Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Franciscanessen van Bergen op Zoom

Naam Franciscanessen van Bergen op Zoom
Naamsvarianten
 • Penitenten-Recollectinen (pr)
 • Gasthuiszusters van de Derde Orde van de H. Franciscus
 • Zusters van het St. Catharina-Gesticht te Bergen op Zoom
 • Congregatie van de Religieuzen Penitenten-Recollectinen (PR) van de Reguliere Derde Orde van de H. Franciscus van Assisi
 • Franciscanessen van het St. Catherina-Gesticht te Bergen op Zoom
Periode 1839-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Soekaboemi
 • Sindanglaja
 • Sragen
 • Tjibinong
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Honderd jaar bejaardenzorg : Huize Sint Catharina, Bergen op Zoom : 1882-1982 / [samenst. Ton Smits]
Auteur
 • Ton Smits (fl.1973)
Paginering
 • 40 p
Uitgever
 • Bergen op Zoom : Zusters Franciscanessen
Jaar van uitgave
 • [1982]

Titel
 • Congregatie van de zusters Franciscanessen-Penitenten-Recollectinen te Bergen op Zoom / Maria Margaretha
Auteur
 • Maria Margaretha
In
 • Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden, ISSN 0169-6114 (1957), afl. 26, pag. 185-212
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Congregatie van Penitenten-Recollectinen te Bergen op Zoom (St. Catharinagesticht) / samengest. door Pater Gerlach ; met een voorw. van P. Hopmans en een inl. hoofdstuk van Pater QuirinusEeuwfeest Penitenten Recollectinen St. Catharina gesticht
Auteur
 • Pater Gerlach (1901-) Kloosternaam van Simon Schümmer
Reeks
 • Franciscaansch leven, ISSN 0015-9794 ; jrg. 21 (feb./mrt. 1938)
Paginering
 • 155 p., [23] p. pl
Uitgever
 • Bergen op Zoom : St. Catharinagesticht
Jaar van uitgave
 • 1938
Interviews

Geen.

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Bergen op Zoom. Het bestaat uit: constituties, ledenregisters, akten, bewijsstukken van professies, stukken betreffende kapittels, bestuursstukken (vanaf 1858), aantekeningen over het leven van de zusters (vanaf 1876); stukken betreffende de missie; financiële jaarverslagen; bouwtekeningen; foto's en litho's. De ordening is vooral op onderwerp, waarbij vaak op de map, ordner of archiefdoos de inhoud is aangegeven. De oudere stukken zijn minder goed gesorteerd. De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Beschrijving archief (Engels)

The provincial archive is still being kept privately in Bergen op Zoom. It consists of: constitutions, registers of members, deeds, certificates of professions, documents with regard to the chapters, management papers (from 1858), notes about the lives of Sisters (from 1876), documents dealing with the mission, financial annual reports, construction drawings, photos and lithos. The arrangement is mainly based on subject, while the content has often been indicated on the file or archive box. The older documents have not been arranged as well. The archive is going to be transferred to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha.

Bewaarplaats Bergen op Zoom
Periode archief 1838-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Openbaar na toestemming van de eigenaar.

Omvang 5 meter
Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis


Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Soekaboemi
 • Sindanglaja
 • Sragen
 • Tjibinong

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Honderd jaar bejaardenzorg : Huize Sint Catharina, Bergen op Zoom : 1882-1982 / [samenst. Ton Smits]
Auteur
 • Ton Smits (fl.1973)
Paginering
 • 40 p
Uitgever
 • Bergen op Zoom : Zusters Franciscanessen
Jaar van uitgave
 • [1982]

Titel
 • Congregatie van de zusters Franciscanessen-Penitenten-Recollectinen te Bergen op Zoom / Maria Margaretha
Auteur
 • Maria Margaretha
In
 • Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden, ISSN 0169-6114 (1957), afl. 26, pag. 185-212
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Congregatie van Penitenten-Recollectinen te Bergen op Zoom (St. Catharinagesticht) / samengest. door Pater Gerlach ; met een voorw. van P. Hopmans en een inl. hoofdstuk van Pater QuirinusEeuwfeest Penitenten Recollectinen St. Catharina gesticht
Auteur
 • Pater Gerlach (1901-) Kloosternaam van Simon Schümmer
Reeks
 • Franciscaansch leven, ISSN 0015-9794 ; jrg. 21 (feb./mrt. 1938)
Paginering
 • 155 p., [23] p. pl
Uitgever
 • Bergen op Zoom : St. Catharinagesticht
Jaar van uitgave
 • 1938
Interviews

Geen.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Bergen op Zoom. Het bestaat uit: constituties, ledenregisters, akten, bewijsstukken van professies, stukken betreffende kapittels, bestuursstukken (vanaf 1858), aantekeningen over het leven van de zusters (vanaf 1876); stukken betreffende de missie; financiële jaarverslagen; bouwtekeningen; foto's en litho's. De ordening is vooral op onderwerp, waarbij vaak op de map, ordner of archiefdoos de inhoud is aangegeven. De oudere stukken zijn minder goed gesorteerd. De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Beschrijving archief (Engels)

The provincial archive is still being kept privately in Bergen op Zoom. It consists of: constitutions, registers of members, deeds, certificates of professions, documents with regard to the chapters, management papers (from 1858), notes about the lives of Sisters (from 1876), documents dealing with the mission, financial annual reports, construction drawings, photos and lithos. The arrangement is mainly based on subject, while the content has often been indicated on the file or archive box. The older documents have not been arranged as well. The archive is going to be transferred to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha.

Bewaarplaats Bergen op Zoom
Periode archief 1838-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Openbaar na toestemming van de eigenaar.

Omvang 5 meter
Verwijzing naar andere archiefvormers