Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Missionarissen van de H. Familie (MSF)

Naam Missionarissen van de H. Familie (MSF)
Naamsvarianten
 • Congregatio Missionariorum a Sacra Familia (msf)
 • Congregatie van de Missionarissen van de H. Familie
 • Paters Missionarissen van de H. Familie (MSF)
 • MSF
 • M.S.F.
Periode 1895-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Brazilië
 • Bisdom Floresta (PE)
 • Bisdom Iguatú (CE)
 • Aartsbisdom Natal (RN)
 • Passo Fundo (RS)
 • Aartsbisdom Olinda e Recife (PE)
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Het begin van de MSF-missie in Java / Jacques Veuger
Auteur
 • Jacques Veuger
Paginering
 • 52 p
Uitgever
 • Goirle : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Honderd jaar Nederlandse missionarissen van de H. Familie, 1895-1995
Paginering
 • [28] p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Missionarissen van de Heilige Familie : herdenking bij een eeuwfeest / door A.J. Brekelmans en A.A.J. Pfaff
Auteur
 • Antonius J. Brekelmans ; Antonius Adrianus Josephus Pfaff M.S.F. (1928-2005)
Paginering
 • 169 p
Uitgever
 • Goirle : Nederlandse Provincie van de Missionarissen van de H. Familie
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Reizen in oerwoud : Kalimanten, Indonesia / Chris Hendriks
Auteur
 • Chris Hendriks
Paginering
 • 36 p
Uitgever
 • Tilburg : Missieprocuur Missionarissen van de Heilige Familie
Jaar van uitgave
 • [ca. 1981]

Titel
 • Evangelisatie en kultuurverandering : onderzoek naar de verhouding tussen de evangelisatie en de socio-kulturele veranderingen in de adat van de Dajaks van Oost-Kalimantan (bisdom Samarinda) Indonesië / Michael Coomans
Auteur
 • Michael Cornelis Catharina Coomans (1933-)
Reeks
 • Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini, ISSN 0562-2816 ; nr. 28
Paginering
 • 342 p
Uitgever
 • St. Augustin : Steyler Verlag
Jaar van uitgave
 • 1980

Titel
 • 1938-1978 : Missionarissen van de Heilige Familie 40 jaar in dienst van de Chileense Kerk : een historische schets / door Jan van BergenhenegouwenMissionarissen van de Heilige Familie
Auteur
 • Jan van Bergenhenegouwen
Paginering
 • 164 p
Uitgever
 • Santiago de Chile : Missionarissen van de Heilige Familie
Jaar van uitgave
 • 1978

Titel
 • Het begin van de MSF-missie in Java / Jacques Veuger
Auteur
 • Jacques Veuger
Paginering
 • 64 p
Uitgever
 • Goirle : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1995
Interviews

17 interviews, en wel de nrs.:

26

162

176

285

287

292

442

474

504

537

632

692

718

724

742

781

810

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de congregatie is in drie delen uiteen gevallen. Om onbekende reden bevindt zich ook materiaal in een klooster in Zwitserland dat hier als uitzondering op de regel (de gids beperkt zich tot archieven en collectie in Nederland) wordt vermeld.

 

1.   

Het grootste gedeelte is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Dit deel is toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland (het nummer van de inventaris is P17a). Het archief bestaat uit de delen: generalaat, provincialaat, waaronder (opgeheven) huizen en communiteiten, liefdewerken, correspondentie, kronieken en missieprocure, missies, Java en Chili, Brazilië/Argentinië, Verenigde Staten, Noorwegen en Polen, bibliotheek en audiovisueel materiaal.

 

2.   

Het gedeelte dat zich bevindt in het archief van de Missie- en Aanbiddingszusters van de H Familie in Zwitserland, is eveneens toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland (nummer van deze inventaris is A50a). 

 

3.   

In 2006 hebben de paters in Goirle een collectie reisverslagen en aantekeningen over taal- en letterkunde, antropologie, adat en volksverhalen uit Borneo geschonken aan het Kon. Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden. Een deel ervan is in dit format beschreven, de rest is beschreven in het format van pater Martien Gloudemans. De schriften met aantekeningen zijn in het Nederlands en het Indonesisch.

 

Het archief van het generalaat in Rome is niet verder onderzocht.

Beschrijving archief (Engels)

The archive of the congregation has been split into three parts. For unknown reasons material is also present in a monastery in Switzerland, which is mentioned here as an exception on the rule (the guide is limited to archives and collections in the Netherlands).

 

1.

The largest part has been given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha. This part has been made accessible by means of an inventory arranged in collaboration with the Monastic Archives Foundation (the number of the inventory is P17a). The archive consists of the parts: Generalate, provincialate, including houses (closed) and communities, charities, correspondence, chronicles and Mission Section, missions, Java and Chile, Brazil/Argentine/United States of America, Norway and Poland, library and audiovisual material.

 

2.

The part which is present in the archive of the Mission and Adoration Sisters of the Holy Family in Switzerland has been also made accessible by means of an inventory arranged in collaboration with the Monastic Archives Foundation (the number of this inventory is A50a).

 

3.

In 2006 the fathers in Goirle donated a collection of travel stories and notes about linguistics and literature, anthropology, adat and folktales from Borneo to the Royal Institute of South East Asian and Caribbean Studies in Leiden. A part of it has been described in this format, the remainder has been described in the format of Father Martien Gloudemans. The exercise books with notes are in Dutch and Indonesian.

The archive of the Generalate in Rome has not been investigated further.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1895-2011
Omvang 50 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN P17a
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

 

Algemeen

 

141.

[Correspondentie van en naar pater provinciaal (betrekkingen met leden van de Congregatie MSF)]. Correspondentie met Goirle/Missieprocure. 1944-1975.

 

250-251.

Berichten over communiteiten - missiegebieden - aankondiging van wijdingen - geloften - kapittels - retraites - benoemingen - bepalingen. 1938-1962.

 

262-264.

Contact en Communicatie MSF Ned. Provincie/Missiegebieden.1947-1964.

 

268.

Statistieken Nederlandse provincie. 1936-1976.

 

269.

Statistieken MSF voor KASKI. 1951-1975.

 

608.

Kronieken ‘Missiebond St. Jozef’ (Van in en om de Kets). 4 delen. 1935-1936.

 

634.

Stukken over de studie aan het scholastikaat: missiologisch Instituut R.K. Universiteit Nijmegen. 1948-1959.

 

647.

Stukken betreffende activiteiten scholastieken: briefwisseling scholastikaat met missionarissen uit bisdom Banjarmasin (1946-1954), uit Borneo (1947-1956), uit Argentinië, Brazilië en de Verenigde Staten (1947-1962), Chili 1947-1961), Java (1947-1954), Noorwegen (1946).

 

419.

Correspondentie tussen de econoom en Goirle Huis (1946-1974), Goirle "St. Theresia Stichting" (1925-1961) en Goirle Missieprocurator (1940-1962). 1925-1974.

 

422.

Correspondentie tussen de econoom en Kaatsheuvel. Missiehuis 1939-1969.

 

456-469.

Stukken betreffende de financiën/economie van Goirle "Theresia Stichting". 1926-1988.

Hierbij: 456-461. Financiële administratie. 1940-1960; 467. Jaarverslagen. 1926-1962.

 

 

 

Missieprocure

 

662-663.

Stukken betreffende de Missieprocure.

662. Geschiedenis ontstaan van de Missieprocure Kaatsheuvel. z.j., 1926-1943.

663. Oprichting van "St. Theresia Stichting" Goirle en verandering van de akte van de Stichting. 1935-1957

 

 

664-665.

Notulen. 1944-1966. 

664. Notulen bestuursvergadering "St. Theresia Stichting". 1944-1966.

665. Notulen "Huize Theresia"

 

666.

Correspondentie met Generalaat. 1936-1965.

 

667.

Correspondentie met Bisdom. 1935-1961.

 

668.

Correspondentie met bestuur Theresia Stichting. 1955-1961. Met als bijlagen

devotieprentjes voornamelijk met afbeeldingen van de H. Theresia van het Kindje Jezus, patrones van de missie.

 

669.

Correspondentie met communiteitsleden. 1957-1964.

 

670.

Correspondentie missionarissen met Rector. 1957-1964.

 

671.

Correspondentie met derden. 1936, 1940, 1964-1968.

 

672.

Correspondentie Gemeente Goirle. 1942-1965.

 

673.

Correspondentie over de verkoop van het museum. 1969-1970.

 

674.

Correspondentie en nalatenschap van Nico Hoogers. 1944-1988.

NB: Nico Hoogers werkte en woonde bij de paters op de missieprocuur.

 

 

Missie algemeen

 

728-733.

Stukken betreffende missiezaken algemeen. 1910-1980.     

6 omslagen

 

728.

Verslagen van vergaderingen / Correspondentie over missiezaken MSF / missiezaken over andere aangelegenheden. 1929-1980.

729.

Correspondentie Nederlandse provincie met de missieprokure 1944-1980.

730.

Financiële verslagen. 1955-1959.

731.

Correspondentie van het Generalaat met missieprocure. 1959-1968.

732.

Aanvrage jurisdictie zeereis en andere faciliteiten. 1932-1950.

733.

Lijst van uitgezonden missionarissen vanaf 1910.

 

 

 

Indonesië

 

Borneo

 

521-522.

Stukken betreffende bisdom Banjarmasin. 1948-1969. 

521. Financiële jaarstukken (onvolledig). 1964-1969.

522. Financiële verslagen (w.o. jaarverslagen van regio Borneo). 1948-1969. 

 

525.

Stukken betreffende het missiegebied in het bisdom Samarinda: financiële administratie. 1954-1969.

 

526.

Bouwtekeningen van de missiestatie Tering in het missiegebied in de provincie Borneo. 1928-1939, 1931, 1950.

 

734.

Correspondentie tussen het bestuur van de Nederlandse Provincie en de Provincie Borneo. 1929-1967. 

 

736.

Correspondentie tussen het bestuur van de Nederlandse provincie en het Bisdom Pontianak. 1921-1938. 

 

737.

Correspondentie tussen het bestuur van de Nederlandse provincie en het Bisdom Banjarmasin. 1938-1964.

 

739.

Correspondentie tussen het bestuur van de Nederlandse provincie en het Bisdom Samarinda. 1955-1986. 

 

741.

Correspondentie tussen het bisdom Banjarmasin en de missieprocurator. 1956-1980. 

 

742.

Correspondentie tussen het bisdom Samarinda en het missieprocurator. 1956-1980. 

 

743.

Correspondentie tussen de missieprocurator en de provincie Kalimantan. 1959-1980. 

 

744-745.

Correspondentie tussen de missieprocurator en de missionarissen te Kalimantan. Alfabetisch op familienaam. diverse jaren. 2 omslagen

744. A-I.

745. J-Z.

 

765.

Stukken betreffende oriëntatietocht door pater M. Gloudemans. 1934-1993. 1 omslag [met aantekening: UITGELEEND]

NB: In 1993 heeft Cees Gloudemans, journalist en neef van pater Gloudemans m.s.f. de reis van zijn oom nagemaakt.

 

766.

Oriëntatietocht P. Arts. 1937. 1 omslag [met aantekening: UITGELEEND]

 

767.

Stukken betreffende diverse dienstreizen. 1930-1972. 1 omslag [met aantekening: UITGELEEND]

 

768.

Jaarverslag missiestaties voor kerkelijke diensten. 1934-1980. 

 

769.

Kalimantan 50 jaar missie-personeel alsmede een necrologium van de missionarissen opgesteld door pater H. v. Kleijnenbreugel m.s.f. 1976-2005.

 

770.

Levensloop personeel bisdom Samarinda alsmede rapport "Sebiji Sesawi" met gegevens over Nederlandse paters die in Indonesië hebben gewerkt. 1973, 1986.

 

772.

Stukken betreffende Bisdom Banjarmasin. 1945-1959, z.j.

 

773.

Stukken betreffende Bisdom Samarinda. 1927-1991.

 

 

Java

 

528.

Stukken betreffende het missiegebied in de Provincie Java: financiële verslagen. 1948-1968.

 

774.

Correspondentie tussen het bestuur van de Ned. Provincie en de Provincie Java. 1930-1984.

 

776.

Correspondentie tussen het bestuur van de Ned. Provincie en het noviciaat Java. 1956-1963.

 

777.

Correspondentie met Javaanse Paters. 1959-1984. 

 

778.

Correspondentie Missieprocurator met de provinciale overste van de Provincie Java. 1960-1978.

 

779.

Correspondentie tussen de missieprocurator en de econoom van de Provincie Java. Vanaf 1979 correspondentie van Provinciaal en econoom Java samengevoegd. 1960-1980.

 

78.

Correspondentie tussen de Missieprocurator en de missionarissen Java. Alfabetisch geordend op familienaam. diverse jaren.

 

791.

Statistieken waarin enige gegevens over Nederlandse paters MSF. 1932-1980; met hiaten.

 

792.

Geografische kaartjes van Java. z.j.

 

 

Chili

 

529-533.

Stukken betreffende het missiegebied in de Provincie Chili. 1948-1968, z.j. 

Hierbij: 530. Financiële verslagen, 1948-1968; 531. Contracten parochies met Bisdom, 1950, 1961, z.j.; 533. Bouwtekening Seminarie van de H. Familie Santiago, z.j.

 

793.

Correspondentie tussen bestuur van de Nederlandse Provincie en Provincie Chili. 1937-1971. 

 

795.

Correspondentie tussen de missieprocurator en provincie Chili. 1959-1979. 

 

796-797.

Correspondentie tussen de missieprocurator en de Missionarissen te Chili. Alfabetisch geordend op familienaam. diverse jaren. 2 omslagen

796. A t/m H.

797. I t/m Z.

 

798.

Correspondentie tussen de missieprocurator en missionarissen Chili (defuncti-egressi). Alfabetisch geordend op familienaam. diverse jaren.

 

810.

Varia. 1956-1994.

NB: In het Spaans en Nederlands.

 

 

Brazilië

 

814.

Correspondentie bestuur Nederlandse Provincie met bisdom Januaria. 1959-1974. 

 

815.

Correspondentie missieprocurator met missionarissen. Alfebetisch geordend op familienaam. diverse jaren.

 

 

Argentinië

 

817.

Correspondentie Missieprocurator met missionarissen. Alfebetisch geordend op familienaam. diverse jaren. 

 

 

Overig

 

838.

Artikel "De Pygmeeën van Centraal-Afrika" van M. Bogmans ("Xaveriana"). 1938. 

NB: niet aangetroffen op 28 juni 2006.

 

 

Missie-instanties

 

820.

Correspondentie met het Centraal Missie Commissariaat (C.M.C.). 1957-1979.

NB: Voor 1957 was de naam: "Centraal Indisch Missie Bureau" (C.I.M.B.).

 

821.

Correspondentie met de Priester Missiebond. 1946-1968. 

 

822.

Correspondentie betreffende de pauselijke missiewerken. 1947-1969. 

 

824.

Stukken betreffende MEMISA m.n. correspondentie, vergaderstukken en mededelingen. 1930-1976. 

 

825.

Correspondentie tussen Missieprocurator en Medische Missie Actie Memisa alsmede verslagen van vergaderingen. 1933-1976. 

 

827-829.

Stukken betreffende de Missie Verkeersmiddelen Actie Miva. Corr./Circulaires Prov. Bestuur MSF. 1960-1970. 

 

 

Boeken en artikelen geschreven door de paters en anderen

 

Algemeen

 

 

999.

Artikel "Zielzorg onder de Indische Nederlanders" van H. Nienhuis in Analecta Haarlem. 1957. 1 deel

 

1105.

Dissertatie "The Charism of Father Berthier and its actuation in Indonesia" van Y. Mulyono. 1991.

 

1003.

Overdruk "De zin der "inplantatio ecclesiae" als doel van de missie" van G. Peeters uit Het Missiewerk. 1954.

 

1004.

Overdruk "Sacrament en Missie" van G. Peeters uit Het Missiewerk. 1957.

 

1072-1076.

Boek "Historische Skizze der Kongregation der Missionare von der H. Familie. Band I … V" van P. Ferd. Nolte MSF over de jaren

1895-1950. 1949-1951.

 

1077.

Boek "Missions-Annalen der Missionare von der H. Familie" van Ferd. Nolte MSF. 1931.

 

1084.

Boek "Kongregation der Missionare von der H. Familie zum fünfundzwanzig jährige bestehen, 1895-1920" van dr. J. Ramers MSF. 1920.

 

1085.

Boek "Zilver en Zegen" van P. J. van Dinteren. 1920.

 

1086.

Boek "60 Jahre Kongregation der Missionare von der H. Familie". 1954.

 

1100.

Boek "Het Missiehuis van de H. Familie". 1911.

 

1101.

Boek "A Missionary champion" van P. E. Braun MSF. 1960.

 

1102.

Boek "Werkleute Gottes" van P. Jos. Eberz MSF. 1955.

 

1103.

Boek "Wenn Gott Ruft" van J.M. Eberz MSF. 1958.

 

 

Borneo

 

757.

Boeken "MSF-geschiedenis op Kalimantan". 1988. 

 

758.

Geschiedenis over het ontstaan en verloop van het klein-seminarie Banjarmasin/Samarinda (geïllustreerd met foto's). 1950-1971.

 

759.

Dissertatie "Evangelisatie en Kultuur verandering" van mgr. M. Coomans msf (1980). Met getypte aanvullingen. Alsmede het boek "Manusia Daya; Dahulu, Sekarang, Masa Depan" (1987). 1978-1980, 1987.

 

891.

Boek "Evangelisatie en Kultuurverandering" van Mgr. M. Coomans. 1980.

 

892.

"Geschiedenis van de bisdommen Bandjarmasin en Samarinda" van Mgr. M. Coomans. 1972.

NB: Geschreven op verzoek van de Afdeling Voorlichting en Dokumentatie van KAWALI.

 

760.

Museum Manusia Daya Gids: Artikelen over kultuur en adat. Geïllustreerd. Alsmede het boek "Notes sur Borneo" van J. Noble (1919). 1919, 1965-1970. 

 

761.

Geschiedenis over pastoraalwerk en adat J.A. Ogier. 1948-1970. 

 

762.

Adat istiadat (oude gebruiken) H. Sombroek. Alsmede een register. 1946-1954, z.j. 

 

763.

Artikelen van Pater Vossen in Koloniaal Missietijdschrift, aantekeningen van pater Vossen en van Daya's zelf. 1929-1933. 

 

763.

Beschrijving Borneo film. z.j.

 

764.

Boek "De Daya's in de binnenlanden" van Ned. Borneo door Maxandrea Capucijn <?>. 1924. 

 

921.

Boek "Tuan Glou" van Chr. Van Loon over pater Gloudemans en en zijn werk in Kalimantan. 1962. 

 

922.

Boek "Reizen in oerwoud" van Chr. Hendriks. z.j. 

NB: Dit boek handelt over het werken in Kalimantan (zie ook nr. 921).

 

 

Java

 

1017   

Brochures "Het begin van de MSF-Missie in Java" van J. Veugers. Tweedelig. 1995.

 

784.

Boek "50 Tahun MSF berkarya di Jawa 1932-1982". Geïllustreerd. 1982.

 

785.

Boek "Islamic marriage morality in Indonesia in the light of present Catholic teaching" door Aloysius Purwa Hadiwardoyo msf. 1982. [ook aanwezig inv. nr. 1107]

 

786.

Rapport "De charismatische vernieuwing in Indonesia" van H. Djajapoetranta msf. 1982.

 

787.

Doctoraalscriptie "De Kerk en de Pantjasila-Beweging; een studie over de inzet van de Katholieken voor de sociaal-economische opbouw van Indonesia" door F.D. Pranataputra MSF. 1970.

 

788     

Dissertatie "The Slametan and the Eucharist towards the Inculturation of the Eucharistic Celebration in the Javanese Cultural Context" door Aloysius Maryadi Sutrisnaatmaka MSF. z.j.

 

 

Chili

 

801.

Boek "Missionarissen van de H. Familie 40 jaar in dienst van de Chileense kerk" door pater Jan van Bergenhenegouwen msf. Geïllustreerd. 1978.

 

802.

Kronieken "Hoe lieflijk de voeten. . .Beschrijving over het leven en werken in Chili" door pater Jan van Bergenhenegouwen msf. Geïllustreerd. 1963.

NB: Pater Van Bergenhenegouwen is van 1938 tot aan zijn dood in 1989 in Chili werkzaam geweest.

 

803     

Artikelen over godsdienstig leven in Chili van (pater J. van Bergenhenegouwen MSF). z.j.

NB: Zie verder inv. nr. 647: Brieven uit Chili.

 

804     

Geschiedkundige verhandelingen over de geschiedenis van parochies Chili geschreven door leden van de congregatie die als pastoor in Chili werkzaam waren. 1965.

 

805.

Diverse geschriften over Chili van pater Joop v. Kessel MSF. Met een lijst houdende een overzicht van alle publicaties. 1956-1989.

 

806.

Verhandeling "Bijdrage tot de kroniek: Archief Regionaal". Met bijlagen. ca. 1963.

NB: O.a. geschreven door pater J.P. Vis MSF, provinciaal overste.

 

 

Tijdschriften en periodieken

 

285-293.

Tijdschrift "Bode van de H. Familie" 1907-1966. (1925: lijst artikelen missie-Borneo, 1932: lijst artikelen missie-Java; 1938: lijst artikelen missie Chili). 1907-1966.

 

677.

Kroniek Missieprocure. 1936-1967.

 

 

Audio-visueel materiaal

 

Foto’s

 

[NB. Eigen, afzonderlijke nummering. Een aantal van de albums/omslagen, hieronder voorafgegaan door • is in de inventaris nog niet genummerd]

 

• Fotoalbum van Br. Canisius ten Berge (overleden in 1952): overwegend foto's van Nederland; klein gedeelte van zijn verblijf in Chili. ca. 1926-ca. 1952. 1 deel

NB: De meeste foto's zijn beschreven.

 

• Fotoalbum houdende foto's van alle uitgezonden missionarissen naar Borneo, Java, Chili, Argentinië, Noorwegen en Brazilië. Chronologisch geordend. 1910-1973.1 band

NB: De foto's zijn beschreven. Een aantal foto's ontbreekt.

 

• Fotoalbum houdende foto's over Java, Texas, Brazilië en andere missie-gebieden (w.o. Borneo). 1932-1956. 1 band

NB: De foto's zijn grotendeels beschreven.

 

Borneo

 

• Fotoalbum houdende foto's voornamelijk gemaakt in Borneo. ca. 1950. 1 band

 

6-7. [Albums met foto’s uit Borneo?], 1954-1965.

NB: De foto's zijn niet beschreven.


• Fotoalbums Oost en Zuid Borneo. 1925-1947, z.j.   4 banden

 

31. Reis van dhr Hendrik Freerk Tillema (1870-1952, professioneel fotograaf) naar Long Nawang in het gebied van Apo Kayan Oost Borneo. Deel I. ca. 1931-1932. In 2006 overgebracht naar het Volkenkundig Museum in Leiden.

 

32. Reis van dhr Hendrik Freerk Tillema (1870-1952, professioneel fotograaf) naar Long Nawang in het gebied van Apo Kayan Oost Borneo. Deel II. ca. 1931-1932. In 2006 overgebracht naar het Volkenkundig Museum in Leiden.

 

33. Missiestaties: Laham - Tering 1922-1934. Alsmede enige andere foto's. Sommige foto's zijn beschreven.

 

34. Missiestaties: Laham - Tering - Balikpapan - Banjarmasin - Poeloe Laoet 1926-1947. Een aantal foto's ontbreekt.

 

35. Missiestaties: Laham - Tering - Samarinda - Balikpapan - Banjarmasin 1929-1934. Twee banden. De foto's zijn niet beschreven. Een aantal foto's ontbreekt.

 

36. Dienstreizen van pater Vossen msf naar o.a. Laham en Balikpapan. 1929-1934. De foto's zijn beschreven.

 

37-44. Fotoalbums van Mgr. Romeijn. 1955, ca, 1963, 1971-1977, z.j. 9 banden

37. II. Terugkeer van Mgr. Romeijn na zijn Bisschopswijding in Samarinda. III. Priesterwijdingen.1960-1968. De foto's zijn beschreven.

38. Bisschopswijding van Mgr. Jac. Romeijn in de parochiekerk van Wassenaar 15 september 1955 alsmede enige andere foto's. 1933-1974.

39. II. Bezoek van Monseigneur aan verschillende missiestaties in het binnenland, 1955-1971.

NB: Behalve de genoemde thema's zijn er in de albums ook familiefoto's en   gelegenheidsfoto's te vinden. De meeste foto's zijn beschreven.

 

45-50. Fotoalbums van pater Sinnema. 1930-1985 met hiaten, z.j. 6 banden

50. Eerste bezoek van Mgr. Romeijn aan Tarakan als bisschop. Album aangeboden door de parochianen. 1930-1956.

 

Java   

 

56-61. Fotoalbums Missie Java. 1934-1936, 1938, 1940-1947, z.j.   6 banden

56-57. Albums van pater Vossen werkzaam geweest op Java. vanaf Augustus 1934 t/m December 1936.

58-59. Albums van pater Ten Haaf. Eerste reportage: vertrek 23 september 1938. Aankomst Batavia 13 oktober 1938. Tweede reportage: mei 1940 tot terugkomst in Nederland 26 maart 1947.

60. Ontmoetings-Centrum Pati. Pater H.Petit. <?>

61. Postkaarten: land - volk en kultuur van Java

 

Chili

 

• Fotoalbum Missie Chili: waaronder 27 kunstfoto's van p. Jan Hollak msf en foto's van diverse gebieden van Chili. Alsmede aantekeningen van pater Hollak over zijn fotografie-bezigheden. 1938-ca. 1967. 1 band

NB: De foto's zijn beschreven.

 

Foto’s uit ‘Cassettotheek’

 

[Alles zonder inventarisnummering, grotendeels zonder jaaraanduiding; * = 2006 overgebracht naar het Volkenkundig Museum te Leiden]

 

Borneo

 

• Foto's Balikpapan: Kerken exterieur - Scholen - Boorterreinen - Complexen van gebouwen en huizen van B.P.M. - Groepsfoto's - Varia. 1 omslag*

 

• Foto's Banjarmasin: Kerken van Banjarmsasin en in het binnenland Scholen van de Broeders van Huijbergen en de Zusters van Dongen. Kampongs en rivieren - Varia. 1 omslag*

 

• Foto's Samarinda: Kerken van Samarinda - Scholen - Ziekenhuis/Kraamkliniek - Graven van missionarissen op Borneo - Varia. 1 omslag*

 

• Foto's Laham: kerk - School - Ziekenhuis Dienstreis - Varia; Mamehak Besar: Varia;          Tarakan: Kerk - Vormreis - Inzegening kerk Nunukan. 1 omslag

 

• Foto's Tering: kerk en omgeving - De kampong - Opening ziekenhuis "S. Joseph" - priesterwijding - Bijzondere foto's van de Hr. Tillema - Varia; Tunjung Gebied: Barong Tongkoq en omgeving. 1 omslag*

 

• Foto's Tering: Ambachtschool. 1 omslag*

 

• Foto's Apo Kayan Gebied: De meeste foto's zijn afdrukken van de hr. Tillema.

Dansen en adat - Reis naar het binnenland - Nabootsing van een sneltocht. 1 omslag*

 

• Foto's Kultuur: Woningbouw - Kunst en nijverheid - Adatfeesten - Dansers ex danseressen - Kleding Hoofdtooi - Oorversieringen - Motieven kledingstukken - Kraalversieringen - Drakenfiguren - Zwaarden – Gereedschappen - Muziekinstrumenten - Tekeningen. Alsmede een stammenkaart. z.j. 1 omslag

 

• Foto's wijdingen: Bisschops- en priesterwijdingen. 1 omslag <?>

 

• Fotoalbum houdende foto's van Borneo waaronder enkele foto's <?>. 1932-ca. 1955. 1 band

NB: De foto's zijn niet beschreven.

 

Java

 

• Foto's Java 1: Kerken en scholen MSF van diverse plaatsen op Java Scholastikaat - Noviciaat. 1 omslag

 

• Foto's Java 2: Landbouw en visserij - Diverse ambachten toneel - dans en musiek - Diverse taferelen op Java - Postkaarten. 1 omslag*

 

Chili

 

• Foto's Chili 1: Diverse kerken van MSF - Paters MSF - Zusters MASF - Postkaarten - Varia. 1 omslag

 

• Foto's Chili 2: Landbouw en visserij - Landschappen - Riviergezichten - Straatbeelden - Mannen-en vrouwenhoofden - Gezinsgroepjes. 1 omslag

 

Foto's Argentinië - Brazilië - Noorwegen - Texas. 1 omslag


Bewaarplaats Missie- en Aanbiddingszusters van de H. Familie, Zwitserland
Periode archief 1857-2003
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Openbaar na toestemming van de eigenaar

Omvang 775 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A50a
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Fragment uit de constituties MSF van december 1894 (inv. nr. 634)

 

Gebruikenboek van de Congregatie der Missionarissen van de H. Familie. z.j. (inv. nr. 635)

 

Constituties van de Congregatie der Missionarissen van de H. Familie.1911. (inv. nr. 636)

 

Boek "Historische Skizze; Der Kongregation der Missionare von der Heiligen Familie; Die Jahre 1936-1944" door p. Ferdinand Nolte   M.S.P. Geïllustreerd. 1952. (inv. nr. 637)

 

Boek "Congregationis Missionariorum a Sacra Familia; Proprium Missarum". 1983.(inv. nr. 638)

                                                                                                                        

Boek "Missionare von der Heiligen Familie; Konstitutionen und Generaldirektorium". 1985.                                         

NB: In het Duits en Latijn. (inv. nr. 639)

 

Boek "Die Satzungen der Kongregation der Missionare von der Heiligen Familie". Met bijlagen.1965. (inv. nr. 640)                                              

NB: In het Duits.

 

Boek "Eigenmessen der Missionare von der Heiligen Familie". 1986.(inv. nr. 641)

                                                                                                                      

Bundel "Dossier du 150ème anniversaire de la naissance du père Jean Berthier fondateur des missionnaires de la Sainte Famille, né a Chatonnay le 24 fevrier 1840". [1990]. (inv. nr. 642)                                                                                                           

NB: In het Frans.

 


Bewaarplaats Generalaat, Via Odoardo Beccari 41 - 00154 ROMA, tel. 06-57.55.192

Bewaarplaats Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden
Periode archief 1930-1998
Openbaarheid openbaar
Opmerkingen openbaarheid

Geen

Omvang 30 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Opmerkingen toegang soort Geen
Toegang titel Geen
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

 

1. Scriptie van P. Sinnema ’Reacties van MSF missionarissen in de jaren ’30 in Zuid- en Oost-Kalimantan met reflectie vanuit 1970’. Typoscript, stencil. 18 bladen.


Stukken afkomstig van M. Gloudemans: zie daar

 

Reisverslagen

12 Verslag van een reis boven de Kiams door Pater van de Linden, met aantekeningen door broeder Gabriël. Handschrift. Maart 1930-mei 1930. 1 deeltje.
13. Reisrapport van mgr. Jac. Kusters ‘Eerste Missiereis na de Bevrijding. 24 Maart 1946-6 Augustus 1946’. Typoscript, doorslag. 15 bladen.
14. Reisrapport van mgr. Jac. Kusters ‘Tweede Missie-reis na de bevrijding vanaf 15 Juni 1947 tot 19 October 1947’. Typoscript, doorslag. 15 bladen.
15. Verslag van de dienstreis van pater G. Slot, naar de rivieren Kelindjau en Telen. Augustus 1948-september 1948. Typoscript. 4 bladen.
16. Verslag van de dienstreis van pater G. Slot naar Apo Kajan. December 1948-januari 1949. Typoscript, doorslag. 8 bladen.
17. Vormselreis van mgr. W. Demarteau (1917-) langs de Mahakam-rivier ‘Naar de eeuwige zwijgende bossen van Oost-Kalimantan’. December 1954-juni 1955. Typoscript, doorslag. 8 bladen.
18. Opstel van mgr. W. Demarteau (1917-) ‘Kalimantan’. Tevens in Duitse versie. Met getekende kaart. Circa 1960. Typoscript. 6 bladen.
19. Verslag van een dienstreis van pater A. van de Graaf naar het Apo Kajangebied, juli 1967 tot juli 1968. Typoscript, doorslag. 18 bladen.
20. Verslag van de Vormselreis van mgr. Jac.H. Romeijn (1906-1986) door Oost-Kalimantan, maart –april 1972. Typoscript, doorslag. 28 bladen.
21. Dagboek van pater ?, MSF (1918-), over zijn verblijf op Java. (Sinds 1951 in Indonesië). Handschrift. 1 deel. 1988-1998.


Schriften met aantekeningen: taal- en letterkunde, anthropologie, adat, volksverhalen.
N.B. Nederlands en Indonesisch
22. II: ‘Bermatjam adat dan lain-lain di Mahakam’.
23. III: ‘Dari hal kawin bangsa Bahau; kindermoord’.
24. V: ‘Pesta nama Anak, Bahau’.
25. VI: ‘Dari hal soot, Laham’, en ‘I: vragen’.
26. XI: ‘Boekoe orang jang tida bias kawin dan jang bias kawin; Bahau Mahakam’.
27. XVI: ‘Dari bangsa2 kawin ke bangsa lain kamponeg; Bahau’.
28. ‘Dari hal adat Bahau dari doeloe kala di Mahakam’.
29. ‘Baroe tanja’: over verschillende kampongs.
30. ‘Long Pahangei, 10’.
31. ‘Adat Bahau di Mahakam, Koeai’. Namenlijsten en –vormen.
32. ‘Tjeritera dari permoelaan donia dan kajoe besar (Kajo Aja); Bonifacius S Ding, Sirau, Mahakam’. 1933-1934.
33. ‘Aantekeningen 1929’. Over volksgebruiken.
34. ‘Aantekeningen adat, P. Vossen en Dayas’.
35. ‘Chineesche adat’.
36. Taalgebruiken en gebruiken bij geboorte enz.
37. ‘Müller, Verzamelingen over Borneo’.


Overige
38. Uit inv.nr. 37: Brief van mgr. Pacificus Bos, apostolisch vicaris van Pontianak, aan pater P. Groot, 24 februari 1927, met gegevens over Borneo, en een uittreksel van het verslag van de gezaghebber over Boven Mahakam, 1926. Handschrift. Getypt stuk ‘tjerita Tjanaka Boerai mendjadi batoe’, kota Waringin, opgesteld door Mas Temanggoeng Bajat, Djajang Pati Karang Besi en Mas Djajang Soengai Boeloeh. 2 stukken.
39. Schriften met onderwerpen van religieuze aard, waarschijnlijk voor preken. 2 stukken.
N.B. Twee fotonegatieven overgebracht naar fotocollecties.
40. Teksten van lichtbeeldenavonden: Het leven van Jeanne d’Arc; het leven van den Heiligen Petrus.1 schrift.


Bewaarplaats Volkenkundig Museum, Leiden
Periode archief onbekend
Bronnen met verslaglegging

Dagboeken

 

In het Katholiek Documentatie Centrum bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia de volgende stukken:

LARC 2738. Dagboek van A. de Koning msf, voornamelijk handelend over Semarang (Indonesië). Met aantekening. Manuscript, copie.1938-1952,

1 omslag.

NB: feitelijk geen dagboek, maar memoires zonder verwijzing naar de originele vindplaats en in de verkeerde volgorde.

Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia de volgende stukken:

LARC 2738. Dagboek van A. de Koning msf, voornamelijk handelend over Semarang (Indonesië). Met aantekening. Manuscript, copie.1938-1952,

1 omslag.

NB: feitelijk geen dagboek, maar memoires zonder verwijzing naar de originele vindplaats en in de verkeerde volgorde.

 

LARC 3641. Stukken betreffende de Paters Missionarissen van de H. Familie. Met kanttekeningen.1947, 1965, 1973, z.j.

1 omslag.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

website:  www.misafa.org/

e-mail: msfroma@virgilio.it

Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis


Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Brazilië
 • Bisdom Floresta (PE)
 • Bisdom Iguatú (CE)
 • Aartsbisdom Natal (RN)
 • Passo Fundo (RS)
 • Aartsbisdom Olinda e Recife (PE)

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Het begin van de MSF-missie in Java / Jacques Veuger
Auteur
 • Jacques Veuger
Paginering
 • 52 p
Uitgever
 • Goirle : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Honderd jaar Nederlandse missionarissen van de H. Familie, 1895-1995
Paginering
 • [28] p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Missionarissen van de Heilige Familie : herdenking bij een eeuwfeest / door A.J. Brekelmans en A.A.J. Pfaff
Auteur
 • Antonius J. Brekelmans ; Antonius Adrianus Josephus Pfaff M.S.F. (1928-2005)
Paginering
 • 169 p
Uitgever
 • Goirle : Nederlandse Provincie van de Missionarissen van de H. Familie
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Reizen in oerwoud : Kalimanten, Indonesia / Chris Hendriks
Auteur
 • Chris Hendriks
Paginering
 • 36 p
Uitgever
 • Tilburg : Missieprocuur Missionarissen van de Heilige Familie
Jaar van uitgave
 • [ca. 1981]

Titel
 • Evangelisatie en kultuurverandering : onderzoek naar de verhouding tussen de evangelisatie en de socio-kulturele veranderingen in de adat van de Dajaks van Oost-Kalimantan (bisdom Samarinda) Indonesië / Michael Coomans
Auteur
 • Michael Cornelis Catharina Coomans (1933-)
Reeks
 • Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini, ISSN 0562-2816 ; nr. 28
Paginering
 • 342 p
Uitgever
 • St. Augustin : Steyler Verlag
Jaar van uitgave
 • 1980

Titel
 • 1938-1978 : Missionarissen van de Heilige Familie 40 jaar in dienst van de Chileense Kerk : een historische schets / door Jan van BergenhenegouwenMissionarissen van de Heilige Familie
Auteur
 • Jan van Bergenhenegouwen
Paginering
 • 164 p
Uitgever
 • Santiago de Chile : Missionarissen van de Heilige Familie
Jaar van uitgave
 • 1978

Titel
 • Het begin van de MSF-missie in Java / Jacques Veuger
Auteur
 • Jacques Veuger
Paginering
 • 64 p
Uitgever
 • Goirle : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1995
Interviews

17 interviews, en wel de nrs.:

26

162

176

285

287

292

442

474

504

537

632

692

718

724

742

781

810


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de congregatie is in drie delen uiteen gevallen. Om onbekende reden bevindt zich ook materiaal in een klooster in Zwitserland dat hier als uitzondering op de regel (de gids beperkt zich tot archieven en collectie in Nederland) wordt vermeld.

 

1.   

Het grootste gedeelte is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Dit deel is toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland (het nummer van de inventaris is P17a). Het archief bestaat uit de delen: generalaat, provincialaat, waaronder (opgeheven) huizen en communiteiten, liefdewerken, correspondentie, kronieken en missieprocure, missies, Java en Chili, Brazilië/Argentinië, Verenigde Staten, Noorwegen en Polen, bibliotheek en audiovisueel materiaal.

 

2.   

Het gedeelte dat zich bevindt in het archief van de Missie- en Aanbiddingszusters van de H Familie in Zwitserland, is eveneens toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland (nummer van deze inventaris is A50a). 

 

3.   

In 2006 hebben de paters in Goirle een collectie reisverslagen en aantekeningen over taal- en letterkunde, antropologie, adat en volksverhalen uit Borneo geschonken aan het Kon. Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden. Een deel ervan is in dit format beschreven, de rest is beschreven in het format van pater Martien Gloudemans. De schriften met aantekeningen zijn in het Nederlands en het Indonesisch.

 

Het archief van het generalaat in Rome is niet verder onderzocht.

Beschrijving archief (Engels)

The archive of the congregation has been split into three parts. For unknown reasons material is also present in a monastery in Switzerland, which is mentioned here as an exception on the rule (the guide is limited to archives and collections in the Netherlands).

 

1.

The largest part has been given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha. This part has been made accessible by means of an inventory arranged in collaboration with the Monastic Archives Foundation (the number of the inventory is P17a). The archive consists of the parts: Generalate, provincialate, including houses (closed) and communities, charities, correspondence, chronicles and Mission Section, missions, Java and Chile, Brazil/Argentine/United States of America, Norway and Poland, library and audiovisual material.

 

2.

The part which is present in the archive of the Mission and Adoration Sisters of the Holy Family in Switzerland has been also made accessible by means of an inventory arranged in collaboration with the Monastic Archives Foundation (the number of this inventory is A50a).

 

3.

In 2006 the fathers in Goirle donated a collection of travel stories and notes about linguistics and literature, anthropology, adat and folktales from Borneo to the Royal Institute of South East Asian and Caribbean Studies in Leiden. A part of it has been described in this format, the remainder has been described in the format of Father Martien Gloudemans. The exercise books with notes are in Dutch and Indonesian.

The archive of the Generalate in Rome has not been investigated further.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1895-2011
Omvang 50 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN P17a
Bijzondere relevantie

Selectie

 

 

Algemeen

 

141.

[Correspondentie van en naar pater provinciaal (betrekkingen met leden van de Congregatie MSF)]. Correspondentie met Goirle/Missieprocure. 1944-1975.

 

250-251.

Berichten over communiteiten - missiegebieden - aankondiging van wijdingen - geloften - kapittels - retraites - benoemingen - bepalingen. 1938-1962.

 

262-264.

Contact en Communicatie MSF Ned. Provincie/Missiegebieden.1947-1964.

 

268.

Statistieken Nederlandse provincie. 1936-1976.

 

269.

Statistieken MSF voor KASKI. 1951-1975.

 

608.

Kronieken ‘Missiebond St. Jozef’ (Van in en om de Kets). 4 delen. 1935-1936.

 

634.

Stukken over de studie aan het scholastikaat: missiologisch Instituut R.K. Universiteit Nijmegen. 1948-1959.

 

647.

Stukken betreffende activiteiten scholastieken: briefwisseling scholastikaat met missionarissen uit bisdom Banjarmasin (1946-1954), uit Borneo (1947-1956), uit Argentinië, Brazilië en de Verenigde Staten (1947-1962), Chili 1947-1961), Java (1947-1954), Noorwegen (1946).

 

419.

Correspondentie tussen de econoom en Goirle Huis (1946-1974), Goirle "St. Theresia Stichting" (1925-1961) en Goirle Missieprocurator (1940-1962). 1925-1974.

 

422.

Correspondentie tussen de econoom en Kaatsheuvel. Missiehuis 1939-1969.

 

456-469.

Stukken betreffende de financiën/economie van Goirle "Theresia Stichting". 1926-1988.

Hierbij: 456-461. Financiële administratie. 1940-1960; 467. Jaarverslagen. 1926-1962.

 

 

 

Missieprocure

 

662-663.

Stukken betreffende de Missieprocure.

662. Geschiedenis ontstaan van de Missieprocure Kaatsheuvel. z.j., 1926-1943.

663. Oprichting van "St. Theresia Stichting" Goirle en verandering van de akte van de Stichting. 1935-1957

 

 

664-665.

Notulen. 1944-1966. 

664. Notulen bestuursvergadering "St. Theresia Stichting". 1944-1966.

665. Notulen "Huize Theresia"

 

666.

Correspondentie met Generalaat. 1936-1965.

 

667.

Correspondentie met Bisdom. 1935-1961.

 

668.

Correspondentie met bestuur Theresia Stichting. 1955-1961. Met als bijlagen

devotieprentjes voornamelijk met afbeeldingen van de H. Theresia van het Kindje Jezus, patrones van de missie.

 

669.

Correspondentie met communiteitsleden. 1957-1964.

 

670.

Correspondentie missionarissen met Rector. 1957-1964.

 

671.

Correspondentie met derden. 1936, 1940, 1964-1968.

 

672.

Correspondentie Gemeente Goirle. 1942-1965.

 

673.

Correspondentie over de verkoop van het museum. 1969-1970.

 

674.

Correspondentie en nalatenschap van Nico Hoogers. 1944-1988.

NB: Nico Hoogers werkte en woonde bij de paters op de missieprocuur.

 

 

Missie algemeen

 

728-733.

Stukken betreffende missiezaken algemeen. 1910-1980.     

6 omslagen

 

728.

Verslagen van vergaderingen / Correspondentie over missiezaken MSF / missiezaken over andere aangelegenheden. 1929-1980.

729.

Correspondentie Nederlandse provincie met de missieprokure 1944-1980.

730.

Financiële verslagen. 1955-1959.

731.

Correspondentie van het Generalaat met missieprocure. 1959-1968.

732.

Aanvrage jurisdictie zeereis en andere faciliteiten. 1932-1950.

733.

Lijst van uitgezonden missionarissen vanaf 1910.

 

 

 

Indonesië

 

Borneo

 

521-522.

Stukken betreffende bisdom Banjarmasin. 1948-1969. 

521. Financiële jaarstukken (onvolledig). 1964-1969.

522. Financiële verslagen (w.o. jaarverslagen van regio Borneo). 1948-1969. 

 

525.

Stukken betreffende het missiegebied in het bisdom Samarinda: financiële administratie. 1954-1969.

 

526.

Bouwtekeningen van de missiestatie Tering in het missiegebied in de provincie Borneo. 1928-1939, 1931, 1950.

 

734.

Correspondentie tussen het bestuur van de Nederlandse Provincie en de Provincie Borneo. 1929-1967. 

 

736.

Correspondentie tussen het bestuur van de Nederlandse provincie en het Bisdom Pontianak. 1921-1938. 

 

737.

Correspondentie tussen het bestuur van de Nederlandse provincie en het Bisdom Banjarmasin. 1938-1964.

 

739.

Correspondentie tussen het bestuur van de Nederlandse provincie en het Bisdom Samarinda. 1955-1986. 

 

741.

Correspondentie tussen het bisdom Banjarmasin en de missieprocurator. 1956-1980. 

 

742.

Correspondentie tussen het bisdom Samarinda en het missieprocurator. 1956-1980. 

 

743.

Correspondentie tussen de missieprocurator en de provincie Kalimantan. 1959-1980. 

 

744-745.

Correspondentie tussen de missieprocurator en de missionarissen te Kalimantan. Alfabetisch op familienaam. diverse jaren. 2 omslagen

744. A-I.

745. J-Z.

 

765.

Stukken betreffende oriëntatietocht door pater M. Gloudemans. 1934-1993. 1 omslag [met aantekening: UITGELEEND]

NB: In 1993 heeft Cees Gloudemans, journalist en neef van pater Gloudemans m.s.f. de reis van zijn oom nagemaakt.

 

766.

Oriëntatietocht P. Arts. 1937. 1 omslag [met aantekening: UITGELEEND]

 

767.

Stukken betreffende diverse dienstreizen. 1930-1972. 1 omslag [met aantekening: UITGELEEND]

 

768.

Jaarverslag missiestaties voor kerkelijke diensten. 1934-1980. 

 

769.

Kalimantan 50 jaar missie-personeel alsmede een necrologium van de missionarissen opgesteld door pater H. v. Kleijnenbreugel m.s.f. 1976-2005.

 

770.

Levensloop personeel bisdom Samarinda alsmede rapport "Sebiji Sesawi" met gegevens over Nederlandse paters die in Indonesië hebben gewerkt. 1973, 1986.

 

772.

Stukken betreffende Bisdom Banjarmasin. 1945-1959, z.j.

 

773.

Stukken betreffende Bisdom Samarinda. 1927-1991.

 

 

Java

 

528.

Stukken betreffende het missiegebied in de Provincie Java: financiële verslagen. 1948-1968.

 

774.

Correspondentie tussen het bestuur van de Ned. Provincie en de Provincie Java. 1930-1984.

 

776.

Correspondentie tussen het bestuur van de Ned. Provincie en het noviciaat Java. 1956-1963.

 

777.

Correspondentie met Javaanse Paters. 1959-1984. 

 

778.

Correspondentie Missieprocurator met de provinciale overste van de Provincie Java. 1960-1978.

 

779.

Correspondentie tussen de missieprocurator en de econoom van de Provincie Java. Vanaf 1979 correspondentie van Provinciaal en econoom Java samengevoegd. 1960-1980.

 

78.

Correspondentie tussen de Missieprocurator en de missionarissen Java. Alfabetisch geordend op familienaam. diverse jaren.

 

791.

Statistieken waarin enige gegevens over Nederlandse paters MSF. 1932-1980; met hiaten.

 

792.

Geografische kaartjes van Java. z.j.

 

 

Chili

 

529-533.

Stukken betreffende het missiegebied in de Provincie Chili. 1948-1968, z.j. 

Hierbij: 530. Financiële verslagen, 1948-1968; 531. Contracten parochies met Bisdom, 1950, 1961, z.j.; 533. Bouwtekening Seminarie van de H. Familie Santiago, z.j.

 

793.

Correspondentie tussen bestuur van de Nederlandse Provincie en Provincie Chili. 1937-1971. 

 

795.

Correspondentie tussen de missieprocurator en provincie Chili. 1959-1979. 

 

796-797.

Correspondentie tussen de missieprocurator en de Missionarissen te Chili. Alfabetisch geordend op familienaam. diverse jaren. 2 omslagen

796. A t/m H.

797. I t/m Z.

 

798.

Correspondentie tussen de missieprocurator en missionarissen Chili (defuncti-egressi). Alfabetisch geordend op familienaam. diverse jaren.

 

810.

Varia. 1956-1994.

NB: In het Spaans en Nederlands.

 

 

Brazilië

 

814.

Correspondentie bestuur Nederlandse Provincie met bisdom Januaria. 1959-1974. 

 

815.

Correspondentie missieprocurator met missionarissen. Alfebetisch geordend op familienaam. diverse jaren.

 

 

Argentinië

 

817.

Correspondentie Missieprocurator met missionarissen. Alfebetisch geordend op familienaam. diverse jaren. 

 

 

Overig

 

838.

Artikel "De Pygmeeën van Centraal-Afrika" van M. Bogmans ("Xaveriana"). 1938. 

NB: niet aangetroffen op 28 juni 2006.

 

 

Missie-instanties

 

820.

Correspondentie met het Centraal Missie Commissariaat (C.M.C.). 1957-1979.

NB: Voor 1957 was de naam: "Centraal Indisch Missie Bureau" (C.I.M.B.).

 

821.

Correspondentie met de Priester Missiebond. 1946-1968. 

 

822.

Correspondentie betreffende de pauselijke missiewerken. 1947-1969. 

 

824.

Stukken betreffende MEMISA m.n. correspondentie, vergaderstukken en mededelingen. 1930-1976. 

 

825.

Correspondentie tussen Missieprocurator en Medische Missie Actie Memisa alsmede verslagen van vergaderingen. 1933-1976. 

 

827-829.

Stukken betreffende de Missie Verkeersmiddelen Actie Miva. Corr./Circulaires Prov. Bestuur MSF. 1960-1970. 

 

 

Boeken en artikelen geschreven door de paters en anderen

 

Algemeen

 

 

999.

Artikel "Zielzorg onder de Indische Nederlanders" van H. Nienhuis in Analecta Haarlem. 1957. 1 deel

 

1105.

Dissertatie "The Charism of Father Berthier and its actuation in Indonesia" van Y. Mulyono. 1991.

 

1003.

Overdruk "De zin der "inplantatio ecclesiae" als doel van de missie" van G. Peeters uit Het Missiewerk. 1954.

 

1004.

Overdruk "Sacrament en Missie" van G. Peeters uit Het Missiewerk. 1957.

 

1072-1076.

Boek "Historische Skizze der Kongregation der Missionare von der H. Familie. Band I … V" van P. Ferd. Nolte MSF over de jaren

1895-1950. 1949-1951.

 

1077.

Boek "Missions-Annalen der Missionare von der H. Familie" van Ferd. Nolte MSF. 1931.

 

1084.

Boek "Kongregation der Missionare von der H. Familie zum fünfundzwanzig jährige bestehen, 1895-1920" van dr. J. Ramers MSF. 1920.

 

1085.

Boek "Zilver en Zegen" van P. J. van Dinteren. 1920.

 

1086.

Boek "60 Jahre Kongregation der Missionare von der H. Familie". 1954.

 

1100.

Boek "Het Missiehuis van de H. Familie". 1911.

 

1101.

Boek "A Missionary champion" van P. E. Braun MSF. 1960.

 

1102.

Boek "Werkleute Gottes" van P. Jos. Eberz MSF. 1955.

 

1103.

Boek "Wenn Gott Ruft" van J.M. Eberz MSF. 1958.

 

 

Borneo

 

757.

Boeken "MSF-geschiedenis op Kalimantan". 1988. 

 

758.

Geschiedenis over het ontstaan en verloop van het klein-seminarie Banjarmasin/Samarinda (geïllustreerd met foto's). 1950-1971.

 

759.

Dissertatie "Evangelisatie en Kultuur verandering" van mgr. M. Coomans msf (1980). Met getypte aanvullingen. Alsmede het boek "Manusia Daya; Dahulu, Sekarang, Masa Depan" (1987). 1978-1980, 1987.

 

891.

Boek "Evangelisatie en Kultuurverandering" van Mgr. M. Coomans. 1980.

 

892.

"Geschiedenis van de bisdommen Bandjarmasin en Samarinda" van Mgr. M. Coomans. 1972.

NB: Geschreven op verzoek van de Afdeling Voorlichting en Dokumentatie van KAWALI.

 

760.

Museum Manusia Daya Gids: Artikelen over kultuur en adat. Geïllustreerd. Alsmede het boek "Notes sur Borneo" van J. Noble (1919). 1919, 1965-1970. 

 

761.

Geschiedenis over pastoraalwerk en adat J.A. Ogier. 1948-1970. 

 

762.

Adat istiadat (oude gebruiken) H. Sombroek. Alsmede een register. 1946-1954, z.j. 

 

763.

Artikelen van Pater Vossen in Koloniaal Missietijdschrift, aantekeningen van pater Vossen en van Daya's zelf. 1929-1933. 

 

763.

Beschrijving Borneo film. z.j.

 

764.

Boek "De Daya's in de binnenlanden" van Ned. Borneo door Maxandrea Capucijn <?>. 1924. 

 

921.

Boek "Tuan Glou" van Chr. Van Loon over pater Gloudemans en en zijn werk in Kalimantan. 1962. 

 

922.

Boek "Reizen in oerwoud" van Chr. Hendriks. z.j. 

NB: Dit boek handelt over het werken in Kalimantan (zie ook nr. 921).

 

 

Java

 

1017   

Brochures "Het begin van de MSF-Missie in Java" van J. Veugers. Tweedelig. 1995.

 

784.

Boek "50 Tahun MSF berkarya di Jawa 1932-1982". Geïllustreerd. 1982.

 

785.

Boek "Islamic marriage morality in Indonesia in the light of present Catholic teaching" door Aloysius Purwa Hadiwardoyo msf. 1982. [ook aanwezig inv. nr. 1107]

 

786.

Rapport "De charismatische vernieuwing in Indonesia" van H. Djajapoetranta msf. 1982.

 

787.

Doctoraalscriptie "De Kerk en de Pantjasila-Beweging; een studie over de inzet van de Katholieken voor de sociaal-economische opbouw van Indonesia" door F.D. Pranataputra MSF. 1970.

 

788     

Dissertatie "The Slametan and the Eucharist towards the Inculturation of the Eucharistic Celebration in the Javanese Cultural Context" door Aloysius Maryadi Sutrisnaatmaka MSF. z.j.

 

 

Chili

 

801.

Boek "Missionarissen van de H. Familie 40 jaar in dienst van de Chileense kerk" door pater Jan van Bergenhenegouwen msf. Geïllustreerd. 1978.

 

802.

Kronieken "Hoe lieflijk de voeten. . .Beschrijving over het leven en werken in Chili" door pater Jan van Bergenhenegouwen msf. Geïllustreerd. 1963.

NB: Pater Van Bergenhenegouwen is van 1938 tot aan zijn dood in 1989 in Chili werkzaam geweest.

 

803     

Artikelen over godsdienstig leven in Chili van (pater J. van Bergenhenegouwen MSF). z.j.

NB: Zie verder inv. nr. 647: Brieven uit Chili.

 

804     

Geschiedkundige verhandelingen over de geschiedenis van parochies Chili geschreven door leden van de congregatie die als pastoor in Chili werkzaam waren. 1965.

 

805.

Diverse geschriften over Chili van pater Joop v. Kessel MSF. Met een lijst houdende een overzicht van alle publicaties. 1956-1989.

 

806.

Verhandeling "Bijdrage tot de kroniek: Archief Regionaal". Met bijlagen. ca. 1963.

NB: O.a. geschreven door pater J.P. Vis MSF, provinciaal overste.

 

 

Tijdschriften en periodieken

 

285-293.

Tijdschrift "Bode van de H. Familie" 1907-1966. (1925: lijst artikelen missie-Borneo, 1932: lijst artikelen missie-Java; 1938: lijst artikelen missie Chili). 1907-1966.

 

677.

Kroniek Missieprocure. 1936-1967.

 

 

Audio-visueel materiaal

 

Foto’s

 

[NB. Eigen, afzonderlijke nummering. Een aantal van de albums/omslagen, hieronder voorafgegaan door • is in de inventaris nog niet genummerd]

 

• Fotoalbum van Br. Canisius ten Berge (overleden in 1952): overwegend foto's van Nederland; klein gedeelte van zijn verblijf in Chili. ca. 1926-ca. 1952. 1 deel

NB: De meeste foto's zijn beschreven.

 

• Fotoalbum houdende foto's van alle uitgezonden missionarissen naar Borneo, Java, Chili, Argentinië, Noorwegen en Brazilië. Chronologisch geordend. 1910-1973.1 band

NB: De foto's zijn beschreven. Een aantal foto's ontbreekt.

 

• Fotoalbum houdende foto's over Java, Texas, Brazilië en andere missie-gebieden (w.o. Borneo). 1932-1956. 1 band

NB: De foto's zijn grotendeels beschreven.

 

Borneo

 

• Fotoalbum houdende foto's voornamelijk gemaakt in Borneo. ca. 1950. 1 band

 

6-7. [Albums met foto’s uit Borneo?], 1954-1965.

NB: De foto's zijn niet beschreven.


• Fotoalbums Oost en Zuid Borneo. 1925-1947, z.j.   4 banden

 

31. Reis van dhr Hendrik Freerk Tillema (1870-1952, professioneel fotograaf) naar Long Nawang in het gebied van Apo Kayan Oost Borneo. Deel I. ca. 1931-1932. In 2006 overgebracht naar het Volkenkundig Museum in Leiden.

 

32. Reis van dhr Hendrik Freerk Tillema (1870-1952, professioneel fotograaf) naar Long Nawang in het gebied van Apo Kayan Oost Borneo. Deel II. ca. 1931-1932. In 2006 overgebracht naar het Volkenkundig Museum in Leiden.

 

33. Missiestaties: Laham - Tering 1922-1934. Alsmede enige andere foto's. Sommige foto's zijn beschreven.

 

34. Missiestaties: Laham - Tering - Balikpapan - Banjarmasin - Poeloe Laoet 1926-1947. Een aantal foto's ontbreekt.

 

35. Missiestaties: Laham - Tering - Samarinda - Balikpapan - Banjarmasin 1929-1934. Twee banden. De foto's zijn niet beschreven. Een aantal foto's ontbreekt.

 

36. Dienstreizen van pater Vossen msf naar o.a. Laham en Balikpapan. 1929-1934. De foto's zijn beschreven.

 

37-44. Fotoalbums van Mgr. Romeijn. 1955, ca, 1963, 1971-1977, z.j. 9 banden

37. II. Terugkeer van Mgr. Romeijn na zijn Bisschopswijding in Samarinda. III. Priesterwijdingen.1960-1968. De foto's zijn beschreven.

38. Bisschopswijding van Mgr. Jac. Romeijn in de parochiekerk van Wassenaar 15 september 1955 alsmede enige andere foto's. 1933-1974.

39. II. Bezoek van Monseigneur aan verschillende missiestaties in het binnenland, 1955-1971.

NB: Behalve de genoemde thema's zijn er in de albums ook familiefoto's en   gelegenheidsfoto's te vinden. De meeste foto's zijn beschreven.

 

45-50. Fotoalbums van pater Sinnema. 1930-1985 met hiaten, z.j. 6 banden

50. Eerste bezoek van Mgr. Romeijn aan Tarakan als bisschop. Album aangeboden door de parochianen. 1930-1956.

 

Java   

 

56-61. Fotoalbums Missie Java. 1934-1936, 1938, 1940-1947, z.j.   6 banden

56-57. Albums van pater Vossen werkzaam geweest op Java. vanaf Augustus 1934 t/m December 1936.

58-59. Albums van pater Ten Haaf. Eerste reportage: vertrek 23 september 1938. Aankomst Batavia 13 oktober 1938. Tweede reportage: mei 1940 tot terugkomst in Nederland 26 maart 1947.

60. Ontmoetings-Centrum Pati. Pater H.Petit. <?>

61. Postkaarten: land - volk en kultuur van Java

 

Chili

 

• Fotoalbum Missie Chili: waaronder 27 kunstfoto's van p. Jan Hollak msf en foto's van diverse gebieden van Chili. Alsmede aantekeningen van pater Hollak over zijn fotografie-bezigheden. 1938-ca. 1967. 1 band

NB: De foto's zijn beschreven.

 

Foto’s uit ‘Cassettotheek’

 

[Alles zonder inventarisnummering, grotendeels zonder jaaraanduiding; * = 2006 overgebracht naar het Volkenkundig Museum te Leiden]

 

Borneo

 

• Foto's Balikpapan: Kerken exterieur - Scholen - Boorterreinen - Complexen van gebouwen en huizen van B.P.M. - Groepsfoto's - Varia. 1 omslag*

 

• Foto's Banjarmasin: Kerken van Banjarmsasin en in het binnenland Scholen van de Broeders van Huijbergen en de Zusters van Dongen. Kampongs en rivieren - Varia. 1 omslag*

 

• Foto's Samarinda: Kerken van Samarinda - Scholen - Ziekenhuis/Kraamkliniek - Graven van missionarissen op Borneo - Varia. 1 omslag*

 

• Foto's Laham: kerk - School - Ziekenhuis Dienstreis - Varia; Mamehak Besar: Varia;          Tarakan: Kerk - Vormreis - Inzegening kerk Nunukan. 1 omslag

 

• Foto's Tering: kerk en omgeving - De kampong - Opening ziekenhuis "S. Joseph" - priesterwijding - Bijzondere foto's van de Hr. Tillema - Varia; Tunjung Gebied: Barong Tongkoq en omgeving. 1 omslag*

 

• Foto's Tering: Ambachtschool. 1 omslag*

 

• Foto's Apo Kayan Gebied: De meeste foto's zijn afdrukken van de hr. Tillema.

Dansen en adat - Reis naar het binnenland - Nabootsing van een sneltocht. 1 omslag*

 

• Foto's Kultuur: Woningbouw - Kunst en nijverheid - Adatfeesten - Dansers ex danseressen - Kleding Hoofdtooi - Oorversieringen - Motieven kledingstukken - Kraalversieringen - Drakenfiguren - Zwaarden – Gereedschappen - Muziekinstrumenten - Tekeningen. Alsmede een stammenkaart. z.j. 1 omslag

 

• Foto's wijdingen: Bisschops- en priesterwijdingen. 1 omslag <?>

 

• Fotoalbum houdende foto's van Borneo waaronder enkele foto's <?>. 1932-ca. 1955. 1 band

NB: De foto's zijn niet beschreven.

 

Java

 

• Foto's Java 1: Kerken en scholen MSF van diverse plaatsen op Java Scholastikaat - Noviciaat. 1 omslag

 

• Foto's Java 2: Landbouw en visserij - Diverse ambachten toneel - dans en musiek - Diverse taferelen op Java - Postkaarten. 1 omslag*

 

Chili

 

• Foto's Chili 1: Diverse kerken van MSF - Paters MSF - Zusters MASF - Postkaarten - Varia. 1 omslag

 

• Foto's Chili 2: Landbouw en visserij - Landschappen - Riviergezichten - Straatbeelden - Mannen-en vrouwenhoofden - Gezinsgroepjes. 1 omslag

 

Foto's Argentinië - Brazilië - Noorwegen - Texas. 1 omslag


Bewaarplaats Missie- en Aanbiddingszusters van de H. Familie, Zwitserland
Periode archief 1857-2003
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Openbaar na toestemming van de eigenaar

Omvang 775 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A50a
Bijzondere relevantie

Fragment uit de constituties MSF van december 1894 (inv. nr. 634)

 

Gebruikenboek van de Congregatie der Missionarissen van de H. Familie. z.j. (inv. nr. 635)

 

Constituties van de Congregatie der Missionarissen van de H. Familie.1911. (inv. nr. 636)

 

Boek "Historische Skizze; Der Kongregation der Missionare von der Heiligen Familie; Die Jahre 1936-1944" door p. Ferdinand Nolte   M.S.P. Geïllustreerd. 1952. (inv. nr. 637)

 

Boek "Congregationis Missionariorum a Sacra Familia; Proprium Missarum". 1983.(inv. nr. 638)

                                                                                                                        

Boek "Missionare von der Heiligen Familie; Konstitutionen und Generaldirektorium". 1985.                                         

NB: In het Duits en Latijn. (inv. nr. 639)

 

Boek "Die Satzungen der Kongregation der Missionare von der Heiligen Familie". Met bijlagen.1965. (inv. nr. 640)                                              

NB: In het Duits.

 

Boek "Eigenmessen der Missionare von der Heiligen Familie". 1986.(inv. nr. 641)

                                                                                                                      

Bundel "Dossier du 150ème anniversaire de la naissance du père Jean Berthier fondateur des missionnaires de la Sainte Famille, né a Chatonnay le 24 fevrier 1840". [1990]. (inv. nr. 642)                                                                                                           

NB: In het Frans.

 


Bewaarplaats Generalaat, Via Odoardo Beccari 41 - 00154 ROMA, tel. 06-57.55.192

Bewaarplaats Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden
Periode archief 1930-1998
Openbaarheid openbaar
Opmerkingen openbaarheid

Geen

Omvang 30 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Opmerkingen toegang soort Geen
Toegang titel Geen
Bijzondere relevantie

Selectie

 

 

1. Scriptie van P. Sinnema ’Reacties van MSF missionarissen in de jaren ’30 in Zuid- en Oost-Kalimantan met reflectie vanuit 1970’. Typoscript, stencil. 18 bladen.


Stukken afkomstig van M. Gloudemans: zie daar

 

Reisverslagen

12 Verslag van een reis boven de Kiams door Pater van de Linden, met aantekeningen door broeder Gabriël. Handschrift. Maart 1930-mei 1930. 1 deeltje.
13. Reisrapport van mgr. Jac. Kusters ‘Eerste Missiereis na de Bevrijding. 24 Maart 1946-6 Augustus 1946’. Typoscript, doorslag. 15 bladen.
14. Reisrapport van mgr. Jac. Kusters ‘Tweede Missie-reis na de bevrijding vanaf 15 Juni 1947 tot 19 October 1947’. Typoscript, doorslag. 15 bladen.
15. Verslag van de dienstreis van pater G. Slot, naar de rivieren Kelindjau en Telen. Augustus 1948-september 1948. Typoscript. 4 bladen.
16. Verslag van de dienstreis van pater G. Slot naar Apo Kajan. December 1948-januari 1949. Typoscript, doorslag. 8 bladen.
17. Vormselreis van mgr. W. Demarteau (1917-) langs de Mahakam-rivier ‘Naar de eeuwige zwijgende bossen van Oost-Kalimantan’. December 1954-juni 1955. Typoscript, doorslag. 8 bladen.
18. Opstel van mgr. W. Demarteau (1917-) ‘Kalimantan’. Tevens in Duitse versie. Met getekende kaart. Circa 1960. Typoscript. 6 bladen.
19. Verslag van een dienstreis van pater A. van de Graaf naar het Apo Kajangebied, juli 1967 tot juli 1968. Typoscript, doorslag. 18 bladen.
20. Verslag van de Vormselreis van mgr. Jac.H. Romeijn (1906-1986) door Oost-Kalimantan, maart –april 1972. Typoscript, doorslag. 28 bladen.
21. Dagboek van pater ?, MSF (1918-), over zijn verblijf op Java. (Sinds 1951 in Indonesië). Handschrift. 1 deel. 1988-1998.


Schriften met aantekeningen: taal- en letterkunde, anthropologie, adat, volksverhalen.
N.B. Nederlands en Indonesisch
22. II: ‘Bermatjam adat dan lain-lain di Mahakam’.
23. III: ‘Dari hal kawin bangsa Bahau; kindermoord’.
24. V: ‘Pesta nama Anak, Bahau’.
25. VI: ‘Dari hal soot, Laham’, en ‘I: vragen’.
26. XI: ‘Boekoe orang jang tida bias kawin dan jang bias kawin; Bahau Mahakam’.
27. XVI: ‘Dari bangsa2 kawin ke bangsa lain kamponeg; Bahau’.
28. ‘Dari hal adat Bahau dari doeloe kala di Mahakam’.
29. ‘Baroe tanja’: over verschillende kampongs.
30. ‘Long Pahangei, 10’.
31. ‘Adat Bahau di Mahakam, Koeai’. Namenlijsten en –vormen.
32. ‘Tjeritera dari permoelaan donia dan kajoe besar (Kajo Aja); Bonifacius S Ding, Sirau, Mahakam’. 1933-1934.
33. ‘Aantekeningen 1929’. Over volksgebruiken.
34. ‘Aantekeningen adat, P. Vossen en Dayas’.
35. ‘Chineesche adat’.
36. Taalgebruiken en gebruiken bij geboorte enz.
37. ‘Müller, Verzamelingen over Borneo’.


Overige
38. Uit inv.nr. 37: Brief van mgr. Pacificus Bos, apostolisch vicaris van Pontianak, aan pater P. Groot, 24 februari 1927, met gegevens over Borneo, en een uittreksel van het verslag van de gezaghebber over Boven Mahakam, 1926. Handschrift. Getypt stuk ‘tjerita Tjanaka Boerai mendjadi batoe’, kota Waringin, opgesteld door Mas Temanggoeng Bajat, Djajang Pati Karang Besi en Mas Djajang Soengai Boeloeh. 2 stukken.
39. Schriften met onderwerpen van religieuze aard, waarschijnlijk voor preken. 2 stukken.
N.B. Twee fotonegatieven overgebracht naar fotocollecties.
40. Teksten van lichtbeeldenavonden: Het leven van Jeanne d’Arc; het leven van den Heiligen Petrus.1 schrift.


Bewaarplaats Volkenkundig Museum, Leiden
Periode archief onbekend
Bronnen met verslaglegging

Dagboeken

 

In het Katholiek Documentatie Centrum bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia de volgende stukken:

LARC 2738. Dagboek van A. de Koning msf, voornamelijk handelend over Semarang (Indonesië). Met aantekening. Manuscript, copie.1938-1952,

1 omslag.

NB: feitelijk geen dagboek, maar memoires zonder verwijzing naar de originele vindplaats en in de verkeerde volgorde.

Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia de volgende stukken:

LARC 2738. Dagboek van A. de Koning msf, voornamelijk handelend over Semarang (Indonesië). Met aantekening. Manuscript, copie.1938-1952,

1 omslag.

NB: feitelijk geen dagboek, maar memoires zonder verwijzing naar de originele vindplaats en in de verkeerde volgorde.

 

LARC 3641. Stukken betreffende de Paters Missionarissen van de H. Familie. Met kanttekeningen.1947, 1965, 1973, z.j.

1 omslag.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

website:  www.misafa.org/

e-mail: msfroma@virgilio.it

Informatiewaarde Interressant archief