Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Boelaars, Johannes Honoré Maria Cornelis

Burgelijke naam Boelaars, Johannes Honoré Maria Cornelis
Naamsvarianten
 • Boelaars, Jan
Periode 1915-2004
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Jan Boelaars (1915-2004) werd in 1915 in Tilburg geboren en trad in 1939 toe tot de congregatie van de missionarissen van het Heilig Hart. In 1940 bestemde de congregatie hem voor missiewerk in Nederlands Nieuw-Guinea waarvoor hij een studie in de antropologie moest volgen. Naast dit vak studeerde pater Boelaars ook linguïstiek, waarin hij in 1950 promoveerde. Zijn dissertatie was mede gebaseerd op informatie van zijn confrater pater Drabbe. die als missionaris in de jaren dertig en veertig in het zuiden van Nieuw-Guinea werkte.

Pater Boelaars vertrok naar Nieuw-Guinea in 1950, waar hij werkte tot 1968. Net als zijn confraters was hij belast met pastorale zorg, maar had toch een andere positie dan zijn mede-missionarissen, omdat hij voornamelijk belast was met wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het missiewerk. Hij legde zich vooral toe op de etnische groepen van de Jahray en Mandobo. In 1986 keerde Boelaars terug naar het zuiden van voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, toen Irian Jaya, om het archief van zijn congregatie in Merauke te ordenen. In de tussenliggende periode, tussen 1970-1984 heeft Boelaars in Indonesië op verschillende seminaries lesgegeven. Vanaf 1990 tot aan zijn dood leefde en werkte pater Boelaars in Nederland (Anton Ploeg, 'In Memoriam Jan Boelaars MSC' , Oceania Newsletter nr 41 maart (2006). Zijn betekenis voor de etnografie van Nieuw-Guinea is groot.

Biografie(engels)

Jan Boelaars (1915-2004) was born in Tilburg in 1915 and joined the Congregation of the Missionaries of the Sacred Heart of Jesus in 1939. The Congregation assigned him to missionary work in Dutch New Guinea, so he had to follow a course in anthropology. In addition, Father Boelaars also studied linguistics, culminating in a doctor's degree in 1950. His doctoral thesis was partly based upon information from his colleague Father Drabbe who worked as a missionary in the southern part of New Guinea during the 1930s and 1940s. Father Boelaars left for New Guinea in 1950 where he worked until 1968. Like his colleagues he was charged with pastoral care, but, nevertheless, he had a different position from his fellow missionaries because he was primarily charged with scientific research on behalf of the mission. He spent most of his efforts on the ethnic groups of the Jahray and Mandobo. In 1986 Boelaars returned to the southern part of former Dutch New Guinea, then called Irian Jaya, in order to arrange the archive of his Congregation in Merauke. During the intervening years, between 1970 and 1984, Boelaars taught at several seminaries in Indonesia. From 1990 until his death, Father Boelaars lived and worked in the Netherlands. (Anton Ploeg, 'In Memoriam Jan Boelaars MSC', in:Oceania Newsletter , no. 41 March 2006). His significance for the ethnography of New Guinea is great.

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Pastoraal werk
Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands-Indië
 • Nieuw-Guinea
 • Merauke
Selectie uit de literatuur
Titel
 • The linguistic position of South-Western New Guinea / door J. H. M. C. Boelaars
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004)
Reeks
 • Orientalia rheno-traiectina, ISSN 0169-9504 ; 3
Paginering
 • XIX, 217 p., [1] vouwbl
Uitgever
 • Leiden : Brill
Jaar van uitgave
 • 1950

Titel
 • Nieuw Guinea, uw mensen zijn wonderbaar : het leven der Papua's in Zuid-Nieuw Guinea / J. Boelaars ; [met een voorwoord van J.P.K. van Eechoud]Nieuw Guinea
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004)
Paginering
 • 168 p., 27 p. pl
Uitgever
 • Bussum : Paul Brand
Jaar van uitgave
 • 1953

Titel
 • Papoea's aan de Mappi / J. Boelaars
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004)
Paginering
 • 264 p., [48] p. pl
Uitgever
 • Utrecht [etc.] : Fontein[S.l.] : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1958]

Titel
 • Mandobo's tussen de Digoel en de Kao : bijdragen tot een etnografie / J. Boelaars
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004)
Paginering
 • VIII, 260 p., [8] p. pl
Uitgever
 • Assen : Van Gorcum [etc.]
Jaar van uitgave
 • 1970

Titel
 • Head-hunters about themselves : an ethnographic report from Irian Jaya, Indonesia / J.H.M.C. Boelaars
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004)
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde ; 92
Paginering
 • XV, 296 p., [15] p. pln, 5 p. krtn
Uitgever
 • The Hague : Nijhoff
Jaar van uitgave
 • 1981

Titel
 • Kepribadian Indonesia modern : suatu penelitian antropologi budaya / Y. Boelaars ; kata pengantar oleh M. Dawam Rahardjo
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004) ; Mohammad Dawam Rahardjo (1942-)
Paginering
 • xxiii, 133 p
Uitgever
 • Jakarta : Gramedia
Jaar van uitgave
 • 1984

Titel
 • Manusia Irian, dahulu, sekarang dan masa depan / Jan Boelaars ; [diindonesiakan oleh Marcel Beding]
Auteur
 • Jan Boelaars ; Marcel Beding
Paginering
 • XIV, 233 p
Uitgever
 • Jakarta : Gramedia
Jaar van uitgave
 • 1986

Titel
 • Tot mensen gezonden / J. Boelaars
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004)
Reeks
 • Mensen met een missie
Paginering
 • 99 p
Uitgever
 • Oegstgeest : Week voor de Nederlandse Missionaris, Centraal Missie Commissariaat
Jaar van uitgave
 • 1986

Titel
 • Getuigen spreken. [Two volumes. Cyclostyled. Report.]
Auteur
 • Boelaars, J., en A. Vriens
Uitgever
 • Merauke:
Jaar van uitgave
 • 1986-1988

Titel
 • Met Papoea's samen op weg : de ontwikkeling van de mensen en de missionarissen / door J. Boelaars
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004)
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086
Paginering
 • 3 dl
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1992-1997

Titel
 • Mono koame : 'wij denken ook' / door J.H.M.C. Boelaars, A.C. Blom ; with an introd. about this ethnography by A. Borsboom, L. Buskens and J. Kommers
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004) ; A.C. Blom ; Adrianus Petrus Borsboom (1944-) ; Leonard Peter Hubert Marie Buskens (1962-)
Paginering
 • 319 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Centre for Pacific and Asian Studies, Nijmegen University
Jaar van uitgave
 • 2001

Titel
 • De Roje en Jaènde [The Red one and Jaènde]. [Manuscript. Nearly completed biography of two prominent Yahray men.]
Auteur
 • Boelaars, J.
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • z.d.

Titel
 • Twee broers uit het 'Rijke Roomse Leven': De monnik en de missionaris. Manuscript. [Unfinished biography of Boelaars himself and of his brother.]
Auteur
 • Boelaars, J.
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • z.d.
Interviews

Geen.

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van pater Jan Boelaars bevindt zich op twee plaatsen.

 

1. Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven St. Agatha

Het grootste gedeelte van het persoonsarchief van Boelaars bevindt zich in het archief van de congregatie dat grotendeels in bewaring is gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De congregatie heeft al in het begin van de twintigste eeuw een archiefkluis aangebracht in het missiehuis te Tilburg, om de archieven onder zo gunstig mogelijke omstandigheden te kunnen bewaren. In 1946 werd p. Joh. de Lepper msc tot archivaris van de Nederlandse provincie benoemd, wat erop wijst dat men waarde hechtte aan een goed beheerd archief. Vanaf het eind van de twintigste eeuw waren voor het bestuursarchief de volgende msc-archivarissen verantwoordelijk: T. Mulder, A. Vriens en J. Bovenmars.

Het archief bestaat uit drie in oorsprong afzonderlijke archieven van de Nederlandse provincie: het bestuursarchief, het economaatsarchief en het archief van de missieprocuur. Een hoofdrubriek wordt gevormd door het archief van het Bisdom Merauke in Nieuw-Guinea. Dit archief is deels vermengd met het persoonsarchief van Jan Boelaars.

Kirsten Hulsker, die een dissertatie voorbereidt over de missie in Zuid Nieuw-Guinea en een van de makers is van deze gids, vermoedt dat Boelaars, die in 1986 het archief in Merauke moest ordenen, uit dit archief een 'collectie' heeft samengesteld en daarna meegenomen heeft naar Nederland. Dit zou verklaren waarom het archief Merauke deel uitmaakt van het archief van de Nederlandse provincie en zo toegespitst lijkt op Boelaars' interessegebied: Mappi.

Voor het ordenen en automatiseren en verder inventariseren van de archieven heeft de congregatie een beroep gedaan op het KAN (Kloosterarchieven Nederland). Na het beschrijven is het materiaal nogmaals door de congregatie opgeschoond en is een groot aantal stukken verwijderd. In juni 2007 is het bestuursarchief overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Het resterende archiefmateriaal bevindt zich nog in het missiehuis te Tilburg. De inventaris is in het erfgoedcentrum aangepast aan de daar gehanteerde methode waardoor het een andere ordening/rubrieksindeling heeft gekregen.Een deel van de stukken is geschreven in het Frans, Spaans, Duits, Italiaans en Indonesisch. Voor onderzoek naar de geschiedenis van de missie is dit een zeer rijk archief, waarbij opvalt dat ook in het economaatsarchief interessante stukken te vinden zijn. Veel stukken betreffen taalkundig en etnografische onderwerpen. Kenmerkend voor dit archief is het zeer grote aantal publicaties, boeken, artikelen en brochures geschreven door paters. De meeste gaan over theologie, zielzorg, missionair werk en land- en volkenkunde. De paters hebben ook veel gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften over antropologische onderwerpen. Van de brieven van paters en broeders aan het missiehuis is alleen het oudste deel bewaard (periode 1906-1950). Stukken over het personeel met biografische kerngegevens zijn goed vertegenwoordigd. Ook in fotografisch opzicht maakt het archief een rijke en zeer complete indruk.

Kort voor overdracht aan het Erfgoedcentrum is er helaas nog materiaal uit het archief verwijderd en deels vernietigd. Hiervan is een onvolledige lijst opgesteld, zodat het Erfgoedcentrum in april 2009 nog aan het uitzoeken was wat er daadwerkelijk is overgedragen.
Onder meer zijn toen verwijderd:
*    woordenboeken door paters samengesteld van in de missiegebieden inheemse talen [deze zijn vermoedelijk aan het KITLV overhandigd]
*    overdrukjes van artikelen geschreven door paters; via de beschrijvingen zijn deze artikelen wel terug te vinden in de tijdschriften waar ze in verschenen,       en veel van de tijdschriften liggen in het Erfgoedcentrum of het Katholiek Documentatie Centrum
*    materiaal van andere MSC-provincies

*    stukken over de vorderingen van de leerlingen van de apostolische school in Tilburg
*    en soms ook ander materiaal: dubbele foto's bijvoorbeeld. (Mail van het Erfgoedcentrum, 1 april 2009).

 

2. KITLV

Kort voor zijn dood in 2001 heeft pater Boelaars een deel van zijn verzameling geschonken aan het KITLV in Leiden.

Zie ook: D H 1311 ‘De Papoea in zijn milieu en in het onze’ lezingencyclus door pater Boelaars.

 

Beschrijving archief (Engels)

The archive of Father Jan Boelaars is located in two places.

 

1.

Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha

Most of the personal archive of Boelaars is in the archive of the Congregation, the largest part of which has been given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha. The Congregation built a safe for archives in the mission house in Tilburg already in the beginning of the twentieth century in order to keep the archives under the most favourable conditions. In 1946 Father Joh. de Lepper msc was appointed as an archivist for the Dutch province, which is an indication that a well-kept archive was esteemed highly. From the end of the twentieth century the following msc-archivists were responsible for the management archive: T. Mulder, A. Vriens and J. Bovenmars.

It consists of three archives, which were separate originally: the management archive, the archive of the Economic Section and the archive of the Mission Section. A main heading is the archive of the Bishopric of Merauke in New Guinea. This archive has been mixed up with the personal archive of Jan Boelaars.

Kirsten Hulsker, who is preparing a doctoral thesis about the mission in South New Guinea and is one of the makers of this guide, presumes that Boelaars, who had been ordered to arrange the archive in Merauke, composed a 'collection' and took it with him to the Netherlands. This would explain why the Merauke archive forms part of the archive of the Dutch province and seems to have been concentrated on Boelaar's field of interest: Mappi.

In order to arrange, digitize and inventory further, the Congregation appealed to KAN (Monastic Archives in the Netherlands). When the descriptions had been finished, the material was cleaned again by the Congregation, and a great number of documents

were removed. In June 2007 the management archive was transferred to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands. The remaining archival material is still in the mission house in Tilburg. The inventory has been adapted to the method in use at the Centre, with the consequence that it acquired another arrangement/division of headings. Some of the documents have been written in French, Spanish, German, Italian and Indonesian. For research on the history of the mission, this is a very rich archive, and it has to be noted that even in the Economic Section interesting documents can be found. Many documents deal with linguistic and ethnographic subjects. Characteristic for this archive is the very large number of publications, like books, articles and pamphlets written by the fathers. Most of them concern theology, spiritual care, missionary work and knowledge of the land and people. The fathers also published a great deal about anthropological subjects. Only the oldest part of the letters of fathers and brothers has been preserved (period 1906-1950). Documents about staff with biographical core data are represented well. As for the photographic aspect, the archive also seems to be rich and complete.

It is a pity that shortly before the transfer to the Centre, documents were removed from the archive and destroyed. The list of these documents is incomplete, and the centre was still investigating in April 2009 what has actually been transferred. Among other items that were removed:

* dictionaries of languages spoken in the mission fields composed by the fathers [these have probably been handed over to the KITLV].

* offprints of articles written by the fathers; by using the descriptions, these articles can be traced back in the original  journals they were published in, and many of these journals are present in the Centre or the Katholiek Documentatie Centrum .

* papers about other provinces of the Congregation

* documents about the progress of the pupils of the apostolic school in Tilburg

* sometimes other material like doubles of photographs (mail from the Centre, 1 April 2009).

 

Royal Institute of South East Asian and Caribbean Studies (KITLV) in Leiden

Shortly before his death, Father Boelaars donated a part of his collection to the Royal Institute of South East Asian and Caribbean Studies (KITLV) in Leiden.

See also: D H 1311 'De Papoea in zijn milieu en in het onze', series of lectures by Father Boelaars.

 

Bewaarplaats Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden
Periode archief 1950-1995
Openbaarheid openbaar
Omvang 3 dozen
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar
Toegang titel KITLV-inventaris 156; H 1474
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Studie: cultuur


2. J. Boelaars, ‘Schets van de Jaqai-cultuur’, nota geschreven voor Gouverneur S.L.J. Waardenburg. 1953. Stencil. 36 bladen.

 

3. J. Boelaars, ‘De sociale structuur van de Jaqai-stam’, rapport door J. Boelaars. 195?. Stencil. 48 bladen.

 

4. Nota’s en correspondentie over grondrechten, in Mappi, o.a. van J. Boelaars, A. Boendermaker, J. Pouwer, P. van Emst en K.W. Galis. 1953-1956. Typoscript, stencil, doorslag. 1 omslag.
NB Wordt niet gecopieerd!

 

5. J. Boelaars, ‘De Jaqai, gedachten over heden, verleden en toekomst van een volk’. 1955. Stencil. 31 bladen.

 

6. J. Boelaars, ‘Rapport. Sociaal-economische structuur der Jaqai’. 1955. Stencil. 86 bladen.

 

7. Verzameling kaarten van grondenbezit in Kepi, met aanduiding van visrechten; Schetskaart van de onderafdeling Mappi, district Ooba, met toelichting door J. Boelaars; kaarten gebruikt bij diverse uitgaven van J.H.M.C. Boelaars. Kleurschetsen, pentekeningen. Circa 1955.

 

8. Verzameling kaarten van grondenbezit in Kepi, met aanduiding van visrechten; Schetskaart van de onderafdeling Mappi, district Qoba, met toelichting door J. Boelaars, 1954; kaarten gebruikt bij diverse uitgaven van J.H.M.C. Boelaars. Kleurschetsen, pentekeningen. Circa 1955.
N.B. Folioformaten: in aparte doos, plank 44 F

 

9. Verzameling stambomen en genealogische gegevens over de Jaqai in Kepi. Genummerde bijlagen. 1950-1958.1 omslag.

10. Ontwerp voor J.H.M.C. Boelaars De Jaqaj, een ethnografische studie over papoea’s aan de de Mapi (Nederlands Nieuw-Guinea). 1957-1958. Typoscript, doorslag. 1 bundel.
Verschenen als: J.H.M.C. Boelaars, Papoea’s aan de Mappi. (Utrecht, Fontein, 1958). Vertaling en bewerking: J.H.M.C. Boelaars, Head-hunters about themselves: an ethnographic report from Irian Jaya, Indonesia, serie Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 1981, nr. 92.

 

11. Teksten, vertalingen, aantekeningen en annotaties van verhalen van de Jaqai. Jaqai, Nederlandstalig. Gebruikt voor de uitgave van: J.H.M.C. Boelaars, Papoea's aan de Mappi en Head-hunters about themselves: an ethnographic report from Irian Jaya, Indonesia. Typoscript. 1 bundel.
J.H.M.C. Boelaars: overige

 

12. Losse aantekeningen en kladschetsen van kaarten. Z.j. 1 omslag.

 

 

Studies door anderen

 

15. Adatstudies door F. Maturbongs, over de Jaqai en het Mappigebied. 1947. Indonesischtalig. Typoscript. 22 bladen.

 

16. Tekst van N. Jamlean ‘Tawa memanah karam’. 1950. Typoscript. 8 bladen.

 

17. Nota van A.A. Gerbrands ‘The artist and his work in primitive society, a questionnaire compiled by’. 1954. Typoscript, doorslag. 10 bladen.
N.b. Wordt niet gecopieerd!

 

 

18. J.R. Butter, ‘Memorie van Overgave. Dienst van Economische zaken, afdeling landbouw en veeteelt, subressort Mappi’. Met bijlagen. 1959. Typoscript, doorslag, kaarten.

 

 

19. Verslag van een lezing door E. Esok over voeding, voedselverboden en enkele voorstellen. September 1959. Stencil. 3 bladen.

 

20. Nota van J. de Vries, onderafdeling binnenvisserij Sentani, ‘Korte handleiding voor de viscultuur in Nederlands Nieuw-Guinea’. 1960. Typoscript, doorslag. 7 bladen.

 

21. S. Kooijman ‘The Netherlands and Oceania, a Summary of Research’, in: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, vol. 139 (1983), p. 199-246. Fotokopie.

 

22. Overdruk van G.A. Zegwaard ‘The induction ritual and body decoration of recently initiated young men in the Mimika region’, in: Pacific Material culture, essays in honour of dr. Simon Kooijman on the occasion of his 80th birthday (ed. D. Smidt, P. ter Keurs en A. Trouwborst) Rijkmuseum voor Volkenkunde, Leiden, 1995, p 308-323; met een brief van G.A. Zegwaard aan J. Boelaard, 24 mei 1995. 2 stukken.

 

24. Correspondentie van J. Pouwer, Centrum voor Studies van Australië en Oceanië, KU Nijmegen, over een workshop over West-Irian in 1987. 1985. Typoscript, kopie. 1 omslag.

 

26. Stukken van het vertaalproject in het kader van het Forum Irian Jaya, werkplan 1986-1987. Indonesisch en Nederlands. 1986. Typoscript, kopie. 1 omslag.

 

 

Verslaglegging

 

13. Notities over financiële uitgaven van de pastorie te Kepi. 1954.1 omslag.

 

 

Correspondentie

 

14. Brief van J. Boelaars aan bisschop NN over de godsdienstige, economische en sociale situatie in Mappi. 1955. Typoscript, doorslag. 6 bladen.

Audio-visueel materiaal

23. Catalogus en aankondiging van een fototentoonstelling ‘The Kilenge of Papua New Guinea’, door Philip J.C. Dark, Royal Anthropological Institute, Londen. Nederlands en Engels. [1985]. 2 stukken.


Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1854-2006
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Klooster Sint Aegten, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (Inleiding Inventaris KAN).

Omvang 214 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar
Toegang titel Mulder msc, T.; Vriens msc, A.; Bovenmars msc, J.; Huijgevoort, A. van; Vorstenbosch, H. van; Dooren, K. van, Missionarissen van het H. Hart; AR-P027; www.archieven.nl - Missionarissen H. Hart
Subarchief van

Dr. J. Boelaars

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

 

548-563 Publicaties en verhandelingen van pater J. Boelaars msc over Irian Jaya

 

548  "The linguistic position of South-Western New Guinea" [uitgave: E.J. Brill. Leiden], 1950

 

549  "Nieuw Guinea, uw mensen zijn wonderbaar" [uitgave: Paul Brand. Bussum], 1953

 

550  "Talen van Zuid en West Nieuw Guinea". Overdruk uit: "Nieuw-Guinea, de ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied", deel I, p. 66-78, 's Gravenhage, 1953

 

551  "Papoea's aan de Mappi" [uitgave: Fontein. Utrecht], z.j.

 

552  "South-Western Irian. Missionary activities 1905-1966" [uitgave: Pontificia Università Urbaniana. Rome], 1969

 

553  "Schets van de Jaqai-cultuur". typescript, 1953

 

554  "Mandobo's tussen de Digoel en de Kao" [uitgave: Van Gorcum. Assen], 1970

 

555  "Vechten of sterven: analyse van de koppensnellers-cultuur in Zuid-West Irian, Indonesia". Typescript, z.j.

 

556  "Head-Hunters about themselves" [uitgave: Nijhoff. Den Haag], 1981

 

557  "Kepribadian Indonesia Modern" [uitgave: Penerbit PT Gramedia. Jakarta], 1984

 

558  "Manusia Irian" [uitgave: Penerbit pt Gramedia. Jakarta], 1986

 

559  "Tot mensen gezonden" [uitgave: Oegstgeest] t.b.v. Week voor de Nederlandse Missionaris, Centraal Missie Commissariaat (CMC), 1986

 

560  "Mengantar suku suku Irian Kepada Kristus". Typescript, z.j. NB: Met medewerking van pater A. Vriens msc. 2 deeltjes

 

561  "Met Papoea's samen op weg. Deel I De pioniers". [uitgave: Kok. Kampen], 1992

 

562  "Met Papoea's samen op weg. Deel II De baanbrekers". [uitgave: Kok. Kampen], 1995

 

563  "Met Papoea's samen op weg. Deel III De begeleiders". [uitgave Kok. Kampen], 1997

 

641  "De sociale structuur van de Asmatbevolking" door Zegwaard en Boelaars, 1956. Kopie typescript

 

6238 Brochure "Pater Boelaars vond veel christelijks bij de koppensnellers" van W. Bouwman, z.j.

 

5211 Stukken betreffende de geschiedenis en ontwikkelingsprojekten in het Mappi-gebied van pater J. Boelaars msc en anderen, 1955, 1957, 1959, z.j.

 

5209 Verhandelingen "De ontmoeting met de Paoea in Ned. Zuid N. Guinea", " De sociale structuur van de Jaqai" en "Het huwelijk bij de Jaqai" van pater J. Boelaars msc en " Cultural change among the Mappi" van mgr. A. Sowada osc, z.j.

 

 

"Persoonsarchief" in rubriek "Archief Merauke"

4.6.1 Pater J. Boelaars

 

5217 Aantekeningen en brieven met betrekking tot boek III van pater J. Boelaars msc. Met inhoudsopgave, 1937-1947, 1964, 1994

 

6063 Brief van pater J. Boelaars msc aan zijn broer Jozef Boelaars, 1940

 

5254 Stukken betreffende activiteiten van J. Boelaars msc, 1950-1969 (met hiaten)

 

5231 Stukken betreffende Kimaan gebruikt voor hoofdstuk III van het boek van Boelaars. Met inhoudsopgave, 1950-1988 (met hiaten)

 

5214 Verhandelingen over huwelijksgebruiken in het Moejoe-gebied van pater J. Boelaars msc en anderen, 1959, z.j.

 

5252 Verhandelingen en artikelen van en over pater J. Boelaars msc grotendeels over missie in het algemeen, alsmede foto's. Gedeeltelijk met inhoudsopgave, 1959-1997 (met hiaten)

 

5212 Verhandelingen over enkele locale 'kopstukken', opgetekend of vertaald door pater J. Boelaars msc, 1961, 1968

 

6209 Concept voor artikel "Authentieke religieuze waarden in 'primitieve' culturen" en manuscript voor (onbekend) boekje van pater J. Boelaars msc, 1966, z.j.

 

6239 Artikelen "Acculturatie, I-III" van pater J. Boelaars msc, 1968, z.j.

 

6051 Boek "Mandobo's tussen de Digoel en de Kao" door pater J. Boelaars msc, 1970

 

6064 Artikel " Religi..mu…" van pater J. Boelaars msc, 1976

 

5201 Verhandelingen "Geschiedenis van de Yakray" van pater J. Boelaars msc over de periode 1949-1970 en "De visie van de Yakray mensen op eeuwig leven, als uitgesproken in de Mythe van Tamru" van Felix Kabagaimu, vertaald door pater J. Boelaars msc, 1979, z.j.

 

6027 Boekje "Titik-titik pertemuan" van pater J. Boelaars msc en drs. E. Rumlus houdende een verslag van patoorsconferentie te Merauke, 1979

 

5170 Boek "De mensen van Irian Jaya (verleden-heden-toekomst)" van J. Boelaars msc, 1983

 

5255 Verslagen van gesprekken van pater J. Boelaars msc ten behoeve van zijn boek met pater G. Zegwaard msc en pater A. Vriens msc, 1987

 

5273 Stukken betreffende de medewerking van pater A. Verhage aan de trilogie van pater J. Boelaars msc, 1991, z.j.

 

5256 Stukken betreffende het boek "Met de Papoea's onderweg", 1991-1996 (met hiaten)

 

5253 Stukken betreffende het boek "Met de Papoea's samen op weg" van J. Boelaars, 1991,1995-1998

 

5133 Verslag van reis naar Merauke van pater J. Boelaars msc, 1993

 

6024 Boekje "Chronologisch overzicht bij deel III 'Met de papoea's samen op weg; de begeleiders' " door pater J. Boelaars msc, 1996

 

6208 Recensie van dr. A. Ploeg van boek "Met Papoea's op weg" van pater J. Boelaars uit periodiek " Journal de la Societé des Océanistes", 1998

 

6308 Verhandeling "Getuigen spreken" van pater J. Boelaars msc in samenwerking met pater A. Vriens msc, alsmede transscripties van interviews, 1999, z.j.

 

6099 Boek " Veranderen in je tijd van de Tijd" door pater J. Boelaars msc. Met bijlagen, 1999-2001

 

6018 Boek "Mono koame" door pater J. Boelaars msc en A. Blom, 2001

 

6058 Boek "De monnik en de missionaris" van pater J. Boelaars msc, 2004

 

6207 Verhandeling "Onze pioniers in de honderd jaar missie Merauke" van pater J. Boelaars. Met bijlagen, 2004, z.j.

 

5171 Verslagen van gesprekken van pater J. Boelaars msc en anderen met goeroe's en onderwijzers. Met inhoudsopgave, z.j.

 

5208 Verhandelingen "Ethnologische studie over Papoea's aan de Mappi" en "De zin van de voortplanting" van pater J. Boelaars msc, z.j.

 

5210 Stukken betreffende raadgevers en gezangen binnen de Yakai-cultuur van pater J. Boelaars msc, z.j.

 

6052 Notities en druksel van pater J. Boelaars msc met betrekking tot de stellingen voor zijn promotie, z.j.

 

6240 Verhandeling "De roje en jaende" van pater J. Boelaars msc, z.j.

 

Audio-visueel materiaal

4013  Serie B M, nrs. 1-405 uit serie van Boelaars alsmede serie B M, nrs. 1-108 uit serie van Meuwese

 

3845-3861 Foto's van Nieuw Guinea (Irian Jaya) series B, J, K, M, O en BM, verzameld door pater J. Boelaars msc, pater L. Jötten msc, pater K. van Kessel msc, pater K. Meuwese msc en overigen

3845  Serie B I, nrs. 1-899 door pater Boelaars msc

3846  Serie B II, nrs. 900-1514, idem

3847  Serie B III, nrs. 1515-2076, idem

3848  Serie B IV, nrs. 2077-2620, idem

3849  Serie B V, nrs. 2621-3093, idem

3850  Serie B VI, nrs. 3094-3505, idem

3859  Serie BM, nrs. 1-405 uit de serie van Boelaars, alsmede serie BM, nrs. 1-108 uit de serie van Meuwese

 

3915-3921 Foto's op fiches van Irian Jaya door pater J. Boelaars msc

3915  Serie B: nrs. 1-460

3916  Serie B: nrs. 461-1221

3917  Serie B: nrs. 1222-1645

3918  Serie B: nrs. 1646-2108

3919  Serie B: nrs. 2109-2580

3920  Serie B: nrs. 2581-2976

3921  Serie B: nrs. 2977-3176 en serie M: nrs.1-1171, serie J: 1-75, serie B: nrs. 3465-3482

 

6196 Fotoalbum van pater J. Boelaars msc. Met als bijlage jubileumgids bij 25-jarig priester jubileum, z.j.

 

6445 Album houdende foto's van de beelden van pater J. Boelaars msc, z.j.

Bronnen met verslaglegging

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

In dit archief zijn in diverse mappen, met name met betrekking op de Mappi, bronnen met verslaglegging van de hand van Boelaars te vinden. Ook de positie van pater Boelaars binnen de congregatie wordt uit deze stukken duidelijk.

 

 

5198-5199 Brieven ontvangen met betrekking tot onderwijs in Mappi, voornamelijk van wereldlijke autoriteiten, 1931-1950, 2 omslagen. N.B. Gedeeltelijk in het Maleis.

5198 1931-1950

5199 1951-1960

 

5200 Minuten van brieven met betrekking tot onderwijs in Mappi, 1937-1960

 

5242-5244 Stukken betreffende onderwijs in Merauke en de Zuidkust, 1941-1951, 1953-1956, 3 omslagen.

5242 1941-1951

5243 1953-1956

5244 1957-1990 (met hiaten)

 

5188-5192 Correspondentie en verslagen vanuit Mappi, 1949-1970:

5188 1949-1951

5189 1952-1954

5190 1955-1959

5191 1959-1960

5192 1961-1963

 

133-141 Stukken betreffende de missie in Nederlands Nieuw Guinea en de Molukken, 1896-1980 (met hiaten), 9 ladekastjes

138  Correspondentie met het bisdom Merauke, 1950-1978. Met index t/m 1963

141  Correspondentie met de overste missie III, 1945-1980. Met index t/m 1968

 

142-153 Stukken betreffende de missie in Nederlands Nieuw Guinea en de Molukken, 1903-1988, z.j., 12 ladekastjes

144  Correspondentie van msc-ers met de provinciaal overste, 1946-1967. Met alfabetische index op naam schrijver

149  Correspondentie met de Propaganda, voornamelijk ter hand gestelde brieven 1950-1969. Met alfabetische index op naam schrijver

Losse archiefstukken

In de Koninklijke Bibliotheek bevindt zich in het archief van prof. L.J. Rogier (Radboud Universiteit Nijmegen) een brief van pater Boelaars aan Rogier uit 1949.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Oudere lijsten van Boelaars' publicaties zijn te vinden in:


Galis, K.W., 1963 Bibliografie van Nederlands-Nieuw-Guinea. 3rd edition. [Cyclostyle. Den Haag]

 

Kooijman, S. , 1983 'The Netherlands and Oceania: A Record of Research'. in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en
Volkenkunde
, 139:199-246.

 

Van Baal, J., K.W. Galis and R.M. Koentjaraningrat. 1984 West Irian: A Bibliography. (Dordrecht: Foris Publications. [Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Bibliographical Series 15.) [ontleend aan In Memoriam door Anton Ploeg Oceanea Newsletter no 41 maart (2006).

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Biografische gegevens

Jan Boelaars (1915-2004) werd in 1915 in Tilburg geboren en trad in 1939 toe tot de congregatie van de missionarissen van het Heilig Hart. In 1940 bestemde de congregatie hem voor missiewerk in Nederlands Nieuw-Guinea waarvoor hij een studie in de antropologie moest volgen. Naast dit vak studeerde pater Boelaars ook linguïstiek, waarin hij in 1950 promoveerde. Zijn dissertatie was mede gebaseerd op informatie van zijn confrater pater Drabbe. die als missionaris in de jaren dertig en veertig in het zuiden van Nieuw-Guinea werkte.

Pater Boelaars vertrok naar Nieuw-Guinea in 1950, waar hij werkte tot 1968. Net als zijn confraters was hij belast met pastorale zorg, maar had toch een andere positie dan zijn mede-missionarissen, omdat hij voornamelijk belast was met wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het missiewerk. Hij legde zich vooral toe op de etnische groepen van de Jahray en Mandobo. In 1986 keerde Boelaars terug naar het zuiden van voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, toen Irian Jaya, om het archief van zijn congregatie in Merauke te ordenen. In de tussenliggende periode, tussen 1970-1984 heeft Boelaars in Indonesië op verschillende seminaries lesgegeven. Vanaf 1990 tot aan zijn dood leefde en werkte pater Boelaars in Nederland (Anton Ploeg, 'In Memoriam Jan Boelaars MSC' , Oceania Newsletter nr 41 maart (2006). Zijn betekenis voor de etnografie van Nieuw-Guinea is groot.

Biografie(engels)

Jan Boelaars (1915-2004) was born in Tilburg in 1915 and joined the Congregation of the Missionaries of the Sacred Heart of Jesus in 1939. The Congregation assigned him to missionary work in Dutch New Guinea, so he had to follow a course in anthropology. In addition, Father Boelaars also studied linguistics, culminating in a doctor's degree in 1950. His doctoral thesis was partly based upon information from his colleague Father Drabbe who worked as a missionary in the southern part of New Guinea during the 1930s and 1940s. Father Boelaars left for New Guinea in 1950 where he worked until 1968. Like his colleagues he was charged with pastoral care, but, nevertheless, he had a different position from his fellow missionaries because he was primarily charged with scientific research on behalf of the mission. He spent most of his efforts on the ethnic groups of the Jahray and Mandobo. In 1986 Boelaars returned to the southern part of former Dutch New Guinea, then called Irian Jaya, in order to arrange the archive of his Congregation in Merauke. During the intervening years, between 1970 and 1984, Boelaars taught at several seminaries in Indonesia. From 1990 until his death, Father Boelaars lived and worked in the Netherlands. (Anton Ploeg, 'In Memoriam Jan Boelaars MSC', in:Oceania Newsletter , no. 41 March 2006). His significance for the ethnography of New Guinea is great.

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Pastoraal werk

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands-Indië
 • Nieuw-Guinea
 • Merauke

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • The linguistic position of South-Western New Guinea / door J. H. M. C. Boelaars
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004)
Reeks
 • Orientalia rheno-traiectina, ISSN 0169-9504 ; 3
Paginering
 • XIX, 217 p., [1] vouwbl
Uitgever
 • Leiden : Brill
Jaar van uitgave
 • 1950

Titel
 • Nieuw Guinea, uw mensen zijn wonderbaar : het leven der Papua's in Zuid-Nieuw Guinea / J. Boelaars ; [met een voorwoord van J.P.K. van Eechoud]Nieuw Guinea
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004)
Paginering
 • 168 p., 27 p. pl
Uitgever
 • Bussum : Paul Brand
Jaar van uitgave
 • 1953

Titel
 • Papoea's aan de Mappi / J. Boelaars
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004)
Paginering
 • 264 p., [48] p. pl
Uitgever
 • Utrecht [etc.] : Fontein[S.l.] : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1958]

Titel
 • Mandobo's tussen de Digoel en de Kao : bijdragen tot een etnografie / J. Boelaars
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004)
Paginering
 • VIII, 260 p., [8] p. pl
Uitgever
 • Assen : Van Gorcum [etc.]
Jaar van uitgave
 • 1970

Titel
 • Head-hunters about themselves : an ethnographic report from Irian Jaya, Indonesia / J.H.M.C. Boelaars
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004)
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde ; 92
Paginering
 • XV, 296 p., [15] p. pln, 5 p. krtn
Uitgever
 • The Hague : Nijhoff
Jaar van uitgave
 • 1981

Titel
 • Kepribadian Indonesia modern : suatu penelitian antropologi budaya / Y. Boelaars ; kata pengantar oleh M. Dawam Rahardjo
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004) ; Mohammad Dawam Rahardjo (1942-)
Paginering
 • xxiii, 133 p
Uitgever
 • Jakarta : Gramedia
Jaar van uitgave
 • 1984

Titel
 • Manusia Irian, dahulu, sekarang dan masa depan / Jan Boelaars ; [diindonesiakan oleh Marcel Beding]
Auteur
 • Jan Boelaars ; Marcel Beding
Paginering
 • XIV, 233 p
Uitgever
 • Jakarta : Gramedia
Jaar van uitgave
 • 1986

Titel
 • Tot mensen gezonden / J. Boelaars
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004)
Reeks
 • Mensen met een missie
Paginering
 • 99 p
Uitgever
 • Oegstgeest : Week voor de Nederlandse Missionaris, Centraal Missie Commissariaat
Jaar van uitgave
 • 1986

Titel
 • Getuigen spreken. [Two volumes. Cyclostyled. Report.]
Auteur
 • Boelaars, J., en A. Vriens
Uitgever
 • Merauke:
Jaar van uitgave
 • 1986-1988

Titel
 • Met Papoea's samen op weg : de ontwikkeling van de mensen en de missionarissen / door J. Boelaars
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004)
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086
Paginering
 • 3 dl
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1992-1997

Titel
 • Mono koame : 'wij denken ook' / door J.H.M.C. Boelaars, A.C. Blom ; with an introd. about this ethnography by A. Borsboom, L. Buskens and J. Kommers
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004) ; A.C. Blom ; Adrianus Petrus Borsboom (1944-) ; Leonard Peter Hubert Marie Buskens (1962-)
Paginering
 • 319 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Centre for Pacific and Asian Studies, Nijmegen University
Jaar van uitgave
 • 2001

Titel
 • De Roje en Jaènde [The Red one and Jaènde]. [Manuscript. Nearly completed biography of two prominent Yahray men.]
Auteur
 • Boelaars, J.
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • z.d.

Titel
 • Twee broers uit het 'Rijke Roomse Leven': De monnik en de missionaris. Manuscript. [Unfinished biography of Boelaars himself and of his brother.]
Auteur
 • Boelaars, J.
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • z.d.
Interviews

Geen.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van pater Jan Boelaars bevindt zich op twee plaatsen.

 

1. Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven St. Agatha

Het grootste gedeelte van het persoonsarchief van Boelaars bevindt zich in het archief van de congregatie dat grotendeels in bewaring is gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De congregatie heeft al in het begin van de twintigste eeuw een archiefkluis aangebracht in het missiehuis te Tilburg, om de archieven onder zo gunstig mogelijke omstandigheden te kunnen bewaren. In 1946 werd p. Joh. de Lepper msc tot archivaris van de Nederlandse provincie benoemd, wat erop wijst dat men waarde hechtte aan een goed beheerd archief. Vanaf het eind van de twintigste eeuw waren voor het bestuursarchief de volgende msc-archivarissen verantwoordelijk: T. Mulder, A. Vriens en J. Bovenmars.

Het archief bestaat uit drie in oorsprong afzonderlijke archieven van de Nederlandse provincie: het bestuursarchief, het economaatsarchief en het archief van de missieprocuur. Een hoofdrubriek wordt gevormd door het archief van het Bisdom Merauke in Nieuw-Guinea. Dit archief is deels vermengd met het persoonsarchief van Jan Boelaars.

Kirsten Hulsker, die een dissertatie voorbereidt over de missie in Zuid Nieuw-Guinea en een van de makers is van deze gids, vermoedt dat Boelaars, die in 1986 het archief in Merauke moest ordenen, uit dit archief een 'collectie' heeft samengesteld en daarna meegenomen heeft naar Nederland. Dit zou verklaren waarom het archief Merauke deel uitmaakt van het archief van de Nederlandse provincie en zo toegespitst lijkt op Boelaars' interessegebied: Mappi.

Voor het ordenen en automatiseren en verder inventariseren van de archieven heeft de congregatie een beroep gedaan op het KAN (Kloosterarchieven Nederland). Na het beschrijven is het materiaal nogmaals door de congregatie opgeschoond en is een groot aantal stukken verwijderd. In juni 2007 is het bestuursarchief overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Het resterende archiefmateriaal bevindt zich nog in het missiehuis te Tilburg. De inventaris is in het erfgoedcentrum aangepast aan de daar gehanteerde methode waardoor het een andere ordening/rubrieksindeling heeft gekregen.Een deel van de stukken is geschreven in het Frans, Spaans, Duits, Italiaans en Indonesisch. Voor onderzoek naar de geschiedenis van de missie is dit een zeer rijk archief, waarbij opvalt dat ook in het economaatsarchief interessante stukken te vinden zijn. Veel stukken betreffen taalkundig en etnografische onderwerpen. Kenmerkend voor dit archief is het zeer grote aantal publicaties, boeken, artikelen en brochures geschreven door paters. De meeste gaan over theologie, zielzorg, missionair werk en land- en volkenkunde. De paters hebben ook veel gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften over antropologische onderwerpen. Van de brieven van paters en broeders aan het missiehuis is alleen het oudste deel bewaard (periode 1906-1950). Stukken over het personeel met biografische kerngegevens zijn goed vertegenwoordigd. Ook in fotografisch opzicht maakt het archief een rijke en zeer complete indruk.

Kort voor overdracht aan het Erfgoedcentrum is er helaas nog materiaal uit het archief verwijderd en deels vernietigd. Hiervan is een onvolledige lijst opgesteld, zodat het Erfgoedcentrum in april 2009 nog aan het uitzoeken was wat er daadwerkelijk is overgedragen.
Onder meer zijn toen verwijderd:
*    woordenboeken door paters samengesteld van in de missiegebieden inheemse talen [deze zijn vermoedelijk aan het KITLV overhandigd]
*    overdrukjes van artikelen geschreven door paters; via de beschrijvingen zijn deze artikelen wel terug te vinden in de tijdschriften waar ze in verschenen,       en veel van de tijdschriften liggen in het Erfgoedcentrum of het Katholiek Documentatie Centrum
*    materiaal van andere MSC-provincies

*    stukken over de vorderingen van de leerlingen van de apostolische school in Tilburg
*    en soms ook ander materiaal: dubbele foto's bijvoorbeeld. (Mail van het Erfgoedcentrum, 1 april 2009).

 

2. KITLV

Kort voor zijn dood in 2001 heeft pater Boelaars een deel van zijn verzameling geschonken aan het KITLV in Leiden.

Zie ook: D H 1311 ‘De Papoea in zijn milieu en in het onze’ lezingencyclus door pater Boelaars.

 

Beschrijving archief (Engels)

The archive of Father Jan Boelaars is located in two places.

 

1.

Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha

Most of the personal archive of Boelaars is in the archive of the Congregation, the largest part of which has been given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha. The Congregation built a safe for archives in the mission house in Tilburg already in the beginning of the twentieth century in order to keep the archives under the most favourable conditions. In 1946 Father Joh. de Lepper msc was appointed as an archivist for the Dutch province, which is an indication that a well-kept archive was esteemed highly. From the end of the twentieth century the following msc-archivists were responsible for the management archive: T. Mulder, A. Vriens and J. Bovenmars.

It consists of three archives, which were separate originally: the management archive, the archive of the Economic Section and the archive of the Mission Section. A main heading is the archive of the Bishopric of Merauke in New Guinea. This archive has been mixed up with the personal archive of Jan Boelaars.

Kirsten Hulsker, who is preparing a doctoral thesis about the mission in South New Guinea and is one of the makers of this guide, presumes that Boelaars, who had been ordered to arrange the archive in Merauke, composed a 'collection' and took it with him to the Netherlands. This would explain why the Merauke archive forms part of the archive of the Dutch province and seems to have been concentrated on Boelaar's field of interest: Mappi.

In order to arrange, digitize and inventory further, the Congregation appealed to KAN (Monastic Archives in the Netherlands). When the descriptions had been finished, the material was cleaned again by the Congregation, and a great number of documents

were removed. In June 2007 the management archive was transferred to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands. The remaining archival material is still in the mission house in Tilburg. The inventory has been adapted to the method in use at the Centre, with the consequence that it acquired another arrangement/division of headings. Some of the documents have been written in French, Spanish, German, Italian and Indonesian. For research on the history of the mission, this is a very rich archive, and it has to be noted that even in the Economic Section interesting documents can be found. Many documents deal with linguistic and ethnographic subjects. Characteristic for this archive is the very large number of publications, like books, articles and pamphlets written by the fathers. Most of them concern theology, spiritual care, missionary work and knowledge of the land and people. The fathers also published a great deal about anthropological subjects. Only the oldest part of the letters of fathers and brothers has been preserved (period 1906-1950). Documents about staff with biographical core data are represented well. As for the photographic aspect, the archive also seems to be rich and complete.

It is a pity that shortly before the transfer to the Centre, documents were removed from the archive and destroyed. The list of these documents is incomplete, and the centre was still investigating in April 2009 what has actually been transferred. Among other items that were removed:

* dictionaries of languages spoken in the mission fields composed by the fathers [these have probably been handed over to the KITLV].

* offprints of articles written by the fathers; by using the descriptions, these articles can be traced back in the original  journals they were published in, and many of these journals are present in the Centre or the Katholiek Documentatie Centrum .

* papers about other provinces of the Congregation

* documents about the progress of the pupils of the apostolic school in Tilburg

* sometimes other material like doubles of photographs (mail from the Centre, 1 April 2009).

 

Royal Institute of South East Asian and Caribbean Studies (KITLV) in Leiden

Shortly before his death, Father Boelaars donated a part of his collection to the Royal Institute of South East Asian and Caribbean Studies (KITLV) in Leiden.

See also: D H 1311 'De Papoea in zijn milieu en in het onze', series of lectures by Father Boelaars.

 

Bewaarplaats Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden
Periode archief 1950-1995
Openbaarheid openbaar
Omvang 3 dozen
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar
Toegang titel KITLV-inventaris 156; H 1474
Bijzondere relevantie

Studie: cultuur


2. J. Boelaars, ‘Schets van de Jaqai-cultuur’, nota geschreven voor Gouverneur S.L.J. Waardenburg. 1953. Stencil. 36 bladen.

 

3. J. Boelaars, ‘De sociale structuur van de Jaqai-stam’, rapport door J. Boelaars. 195?. Stencil. 48 bladen.

 

4. Nota’s en correspondentie over grondrechten, in Mappi, o.a. van J. Boelaars, A. Boendermaker, J. Pouwer, P. van Emst en K.W. Galis. 1953-1956. Typoscript, stencil, doorslag. 1 omslag.
NB Wordt niet gecopieerd!

 

5. J. Boelaars, ‘De Jaqai, gedachten over heden, verleden en toekomst van een volk’. 1955. Stencil. 31 bladen.

 

6. J. Boelaars, ‘Rapport. Sociaal-economische structuur der Jaqai’. 1955. Stencil. 86 bladen.

 

7. Verzameling kaarten van grondenbezit in Kepi, met aanduiding van visrechten; Schetskaart van de onderafdeling Mappi, district Ooba, met toelichting door J. Boelaars; kaarten gebruikt bij diverse uitgaven van J.H.M.C. Boelaars. Kleurschetsen, pentekeningen. Circa 1955.

 

8. Verzameling kaarten van grondenbezit in Kepi, met aanduiding van visrechten; Schetskaart van de onderafdeling Mappi, district Qoba, met toelichting door J. Boelaars, 1954; kaarten gebruikt bij diverse uitgaven van J.H.M.C. Boelaars. Kleurschetsen, pentekeningen. Circa 1955.
N.B. Folioformaten: in aparte doos, plank 44 F

 

9. Verzameling stambomen en genealogische gegevens over de Jaqai in Kepi. Genummerde bijlagen. 1950-1958.1 omslag.

10. Ontwerp voor J.H.M.C. Boelaars De Jaqaj, een ethnografische studie over papoea’s aan de de Mapi (Nederlands Nieuw-Guinea). 1957-1958. Typoscript, doorslag. 1 bundel.
Verschenen als: J.H.M.C. Boelaars, Papoea’s aan de Mappi. (Utrecht, Fontein, 1958). Vertaling en bewerking: J.H.M.C. Boelaars, Head-hunters about themselves: an ethnographic report from Irian Jaya, Indonesia, serie Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 1981, nr. 92.

 

11. Teksten, vertalingen, aantekeningen en annotaties van verhalen van de Jaqai. Jaqai, Nederlandstalig. Gebruikt voor de uitgave van: J.H.M.C. Boelaars, Papoea's aan de Mappi en Head-hunters about themselves: an ethnographic report from Irian Jaya, Indonesia. Typoscript. 1 bundel.
J.H.M.C. Boelaars: overige

 

12. Losse aantekeningen en kladschetsen van kaarten. Z.j. 1 omslag.

 

 

Studies door anderen

 

15. Adatstudies door F. Maturbongs, over de Jaqai en het Mappigebied. 1947. Indonesischtalig. Typoscript. 22 bladen.

 

16. Tekst van N. Jamlean ‘Tawa memanah karam’. 1950. Typoscript. 8 bladen.

 

17. Nota van A.A. Gerbrands ‘The artist and his work in primitive society, a questionnaire compiled by’. 1954. Typoscript, doorslag. 10 bladen.
N.b. Wordt niet gecopieerd!

 

 

18. J.R. Butter, ‘Memorie van Overgave. Dienst van Economische zaken, afdeling landbouw en veeteelt, subressort Mappi’. Met bijlagen. 1959. Typoscript, doorslag, kaarten.

 

 

19. Verslag van een lezing door E. Esok over voeding, voedselverboden en enkele voorstellen. September 1959. Stencil. 3 bladen.

 

20. Nota van J. de Vries, onderafdeling binnenvisserij Sentani, ‘Korte handleiding voor de viscultuur in Nederlands Nieuw-Guinea’. 1960. Typoscript, doorslag. 7 bladen.

 

21. S. Kooijman ‘The Netherlands and Oceania, a Summary of Research’, in: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, vol. 139 (1983), p. 199-246. Fotokopie.

 

22. Overdruk van G.A. Zegwaard ‘The induction ritual and body decoration of recently initiated young men in the Mimika region’, in: Pacific Material culture, essays in honour of dr. Simon Kooijman on the occasion of his 80th birthday (ed. D. Smidt, P. ter Keurs en A. Trouwborst) Rijkmuseum voor Volkenkunde, Leiden, 1995, p 308-323; met een brief van G.A. Zegwaard aan J. Boelaard, 24 mei 1995. 2 stukken.

 

24. Correspondentie van J. Pouwer, Centrum voor Studies van Australië en Oceanië, KU Nijmegen, over een workshop over West-Irian in 1987. 1985. Typoscript, kopie. 1 omslag.

 

26. Stukken van het vertaalproject in het kader van het Forum Irian Jaya, werkplan 1986-1987. Indonesisch en Nederlands. 1986. Typoscript, kopie. 1 omslag.

 

 

Verslaglegging

 

13. Notities over financiële uitgaven van de pastorie te Kepi. 1954.1 omslag.

 

 

Correspondentie

 

14. Brief van J. Boelaars aan bisschop NN over de godsdienstige, economische en sociale situatie in Mappi. 1955. Typoscript, doorslag. 6 bladen.

Audio-visueel materiaal

23. Catalogus en aankondiging van een fototentoonstelling ‘The Kilenge of Papua New Guinea’, door Philip J.C. Dark, Royal Anthropological Institute, Londen. Nederlands en Engels. [1985]. 2 stukken.


Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1854-2006
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Klooster Sint Aegten, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (Inleiding Inventaris KAN).

Omvang 214 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar
Toegang titel Mulder msc, T.; Vriens msc, A.; Bovenmars msc, J.; Huijgevoort, A. van; Vorstenbosch, H. van; Dooren, K. van, Missionarissen van het H. Hart; AR-P027; www.archieven.nl - Missionarissen H. Hart
Subarchief van

Dr. J. Boelaars

Bijzondere relevantie

Selectie

 

 

548-563 Publicaties en verhandelingen van pater J. Boelaars msc over Irian Jaya

 

548  "The linguistic position of South-Western New Guinea" [uitgave: E.J. Brill. Leiden], 1950

 

549  "Nieuw Guinea, uw mensen zijn wonderbaar" [uitgave: Paul Brand. Bussum], 1953

 

550  "Talen van Zuid en West Nieuw Guinea". Overdruk uit: "Nieuw-Guinea, de ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied", deel I, p. 66-78, 's Gravenhage, 1953

 

551  "Papoea's aan de Mappi" [uitgave: Fontein. Utrecht], z.j.

 

552  "South-Western Irian. Missionary activities 1905-1966" [uitgave: Pontificia Università Urbaniana. Rome], 1969

 

553  "Schets van de Jaqai-cultuur". typescript, 1953

 

554  "Mandobo's tussen de Digoel en de Kao" [uitgave: Van Gorcum. Assen], 1970

 

555  "Vechten of sterven: analyse van de koppensnellers-cultuur in Zuid-West Irian, Indonesia". Typescript, z.j.

 

556  "Head-Hunters about themselves" [uitgave: Nijhoff. Den Haag], 1981

 

557  "Kepribadian Indonesia Modern" [uitgave: Penerbit PT Gramedia. Jakarta], 1984

 

558  "Manusia Irian" [uitgave: Penerbit pt Gramedia. Jakarta], 1986

 

559  "Tot mensen gezonden" [uitgave: Oegstgeest] t.b.v. Week voor de Nederlandse Missionaris, Centraal Missie Commissariaat (CMC), 1986

 

560  "Mengantar suku suku Irian Kepada Kristus". Typescript, z.j. NB: Met medewerking van pater A. Vriens msc. 2 deeltjes

 

561  "Met Papoea's samen op weg. Deel I De pioniers". [uitgave: Kok. Kampen], 1992

 

562  "Met Papoea's samen op weg. Deel II De baanbrekers". [uitgave: Kok. Kampen], 1995

 

563  "Met Papoea's samen op weg. Deel III De begeleiders". [uitgave Kok. Kampen], 1997

 

641  "De sociale structuur van de Asmatbevolking" door Zegwaard en Boelaars, 1956. Kopie typescript

 

6238 Brochure "Pater Boelaars vond veel christelijks bij de koppensnellers" van W. Bouwman, z.j.

 

5211 Stukken betreffende de geschiedenis en ontwikkelingsprojekten in het Mappi-gebied van pater J. Boelaars msc en anderen, 1955, 1957, 1959, z.j.

 

5209 Verhandelingen "De ontmoeting met de Paoea in Ned. Zuid N. Guinea", " De sociale structuur van de Jaqai" en "Het huwelijk bij de Jaqai" van pater J. Boelaars msc en " Cultural change among the Mappi" van mgr. A. Sowada osc, z.j.

 

 

"Persoonsarchief" in rubriek "Archief Merauke"

4.6.1 Pater J. Boelaars

 

5217 Aantekeningen en brieven met betrekking tot boek III van pater J. Boelaars msc. Met inhoudsopgave, 1937-1947, 1964, 1994

 

6063 Brief van pater J. Boelaars msc aan zijn broer Jozef Boelaars, 1940

 

5254 Stukken betreffende activiteiten van J. Boelaars msc, 1950-1969 (met hiaten)

 

5231 Stukken betreffende Kimaan gebruikt voor hoofdstuk III van het boek van Boelaars. Met inhoudsopgave, 1950-1988 (met hiaten)

 

5214 Verhandelingen over huwelijksgebruiken in het Moejoe-gebied van pater J. Boelaars msc en anderen, 1959, z.j.

 

5252 Verhandelingen en artikelen van en over pater J. Boelaars msc grotendeels over missie in het algemeen, alsmede foto's. Gedeeltelijk met inhoudsopgave, 1959-1997 (met hiaten)

 

5212 Verhandelingen over enkele locale 'kopstukken', opgetekend of vertaald door pater J. Boelaars msc, 1961, 1968

 

6209 Concept voor artikel "Authentieke religieuze waarden in 'primitieve' culturen" en manuscript voor (onbekend) boekje van pater J. Boelaars msc, 1966, z.j.

 

6239 Artikelen "Acculturatie, I-III" van pater J. Boelaars msc, 1968, z.j.

 

6051 Boek "Mandobo's tussen de Digoel en de Kao" door pater J. Boelaars msc, 1970

 

6064 Artikel " Religi..mu…" van pater J. Boelaars msc, 1976

 

5201 Verhandelingen "Geschiedenis van de Yakray" van pater J. Boelaars msc over de periode 1949-1970 en "De visie van de Yakray mensen op eeuwig leven, als uitgesproken in de Mythe van Tamru" van Felix Kabagaimu, vertaald door pater J. Boelaars msc, 1979, z.j.

 

6027 Boekje "Titik-titik pertemuan" van pater J. Boelaars msc en drs. E. Rumlus houdende een verslag van patoorsconferentie te Merauke, 1979

 

5170 Boek "De mensen van Irian Jaya (verleden-heden-toekomst)" van J. Boelaars msc, 1983

 

5255 Verslagen van gesprekken van pater J. Boelaars msc ten behoeve van zijn boek met pater G. Zegwaard msc en pater A. Vriens msc, 1987

 

5273 Stukken betreffende de medewerking van pater A. Verhage aan de trilogie van pater J. Boelaars msc, 1991, z.j.

 

5256 Stukken betreffende het boek "Met de Papoea's onderweg", 1991-1996 (met hiaten)

 

5253 Stukken betreffende het boek "Met de Papoea's samen op weg" van J. Boelaars, 1991,1995-1998

 

5133 Verslag van reis naar Merauke van pater J. Boelaars msc, 1993

 

6024 Boekje "Chronologisch overzicht bij deel III 'Met de papoea's samen op weg; de begeleiders' " door pater J. Boelaars msc, 1996

 

6208 Recensie van dr. A. Ploeg van boek "Met Papoea's op weg" van pater J. Boelaars uit periodiek " Journal de la Societé des Océanistes", 1998

 

6308 Verhandeling "Getuigen spreken" van pater J. Boelaars msc in samenwerking met pater A. Vriens msc, alsmede transscripties van interviews, 1999, z.j.

 

6099 Boek " Veranderen in je tijd van de Tijd" door pater J. Boelaars msc. Met bijlagen, 1999-2001

 

6018 Boek "Mono koame" door pater J. Boelaars msc en A. Blom, 2001

 

6058 Boek "De monnik en de missionaris" van pater J. Boelaars msc, 2004

 

6207 Verhandeling "Onze pioniers in de honderd jaar missie Merauke" van pater J. Boelaars. Met bijlagen, 2004, z.j.

 

5171 Verslagen van gesprekken van pater J. Boelaars msc en anderen met goeroe's en onderwijzers. Met inhoudsopgave, z.j.

 

5208 Verhandelingen "Ethnologische studie over Papoea's aan de Mappi" en "De zin van de voortplanting" van pater J. Boelaars msc, z.j.

 

5210 Stukken betreffende raadgevers en gezangen binnen de Yakai-cultuur van pater J. Boelaars msc, z.j.

 

6052 Notities en druksel van pater J. Boelaars msc met betrekking tot de stellingen voor zijn promotie, z.j.

 

6240 Verhandeling "De roje en jaende" van pater J. Boelaars msc, z.j.

 

Audio-visueel materiaal

4013  Serie B M, nrs. 1-405 uit serie van Boelaars alsmede serie B M, nrs. 1-108 uit serie van Meuwese

 

3845-3861 Foto's van Nieuw Guinea (Irian Jaya) series B, J, K, M, O en BM, verzameld door pater J. Boelaars msc, pater L. Jötten msc, pater K. van Kessel msc, pater K. Meuwese msc en overigen

3845  Serie B I, nrs. 1-899 door pater Boelaars msc

3846  Serie B II, nrs. 900-1514, idem

3847  Serie B III, nrs. 1515-2076, idem

3848  Serie B IV, nrs. 2077-2620, idem

3849  Serie B V, nrs. 2621-3093, idem

3850  Serie B VI, nrs. 3094-3505, idem

3859  Serie BM, nrs. 1-405 uit de serie van Boelaars, alsmede serie BM, nrs. 1-108 uit de serie van Meuwese

 

3915-3921 Foto's op fiches van Irian Jaya door pater J. Boelaars msc

3915  Serie B: nrs. 1-460

3916  Serie B: nrs. 461-1221

3917  Serie B: nrs. 1222-1645

3918  Serie B: nrs. 1646-2108

3919  Serie B: nrs. 2109-2580

3920  Serie B: nrs. 2581-2976

3921  Serie B: nrs. 2977-3176 en serie M: nrs.1-1171, serie J: 1-75, serie B: nrs. 3465-3482

 

6196 Fotoalbum van pater J. Boelaars msc. Met als bijlage jubileumgids bij 25-jarig priester jubileum, z.j.

 

6445 Album houdende foto's van de beelden van pater J. Boelaars msc, z.j.

Bronnen met verslaglegging

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

In dit archief zijn in diverse mappen, met name met betrekking op de Mappi, bronnen met verslaglegging van de hand van Boelaars te vinden. Ook de positie van pater Boelaars binnen de congregatie wordt uit deze stukken duidelijk.

 

 

5198-5199 Brieven ontvangen met betrekking tot onderwijs in Mappi, voornamelijk van wereldlijke autoriteiten, 1931-1950, 2 omslagen. N.B. Gedeeltelijk in het Maleis.

5198 1931-1950

5199 1951-1960

 

5200 Minuten van brieven met betrekking tot onderwijs in Mappi, 1937-1960

 

5242-5244 Stukken betreffende onderwijs in Merauke en de Zuidkust, 1941-1951, 1953-1956, 3 omslagen.

5242 1941-1951

5243 1953-1956

5244 1957-1990 (met hiaten)

 

5188-5192 Correspondentie en verslagen vanuit Mappi, 1949-1970:

5188 1949-1951

5189 1952-1954

5190 1955-1959

5191 1959-1960

5192 1961-1963

 

133-141 Stukken betreffende de missie in Nederlands Nieuw Guinea en de Molukken, 1896-1980 (met hiaten), 9 ladekastjes

138  Correspondentie met het bisdom Merauke, 1950-1978. Met index t/m 1963

141  Correspondentie met de overste missie III, 1945-1980. Met index t/m 1968

 

142-153 Stukken betreffende de missie in Nederlands Nieuw Guinea en de Molukken, 1903-1988, z.j., 12 ladekastjes

144  Correspondentie van msc-ers met de provinciaal overste, 1946-1967. Met alfabetische index op naam schrijver

149  Correspondentie met de Propaganda, voornamelijk ter hand gestelde brieven 1950-1969. Met alfabetische index op naam schrijver

Losse archiefstukken

In de Koninklijke Bibliotheek bevindt zich in het archief van prof. L.J. Rogier (Radboud Universiteit Nijmegen) een brief van pater Boelaars aan Rogier uit 1949.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Oudere lijsten van Boelaars' publicaties zijn te vinden in:


Galis, K.W., 1963 Bibliografie van Nederlands-Nieuw-Guinea. 3rd edition. [Cyclostyle. Den Haag]

 

Kooijman, S. , 1983 'The Netherlands and Oceania: A Record of Research'. in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en
Volkenkunde
, 139:199-246.

 

Van Baal, J., K.W. Galis and R.M. Koentjaraningrat. 1984 West Irian: A Bibliography. (Dordrecht: Foris Publications. [Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Bibliographical Series 15.) [ontleend aan In Memoriam door Anton Ploeg Oceanea Newsletter no 41 maart (2006).

Informatiewaarde Groot