Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Mulders, A. J. M.

Burgelijke naam Mulders, A. J. M.
Periode 1893-1981
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Prof. dr. A. (Alphons) J.M. Mulders (1893-1981) was seculier priester en docent aan het groot-seminarie Hoeven van het bisdom Breda. In 1930 werd hij dankzij financiële steun van de Priestermissiebond benoemd tot lector in de missiologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1936 werd deze post verheven tot een gewoon hoogleraarschap. Hieruit ontwikkelde zich het Missiologisch Instituut waarvan Mulders directeur was (Willemsen (2005) 31-53, in het bijzonder 43). Mulders publiceerde in 1940 een handzaam overzicht van de Nederlandse missie in de koloniën. Een ander werk was een in 1937 voor het eerst uitgegeven 'Inleiding in de missiewetenschap' (herziene editie 1950, editie na ingrijpende bewerking 1962). Hij vormde 'Het Missiewerk' om tot een wetenschappelijk tijdschrift. Zijn opvolger Camps kwalificeert hem als volgt: 'Hij was geen originele denker, maar schreef wel zeer bruikbare inleidingen.' Daarnaast was hij een goed organisator.

Biografie(engels)

Professor A. (Alphons) J.M. Mulders (1893-1981) was a secular priest and teacher at the major seminary in Hoeven of the diocese of Breda. In 1930, he was appointed a lecturer (lector) in missiology at the Catholic University of Nijmegen thanks to the financial support of the Priest Missionary Alliance. In 1936 the chair was elevated to a full professorship. From this chair the Missiological Institute developed with Mulders as a director (Willemsen (2005) 31-53, particularly 43). Mulders published a handy survey of the Dutch Catholic mission in the colonies in 1940. Another work was an

Introduction to missiology, which was published for the first time in 1937 (revised edition 1950, new edition after a thorough revision 1962). He transformed Het Missiewerk into a scholarly journal. His successor Camps qualified him in this way: 'He was not an original thinker, but he did write very useful introductions'. In addition, he was a good organizer.

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland
 • Nijmegen
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Levensherinneringen / Alphons Mulders
Auteur
 • Alphonsus Joannes Maria Mulders (1893-1981)
Paginering
 • 155 p
Uitgever
 • Nijmegen : Janssen
Jaar van uitgave
 • [1968]

Titel
 • Moeizame moderniteit : katholieke cultuur in transitie : opstellen voor Jan Roes (1939-2003) / Theo Clemens, Paul Klep, Lodewijk Winkeler (red.)
Auteur
 • Theodorus Henricus Jozef Clemens (1948-) ; Paul M.M. Klep (1948-) ; J.H. Roes (1939-2003)
Paginering
 • 480 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2005

Titel
 • Alphons Mulders : missioloog in transitie / Martinus Muskens en Hans de Jong
Auteur
 • Martinus Petrus Maria Muskens (1935-); J.C.M. de Jong (1958-)
In
 • Trajecta : tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden, ISSN 0778-8304vol. 13 (2004), pag. 127-146
Jaar van uitgave
 • 2004

Titel
 • Missiologie : inzicht en inzet / Alphonsus Joannes Maria Mulders
Auteur
 • Alphonsus Joannes Maria Mulders
Paginering
 • 20 p
Uitgever
 • Nijmegen : Dekker & Van de Vegt
Jaar van uitgave
 • 1963

Titel
 • Pelgrim en missioloog : levensweg van een Nijmeegse hoogleraar : autobiografische aantekeningen / Arnulf Camps ; bew. door Vefie Poels
Auteur
 • Petrus Henricus Johannes Maria Camps (1925-2006) ; Genoveva Maria Johanna Poels (1958-)
Reeks
 • MemoReeks, ISSN 1387-3482 ; 21
Paginering
 • 271 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2006

Titel
 • Inleiding tot de missiewetenschap / door Alph. Mulders
Auteur
 • Alphonsus Joannes Maria Mulders
Reeks
 • Missiewetenschappelijke bijdragen ; 1
Paginering
 • IX, 220 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1937

Titel
 • Missiegeschiedenis / door Alph. Mulders
Auteur
 • Alphonsus Joannes Maria Mulders (1893-1981)
Reeks
 • Bijdragen van het Missiologisch instituut der R.K. Universiteit te Nijmegen ; 5
Paginering
 • XXVI, 565 p
Uitgever
 • Bussum : Brand
Jaar van uitgave
 • 1957
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het persoonsarchief van Alphons Mulders bevindt zich in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Het lijkt door Mulders zelf te zijn geordend.

Beschrijving archief (Engels)

The personal archive of Alphons Mulders can be found in the Katholiek Documentatie Centrumin Nijmegen. It seems to have been arranged by Mulders himself.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1893-1981
Openbaarheid openbaar
Omvang 6,12 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst (concept)
Toegang titel A.J.M. Mulders (1893-1981), priester; hoogleraar missiologie, fundamentele theologie en oosterse theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, 1893-1981
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

 

7-14. Stukken over de universiteit van Nijmegen. 1931-1960.

7 omslagen

van belang zijn:

9. College-dictaten in fundamentele theologie, oosterse theologie en missiologie (Zie Bijlage).

14. Missiologisch Instituut aan de Universiteit van Nijmegen.

 

15-21. Stukken betreffende werkzaamheden en contacten. 1931-1960.

7 omslagen.

15. "Het missiewerk". Nederlands tijdschrift voor missiewetenschap. A: Briefwisseling als hoofdredacteur (opgenomen bij het archief van Het Missiewerk, zie daar). B: Briefwisseling omtrent eventuele samenwerking met België ter zake van "Het missiewerk".

16. Nederlandse missiologische week.

17. Cursus voor missionarissen (tijdens de oorlogsjaren 1941-1945).

18. Internationaal studiecongres over missie en liturgie, Nijmegen-Uden, 12-19 September 1959.

19. Internationale Studiënwoche über Missionskatechese in Eichstätt (Bayern), 21-28 Juli 1960.

20. Das internationale institut für Missionswissenschaftliche Forschungen, Münster i.w. Allgemeines (onder andere namen van de leden) Satzungen.

21. Samenwerking met de priestermissiebond in Frankrijk. A: Toespraak op het eerste nationaal congres van de priestermissiebond in Frankrijk te Parijs op de slotvergadering 13 Augustus 1956. B: Colloque de Royaumont 1956. C: Medewerking aan het werk van mgr. S. Delacroix, Histoire universelle des missions Catoliques, I-IV, Paris, 1956-1959.

 

35-46. Stukken betreffende bestuursfuncties.

12 omslagen.

Van belang zijn:

37. Oosterse studiedagen. Voorzitter 1937-1951 (zie Levensherinneringen, p. 76).

38. Missieschool voor jonge vrouwen te Ubbergen. Curator 1950-1965.

40. Ariëns-Missiefonds. Voorzitter 1942-1975.

 

200. Stukken betreffende de raad van het Missiologisch Instituut te Nijmegen.1948-1963.

 

207. Stukken betreffende de stichting Ariëns Missiefonds. 1956-1980

 

88. Aantekeningen betreffende het missierecht. z.j.

 

89. Manuscript van "Het bestaansrecht van de missiewetenschap". z.j.

 

103. Geschreven manuscript van "Missie en wetenschap". z.j.

 

104. Getypt en gecorrigeerd manuscript van "Betekenis, vooruitgang  en taak van de missiegeschiedenis". z.j.

 

106-107. Uitgave en boekbesprekingen van "Missiegeschiedenis". z.j., 1956-1957.

 

119-120. Aantekeningen van colleges missierecht en missietheologie. z.j.

 

217 . Manuscript van het "Missiologisch Bestek". z.j.

 

256. Stukken betreffende de Internationale Studieweek over Missie en Liturgie. 1959.

 

49 Talrijke overdrukken van artikelen door vakgenoten, goeddeels buitenlandse, aan Mulders toegezonden over fundamentele missieleer, missiegeschiedenis, missiemethodiek, missiepastoraal, missierecht, alsmede een compleet jaarlijks bibliografisch overzicht van de missiewetenschappelijke literatuur, gepubliceerd in "Het Missiewerk", 1946-1970, bestemd om als boekwerk te worden gedrukt. 1946-1970.

1 omslag

 

58. Studie van Mulders "Inleiding tot de missiewetenschap". 1950.

 

59. Studie van Mulders "Missiegeschiedenis". 1957.

 

25. Donum Natalicium: Scientia Missionum Ancilla, bij Mulders zestigste verjaardag, 31 januari 1953.

 

62. Jubileumoverdruk Zeitschrift für Missionwissenschaft Otto Maas ofm  "25 Jahre Institut für missions-wissenschaftlicheForschungen". 1935.

 

63. Overdruk van M. Bierbaum "Missionwissenschaftliche Literatur aus dem Verlag Aschendorff 1911-1961" uit Fünfzig Jahre Katholische Missionswissenschaft in Münster. 1961.

 

65-67. Overdrukken uit het tijdschrift Het Missiewerk van Mulders "De Nederlandse Missiologische Week".1953-1961.

 

68-70. Overdrukken uit Het Missiewerk van Mulders "Bibliografisch overzicht van de missiewetenschappelijke literatuur". 1953-1970.

 

71-76. Overdrukken uit Het Missiewerk van Mulders "Romeinse documenten en bestuursmaatregelen betreffende de missie". 1953-1960.

 

77-80. Overdrukken uit Het Missiewerk van artikelen van Mulders: Scientia, Missionum Ancilla, 1953; Bonifatiusherdenking in het licht van de missiegedachte, 1954; Na 25 jaar, 1955; Bij de missie-encycliek Fides Donum, 1958.

 

81-83. Overdrukken artikelen van Mulders uit Het Missiewerk: Het missionaire aspect van paus Pius' pontificaat,1959; enycliek "Princeps Pastorum", over de katholieke missiën, 1959-1960.

 

87. Krantenknipsels over de missie. z.j.

 

Losse archiefstukken

In het Letterkundig Museum in Den Haag bevindt zich nog een brief van prof. Mulders aan Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968). De brief behoort bij correspondentiedossier 60ste verjaardag. Ook beschikbaar in microvorm. Aanw. nr.: 6307.  locatie VDA inv.nr. 425 (4) en MM1989L-301489 [missierelevantie onbekend].

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Biografische gegevens

Prof. dr. A. (Alphons) J.M. Mulders (1893-1981) was seculier priester en docent aan het groot-seminarie Hoeven van het bisdom Breda. In 1930 werd hij dankzij financiële steun van de Priestermissiebond benoemd tot lector in de missiologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1936 werd deze post verheven tot een gewoon hoogleraarschap. Hieruit ontwikkelde zich het Missiologisch Instituut waarvan Mulders directeur was (Willemsen (2005) 31-53, in het bijzonder 43). Mulders publiceerde in 1940 een handzaam overzicht van de Nederlandse missie in de koloniën. Een ander werk was een in 1937 voor het eerst uitgegeven 'Inleiding in de missiewetenschap' (herziene editie 1950, editie na ingrijpende bewerking 1962). Hij vormde 'Het Missiewerk' om tot een wetenschappelijk tijdschrift. Zijn opvolger Camps kwalificeert hem als volgt: 'Hij was geen originele denker, maar schreef wel zeer bruikbare inleidingen.' Daarnaast was hij een goed organisator.

Biografie(engels)

Professor A. (Alphons) J.M. Mulders (1893-1981) was a secular priest and teacher at the major seminary in Hoeven of the diocese of Breda. In 1930, he was appointed a lecturer (lector) in missiology at the Catholic University of Nijmegen thanks to the financial support of the Priest Missionary Alliance. In 1936 the chair was elevated to a full professorship. From this chair the Missiological Institute developed with Mulders as a director (Willemsen (2005) 31-53, particularly 43). Mulders published a handy survey of the Dutch Catholic mission in the colonies in 1940. Another work was an

Introduction to missiology, which was published for the first time in 1937 (revised edition 1950, new edition after a thorough revision 1962). He transformed Het Missiewerk into a scholarly journal. His successor Camps qualified him in this way: 'He was not an original thinker, but he did write very useful introductions'. In addition, he was a good organizer.

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland
 • Nijmegen

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Levensherinneringen / Alphons Mulders
Auteur
 • Alphonsus Joannes Maria Mulders (1893-1981)
Paginering
 • 155 p
Uitgever
 • Nijmegen : Janssen
Jaar van uitgave
 • [1968]

Titel
 • Moeizame moderniteit : katholieke cultuur in transitie : opstellen voor Jan Roes (1939-2003) / Theo Clemens, Paul Klep, Lodewijk Winkeler (red.)
Auteur
 • Theodorus Henricus Jozef Clemens (1948-) ; Paul M.M. Klep (1948-) ; J.H. Roes (1939-2003)
Paginering
 • 480 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2005

Titel
 • Alphons Mulders : missioloog in transitie / Martinus Muskens en Hans de Jong
Auteur
 • Martinus Petrus Maria Muskens (1935-); J.C.M. de Jong (1958-)
In
 • Trajecta : tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden, ISSN 0778-8304vol. 13 (2004), pag. 127-146
Jaar van uitgave
 • 2004

Titel
 • Missiologie : inzicht en inzet / Alphonsus Joannes Maria Mulders
Auteur
 • Alphonsus Joannes Maria Mulders
Paginering
 • 20 p
Uitgever
 • Nijmegen : Dekker & Van de Vegt
Jaar van uitgave
 • 1963

Titel
 • Pelgrim en missioloog : levensweg van een Nijmeegse hoogleraar : autobiografische aantekeningen / Arnulf Camps ; bew. door Vefie Poels
Auteur
 • Petrus Henricus Johannes Maria Camps (1925-2006) ; Genoveva Maria Johanna Poels (1958-)
Reeks
 • MemoReeks, ISSN 1387-3482 ; 21
Paginering
 • 271 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2006

Titel
 • Inleiding tot de missiewetenschap / door Alph. Mulders
Auteur
 • Alphonsus Joannes Maria Mulders
Reeks
 • Missiewetenschappelijke bijdragen ; 1
Paginering
 • IX, 220 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1937

Titel
 • Missiegeschiedenis / door Alph. Mulders
Auteur
 • Alphonsus Joannes Maria Mulders (1893-1981)
Reeks
 • Bijdragen van het Missiologisch instituut der R.K. Universiteit te Nijmegen ; 5
Paginering
 • XXVI, 565 p
Uitgever
 • Bussum : Brand
Jaar van uitgave
 • 1957

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het persoonsarchief van Alphons Mulders bevindt zich in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Het lijkt door Mulders zelf te zijn geordend.

Beschrijving archief (Engels)

The personal archive of Alphons Mulders can be found in the Katholiek Documentatie Centrumin Nijmegen. It seems to have been arranged by Mulders himself.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1893-1981
Openbaarheid openbaar
Omvang 6,12 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst (concept)
Toegang titel A.J.M. Mulders (1893-1981), priester; hoogleraar missiologie, fundamentele theologie en oosterse theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, 1893-1981
Bijzondere relevantie

Selectie

 

 

7-14. Stukken over de universiteit van Nijmegen. 1931-1960.

7 omslagen

van belang zijn:

9. College-dictaten in fundamentele theologie, oosterse theologie en missiologie (Zie Bijlage).

14. Missiologisch Instituut aan de Universiteit van Nijmegen.

 

15-21. Stukken betreffende werkzaamheden en contacten. 1931-1960.

7 omslagen.

15. "Het missiewerk". Nederlands tijdschrift voor missiewetenschap. A: Briefwisseling als hoofdredacteur (opgenomen bij het archief van Het Missiewerk, zie daar). B: Briefwisseling omtrent eventuele samenwerking met België ter zake van "Het missiewerk".

16. Nederlandse missiologische week.

17. Cursus voor missionarissen (tijdens de oorlogsjaren 1941-1945).

18. Internationaal studiecongres over missie en liturgie, Nijmegen-Uden, 12-19 September 1959.

19. Internationale Studiënwoche über Missionskatechese in Eichstätt (Bayern), 21-28 Juli 1960.

20. Das internationale institut für Missionswissenschaftliche Forschungen, Münster i.w. Allgemeines (onder andere namen van de leden) Satzungen.

21. Samenwerking met de priestermissiebond in Frankrijk. A: Toespraak op het eerste nationaal congres van de priestermissiebond in Frankrijk te Parijs op de slotvergadering 13 Augustus 1956. B: Colloque de Royaumont 1956. C: Medewerking aan het werk van mgr. S. Delacroix, Histoire universelle des missions Catoliques, I-IV, Paris, 1956-1959.

 

35-46. Stukken betreffende bestuursfuncties.

12 omslagen.

Van belang zijn:

37. Oosterse studiedagen. Voorzitter 1937-1951 (zie Levensherinneringen, p. 76).

38. Missieschool voor jonge vrouwen te Ubbergen. Curator 1950-1965.

40. Ariëns-Missiefonds. Voorzitter 1942-1975.

 

200. Stukken betreffende de raad van het Missiologisch Instituut te Nijmegen.1948-1963.

 

207. Stukken betreffende de stichting Ariëns Missiefonds. 1956-1980

 

88. Aantekeningen betreffende het missierecht. z.j.

 

89. Manuscript van "Het bestaansrecht van de missiewetenschap". z.j.

 

103. Geschreven manuscript van "Missie en wetenschap". z.j.

 

104. Getypt en gecorrigeerd manuscript van "Betekenis, vooruitgang  en taak van de missiegeschiedenis". z.j.

 

106-107. Uitgave en boekbesprekingen van "Missiegeschiedenis". z.j., 1956-1957.

 

119-120. Aantekeningen van colleges missierecht en missietheologie. z.j.

 

217 . Manuscript van het "Missiologisch Bestek". z.j.

 

256. Stukken betreffende de Internationale Studieweek over Missie en Liturgie. 1959.

 

49 Talrijke overdrukken van artikelen door vakgenoten, goeddeels buitenlandse, aan Mulders toegezonden over fundamentele missieleer, missiegeschiedenis, missiemethodiek, missiepastoraal, missierecht, alsmede een compleet jaarlijks bibliografisch overzicht van de missiewetenschappelijke literatuur, gepubliceerd in "Het Missiewerk", 1946-1970, bestemd om als boekwerk te worden gedrukt. 1946-1970.

1 omslag

 

58. Studie van Mulders "Inleiding tot de missiewetenschap". 1950.

 

59. Studie van Mulders "Missiegeschiedenis". 1957.

 

25. Donum Natalicium: Scientia Missionum Ancilla, bij Mulders zestigste verjaardag, 31 januari 1953.

 

62. Jubileumoverdruk Zeitschrift für Missionwissenschaft Otto Maas ofm  "25 Jahre Institut für missions-wissenschaftlicheForschungen". 1935.

 

63. Overdruk van M. Bierbaum "Missionwissenschaftliche Literatur aus dem Verlag Aschendorff 1911-1961" uit Fünfzig Jahre Katholische Missionswissenschaft in Münster. 1961.

 

65-67. Overdrukken uit het tijdschrift Het Missiewerk van Mulders "De Nederlandse Missiologische Week".1953-1961.

 

68-70. Overdrukken uit Het Missiewerk van Mulders "Bibliografisch overzicht van de missiewetenschappelijke literatuur". 1953-1970.

 

71-76. Overdrukken uit Het Missiewerk van Mulders "Romeinse documenten en bestuursmaatregelen betreffende de missie". 1953-1960.

 

77-80. Overdrukken uit Het Missiewerk van artikelen van Mulders: Scientia, Missionum Ancilla, 1953; Bonifatiusherdenking in het licht van de missiegedachte, 1954; Na 25 jaar, 1955; Bij de missie-encycliek Fides Donum, 1958.

 

81-83. Overdrukken artikelen van Mulders uit Het Missiewerk: Het missionaire aspect van paus Pius' pontificaat,1959; enycliek "Princeps Pastorum", over de katholieke missiën, 1959-1960.

 

87. Krantenknipsels over de missie. z.j.

 

Losse archiefstukken

In het Letterkundig Museum in Den Haag bevindt zich nog een brief van prof. Mulders aan Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968). De brief behoort bij correspondentiedossier 60ste verjaardag. Ook beschikbaar in microvorm. Aanw. nr.: 6307.  locatie VDA inv.nr. 425 (4) en MM1989L-301489 [missierelevantie onbekend].

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief