Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Verbraak, H. C.

Burgelijke naam Verbraak, H. C.
Periode 1835-1918
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Henricus Verbraak (1835-1918) missionaris en aalmoezenier. Bijgenaamd 'de soldatenpastoor'. Geboren te Rotterdam trad hij in bij de jezuïeten. In 1872 kreeg hij het radicaal voor katholiek geestelijke in Nederlandsch Indië, alwaar hij van 1874 tot rond 1904 in Atjeh werkzaam was als aalmoezenier. Hij overleed in Malang (Katholieke Encyclopaedie, 1938).

Biografie(engels)

Henricus Verbraak (1835-1918), missionary and chaplain. His nickname was 'soldier's Vicar'. Born in Rotterdam, he entered the Jesuit Order. In 1872 he received the radical [a Royal Decree with an appointment for a governmental function in the Netherlands Indies] as a Catholic clergyman in the Netherlands Indies, where he worked in Aceh from 1874 until around 1904 as an army chaplain. He died in Malang (

Katholieke Encyclopaedie

, 1938).

Activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Malang
Meer over het archief
Beschrijving archief

In het archief van de Nederlandse provincie van de jezuïeten bevindt zich een persoonsarchief en daarnaast enkele stukken van of over Verbraak.

Beschrijving archief (Engels)

In the archive of the Dutch province of the Jesuits, a personal archive can be found along with a few documents from or about Verbraak.

Bewaarplaats Archief Nederandse Jezuieten (ANSI), Nijmegen
Periode archief 1863-1936
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Op de (inventaris van) de nalatenschappen berust in elk geval een openbaarheidsbeperking, vanwege het vertrouwelijke en recente karakter van een deel daarvan. Alleen stukken ouder dan vijftig jaar zijn te raadplegen, tenzij de Provinciale Overste anders beslist. Het archief is te bezoeken op afspraak (Begheyn (2002) 139-140).

Omvang 35 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Subarchief van

Jezuieten

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Kranten en tijdschriftartikelen over pater verbraak (Handschriften, doos 322, I, 25)

 

Brieven van Verbraak uit Padang (1872-1874) en Panteh-Perak (1881-1895) (Handschriften, doos xx, I, 38a)

 

Beschrijving van de missie in Padang en verslag van een dienstreis naar de Padangse Bovenlanden en Sumatra's Westkust, 1874 (Handschriften, doos 335, I, 38b)

 

Reisverslag naar de zeeposten van Sumatra's Westkust, 1874 (Handschriften, doos 339, I, 50)

 

Testament van pater Verbraak, 1872 (Economaat, inv. nr. 114)

 

Nalatenschap, 1863-1936 (Z 480; 31 inv. nrs.).

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Biografische gegevens

Henricus Verbraak (1835-1918) missionaris en aalmoezenier. Bijgenaamd 'de soldatenpastoor'. Geboren te Rotterdam trad hij in bij de jezuïeten. In 1872 kreeg hij het radicaal voor katholiek geestelijke in Nederlandsch Indië, alwaar hij van 1874 tot rond 1904 in Atjeh werkzaam was als aalmoezenier. Hij overleed in Malang (Katholieke Encyclopaedie, 1938).

Biografie(engels)

Henricus Verbraak (1835-1918), missionary and chaplain. His nickname was 'soldier's Vicar'. Born in Rotterdam, he entered the Jesuit Order. In 1872 he received the radical [a Royal Decree with an appointment for a governmental function in the Netherlands Indies] as a Catholic clergyman in the Netherlands Indies, where he worked in Aceh from 1874 until around 1904 as an army chaplain. He died in Malang (

Katholieke Encyclopaedie

, 1938).

Activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Malang

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

In het archief van de Nederlandse provincie van de jezuïeten bevindt zich een persoonsarchief en daarnaast enkele stukken van of over Verbraak.

Beschrijving archief (Engels)

In the archive of the Dutch province of the Jesuits, a personal archive can be found along with a few documents from or about Verbraak.

Bewaarplaats Archief Nederandse Jezuieten (ANSI), Nijmegen
Periode archief 1863-1936
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Op de (inventaris van) de nalatenschappen berust in elk geval een openbaarheidsbeperking, vanwege het vertrouwelijke en recente karakter van een deel daarvan. Alleen stukken ouder dan vijftig jaar zijn te raadplegen, tenzij de Provinciale Overste anders beslist. Het archief is te bezoeken op afspraak (Begheyn (2002) 139-140).

Omvang 35 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Subarchief van

Jezuieten

Bijzondere relevantie

Kranten en tijdschriftartikelen over pater verbraak (Handschriften, doos 322, I, 25)

 

Brieven van Verbraak uit Padang (1872-1874) en Panteh-Perak (1881-1895) (Handschriften, doos xx, I, 38a)

 

Beschrijving van de missie in Padang en verslag van een dienstreis naar de Padangse Bovenlanden en Sumatra's Westkust, 1874 (Handschriften, doos 335, I, 38b)

 

Reisverslag naar de zeeposten van Sumatra's Westkust, 1874 (Handschriften, doos 339, I, 50)

 

Testament van pater Verbraak, 1872 (Economaat, inv. nr. 114)

 

Nalatenschap, 1863-1936 (Z 480; 31 inv. nrs.).

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering