelmans was geestelijk adviseur) [doorklikmogelijkheid naar format]

Société des Missionaires d'Afrique (Witte Paters) [doorklikmogelijkheid naar format]

Centraal Missie Commissariaat [doorklikmogelijkheid naar format]

Missieclub Pius X [doorklikmogelijkheid naar format]

Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping [doorklikmogelijkheid naar format]

Stichting Mensen in Nood [doorklikmogelijkheid naar format]

Geschiedenis

Biografische gegevens

I.F.M. (Ignaas) Brekelmans (1925-2004) trad in 1947 in bij de Missionarissen van het H. Hart en werd in 1949 tot priester gewijd. Famielileden van hem werkten in de missie. In 1957/58 werd hij aangesteld als geestelijk adviseur van de Broeders van Joannes de Deo. In die hoedanigheid raakte hij betrokken bij hun missiewerken én die van de zusters van Carolus Borromeus (Onder de Bogen,Maastricht) in Sengerema in Tanzania. Brekelmans was ook oprichter en directeur van het Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping, dat in 1965 zijn deuren opende, en vanaf 1971 medewerker voor public relations van de Stichting Mensen in Nood. In 1971 trouwde hij met Lieke Gronert (1930-2009). In de jaren negentig werd hij bekend door pelgrimstochten naar Santiago de Compostellla en Polen (De Brug december 2006). Hij was wellicht ook rector van de missieclub Pius X.

Biografie(engels)

I.F.M. (Ignaas) Brekelmans (1925-2004) entered the Congregation of the Missionaries of the Sacred Heart in 1947 and was ordained as a priest in 1949. Members of his family worked in the mission. In 1957/58 he was appointed as a spiritual adviser of the Brothers of Joannes de Deo. In that function he became involved in their missionary works and those of the Sisters of Carolus Borromeus (Onder de Bogen, Maastricht) in Sengerema in Tanzania. Brekelmans was also the founder and director of the Orientation Centre for Church Callings, which opened its doors in 1965, and collaborator for public relations of the People in Need Foundation from 1971. In that year he married Lieke Gronert (1930-2009). During the 1990s he became well-known due to his pilgrimages to Santiago de Compostella and Poland (

De Brug

, December 2006). He may have been

rector

(director) of the Missionclub Pius X.

Activiteiten
 • Ondersteuning

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • MSC-Familie-Album
Auteur
 • Rosenhart, Piet
Paginering
 • nr. 4, december 2004, p. 5-6 (in memoriam)
Uitgever
 • De Brug:
Jaar van uitgave
 • 2006

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het persoonlijk archief in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen is niet zo groot en bevat voor wat betreft de missie persoonlijke stukken van Brekelmans over familie op de Filipijnen en Indonesië en stukken van meer zakelijke aard over Afrika. In het archief van de Missionarissen van het H. Hart, dat in bruikleen is gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, bevinden zich ook nog stukken van Ignaas Brekelmans over zijn publicaties en verhandelingen.

Beschrijving archief (Engels)

The personal archive in the

Katholiek Documentatie Centrum

in Nijmegen is not very voluminous and contains documents by Brekelmans about family members on the Philippines and in Indonesia and documents with a more business-like character about Africa. In the archive of the Missionaries of the Sacred Heart, which has been given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands, more documents can be found from Ignaas Brekelmans about his publications and transactions.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1924-1989
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging aan te vragen via de archivaris van het KDC.

Omvang 0,87 m; 203 inv. nrs.
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort geen
Toegang titel Archief Ign. Brekelmans msc
Bijzondere relevantie

Selectie

 

 

Afrika

 

62. Stukken betreffende voorbereiding van een stichting in Afrika met de broeders van barmhartigheid van St. Joannes de Deo. 1957-1962.

1 omslag.

NB: Brekelmans was sinds 1957 geestelijk adviseur van de Broeders.

 

73. Artikel "Waar karavanen samenkomen...: Reisindrukken over West-Tanganyika" in: Rerum ecclesiae. 1959.

1 omslag

 

74. Aantekeningen inzake bisdommen in Afrika. 1957-1958.

1 omslag

 

77. Correspondentie met de Société des Missionaires d'Afrique (Witte Paters) te Rome en Boxtel. 1958.

1 omslag

 

79. Stukken betreffende de stichting Pius XII inzake missiehospitaal in Afrika. 1958-1961.

1 omslag

 


Filippijnen

 

9. Stukken betreffende de plechtige viering van het zilveren priesterfeest van mgr. J.W.J. Panis, apostolisch vicaris van Celebes, en pater A. Brekelmans, missionaris op de Filipijnen. 1934.

1 omslag

 

13. Brieven van pater A. Brekelmans MSC te Marihatag, Surigao (Filipijnen). Met als bijlage de brief van Th. Keet te Surigao i.v.m. overlijden van A. Brekelmans. 1936-1956.

1 omslag

NB: Pater A. Brekelmans was een oom van Ign. Brekelmans.

 

 

Indonesië

 

9. Stukken betreffende de plechtige viering van het zilveren priesterfeest van mgr. J.W.J. Panis, apostolisch vicaris van Celebes, en pater A. Brekelmans, missionaris op de Filipijnen. 1934.

1 omslag

 

12. Brieven met reisverslagen (vervolg) van broeder Paulus Brekelmans voor zijn ouders en familieleden. 1947.

1 omslag

Broeder Paulus (Paul) was een broer van Ign. Brekelmans.

 

15. Brieven van broeder (onleesbaar) te Bandjermasin (Indonesië). 1949, 1952.

1 omslag

Een broer van Ign. Brekelmans.

 

16. Brief van W.A. (onleesbaar) te Tegal (Indonesië). 1949.

1 stuk

 

23. Stukken betreffende de missie van Purwokerto (Midden-Java,

Indonesië). Klad. 1950, z.j.

1 omslag

 

24. Artikel "Volledige godsdienstvrijheid in Indonesië", van mgr. W. Schoenmakers MSC te Purwokerto. Uit De Volkskrant. 1951.

1 omslag

 

 

 


Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Openbaarheid beperkt
Omvang 150 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN P19a-b
Bijzondere relevantie

I. Brekelmans

    2423-2430       Publicaties en verhandelingen van ex-MSC lid I. Brekelmans. 1958, 1960, 1962, 1966. 

                           2423     "Directorium Nederlandse Provincie Broeders St. Jan de Deo". Gestencild. 1958.

                           2424     "De religieuze congregatie als draagster van de Caritas I". 1958.

                           2425     "Waarom Religieus? Forumgesprek". Gestencild. 1960.

                           2426     "Gedachten voor een preek over roeping tot het Kloosterleven" [uitgave: Liefdezusters H.

                                      Carolus Borromeus]. 1960.

                           2427     "Vruchtbare liefde voor de Kerk I" in "De Kloosterling". 1962.

                           2428     Inleiding "Mijn naam is in Hem" in: "Laus Deo". 1962.

                           2429     "Gaat en onderwijst. De betekenis van de school voor de priesterroeping" [uitgave:

                                      Katholieke Onderwijzersbond. Breda]. 1966.

                           2430     Correspondentie van Brekelmans, "de Brabantse pelgrim".

Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC):

LARC 3076. Brief van I.F.M. Brekelmans rector, aan Reverendo Amice (onbekend) inzake de activiteiten van de missieclub Pius X van de inrichting Kalorama te Beek bij Nijmegen. 1956, 1 stuk.

 

Andere formats

Broeders St Joannes de Deo (Brekelmans was geestelijk adviseur) [doorklikmogelijkheid naar format]

Société des Missionaires d'Afrique (Witte Paters) [doorklikmogelijkheid naar format]

Centraal Missie Commissariaat [doorklikmogelijkheid naar format]

Missieclub Pius X [doorklikmogelijkheid naar format]

Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping [doorklikmogelijkheid naar format]

Stichting Mensen in Nood [doorklikmogelijkheid naar format]