Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Koolen, D. A. P. N.

Burgelijke naam Koolen, D. A. P. N.
Periode 1871-1945
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

D.A.P.N. Koolen (1871-1945) promoveerde in 1894 in Leiden op een economisch onderwerp waarna hij in de politiek ging. Hij was een vooraanstaand lid van de katholieke partij maar bleef in de schaduw staan van leiders als Aalberse en Ruys de Beerenbrouck. Van 1905 tot 1925 was hij lid van de Tweede Kamer waar hij zich onder meer met de sociale zekerheid bezighield. Na een kort ministerschap in het tweede kabinet Colijn (1925) werd hij in 1926 benoemd tot lid van de Raad van State. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij voorzitter van de Indische Missievereniging. Koolen was een man die in vele besturen en commissies zat en derhalve achter de schermen invloed uit kon oefenen. Hij stond bekend als onkreukbaar en enigszins regentesk.

Biografie(engels)

D.A.P.N. Koolen (1871-1945) took his doctor's degree in Leiden on an economic subject, after which he went into politics. He was an outstanding member of the Catholic Party, but he was overshadowed by leaders like Aalberse and Ruys de Beerenbrouck. From 1905 until 1925 he was a member of Parliament where he occupied himself with social security and other subjects. After being minister for a short time in the second cabinet of Colijn (1925), he was appointed a member of the Council of State in 1926. During the Second World War he was a chairman of the Indian Missionary Association. Koolen was a man who had a seat on numerous committees and commissions, so he could have an influence behind the scenes. He had the reputation of being unimpeachable and somewhat 'regent-like'.

Activiteiten
 • Geldwerving
 • Informatievoorziening en propaganda
Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland
 • Ned. IndiĆ«
 • Suriname
 • Ned. Antillen
Selectie uit de literatuur
Titel
 • BIOGRAFISCH WOORDENBOEK VAN NEDERLAND. Dl. 1 : redactiecommissie : I. Schf\0332fer, e.a
Auteur
 • \030C J. Charit; I. Schf\0332fer
Reeks
 • Rijks geschiedkundige publicatien
Paginering
 • 680 blz
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Nijhoff
Jaar van uitgave
 • 1979
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het persoonsarchief van Koolen is niet bijzonder omvangrijk en bevat maar enkele aan hem gerichte brieven en slechts twee stukken over de missie. Afgezien van zijn voorzitterschap van de Indische Missievereniging tijdens de TweedeWereldoorlog blijkt nergens uit dat hij in dit veld bijzonder actief was of er bepaalde denkbeelden over had. 

Beschrijving archief (Engels)

The personal archive of Koolen is not very voluminous and only contains a few letters adressed to him and no more than two documents about the mission. Apart from his chairmanship of the Indian Missionary Association during the Second World War, there are no indications that he was very active in this field or had specific ideas about it.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1889-1944
Openbaarheid openbaar
Omvang 1 m.
Toegang soort
 • Lijst
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

 

27. Stukken betreffende de Indische Missievereniging, 1942-1943

67. Stukken betreffende missiewerk in China, 1930

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Biografische gegevens

D.A.P.N. Koolen (1871-1945) promoveerde in 1894 in Leiden op een economisch onderwerp waarna hij in de politiek ging. Hij was een vooraanstaand lid van de katholieke partij maar bleef in de schaduw staan van leiders als Aalberse en Ruys de Beerenbrouck. Van 1905 tot 1925 was hij lid van de Tweede Kamer waar hij zich onder meer met de sociale zekerheid bezighield. Na een kort ministerschap in het tweede kabinet Colijn (1925) werd hij in 1926 benoemd tot lid van de Raad van State. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij voorzitter van de Indische Missievereniging. Koolen was een man die in vele besturen en commissies zat en derhalve achter de schermen invloed uit kon oefenen. Hij stond bekend als onkreukbaar en enigszins regentesk.

Biografie(engels)

D.A.P.N. Koolen (1871-1945) took his doctor's degree in Leiden on an economic subject, after which he went into politics. He was an outstanding member of the Catholic Party, but he was overshadowed by leaders like Aalberse and Ruys de Beerenbrouck. From 1905 until 1925 he was a member of Parliament where he occupied himself with social security and other subjects. After being minister for a short time in the second cabinet of Colijn (1925), he was appointed a member of the Council of State in 1926. During the Second World War he was a chairman of the Indian Missionary Association. Koolen was a man who had a seat on numerous committees and commissions, so he could have an influence behind the scenes. He had the reputation of being unimpeachable and somewhat 'regent-like'.

Activiteiten
 • Geldwerving
 • Informatievoorziening en propaganda

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland
 • Ned. IndiĆ«
 • Suriname
 • Ned. Antillen

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • BIOGRAFISCH WOORDENBOEK VAN NEDERLAND. Dl. 1 : redactiecommissie : I. Schf\0332fer, e.a
Auteur
 • \030C J. Charit; I. Schf\0332fer
Reeks
 • Rijks geschiedkundige publicatien
Paginering
 • 680 blz
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Nijhoff
Jaar van uitgave
 • 1979

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het persoonsarchief van Koolen is niet bijzonder omvangrijk en bevat maar enkele aan hem gerichte brieven en slechts twee stukken over de missie. Afgezien van zijn voorzitterschap van de Indische Missievereniging tijdens de TweedeWereldoorlog blijkt nergens uit dat hij in dit veld bijzonder actief was of er bepaalde denkbeelden over had. 

Beschrijving archief (Engels)

The personal archive of Koolen is not very voluminous and only contains a few letters adressed to him and no more than two documents about the mission. Apart from his chairmanship of the Indian Missionary Association during the Second World War, there are no indications that he was very active in this field or had specific ideas about it.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1889-1944
Openbaarheid openbaar
Omvang 1 m.
Toegang soort
 • Lijst
Bijzondere relevantie

 

27. Stukken betreffende de Indische Missievereniging, 1942-1943

67. Stukken betreffende missiewerk in China, 1930

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering