Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Quaaden, L.

Burgelijke naam Quaaden, L.
Periode 1924-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

L. Quaaden (1924-) werd na zijn priesterwijding in 1949 uitgezonden naar Indonesië. Na een korte opleiding op Flores werd hij geplaatst in Manggarai. Hij verdiepte zich daar in de nachtelijke zang- en dansliederen, de go''et nggéjang en verzamelde de teksten daarvan. In het begin van de jaren zeventig trad hij uit en vernietigde hij het grootste deel van zijn archief. Vanaf ca. 1980 begon hij opnieuw met het verzamelen van teksten van deze liederen. Begin 1992 omvatte de collectie 172 teksten van liederen (Katholiek Documentatie Centrum, dossier persoonsarchief Quaaden).

Biografie(engels)

L. Quaaden (1924 -) was sent out to Indonesia after being ordained as a priest in 1949. After a short training on Flores, he was stationed in Manggarai. He did intensive research into the night singing and dancing songs, the

go”et nggéjang

, and collected the texts belonging to them. In the beginning of 1970s he resigned from the congregation, and he destroyed the largest part of his archive. From c. 1980 he started again collecting texts of these songs. In the beginning of 1992 the collection contained 172 texts of songs (

Katholiek Documentatie Centrum

, file personal archive Quaaden).

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Evangelieverkondiging en catechese
Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Flores
 • vicariaat Roeteng
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Go'ét Nggéjang: gezangen en dansliederen uit noordoost-Manggarai (Flores, Indonesië) / verz., vert. [uit het Indonesisch] en geann. door L. Quaaden ; met een inl. essay van Maribeth Erb = Go'ét Nggéjang: songs and dance texts from Northeast Manggarai (Flores, Indonesia) / coll., transl. [from the Indonesian] and annot. by L. Quaaden ; with an introd. essay by Maribeth ErbGo'ét Nggéjang: songs and dance texts from Northeast Manggarai (Flores Indonesia)
Auteur
 • L. Quaaden (1924-) ; Maribeth Erb
Paginering
 • 260 p
Uitgever
 • Nijmegen : Centre for Pacific and Asian Studies, Radboud University
Jaar van uitgave
 • cop. 2009
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het persoonlijk archief van H. (of: L.) Quaaden is gedeponeerd in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Het bestaat uit correspondentie met familie, vrienden en kennissen en stukken over in Manggarai gezongen nachtelijke liederen. De 'verhandeling' staat niet in het archievenoverzicht van het KDC.

Beschrijving archief (Engels)

The personal archive of L. Quaaden has been deposited in the

Katholiek Documentatie Centrum

in Nijmegen. It consists of correspondence with family, friends and relations and papers about night songs sung in Manggarai. The 'verhandeling' (essay) is not in the survey of archives of the KDC.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1969-2003
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging vereist.

Omvang 0,25 m.; 118 inv. nrs.
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst (concept)
Toegang titel L. Quaaden, persoonsarchief
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

28. Verhandeling 'Der Steyler Missionar in einer zeit des Wandels'  door J. Murinski, generaal-verste, 1969-1970 (5 delen).

 

29. Dagboeknotities, z.j.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Een deel van de stukken over de liederen is in 1994 door pater Jilis Verheijen aan zijn oud-confrater Quaaden overhandigd.

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Biografische gegevens

L. Quaaden (1924-) werd na zijn priesterwijding in 1949 uitgezonden naar Indonesië. Na een korte opleiding op Flores werd hij geplaatst in Manggarai. Hij verdiepte zich daar in de nachtelijke zang- en dansliederen, de go''et nggéjang en verzamelde de teksten daarvan. In het begin van de jaren zeventig trad hij uit en vernietigde hij het grootste deel van zijn archief. Vanaf ca. 1980 begon hij opnieuw met het verzamelen van teksten van deze liederen. Begin 1992 omvatte de collectie 172 teksten van liederen (Katholiek Documentatie Centrum, dossier persoonsarchief Quaaden).

Biografie(engels)

L. Quaaden (1924 -) was sent out to Indonesia after being ordained as a priest in 1949. After a short training on Flores, he was stationed in Manggarai. He did intensive research into the night singing and dancing songs, the

go”et nggéjang

, and collected the texts belonging to them. In the beginning of 1970s he resigned from the congregation, and he destroyed the largest part of his archive. From c. 1980 he started again collecting texts of these songs. In the beginning of 1992 the collection contained 172 texts of songs (

Katholiek Documentatie Centrum

, file personal archive Quaaden).

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Evangelieverkondiging en catechese

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Flores
 • vicariaat Roeteng

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Go'ét Nggéjang: gezangen en dansliederen uit noordoost-Manggarai (Flores, Indonesië) / verz., vert. [uit het Indonesisch] en geann. door L. Quaaden ; met een inl. essay van Maribeth Erb = Go'ét Nggéjang: songs and dance texts from Northeast Manggarai (Flores, Indonesia) / coll., transl. [from the Indonesian] and annot. by L. Quaaden ; with an introd. essay by Maribeth ErbGo'ét Nggéjang: songs and dance texts from Northeast Manggarai (Flores Indonesia)
Auteur
 • L. Quaaden (1924-) ; Maribeth Erb
Paginering
 • 260 p
Uitgever
 • Nijmegen : Centre for Pacific and Asian Studies, Radboud University
Jaar van uitgave
 • cop. 2009

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het persoonlijk archief van H. (of: L.) Quaaden is gedeponeerd in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Het bestaat uit correspondentie met familie, vrienden en kennissen en stukken over in Manggarai gezongen nachtelijke liederen. De 'verhandeling' staat niet in het archievenoverzicht van het KDC.

Beschrijving archief (Engels)

The personal archive of L. Quaaden has been deposited in the

Katholiek Documentatie Centrum

in Nijmegen. It consists of correspondence with family, friends and relations and papers about night songs sung in Manggarai. The 'verhandeling' (essay) is not in the survey of archives of the KDC.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1969-2003
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging vereist.

Omvang 0,25 m.; 118 inv. nrs.
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst (concept)
Toegang titel L. Quaaden, persoonsarchief
Bijzondere relevantie

Selectie

 

28. Verhandeling 'Der Steyler Missionar in einer zeit des Wandels'  door J. Murinski, generaal-verste, 1969-1970 (5 delen).

 

29. Dagboeknotities, z.j.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Een deel van de stukken over de liederen is in 1994 door pater Jilis Verheijen aan zijn oud-confrater Quaaden overhandigd.

Informatiewaarde Gering