Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Memisa

Naam Memisa
Naamsvarianten
 • Het Nederlandsch Medisch Missie Comité (NMMC)
 • Diocesaan Medisch Missiecomité Rotterdam
Periode 1925-1984
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Rotterdam
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Van tentoonstelling tot wereldorganisatie : de geschiedenis van de stichtingen Memisa en Medicus Mundi Nederland, 1925-1995 / Jan Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Reeks
 • KDSC Scripta ; 10
Paginering
 • 301 p
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1996

Titel
 • Medisch-hygiënisch handboek voor missionarissen / samengesteld door de docenten der medisch-hygiënische cursussen voor missionarissen te Rotterdam en eenige andere medewerkers, onder leiding van E.H. Hermans
Auteur
 • Eduard Hubertus Hermans Jr (1894-1981)
Paginering
 • 676 p
Uitgever
 • Rotterdam : Nederlandsch Medisch Missie Comité
Jaar van uitgave
 • 1941

Titel
 • Medisch-hygiënisch handboek voor missionarissen / samengest. door de docenten der medisch-hygiënische cursussen voor missionarissen te Rotterdam en eenige andere medewerkers o.l.v. J.A.G. ten Berg, C. Fehmers, E.H. Hermans
Auteur
 • Johannes Adrianus Gerardus ten Berg ; C. Fehmers
Paginering
 • 2 dln., afbn., uitsl. tab
Uitgever
 • Rotterdam : Het Nederlandsch Medisch Missie Comité
Jaar van uitgave
 • 1948

Titel
 • Medisch-hygiënisch handboek voor missionarissen / samengest. door de docenten der medisch-hygiënische cursussen voor missionarissen te Rotterdam en verschillende andere medewerkers o.l.v. J.A.G. ten Berg, C. Fehmers, E.H. Hermans
Auteur
 • Johannes Adrianus Gerardus ten Berg ; C. Fehmers
Paginering
 • 2 dl. (990, XXVII p.)
Uitgever
 • Rotterdam : Stichting Medische Missie Actie "Memisa"
Jaar van uitgave
 • 1963
Meer over het archief
Beschrijving archief

De archieven van MEMISA en zijn voorloper zijn in 1978 vernietigd. Wel is propagandamateriaal uit deze periode bewaard gebleven. De latere archieven zijn gedeponeerd in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. In januari 2011 was de inventaris erop nog niet op de website raadpleegbaar.

 

Beschrijving archief (Engels)

The archives of MEMISA and its predecessor were destroyed in 1978. Nevertheless, propaganda material has bee preserved from this period. The later archives have been deposited in the

Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. The inventory was not available on internet yet in January 2011.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor raadpleging is toestemming vereist die verkregen kan worden via de archivaris van het KDC. Daartoe kan een formulier op de website ingevuld worden (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/)

Omvang 19,5 m
Websites

http://www.cordaidmemisa.nl

 

Losse archiefstukken

In de Verzameling Losse Archivalia van het KDC bevinden zich de volgende stukken:

 

LARC 1185. Stukken betreffende de Medische Missie Aktie (MEMISA) te Rotterdam. 1925-1965, 1967-1981, z.j, 1 omslag.;

LARC 1280. Stukken betreffende het Nederlands Medisch Missie Comité te Rotterdam. 1930, 1934, z.j, 1 omslag.;

LARC 2540. Stukken betreffende de stichting Memisa (Medische Missie Samenwerking) te Rotterdam. Copieën.z.j, 1 omslag.<?>

 

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis


Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Rotterdam

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Van tentoonstelling tot wereldorganisatie : de geschiedenis van de stichtingen Memisa en Medicus Mundi Nederland, 1925-1995 / Jan Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Reeks
 • KDSC Scripta ; 10
Paginering
 • 301 p
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1996

Titel
 • Medisch-hygiënisch handboek voor missionarissen / samengesteld door de docenten der medisch-hygiënische cursussen voor missionarissen te Rotterdam en eenige andere medewerkers, onder leiding van E.H. Hermans
Auteur
 • Eduard Hubertus Hermans Jr (1894-1981)
Paginering
 • 676 p
Uitgever
 • Rotterdam : Nederlandsch Medisch Missie Comité
Jaar van uitgave
 • 1941

Titel
 • Medisch-hygiënisch handboek voor missionarissen / samengest. door de docenten der medisch-hygiënische cursussen voor missionarissen te Rotterdam en eenige andere medewerkers o.l.v. J.A.G. ten Berg, C. Fehmers, E.H. Hermans
Auteur
 • Johannes Adrianus Gerardus ten Berg ; C. Fehmers
Paginering
 • 2 dln., afbn., uitsl. tab
Uitgever
 • Rotterdam : Het Nederlandsch Medisch Missie Comité
Jaar van uitgave
 • 1948

Titel
 • Medisch-hygiënisch handboek voor missionarissen / samengest. door de docenten der medisch-hygiënische cursussen voor missionarissen te Rotterdam en verschillende andere medewerkers o.l.v. J.A.G. ten Berg, C. Fehmers, E.H. Hermans
Auteur
 • Johannes Adrianus Gerardus ten Berg ; C. Fehmers
Paginering
 • 2 dl. (990, XXVII p.)
Uitgever
 • Rotterdam : Stichting Medische Missie Actie "Memisa"
Jaar van uitgave
 • 1963

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De archieven van MEMISA en zijn voorloper zijn in 1978 vernietigd. Wel is propagandamateriaal uit deze periode bewaard gebleven. De latere archieven zijn gedeponeerd in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. In januari 2011 was de inventaris erop nog niet op de website raadpleegbaar.

 

Beschrijving archief (Engels)

The archives of MEMISA and its predecessor were destroyed in 1978. Nevertheless, propaganda material has bee preserved from this period. The later archives have been deposited in the

Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. The inventory was not available on internet yet in January 2011.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor raadpleging is toestemming vereist die verkregen kan worden via de archivaris van het KDC. Daartoe kan een formulier op de website ingevuld worden (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/)

Omvang 19,5 m
Websites

http://www.cordaidmemisa.nl

 

Losse archiefstukken

In de Verzameling Losse Archivalia van het KDC bevinden zich de volgende stukken:

 

LARC 1185. Stukken betreffende de Medische Missie Aktie (MEMISA) te Rotterdam. 1925-1965, 1967-1981, z.j, 1 omslag.;

LARC 1280. Stukken betreffende het Nederlands Medisch Missie Comité te Rotterdam. 1930, 1934, z.j, 1 omslag.;

LARC 2540. Stukken betreffende de stichting Memisa (Medische Missie Samenwerking) te Rotterdam. Copieën.z.j, 1 omslag.<?>

 

Verwijzing naar andere archiefvormers