Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Kuijpers, T. A.

Burgelijke naam Kuijpers, T. A.
Periode 1916-2002
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

T.A. Kuijpers (1916-na 1981), was achtereenvolgens kapelaan in Veghel en Eindhoven, pastoor in Vught (parochie St. Antonius van Padua) en Veldhoven (parochie St. Cecilia). Hij heeft zich steeds met de pastorale zorg beziggehouden. Van enige betrokkenheid bij de missie is niets bekend. In 2002 overleed hij in Meerveldhoven bij Eindhoven.

Biografie(engels)

T.A. Kuijpers (1916-na 1981) was successively chaplain in Veghel and Eindhoven, vicar in Vught (Saint Anthony of Padua parish) and Veldhoven (Saint Cecilia parish). He occupied himself with pastoral care at least until 1981. There is no information about any concern with missionary work.

Activiteiten
 • Ondersteuning
Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland
 • Vught
 • Veghel
 • Veldhoven
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van kapelaan/pastoor Kuijpers is een echt pastoorsarchief dat een goede indruk geeft van waar kapelaans en pastoors zich in Oost-Brabant tussen 1940 en 1980 mee bezighielden. Slechts enkele stukken betreffen de missie, maar nergens blijkt uit dat Kuijpers daar een bijzonder ijver voor aan de dag legde of dat hij bij de missie betrokken was.

Beschrijving archief (Engels)

The archive of chaplain/vicar Kuijpers is a real vicar's archive that gives a good impression of what kinds of activities chaplains and vicars were involved in in East Brabant between 1940 and 1980. Only a few documents concern the mission, but there is no indication that Kuijpers made special efforts for or was involved in the mission.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1933-1983
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging is vereist en kan aangevraagd worden via een formulier op de website van het KDC (http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/).

Omvang 0,75 m; 262 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

16    Artikel over missiewerk in Veghel uit De Opstand, een NSB-blad in Brabant. Overgeschreven en aan Kuijpers toegestuurd door A. de Wert. Kopie. 1942.

 

124. Preek over de melaatsheid in Columbia, gehouden door missionaris van Galen in Veghel op 7 september. Getypt, 1947.

 

134  Aantekeningen over pauselijke missiegenootschappen. Manuscript. z.j.

 

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Biografische gegevens

T.A. Kuijpers (1916-na 1981), was achtereenvolgens kapelaan in Veghel en Eindhoven, pastoor in Vught (parochie St. Antonius van Padua) en Veldhoven (parochie St. Cecilia). Hij heeft zich steeds met de pastorale zorg beziggehouden. Van enige betrokkenheid bij de missie is niets bekend. In 2002 overleed hij in Meerveldhoven bij Eindhoven.

Biografie(engels)

T.A. Kuijpers (1916-na 1981) was successively chaplain in Veghel and Eindhoven, vicar in Vught (Saint Anthony of Padua parish) and Veldhoven (Saint Cecilia parish). He occupied himself with pastoral care at least until 1981. There is no information about any concern with missionary work.

Activiteiten
 • Ondersteuning

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland
 • Vught
 • Veghel
 • Veldhoven

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van kapelaan/pastoor Kuijpers is een echt pastoorsarchief dat een goede indruk geeft van waar kapelaans en pastoors zich in Oost-Brabant tussen 1940 en 1980 mee bezighielden. Slechts enkele stukken betreffen de missie, maar nergens blijkt uit dat Kuijpers daar een bijzonder ijver voor aan de dag legde of dat hij bij de missie betrokken was.

Beschrijving archief (Engels)

The archive of chaplain/vicar Kuijpers is a real vicar's archive that gives a good impression of what kinds of activities chaplains and vicars were involved in in East Brabant between 1940 and 1980. Only a few documents concern the mission, but there is no indication that Kuijpers made special efforts for or was involved in the mission.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1933-1983
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging is vereist en kan aangevraagd worden via een formulier op de website van het KDC (http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/).

Omvang 0,75 m; 262 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Bijzondere relevantie

Selectie

 

16    Artikel over missiewerk in Veghel uit De Opstand, een NSB-blad in Brabant. Overgeschreven en aan Kuijpers toegestuurd door A. de Wert. Kopie. 1942.

 

124. Preek over de melaatsheid in Columbia, gehouden door missionaris van Galen in Veghel op 7 september. Getypt, 1947.

 

134  Aantekeningen over pauselijke missiegenootschappen. Manuscript. z.j.

 

Informatiewaarde Gering