Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Marcus, G. H. F.

Burgelijke naam Marcus, G. H. F.
Periode 1917-1990
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

G.H.F. Marcus (1917-1990) was als missionaris van de Sociëteit voor de Afrikaanse Missiën werkzaam in Ghana  van 1949 tot 1951. Na zijn terugkeer naar Nederland werd hij te werk gesteld in de zielzorg. Toen hij kapelaan was in Maastricht richtte hij het Missiethuisfront Maastricht op dat ondersteuning, zowel materieel als geestelijk, bood aan uit Maastricht afkomstige missionarissen. Hij was ook directeur van het Diocesaan Missiebureau van het bisdom Roermond van 1949 tot 1976. Later werd hij pastoor van Breust-Eijsden en deken van Helden.

Biografie(engels)

G.H.F. Marcus (1917-1990) was active as a missionary of the Company for the African Missions in Ghana from 1949 to 1951. After his return to the Netherlands, he was put to work in spiritual care. While a chaplain in Maastricht, he set up the Mission Front Maastricht, which offered support, materially as well as spiritually, to missionaries originating from Maastricht. He was also director of the Diocesan Mission Office of the Bishopric of Roermond from 1949 to 1976. Later he became Vicar of Breust-Eijsden and deacon of Helden.

Activiteiten
  • Geldwerving
  • Ondersteuning
Continenten
  • Afrika
Lokatie activiteiten
  • Ghana
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het persoonsarchief van Marcus op het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen omvat maar enkele stukken over de missie.

Beschrijving archief (Engels)

The personal archive of Marcus in the

Katholiek Documentatie Centrum

in Nijmegen contains only a few documents about the mission.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1949-1976
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,12m
Toegang soort
  • Lijst
Toegang titel G.H.F. Marcus (1917-), missionaris in Ghana; directeur van het Diocesaan [archivalia]
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

 

6. Typescripten over zijn tijd in de missie. 1949-1951.

 

10. Typescripten "Weer naar Afrika" Zijn reis naar Afrika als directeur van het Diocesaan Missiebureau te Roermond. 1956.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Biografische gegevens

G.H.F. Marcus (1917-1990) was als missionaris van de Sociëteit voor de Afrikaanse Missiën werkzaam in Ghana  van 1949 tot 1951. Na zijn terugkeer naar Nederland werd hij te werk gesteld in de zielzorg. Toen hij kapelaan was in Maastricht richtte hij het Missiethuisfront Maastricht op dat ondersteuning, zowel materieel als geestelijk, bood aan uit Maastricht afkomstige missionarissen. Hij was ook directeur van het Diocesaan Missiebureau van het bisdom Roermond van 1949 tot 1976. Later werd hij pastoor van Breust-Eijsden en deken van Helden.

Biografie(engels)

G.H.F. Marcus (1917-1990) was active as a missionary of the Company for the African Missions in Ghana from 1949 to 1951. After his return to the Netherlands, he was put to work in spiritual care. While a chaplain in Maastricht, he set up the Mission Front Maastricht, which offered support, materially as well as spiritually, to missionaries originating from Maastricht. He was also director of the Diocesan Mission Office of the Bishopric of Roermond from 1949 to 1976. Later he became Vicar of Breust-Eijsden and deacon of Helden.

Activiteiten
  • Geldwerving
  • Ondersteuning

Geografie

Continenten
  • Afrika
Lokatie activiteiten
  • Ghana

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het persoonsarchief van Marcus op het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen omvat maar enkele stukken over de missie.

Beschrijving archief (Engels)

The personal archive of Marcus in the

Katholiek Documentatie Centrum

in Nijmegen contains only a few documents about the mission.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1949-1976
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,12m
Toegang soort
  • Lijst
Toegang titel G.H.F. Marcus (1917-), missionaris in Ghana; directeur van het Diocesaan [archivalia]
Bijzondere relevantie

Selectie

 

 

6. Typescripten over zijn tijd in de missie. 1949-1951.

 

10. Typescripten "Weer naar Afrika" Zijn reis naar Afrika als directeur van het Diocesaan Missiebureau te Roermond. 1956.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering