Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Willemsen, J. C.

Burgelijke naam Willemsen, J. C.
Periode 1800-1872
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

J.C. Willemsen (1800-1872) was een Nederlands ambtenaar, van 1817-1869 verbonden aan het departement voor de zaken der R.K. Eeredienst, uiteindelijk als secretaris(-generaal). Hij verzorgde onder meer het Jaarboekje dat door dit departement werd uitgegeven.

Biografie(engels)

J.C. Willemsen (1800-1872) was a Dutch civil servant, who was employed by the Ministry for Matters of the Roman Catholic Worship from 1817 to 1869, ultimately as a secretary(-general). He managed e.g. the Jaarboekje [annual] that was published by the Ministry.

Continenten
  • Europa
Lokatie activiteiten
  • Nederland
  • Den Haag
Meer over het archief
Beschrijving archief

Een deel van zijn nagelaten papieren van ambtelijke aard kwam oorspronkelijk terecht in de handschriftencollectie van het provinciaal archief der Nederlandse Jezuïeten. Omstreeks 2005 is dit materiaal overgedragen aan het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen.

Beschrijving archief (Engels)

Some of the papers he left were deposited initially in the manuscript collection of the provincial archive of the Dutch Jesuits. Around 2005 these documents were transferred to the

Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1736-1872
Openbaarheid openbaar
Omvang 1,5 meter
Toegang soort
  • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst
Toegang titel Papieren J.C. Willemsen
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

149.

Stukken betreffende Oost-Indische en West-Indische Missie, 1831-1832, 1836, 1846, 1854, 1860.

Het gaat om officiële en officieuze ambtelijke correspondentie. De omslag bevat:

- Overzicht van aantallen katholieken in ‘West-Indië’ minus Suriname, dus de Nederlandse Antillen (uitgesplitst over blanken, gekleurden, zwarten), 1832.

- Gedrukte stukken over een plan tot fondsenwerving voor de katholieke missie in West-Indië, 1825-1827.

- Correspondentie met C.L. van Wijkerslooth, procurator van de missie in West-Indië, 1836. Hierbij o.m. opgave van aantal katholieken in Suriname, uitgesplitst over blanken, vrije negers en kleurlingen, slaven, ‘Newkerie’-slaven en ‘besmetten op de Boasiegrond’ (totaal 2740).

- Ambtelijke correspondentie tussen Willemsen en de apostolisch vicaris van Suriname Schepers, 1860. In bijlage gegevens over de aantallen katholieken in Suriname 1835-1846.

- Stukken betreffende de missie in Nederlands-Indië in de jaren 1830. Onder meer een uitvoerige beschrijving van de staat van de missie van de hand van J.H. Scholten, ‘apostolisch zendeling’, gericht aan de paus en aan het bestuur van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs (1831); staat van het aantal predikanten in Nederlands-Indië, 1834.

- Stukken betreffende een verzoek tot uitzending van meer missionarissen naar Nederlands-Indië, 1846.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Biografische gegevens

J.C. Willemsen (1800-1872) was een Nederlands ambtenaar, van 1817-1869 verbonden aan het departement voor de zaken der R.K. Eeredienst, uiteindelijk als secretaris(-generaal). Hij verzorgde onder meer het Jaarboekje dat door dit departement werd uitgegeven.

Biografie(engels)

J.C. Willemsen (1800-1872) was a Dutch civil servant, who was employed by the Ministry for Matters of the Roman Catholic Worship from 1817 to 1869, ultimately as a secretary(-general). He managed e.g. the Jaarboekje [annual] that was published by the Ministry.


Geografie

Continenten
  • Europa
Lokatie activiteiten
  • Nederland
  • Den Haag

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Een deel van zijn nagelaten papieren van ambtelijke aard kwam oorspronkelijk terecht in de handschriftencollectie van het provinciaal archief der Nederlandse Jezuïeten. Omstreeks 2005 is dit materiaal overgedragen aan het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen.

Beschrijving archief (Engels)

Some of the papers he left were deposited initially in the manuscript collection of the provincial archive of the Dutch Jesuits. Around 2005 these documents were transferred to the

Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1736-1872
Openbaarheid openbaar
Omvang 1,5 meter
Toegang soort
  • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst
Toegang titel Papieren J.C. Willemsen
Bijzondere relevantie

Selectie

 

149.

Stukken betreffende Oost-Indische en West-Indische Missie, 1831-1832, 1836, 1846, 1854, 1860.

Het gaat om officiële en officieuze ambtelijke correspondentie. De omslag bevat:

- Overzicht van aantallen katholieken in ‘West-Indië’ minus Suriname, dus de Nederlandse Antillen (uitgesplitst over blanken, gekleurden, zwarten), 1832.

- Gedrukte stukken over een plan tot fondsenwerving voor de katholieke missie in West-Indië, 1825-1827.

- Correspondentie met C.L. van Wijkerslooth, procurator van de missie in West-Indië, 1836. Hierbij o.m. opgave van aantal katholieken in Suriname, uitgesplitst over blanken, vrije negers en kleurlingen, slaven, ‘Newkerie’-slaven en ‘besmetten op de Boasiegrond’ (totaal 2740).

- Ambtelijke correspondentie tussen Willemsen en de apostolisch vicaris van Suriname Schepers, 1860. In bijlage gegevens over de aantallen katholieken in Suriname 1835-1846.

- Stukken betreffende de missie in Nederlands-Indië in de jaren 1830. Onder meer een uitvoerige beschrijving van de staat van de missie van de hand van J.H. Scholten, ‘apostolisch zendeling’, gericht aan de paus en aan het bestuur van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs (1831); staat van het aantal predikanten in Nederlands-Indië, 1834.

- Stukken betreffende een verzoek tot uitzending van meer missionarissen naar Nederlands-Indië, 1846.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief