Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Cocq d'Armandville, C. J. F. le

Burgelijke naam Cocq d'Armandville, C. J. F. le
Periode 1844-1896
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Cornelis le Cocq d'Armandville (1846-1896) trad in bij de Jezuïeten in 1865. Na in 1876 tot priester te zijn gewijd werd hij in 1879 uitgezonden naar Ned. Indië. Van 1881 tot 1892 werkte hij op Flores, waar hij gebieden bezocht waar nog nooit een missionaris was geweest. In 1892 trok hij naar het Watoebela-eiland bij Ceram en tenslotte beproefde hij Nieuw Guinea waar hij in 1896 tijdens een verkenningstocht om het leven kwam. Sommigen menen door verdrinking, anderen beweren dat hij werd vermoord. Le Cocq was bovenal een pionier. (Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek, deel V; Van Woesik, 21; Katholieke Encyclopaedie, 1934).

Biografie(engels)

Cornelis le Cocq d'Armandville (1846-1896) entered the Jesuit Order in 1865. After being ordained as a priest in 1876, he was sent out to the Netherlands Indies in 1879. From 1881 until 1892 he worked on Flores, and he visited areas where a missionary had never been before. In 1892 he travelled to Watubela Island near Ceram, and finally he attempted to gain a foothold on New Guinea, where his life ended during an exploration journey. Some think he drowned, others claim that he was killed. Le Cocq was first and foremost a pioneer (

Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek

, volume V; Van Woesik, 21;

Katholieke Encyclopaedie

, 1934).

Activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Flores
 • Ceram
 • Nieuw-Guinea
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek / onder red. van P.C. Molhuysen en P.J. Blok ; met medew. van tal van geleerdenNNBW
Auteur
 • Philipp Christiaan Molhuysen (1870-1944) ; Petrus Johannes Blok (1855-1929) ; Laurentius Knappert (1863-1943) ; Friedrich Karl Heinrich Kossmann (1893-1968)
Paginering
 • 10 dl
Uitgever
 • Leiden : DBNL
Jaar van uitgave
 • cop. 2008

Titel
 • Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde / uitg. door Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappenTijdschrift van het Bataviaasch Genootschap (TBG)
Uitgever
 • Batavia : Lange
Jaar van uitgave
 • [198X]
Meer over het archief
Beschrijving archief

In de Collectie Z (persoonsarchieven) in het archief van de jezuïeten bevindt zich geen dossier van hem. In het gedeelte Handschriften van dit archief bevinden zich slechts enkele verspreide stukken, maar geen bundels brieven van hem naar Nederland. Wel bevat dit gedeelte van het archief veel documentatie over hem. Negen brieven van hem aan Herman ten Kate zijn door deze in 1898 gepubliceerd, maar Ten Kate liet helaas persoonlijke passages weg en gaf niet aan op welke plaatsen hij delen wegliet. De vindplaats van deze brieven is ook onbekend. Na Ten Kates overlijden in 1931 werden veel van zijn spullen verkocht om de begrafenis te kunnen bekostigen.

Beschrijving archief (Engels)

In the Z collection (personal archives) in the archive of the Jesuits, his file is not present. In the Manuscripts section of this archive, only a few dispersed documents are to be found, but no volume with letters from him to the Netherlands. This part does contain much documentation about him, however. Nine letters from him to Herman ten Kate were published by him in 1898, but unfortunately, Ten Kate left personal passages out and did not indicate where he did so. Unfortunately, the place where these letters can be found is also unknown. After Ten Kate's death in 1931, many of his possessions were sold in order to pay for the funeral.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Biografische gegevens

Cornelis le Cocq d'Armandville (1846-1896) trad in bij de Jezuïeten in 1865. Na in 1876 tot priester te zijn gewijd werd hij in 1879 uitgezonden naar Ned. Indië. Van 1881 tot 1892 werkte hij op Flores, waar hij gebieden bezocht waar nog nooit een missionaris was geweest. In 1892 trok hij naar het Watoebela-eiland bij Ceram en tenslotte beproefde hij Nieuw Guinea waar hij in 1896 tijdens een verkenningstocht om het leven kwam. Sommigen menen door verdrinking, anderen beweren dat hij werd vermoord. Le Cocq was bovenal een pionier. (Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek, deel V; Van Woesik, 21; Katholieke Encyclopaedie, 1934).

Biografie(engels)

Cornelis le Cocq d'Armandville (1846-1896) entered the Jesuit Order in 1865. After being ordained as a priest in 1876, he was sent out to the Netherlands Indies in 1879. From 1881 until 1892 he worked on Flores, and he visited areas where a missionary had never been before. In 1892 he travelled to Watubela Island near Ceram, and finally he attempted to gain a foothold on New Guinea, where his life ended during an exploration journey. Some think he drowned, others claim that he was killed. Le Cocq was first and foremost a pioneer (

Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek

, volume V; Van Woesik, 21;

Katholieke Encyclopaedie

, 1934).

Activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Flores
 • Ceram
 • Nieuw-Guinea

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek / onder red. van P.C. Molhuysen en P.J. Blok ; met medew. van tal van geleerdenNNBW
Auteur
 • Philipp Christiaan Molhuysen (1870-1944) ; Petrus Johannes Blok (1855-1929) ; Laurentius Knappert (1863-1943) ; Friedrich Karl Heinrich Kossmann (1893-1968)
Paginering
 • 10 dl
Uitgever
 • Leiden : DBNL
Jaar van uitgave
 • cop. 2008

Titel
 • Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde / uitg. door Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappenTijdschrift van het Bataviaasch Genootschap (TBG)
Uitgever
 • Batavia : Lange
Jaar van uitgave
 • [198X]

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

In de Collectie Z (persoonsarchieven) in het archief van de jezuïeten bevindt zich geen dossier van hem. In het gedeelte Handschriften van dit archief bevinden zich slechts enkele verspreide stukken, maar geen bundels brieven van hem naar Nederland. Wel bevat dit gedeelte van het archief veel documentatie over hem. Negen brieven van hem aan Herman ten Kate zijn door deze in 1898 gepubliceerd, maar Ten Kate liet helaas persoonlijke passages weg en gaf niet aan op welke plaatsen hij delen wegliet. De vindplaats van deze brieven is ook onbekend. Na Ten Kates overlijden in 1931 werden veel van zijn spullen verkocht om de begrafenis te kunnen bekostigen.

Beschrijving archief (Engels)

In the Z collection (personal archives) in the archive of the Jesuits, his file is not present. In the Manuscripts section of this archive, only a few dispersed documents are to be found, but no volume with letters from him to the Netherlands. This part does contain much documentation about him, however. Nine letters from him to Herman ten Kate were published by him in 1898, but unfortunately, Ten Kate left personal passages out and did not indicate where he did so. Unfortunately, the place where these letters can be found is also unknown. After Ten Kate's death in 1931, many of his possessions were sold in order to pay for the funeral.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering