Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Vries, J. de

Burgelijke naam Vries, J. de
Periode 1823-1887
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Johannes de Vries (1823-1887) trad in bij de Jezuïeten en kwam aan in Ned. Indië in 1863. Hij verbleef acht jaar in Batavia vanwaaruit hij dienstreizen maakte naar andere delen van Java, Borneo en de Minahassa. Van 1871-1877 was hij pastoor van Sungeislan op Bangka, de eerste echte katholieke missiepost in Ned. Indië. Van 1877 tot 1882 deed hij weer dienst in Batavia waarna hij werd overgeplaatst naar Semarang alwaar hij in 1887 overleed (Steenbrink, Catholics in Indonesia, 276)

Biografie(engels)

Johannes de Vries (1823-1887) entered the Jesuit Order and arrived in the Netherlands Indies in 1863. He stayed in Batavia for eight years, from which he made official journeys to other parts of Java, Borneo and the Minahassa. From 1871 to 1877 he was Vicar of Sungeislan on Bangka, the first real Catholic mission station in the Netherlands Indies. From 1877 to 1882 he was in service again in Batavia, after which he was transferred to Semarang, where he died in 1887 (Steenbrink,

Catholics in Indonesia

, 276).

Activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Batavia
 • Semarang
 • Soengaiselan
 • Minahassa
 • Borneo
Selectie uit de literatuur
Titel
 • A history of Christianity in Indonesia / ed. by Jan Sihar Aritonang and Karel Steenbrink
Auteur
 • Jan Sihar Aritonang (1953-) ; Karel Adriaan Steenbrink (1942-)
Reeks
 • Studies in Christian mission, ISSN 0924-9389 ; vol. 35
Paginering
 • XVI, 1004 p
Uitgever
 • Leiden [etc.] : Brill
Jaar van uitgave
 • 2008
Meer over het archief
Beschrijving archief

In het archief van de Nederlandse provincie van de Jezuïetenorde bevindt zich een persoonsdossier over pater De Vries en enige stukken waaronder brieven. Het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen bezit eveneens een kleine collectie.

Beschrijving archief (Engels)

In the archive of the Dutch province of the Jesuit Order, a personal file about Father De Vries can be found, as can a few documents, including letters. The

Katholiek Documentatie Centrum

in Nijmegen also keeps a small collection.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1823-1889
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,12m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Indonesië

 

2. Stukken betreffende zijn werk in Indonesië. 1873.

1 omslag

Kopieën.

 

15. Verslag van de kerkelijke dienstreis naar de assistent-residentie Deli (Nederlands-Indië). z.j.

1 stuk

 

18. Verslag van een uitstapje naar Tilares en Timor. 1885-1886.

2 stukken

 

5-8, 10-12, 14, 16-17. Brieven aan zijn ouders, broers en zusters, 1863-1886: vanaf de boot, op weg naar Nederlands-Indië, 1863; vanuit Batavia en Weltevreden, 1863-1865; vanuit Surabaia en Solo (Java), 1864-1867; vanuit Ambarawa (Java), 1867-1871; vanuit Soengeiliat (Bangka), 1871-1873; vanuit Batavia, 1873-1882; vanuit verschillende plaatsen in Nederlands-Indië, 1874-1875; vanuit Semarang, 1883-1886.

 

20. Brieven met betrekking tot zijn overlijden, van verschillende personen onder andere G. Swart SJ te 's-Gravenshage. Chronologisch geordend. 1887-1889.

1 omslag

 

21. Artikel "Joannes de Vries, missionaris, pastoor van Semarang". Uit "De katholieke Missiën". 1887-1888.

1 stuk

 

22. Artikel "Aan de nagedachtenis van de Weleerwaarde Pater J. de Vries", Apostolisch missionaris in Nederlands Oost-Indië, van A. Kortenhorst SJ uit: Berichten uit Nederlands Oost-Indië (voor de leden van de Sint Claverbond). 1900.

1 stuk

 

24. Lijst met data uit zijn [De Vries’] leven. 1823-1887.

1 stuk


Bewaarplaats Archief Nederlandse Jezuieten (ANSI), Houtlaan 2, 6525 XZ Nijmegen,.024-3554219
Periode archief 1886
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Op de (inventaris van) de nalatenschappen berust in elk geval een openbaarheidsbeperking, vanwege het vertrouwelijke en recente karakter van een deel daarvan. Alleen stukken ouder dan vijftig jaar zijn te raadplegen, tenzij de Provinciale Overste anders beslist. Het archief is te bezoeken op afspraak (Begheyn (2002) 139-140).

Omvang 9 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Subarchief van

Jezuieten

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Necrologie z.j. (doos 540, fasc. 170)

 

Verbeterd exemplaar van de door hem geschreven catechismus, z.j. (Handschriften, doos 319, I. 19)

 

Documentatie over pater De Vries (Handschriften, doos 322, I. 25)

 

Correspondentie over zijn catechismus, z.j. (Handschriften, doos 355, I. 37 sub f)

 

Zijn begrafenis, z.j. (Handschriften, doos 336, I. 39 onder d)

 

Knipsels, z.j. (Handschriften, doos 338, I. 45)

 

Verslag (gedrukt) van een reis naar Timor in 1886 (Handschriften, doos 339, I. 50 onder c)

 

Brieven en verslag van uitstapjes naar Flores en Timor, 1861-1886 (nalatenschappen Z 494)

 

Verslag van een dienstreis naar Deli, z.j. (nalatenschappen Z 494)

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Biografische gegevens

Johannes de Vries (1823-1887) trad in bij de Jezuïeten en kwam aan in Ned. Indië in 1863. Hij verbleef acht jaar in Batavia vanwaaruit hij dienstreizen maakte naar andere delen van Java, Borneo en de Minahassa. Van 1871-1877 was hij pastoor van Sungeislan op Bangka, de eerste echte katholieke missiepost in Ned. Indië. Van 1877 tot 1882 deed hij weer dienst in Batavia waarna hij werd overgeplaatst naar Semarang alwaar hij in 1887 overleed (Steenbrink, Catholics in Indonesia, 276)

Biografie(engels)

Johannes de Vries (1823-1887) entered the Jesuit Order and arrived in the Netherlands Indies in 1863. He stayed in Batavia for eight years, from which he made official journeys to other parts of Java, Borneo and the Minahassa. From 1871 to 1877 he was Vicar of Sungeislan on Bangka, the first real Catholic mission station in the Netherlands Indies. From 1877 to 1882 he was in service again in Batavia, after which he was transferred to Semarang, where he died in 1887 (Steenbrink,

Catholics in Indonesia

, 276).

Activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Batavia
 • Semarang
 • Soengaiselan
 • Minahassa
 • Borneo

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • A history of Christianity in Indonesia / ed. by Jan Sihar Aritonang and Karel Steenbrink
Auteur
 • Jan Sihar Aritonang (1953-) ; Karel Adriaan Steenbrink (1942-)
Reeks
 • Studies in Christian mission, ISSN 0924-9389 ; vol. 35
Paginering
 • XVI, 1004 p
Uitgever
 • Leiden [etc.] : Brill
Jaar van uitgave
 • 2008

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

In het archief van de Nederlandse provincie van de Jezuïetenorde bevindt zich een persoonsdossier over pater De Vries en enige stukken waaronder brieven. Het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen bezit eveneens een kleine collectie.

Beschrijving archief (Engels)

In the archive of the Dutch province of the Jesuit Order, a personal file about Father De Vries can be found, as can a few documents, including letters. The

Katholiek Documentatie Centrum

in Nijmegen also keeps a small collection.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1823-1889
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,12m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Bijzondere relevantie

Indonesië

 

2. Stukken betreffende zijn werk in Indonesië. 1873.

1 omslag

Kopieën.

 

15. Verslag van de kerkelijke dienstreis naar de assistent-residentie Deli (Nederlands-Indië). z.j.

1 stuk

 

18. Verslag van een uitstapje naar Tilares en Timor. 1885-1886.

2 stukken

 

5-8, 10-12, 14, 16-17. Brieven aan zijn ouders, broers en zusters, 1863-1886: vanaf de boot, op weg naar Nederlands-Indië, 1863; vanuit Batavia en Weltevreden, 1863-1865; vanuit Surabaia en Solo (Java), 1864-1867; vanuit Ambarawa (Java), 1867-1871; vanuit Soengeiliat (Bangka), 1871-1873; vanuit Batavia, 1873-1882; vanuit verschillende plaatsen in Nederlands-Indië, 1874-1875; vanuit Semarang, 1883-1886.

 

20. Brieven met betrekking tot zijn overlijden, van verschillende personen onder andere G. Swart SJ te 's-Gravenshage. Chronologisch geordend. 1887-1889.

1 omslag

 

21. Artikel "Joannes de Vries, missionaris, pastoor van Semarang". Uit "De katholieke Missiën". 1887-1888.

1 stuk

 

22. Artikel "Aan de nagedachtenis van de Weleerwaarde Pater J. de Vries", Apostolisch missionaris in Nederlands Oost-Indië, van A. Kortenhorst SJ uit: Berichten uit Nederlands Oost-Indië (voor de leden van de Sint Claverbond). 1900.

1 stuk

 

24. Lijst met data uit zijn [De Vries’] leven. 1823-1887.

1 stuk


Bewaarplaats Archief Nederlandse Jezuieten (ANSI), Houtlaan 2, 6525 XZ Nijmegen,.024-3554219
Periode archief 1886
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Op de (inventaris van) de nalatenschappen berust in elk geval een openbaarheidsbeperking, vanwege het vertrouwelijke en recente karakter van een deel daarvan. Alleen stukken ouder dan vijftig jaar zijn te raadplegen, tenzij de Provinciale Overste anders beslist. Het archief is te bezoeken op afspraak (Begheyn (2002) 139-140).

Omvang 9 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Subarchief van

Jezuieten

Bijzondere relevantie

Necrologie z.j. (doos 540, fasc. 170)

 

Verbeterd exemplaar van de door hem geschreven catechismus, z.j. (Handschriften, doos 319, I. 19)

 

Documentatie over pater De Vries (Handschriften, doos 322, I. 25)

 

Correspondentie over zijn catechismus, z.j. (Handschriften, doos 355, I. 37 sub f)

 

Zijn begrafenis, z.j. (Handschriften, doos 336, I. 39 onder d)

 

Knipsels, z.j. (Handschriften, doos 338, I. 45)

 

Verslag (gedrukt) van een reis naar Timor in 1886 (Handschriften, doos 339, I. 50 onder c)

 

Brieven en verslag van uitstapjes naar Flores en Timor, 1861-1886 (nalatenschappen Z 494)

 

Verslag van een dienstreis naar Deli, z.j. (nalatenschappen Z 494)

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering