Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Procurator van de missie

Naam Procurator van de missie
Periode 1828-1853
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • De Roomsch-Katholieke missie in Nederlandsch Oost-Indië, 1808-1908 : eene historische schets / door Arn. J.H. van der VeldenDe R.K. Missie in N.O. Indië, 1808-1908
Auteur
 • Arn. J.H. Van der Velden
Paginering
 • 400 p., [24] bl. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Malmberg
Jaar van uitgave
 • [1908]

Titel
 • De Stichting Duinzicht
Auteur
 • Kleyntjens, J. sj
In
 • Bijdragen tot de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem
Paginering
 • 341-401
Jaar van uitgave
 • 30 (1933)
Meer over het archief
Beschrijving archief

De meeste stukken gaan over het conflict tussen de Gouverneur-Generaal van Ned. Indië en apostolisch vicaris mgr. Grooff in 1845-1846. Van georganiseerde missie onder niet-Europeanen was toen nog geen sprake.

Beschrijving archief (Engels)

Most documents deal with the conflict between the Governor-General of the Netherlands Indies and the apostolic vicar Mgr. Grooff in 1845-1846. An organised mission among non-Europeans was then non-existent.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1705-1853
Openbaarheid openbaar
Omvang 199 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Leeuwenberg, H.L.Ph. en A.M.A. van Geloven, Inventaris van de archieven van de aartspriesters van de Hollandse Zending 1727-1853 (1867) (Utrecht 1982) 393-413
Subarchief van

Aartspriesters Hollandse Zending

Audio-visueel materiaal

Geen

Archivalie elders

J.C. Willemsen

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis


Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • De Roomsch-Katholieke missie in Nederlandsch Oost-Indië, 1808-1908 : eene historische schets / door Arn. J.H. van der VeldenDe R.K. Missie in N.O. Indië, 1808-1908
Auteur
 • Arn. J.H. Van der Velden
Paginering
 • 400 p., [24] bl. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Malmberg
Jaar van uitgave
 • [1908]

Titel
 • De Stichting Duinzicht
Auteur
 • Kleyntjens, J. sj
In
 • Bijdragen tot de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem
Paginering
 • 341-401
Jaar van uitgave
 • 30 (1933)

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De meeste stukken gaan over het conflict tussen de Gouverneur-Generaal van Ned. Indië en apostolisch vicaris mgr. Grooff in 1845-1846. Van georganiseerde missie onder niet-Europeanen was toen nog geen sprake.

Beschrijving archief (Engels)

Most documents deal with the conflict between the Governor-General of the Netherlands Indies and the apostolic vicar Mgr. Grooff in 1845-1846. An organised mission among non-Europeans was then non-existent.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1705-1853
Openbaarheid openbaar
Omvang 199 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Leeuwenberg, H.L.Ph. en A.M.A. van Geloven, Inventaris van de archieven van de aartspriesters van de Hollandse Zending 1727-1853 (1867) (Utrecht 1982) 393-413
Subarchief van

Aartspriesters Hollandse Zending

Audio-visueel materiaal

Geen

Archivalie elders

J.C. Willemsen

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering