Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Kijne, Isaak Samuel

Burgelijke naam Kijne, Isaak Samuel
Periode 1899-1970
Denominatie Nederlandse Hervormde Kerk
Org Zending

Biografische gegevens

Isaak Samuel Kijne (1899-1970) werkte 35 jaar als zendeling en leraar op Nieuw-Guinea. Van 1923-1951 was hij hoofd van de kweekschool voor onderwijzers te Miei (Wondama, Manokwari). Vanaf 1951 was hij officieel zendingspredikant en na de Tweede Wereldoorlog tevens terreinleider van de Hervormde zending op Nieuw-Guinea tot 1958. Verder was hij actief als vertaler bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Naast vele taalkundige studies componeerde hij een psalmen- en liederenbundel, die tot op heden gebruikt wordt. Hij schreef bovendien het officieuze volkslied van Papua: Hai Tanahku Papua (O, mijn land Papoea).

 

 

Biografie(engels)

Isaak Samuel Kijne (1899-1970) worked for 35 years as a missionary and a teacher on New Guinea. From 1923 until 1951 he was chief of the training school for teachers in Miei (Wondana, Manokwari). From 1951 he was an official missionary minister and after the Second World War also area manager of the hervormde mission on New Guinea until 1958. In addition, he was busy as a translator at the Dutch Bible Society. Along with extensive linguistic research he composed a psalm and song book, which has been in use until today. Moreover, he wrote the informal national anthem of Papua:

Hai Tanahku Papua (Oh, My Country Papua].

Activiteiten
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
 • Bijbelvertaling
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Pastoraal werk
Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands-Indië
 • Nieuw-Guinea
 • Miei
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Mazmur dan njanjian rohani dari perbendaharaan djemaat segala abad / perkataannja dikarang oleh I.S. Kijne
Auteur
 • I.S. Kijne
Paginering
 • Ongepag
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Stichting Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen
Jaar van uitgave
 • 1965

Titel
 • Binatang Nieuw-Guinea / oleh L.D. Brongersma ; disesuaikan untuk sekolah-sekolah Nieuw-Guinea oleh N.E. Bochove, C.J. de Witte dan I.S. Kijne
Auteur
 • Leo Daniël Brongersma (1907-) ; N.E. Bochove ; C.J. de Witte ; I.S. Kijne
Paginering
 • 88 p
Uitgever
 • Groningen : Wolters
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Alasan jang hidup : Geredja Kristen Indjili di Nieuw Guinea / karangan I.S. Kijne
Auteur
 • I. S. Kijne
Paginering
 • 52 p
Uitgever
 • Oegstgeest : Raad voor de Zending van de Ned. Herv. Kerk
Jaar van uitgave
 • [ca. 1955]

Titel
 • Kota Emas : itu dia III / oléh I.S. Kijne
Auteur
 • I.S. Kijne
Paginering
 • 51 p
Uitgever
 • Djakarta [etc.] : Wolters
Jaar van uitgave
 • 1953

Titel
 • Malaria / oleh I.S. Kijne dan C.W. van Berkel
Auteur
 • I.S. Kijne ; C.W. van Berkel
Paginering
 • 34 p
Uitgever
 • Groningen [etc.] : Wolters
Jaar van uitgave
 • 1953

Titel
 • Sehat dan berbahagia / oleh I.S. Kijne dan C.W. van Berkel
Auteur
 • I.S. Kijne ; C.W. van Berkel
Paginering
 • 37 p
Uitgever
 • Groningen [etc.] : Wolters
Jaar van uitgave
 • 1953

Titel
 • Pengharapan / oleh I.S. Kijne
Auteur
 • I.S. Kijne
Paginering
 • 85 p
Uitgever
 • Hollandia-Binnen : Penerbit Pustaka Rakjat
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Rumah sehat dan kokoh / oleh I.S. Kijne dan C.W. van Berkel
Auteur
 • I.S. Kijne (1899-1970) ; C.W. van Berkel
Paginering
 • 39 p
Uitgever
 • Djakarta ; Groningen : J.B. Wolters
Jaar van uitgave
 • 1954

Titel
 • Mana en Tabu in de talen van de Geelvinkbaai, Noord-Nieuw-Guinee / I.S. Kijne
Auteur
 • I.S. Kijne (1899-1970)
Paginering
 • p. 263-276
Jaar van uitgave
 • 1930

Titel
 • Nederlands Nieuw-Guinea : land en volk / [door I.S. Kijne ... et al.]
Auteur
 • I.S. Kijne (1899-1970)
Reeks
 • Schakels. N.N.G. ; [47]
Paginering
 • 34 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Ministerie van Binnenlandse Zaken
Jaar van uitgave
 • 1961

Titel
 • Nederlands Nieuw-Guinea : volksgemeenschappen in beweging / [I.S. Kijne]
Auteur
 • I.S. Kijne (1899-1970)
Reeks
 • Schakels. N.N.G. ; [50]
Paginering
 • 44 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Ministerie van Binnenlandse Zaken
Jaar van uitgave
 • [1962]

Titel
 • Brieven van I.S. Kijne (1899-1970) aan Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam
Meer over het archief
Beschrijving archief

De collectie bestaat uit taalkundig materiaal over diverse talen die aan de noordkust van Nieuw Guinea gesproken worden.

Beschrijving archief (Engels)

The collection consists of linguistic material about different languages that are spoken on the north coast of New Guinea.

Bewaarplaats Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden
Periode archief 1915-1960
Openbaarheid openbaar
Omvang 37 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar
Toegang titel inventarisnr. 134. I.S. Kijne
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

1.

Woordenlijst in Gebe. Holle-lijst, ingevuld door G. Maan. 1916.

1 deel.

 

2.

Woordenlijst in Mapia. Hollelijst.

1 deel.

 

3.

Woordenlijst in Jerisiam. Hollelijst.

1 deel.

 

4.

Schrift met woordenlijst Nederlands-Jaur.

1 deel.

 

5.

Schrift met teksten van liederen in Wondama, met muziekannotatie. Ranusosiri. 1958.

1 deel.

 

6.

Schrift met verhalen in diverse talen, opgetekend door scholieren. Wondama, Biaks, Mor (met interlineaire vertaling), Waropen en Amberbaken (beide met interlineaire vertaling).

1 deel.

 

7.

Schrift met verhalen in diverse talen, opgetekend door scholieren, in: Meach, Mor, Biaks, Wondama, Waropen en Meach.

1 deel.

 

8.

Overdruk van J.A. van Balen ‘Windesische verhalen’, in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 70 (1915), dl 3-4, 442-554, met handgeschreven verbeteringen en aanvullingen.

 

9.

Schrift met woordenlijst Nederlands-Ambai-Kurudu; telwoorden tevens in Randawaya. 3 pagina’s. Etnologische aantekeningen over het Geelvinkbaai gebied.2,5 pagina.

1 deel.

 

10.

Schrijfboeken met verklarend Biaks woordenboek (in Biaks) van dialectische woorden en uitdrukken, door Mofu, onderwijzer te Seroei.

6 banden. Deel 5 in ijzeren stellingkast.

 

11.

Schriften met woordenlijst Nederlands-Kuri (Nabi), met grammaticale aantekeningen.

2 schriften.

 

12.

Schrift met teksten in Wondama, oorsprongsverhalen, met aantekeningen.

1 deel.

 

13.

Schriften met woordenlijsten Nederlands-Waropen-Ron-Dusner.

2 delen.

 

14.

Schrift met aantekeningen over diverse talen, van lexicografische en etymologische aard.

1 deel.

 

15.

I.S. Kijne, ‘Voorlopige woordenlijst Wandammens-Nederlands’. Typoscript.

76 bladen.

 

16.

[I.S. Kijne], ‘Enkele aanwijzingen voor het Wandammens’, grammatica. Typoscript, doorslag.

28 bladen.

 

 

17.

Schriften met aantekeningen, vooral lexicografisch, over het Wondama of Wandammes. Aanvulling op inv.nr. 15.

4 delen.

 

18.

Schrift met Wondama teksten uit de kampong Sobei.

1 deel.

 

19.

Schrift met Wondama-woorden, en vertaling in Nederlands en Numfoor.

1 deel.

 

20.

Schrift met woordenlijst Nederlands-Yava, dialect Turu.

1 deel.

 

21.

Schrift met oorsprongsverhaal Numberi van Aromarea, Nederlandstalig.

1 deel.

 

22.

Schrift met teksten in Mor, opgetekend door scholieren.

1 deel.

 

23.

Schrift met woordenlijst Indonesisch-Mor; paradigmata van het werkwoord in Mor; drie bijbelse verhalen in Mor, met aantekeningen.

1 deel.

 

24.

Schrift met kort teksten door scholieren opgetekend in Amberbaken, Manikion en Mor.

1 deel.

 

25.

F. Slump, Woordenlijst Serui-Laut en Nederlands. Typoscript.

1 omslag.

 

26.

Schrift met woordenlijst Saweru, Turu (een Yavataal) en Nederlands.

4 bladen.

 

27.

Uittreksel uit de Memorie van Overgave van J.J. de Zoete, over de talen van Japen; met bijgevoegd commentaar van I.S. Kijne. Typoscript.

1 omslag. [1960].

 

28.

Bloknote met uitvoerige spraakkunst van Wondama, met latere toevoegingen.

1 deel.

 

29.

Verslag over de taalsituatie op Japen, door J.C. Anceaux. 1958. Typoscript, doorslag. 4 + 12 bladen.

 

30.

Woordenlijst opgemaakt te Mantembu, Midden-Japen. Typoscript.

20 bladen.

 

31.

Schrift met woordenlijst Ambaidiru-Nederlands.

1 deel.

 

32.

Diverse aantekeningen uit publicaties van anderen, commentaar en opmerkingen over mythologie en etymologie: Efata, Wolio, Paulohi, Oirata, Ambonnees,

1 omslag.

 

33.

Schriften met woordenlijsten Nederlands-Umar en Tandia.

2 delen.

 

34.

Schrift met teksten in Umar (Goni), met aantekeningen.

1 deel.

 

35.

Schrift met teksten in Umar (Goni), opgetekend door scholieren; met aantekeningen.

1 deel.

 

36.

G. Maan, Boelisch-Nederlandsche Woordenlijst met Nederlandsch-Boelisch register, Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, deel LXXIV, derde stuk. (Bandoeng, 1940). Met aantekeningen van I.S. Kijne in Austronesische talen; met een briefje van G. Maan aan I.S. Kijne, 1949.

 

37.

J.L. en F.J.F. van Hasselt Noemfoorsch woordenboek, uitgegeven onder auspicieën van Het Nieuw-Guinea Studie-Comité en het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde te ’s Gravenhage. (Amsterdam, 1947). Met tal van aantekeningen en briefjes van I.S. Kijne.

Audio-visueel materiaal

Geen

Archivalie elders

In het archief van de Utrechtse Zendingsvereeniging (HUA, ARvdZ 1102-1: Rechtsvoorgangers) bevinden zich diverse bestanden van en over I.S. Kijne. Onder andere (particuliere) correspondentie en verslagen.

Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Biografische gegevens

Isaak Samuel Kijne (1899-1970) werkte 35 jaar als zendeling en leraar op Nieuw-Guinea. Van 1923-1951 was hij hoofd van de kweekschool voor onderwijzers te Miei (Wondama, Manokwari). Vanaf 1951 was hij officieel zendingspredikant en na de Tweede Wereldoorlog tevens terreinleider van de Hervormde zending op Nieuw-Guinea tot 1958. Verder was hij actief als vertaler bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Naast vele taalkundige studies componeerde hij een psalmen- en liederenbundel, die tot op heden gebruikt wordt. Hij schreef bovendien het officieuze volkslied van Papua: Hai Tanahku Papua (O, mijn land Papoea).

 

 

Biografie(engels)

Isaak Samuel Kijne (1899-1970) worked for 35 years as a missionary and a teacher on New Guinea. From 1923 until 1951 he was chief of the training school for teachers in Miei (Wondana, Manokwari). From 1951 he was an official missionary minister and after the Second World War also area manager of the hervormde mission on New Guinea until 1958. In addition, he was busy as a translator at the Dutch Bible Society. Along with extensive linguistic research he composed a psalm and song book, which has been in use until today. Moreover, he wrote the informal national anthem of Papua:

Hai Tanahku Papua (Oh, My Country Papua].

Activiteiten
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
 • Bijbelvertaling
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Pastoraal werk

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands-Indië
 • Nieuw-Guinea
 • Miei

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Mazmur dan njanjian rohani dari perbendaharaan djemaat segala abad / perkataannja dikarang oleh I.S. Kijne
Auteur
 • I.S. Kijne
Paginering
 • Ongepag
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Stichting Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen
Jaar van uitgave
 • 1965

Titel
 • Binatang Nieuw-Guinea / oleh L.D. Brongersma ; disesuaikan untuk sekolah-sekolah Nieuw-Guinea oleh N.E. Bochove, C.J. de Witte dan I.S. Kijne
Auteur
 • Leo Daniël Brongersma (1907-) ; N.E. Bochove ; C.J. de Witte ; I.S. Kijne
Paginering
 • 88 p
Uitgever
 • Groningen : Wolters
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Alasan jang hidup : Geredja Kristen Indjili di Nieuw Guinea / karangan I.S. Kijne
Auteur
 • I. S. Kijne
Paginering
 • 52 p
Uitgever
 • Oegstgeest : Raad voor de Zending van de Ned. Herv. Kerk
Jaar van uitgave
 • [ca. 1955]

Titel
 • Kota Emas : itu dia III / oléh I.S. Kijne
Auteur
 • I.S. Kijne
Paginering
 • 51 p
Uitgever
 • Djakarta [etc.] : Wolters
Jaar van uitgave
 • 1953

Titel
 • Malaria / oleh I.S. Kijne dan C.W. van Berkel
Auteur
 • I.S. Kijne ; C.W. van Berkel
Paginering
 • 34 p
Uitgever
 • Groningen [etc.] : Wolters
Jaar van uitgave
 • 1953

Titel
 • Sehat dan berbahagia / oleh I.S. Kijne dan C.W. van Berkel
Auteur
 • I.S. Kijne ; C.W. van Berkel
Paginering
 • 37 p
Uitgever
 • Groningen [etc.] : Wolters
Jaar van uitgave
 • 1953

Titel
 • Pengharapan / oleh I.S. Kijne
Auteur
 • I.S. Kijne
Paginering
 • 85 p
Uitgever
 • Hollandia-Binnen : Penerbit Pustaka Rakjat
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Rumah sehat dan kokoh / oleh I.S. Kijne dan C.W. van Berkel
Auteur
 • I.S. Kijne (1899-1970) ; C.W. van Berkel
Paginering
 • 39 p
Uitgever
 • Djakarta ; Groningen : J.B. Wolters
Jaar van uitgave
 • 1954

Titel
 • Mana en Tabu in de talen van de Geelvinkbaai, Noord-Nieuw-Guinee / I.S. Kijne
Auteur
 • I.S. Kijne (1899-1970)
Paginering
 • p. 263-276
Jaar van uitgave
 • 1930

Titel
 • Nederlands Nieuw-Guinea : land en volk / [door I.S. Kijne ... et al.]
Auteur
 • I.S. Kijne (1899-1970)
Reeks
 • Schakels. N.N.G. ; [47]
Paginering
 • 34 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Ministerie van Binnenlandse Zaken
Jaar van uitgave
 • 1961

Titel
 • Nederlands Nieuw-Guinea : volksgemeenschappen in beweging / [I.S. Kijne]
Auteur
 • I.S. Kijne (1899-1970)
Reeks
 • Schakels. N.N.G. ; [50]
Paginering
 • 44 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Ministerie van Binnenlandse Zaken
Jaar van uitgave
 • [1962]

Titel
 • Brieven van I.S. Kijne (1899-1970) aan Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De collectie bestaat uit taalkundig materiaal over diverse talen die aan de noordkust van Nieuw Guinea gesproken worden.

Beschrijving archief (Engels)

The collection consists of linguistic material about different languages that are spoken on the north coast of New Guinea.

Bewaarplaats Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden
Periode archief 1915-1960
Openbaarheid openbaar
Omvang 37 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar
Toegang titel inventarisnr. 134. I.S. Kijne
Bijzondere relevantie

1.

Woordenlijst in Gebe. Holle-lijst, ingevuld door G. Maan. 1916.

1 deel.

 

2.

Woordenlijst in Mapia. Hollelijst.

1 deel.

 

3.

Woordenlijst in Jerisiam. Hollelijst.

1 deel.

 

4.

Schrift met woordenlijst Nederlands-Jaur.

1 deel.

 

5.

Schrift met teksten van liederen in Wondama, met muziekannotatie. Ranusosiri. 1958.

1 deel.

 

6.

Schrift met verhalen in diverse talen, opgetekend door scholieren. Wondama, Biaks, Mor (met interlineaire vertaling), Waropen en Amberbaken (beide met interlineaire vertaling).

1 deel.

 

7.

Schrift met verhalen in diverse talen, opgetekend door scholieren, in: Meach, Mor, Biaks, Wondama, Waropen en Meach.

1 deel.

 

8.

Overdruk van J.A. van Balen ‘Windesische verhalen’, in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 70 (1915), dl 3-4, 442-554, met handgeschreven verbeteringen en aanvullingen.

 

9.

Schrift met woordenlijst Nederlands-Ambai-Kurudu; telwoorden tevens in Randawaya. 3 pagina’s. Etnologische aantekeningen over het Geelvinkbaai gebied.2,5 pagina.

1 deel.

 

10.

Schrijfboeken met verklarend Biaks woordenboek (in Biaks) van dialectische woorden en uitdrukken, door Mofu, onderwijzer te Seroei.

6 banden. Deel 5 in ijzeren stellingkast.

 

11.

Schriften met woordenlijst Nederlands-Kuri (Nabi), met grammaticale aantekeningen.

2 schriften.

 

12.

Schrift met teksten in Wondama, oorsprongsverhalen, met aantekeningen.

1 deel.

 

13.

Schriften met woordenlijsten Nederlands-Waropen-Ron-Dusner.

2 delen.

 

14.

Schrift met aantekeningen over diverse talen, van lexicografische en etymologische aard.

1 deel.

 

15.

I.S. Kijne, ‘Voorlopige woordenlijst Wandammens-Nederlands’. Typoscript.

76 bladen.

 

16.

[I.S. Kijne], ‘Enkele aanwijzingen voor het Wandammens’, grammatica. Typoscript, doorslag.

28 bladen.

 

 

17.

Schriften met aantekeningen, vooral lexicografisch, over het Wondama of Wandammes. Aanvulling op inv.nr. 15.

4 delen.

 

18.

Schrift met Wondama teksten uit de kampong Sobei.

1 deel.

 

19.

Schrift met Wondama-woorden, en vertaling in Nederlands en Numfoor.

1 deel.

 

20.

Schrift met woordenlijst Nederlands-Yava, dialect Turu.

1 deel.

 

21.

Schrift met oorsprongsverhaal Numberi van Aromarea, Nederlandstalig.

1 deel.

 

22.

Schrift met teksten in Mor, opgetekend door scholieren.

1 deel.

 

23.

Schrift met woordenlijst Indonesisch-Mor; paradigmata van het werkwoord in Mor; drie bijbelse verhalen in Mor, met aantekeningen.

1 deel.

 

24.

Schrift met kort teksten door scholieren opgetekend in Amberbaken, Manikion en Mor.

1 deel.

 

25.

F. Slump, Woordenlijst Serui-Laut en Nederlands. Typoscript.

1 omslag.

 

26.

Schrift met woordenlijst Saweru, Turu (een Yavataal) en Nederlands.

4 bladen.

 

27.

Uittreksel uit de Memorie van Overgave van J.J. de Zoete, over de talen van Japen; met bijgevoegd commentaar van I.S. Kijne. Typoscript.

1 omslag. [1960].

 

28.

Bloknote met uitvoerige spraakkunst van Wondama, met latere toevoegingen.

1 deel.

 

29.

Verslag over de taalsituatie op Japen, door J.C. Anceaux. 1958. Typoscript, doorslag. 4 + 12 bladen.

 

30.

Woordenlijst opgemaakt te Mantembu, Midden-Japen. Typoscript.

20 bladen.

 

31.

Schrift met woordenlijst Ambaidiru-Nederlands.

1 deel.

 

32.

Diverse aantekeningen uit publicaties van anderen, commentaar en opmerkingen over mythologie en etymologie: Efata, Wolio, Paulohi, Oirata, Ambonnees,

1 omslag.

 

33.

Schriften met woordenlijsten Nederlands-Umar en Tandia.

2 delen.

 

34.

Schrift met teksten in Umar (Goni), met aantekeningen.

1 deel.

 

35.

Schrift met teksten in Umar (Goni), opgetekend door scholieren; met aantekeningen.

1 deel.

 

36.

G. Maan, Boelisch-Nederlandsche Woordenlijst met Nederlandsch-Boelisch register, Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, deel LXXIV, derde stuk. (Bandoeng, 1940). Met aantekeningen van I.S. Kijne in Austronesische talen; met een briefje van G. Maan aan I.S. Kijne, 1949.

 

37.

J.L. en F.J.F. van Hasselt Noemfoorsch woordenboek, uitgegeven onder auspicieën van Het Nieuw-Guinea Studie-Comité en het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde te ’s Gravenhage. (Amsterdam, 1947). Met tal van aantekeningen en briefjes van I.S. Kijne.

Audio-visueel materiaal

Geen

Archivalie elders

In het archief van de Utrechtse Zendingsvereeniging (HUA, ARvdZ 1102-1: Rechtsvoorgangers) bevinden zich diverse bestanden van en over I.S. Kijne. Onder andere (particuliere) correspondentie en verslagen.

Informatiewaarde Interressant archief