Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Missionarissen van het H. Hart van Jezus (MSC)

Naam Missionarissen van het H. Hart van Jezus (MSC)
Naamsvarianten
 • Missionarii Sacratissimi Cordis Jesu (msc)
 • Congregatie van de Missionarissen van het H. Hart van Jezus
 • Paters Missionarissen van het H. Hart (MSC)
 • Missionarissen van het H. Hart (MSC)
 • Congregatio de Missionarii Sacratissimi Cordis Jesu (MSC)
Periode 1854-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Merauke, Irian Jaya
 • Bisdom Manado, Sulawesi
 • Bisdom Poerwokerto, Java
 • Bisdom Ambon, Molukken
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Celebes
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Snellen om namen : de Marind Anim van Nieuw-Guinea door de ogen van de Missionarissen van het Heilig Hart, 1905-1925 / Raymond Corbey
Auteur
 • Raymond Hubertus Antonius Corbey (1954-)
Paginering
 • 136 p
Uitgever
 • Leiden : KITLV Uitgeverij
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • Door de wereld bewogen : geschiedenis van de Nederlandse Missionarissen van het heilig Hart (MSC) / door Gabrielle Dorren
Auteur
 • Gabrielle Maria Elisabeth Dorren (1963-)
Paginering
 • 374 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2004

Titel
 • Henri Rutten : priester, missionaris en martelaar : brieven aan zijn familie / [samenst.: Hein Donders]Brieven aan zijn familie
Auteur
 • Henricus Wilhelmus F. Rutten (1873-1904) ; Hein Donders
Paginering
 • 145 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 2004

Titel
 • Mono koame : 'wij denken ook' / door J.H.M.C. Boelaars, A.C. Blom ; with an introd. about this ethnography by A. Borsboom, L. Buskens and J. Kommers
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004) ; A.C. Blom ; Adrianus Petrus Borsboom (1944-) ; Leonard Peter Hubert Marie Buskens (1962-)
Paginering
 • 319 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Centre for Pacific and Asian Studies, Nijmegen University
Jaar van uitgave
 • 2001

Titel
 • Terug van weggeweest : negen verhalen van teruggekeerde missionarissen / [red.: Lambert van Gelder]
Auteur
 • Lambert van Gelder
Reeks
 • Mensen met een missie
Paginering
 • 114 p
Uitgever
 • Oegstgeest : Week voor de Nederlandse Missionaris
Jaar van uitgave
 • 1999

Titel
 • Met Papoea's samen op weg : de ontwikkeling van de mensen en de missionarissen / J. Boelaars
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004)
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086 ; dl. 18
Paginering
 • XVIII, 301 p
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • Pater Petrus Vertenten msc (1884-1946) : een veelzijdig missionaris / Harry van Royen
Auteur
 • Harry Van Royen
Reeks
 • Bijdragen tot de geschiedenis van het kanton Hamme, ISSN 1370-4567 ; 1996 (Jaarboek IVa); MSC-kring, ISSN 0770-4976 ; extra editie
Paginering
 • 64 p
Uitgever
 • [Borgerhout : Missionarissen van het Heilig Hart]
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Spiegel historiael : maandblad voor geschiedenis en archeologieSH
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (okt. 1966) - jrg. 40, nr. 11/12 (nov./dec. 2005)
Uitgever
 • Bussum [etc.] : Fibula-Van Dishoeck
Jaar van uitgave
 • 1966-2005

Titel
 • Terug in het erfgoed van Franciscus Xaverius : het herstel van de katholieke missie in Maluku, 1886-1960 / P.G.H. Schreurs
Auteur
 • Petrus Gerardus Hubertus Schreurs (1924-)
Paginering
 • VII, 328 p
Uitgever
 • Tilburg : Missiehuis MSC
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • Caraga Antigua 1521-1910 : the hispanization and christianization of Agusan, Surigao and East Davao / Peter Schreurs
Auteur
 • Petrus Gerardus Hubertus Schreurs (1924-)
Reeks
 • Humanities series, ISSN 0069-1321 ; no. 18
Paginering
 • VIII, 475 p
Uitgever
 • Cebu City, Philippines : San Carlos Publications
Jaar van uitgave
 • 1989

Titel
 • Pater en papoea : ontmoeting van de missionarissen van het Heilig hart met de cultuur der papoea's van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963) / J.F.L.M. Cornelissen
Auteur
 • Johannes Franciscus Laurentius Maria Cornelissen
Reeks
 • Kerk en theologie in context ; 1
Paginering
 • xiv, 256 p
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1988

Titel
 • Hadden ze ons maar wild gelaten / Jan Sneekes
Auteur
 • Jan Sneekes
Paginering
 • 88 p
Uitgever
 • Sittard : Aartsbroederschap van O.L. Vrouw van het H. Hart
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • Een man van geloof : portret van Cornelio Lagerweij, MSC en zijn avontuur in de media / Jan Derix ; [met bijdragen van Herman van Veen ; voorw. door Harrie Smeets]
Auteur
 • Jan M.G. Derix (1936-2009) ; Hermannus Jantinus van Veen (1945-) ; Hendricus Josephus Smeets (1922-)
Paginering
 • 349 p
Uitgever
 • Venlo : Van Spijk
Jaar van uitgave
 • cop. 1981

Titel
 • 50 jaar Brazilië : 1911-1961 / J. van Rooyen
Auteur
 • J.N.A. van Rooyen
Paginering
 • 27 p
Uitgever
 • Arnhem : [s.l.]
Jaar van uitgave
 • 1960

Titel
 • M.S.C. over de wereld 1854-1954
Paginering
 • 132 p
Uitgever
 • Tilburg : Missiehuis
Jaar van uitgave
 • 1954

Titel
 • Nieuw Guinea : uw naam is wildernis / avonturen van J. Verschueren en C. Meuwese ontdekkers van de Koningin Juliana rivier
Auteur
 • Jan Verschueren ; C. Meuwese
Paginering
 • 189 p
Uitgever
 • Bussum : Brand
Jaar van uitgave
 • 1950

Titel
 • De redder der kaja-kaja’s. Pater Petrus Vertenten
Auteur
 • Vlamijnck, J.
Uitgever
 • Tielt:
Jaar van uitgave
 • 1949

Titel
 • Oost is oost en west is west : psychologische en andere tegenstellingen toegelicht met voorbeelden uit eigen ervaring / H. Geurtjens
Auteur
 • Henricus Geurtjens (1875-1957)
Paginering
 • 254 p., [26] p. pl
Uitgever
 • Utrecht [etc.] : Het Spectrum
Jaar van uitgave
 • 1946

Titel
 • Zending en missie in Indië / door K.J. Brouwer en H. Geurtjens
Auteur
 • Klaas Johan Brouwer ; Henricus Geurtjens (1875-1957)
Reeks
 • Over Oost en West
Paginering
 • 92 p
Uitgever
 • Deventer : Van Hoeve
Jaar van uitgave
 • [ca. 1942]

Titel
 • De missie op Sumatra : de Bataklanden in het Apostolisch Vicariaat Padang / door P. Jucundus
Auteur
 • P. Jucundus O.M.Cap.
Reeks
 • Xaveriana ; no. 190
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • Leuven : Xaveriana
Jaar van uitgave
 • 1939

Titel
 • Vijftien jaar bij de koppensnellers van Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea / P. VertentenKoppensnellers
Auteur
 • Petrus Vertenten (1884-1946)
Reeks
 • Volksboek / Davidsfonds ; nr. 259; Davidfonds volksboek ; no. 259
Paginering
 • 183 p., [8] p. pl
Uitgever
 • [Leuven] : Davidsfonds[S.l.] : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1935

Titel
 • De missionarissen van het H. Hart Tilburg en hun missiewerk in Nederlandsch Oost-Indië
Auteur
 • Geurtjens, H. msc
Paginering
 • 24
Uitgever
 • Tilburg:
Jaar van uitgave
 • 1938

Titel
 • Oorsprongs- en afstammingslegenden van den Marindees (Zuid-Nieuw-Guinea) / J. Viegen
Auteur
 • Joseph Nicolas Gabriel Marie Antoine Viegen (1915-)
Uitgever
 • Leiden
Jaar van uitgave
 • 1912

Titel
 • Catholics in Indonesia, 1808-1942 : a documented history / Karel Steenbrink
Auteur
 • Karel Adriaan Steenbrink (1942-); Paule Steenbrink-Maas
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, ISSN 1572-1892 ; 232
Paginering
 • XIII, 634 p
Uitgever
 • Leiden : KITLV Press
Jaar van uitgave
 • 2007
Interviews

23 interviews, en wel de nrs.:

8

16

36

54

101

119

187

196

215

334

335

364

398

449

478

485

499

530

555

577

838

855

856

Meer over het archief
Beschrijving archief

Archiefvorming

 

De congregatie bracht al in het begin van de twintigste eeuw een archiefkluis aan in het missiehuis te Tilburg om de archieven onder zo gunstig mogelijke omstandigheden te kunnen bewaren. In 1946 werd p. Joh. de Lepper msc tot archivaris van de Nederlandse provincie benoemd, een duidelijke aanwijzing dat men waarde hechtte aan een goed beheerd archief. Vanaf het eind van de twintigste eeuw waren voor het bestuursarchief de volgende msc-archivarissen verantwoordelijk: T. Mulder, A. Vriens en J. Bovenmars. Het archief bestaat uit drie, in oorsprong afzonderlijke archieven van de Nederlandse provincie: het bestuursarchief, het economaatsarchief en het archief van de missieprocuur. Los daarvan staat het archief van het bisdom Merauke in Nieuw-Guinea, dat deels vermengd is met het persoonsarchief van Jan Boelaars, de pater en etnoloog die daar werkzaam is geweest. Het lijkt er op dat Boelaars, die in 1986 het archief in Merauke moest ordenen, uit dit archief een 'collectie' heeft samengesteld en meegenomen naar Nederland. Dit zou verklaren waarom het archief Merauke deel uitmaakt van het archief van de Nederlandse provincie en zo toegespitst lijkt op Boelaars' interessegebied: Mappi. De regel is namelijk dat het archief van een bisdom namelijk ter plaatse hoort te blijven. In 2007 heeft de congregatie het grootste deel van het archief in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlandse Kloosterarchieven. Andere kleinere delen zijn al eerder aan andere instituten gegeven.

 

 

1.  Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha

 

Voor het ordenen en verder toegankelijk maken van de archieven deed de congregatie een beroep gedaan op het KAN (Dienstencentrum Kloosterarchieven Nederland). De archivarissen A. van Huijgevoort, H. van de Vorstenbosch en K. van Dooren hebben aan het archief gewerkt. Bij het invoeren van de beschrijvingen in een database hebben de archiefstukken een doorlopende en unieke nummering gekregen. Na het beschrijven is het materiaal nogmaals door leden van de congregatie opgeschoond en is een groot aantal stukken verwijderd. (zie bijvoorbeeld inv. nr. 6474: Lijsten houdende gegevens met betrekking tot uit het archief verwijderde publicaties, z.j.  In juni 2007 is het bestuursarchief overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Het resterende gedeelte bevindt zich nog in het missiehuis te Tilburg. Een deel van de stukken is geschreven in het Frans, Spaans, Duits, Italiaans en Indonesisch. Voor wat betreft de bestudering van de missie is dit een zeer rijk archief. Het valt op dat ook in het economaatsarchief relevante stukken te vinden zijn. Kenmerkend voor dit archief is het zeer grote aantal publicaties, boeken, artikelen en brochures die door de paters zijn geschreven. De meeste gaan over theologie, zielzorg, missionair werk, talen en land- en volkenkunde. De paters hebben vaak gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften over antropologische onderwerpen. Van de brieven van paters en broeders aan het missiehuis is alleen het oudste deel bewaard (periode 1906-1950). Stukken over het personeel met biografische kerngegevens zijn goed vertegenwoordigd. Ook in fotografisch opzicht maakt het archief de indruk zeer rijk te zijn. Kort voor overdracht aan het Erfgoedcentrum zijn er per ongeluk nog meer stukken uit het archief verwijderd en deels vernietigd. Van de vernietigde stukken is een onvolledige lijst opgesteld, zodat niet vaststaat dat de in de inventaris beschreven stukken ook daadwerkelijk in St. Agatha aanwezig zijn. Bekend is dat onder meer zijn verwijderd:
*    door de paters samengestelde woordenboeken van in de missiegebieden gesproken inheemse talen. De makers van deze gids vermoeden dat deze zijn overgedragen aan het Kon. Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden;
*    overdrukjes van artikelen geschreven door paters. Via de beschrijvingen zijn deze artikelen wel terug te vinden in de tijdschriften waar zij in zijn verschenen, en veel van de tijdschriften zijn ter inzage in het Erfgoedcentrum in St. Agatha of het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen;
*    materiaal van andere provincies van de congregatie;

*    stukken over de vorderingen van de leerlingen van de apostolische school in Tilburg;
*    en soms ook ander materiaal zoals bijvoorbeeld dubbele foto's .

(mededelingen van het Erfgoedcentrum 2009-2011)

 

2.  Generalaat in Rome

Dit archief is verder niet onderzocht.

 

3.   Archieven in Tilburg

Het deel van het archief dat niet naar St. Agatha is overgebrachte bevond zich in het missiehuis in Tilburg, maar in 2010 is dit verlaten. Onbekend is wat er toen met het archief is gebeurd.

 

4.   Kon. Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden.

Deze instelling bezit onder meer collecties van de MSC-paters Petrus Drabbe en Jan Boelaars.

 

5.   Museum voor Volkenkunde, Leiden

Zie: Corbey, Snellen om namen, 7.

 

6. Tropenmuseum, oa tekeningen van Vertenten MSC

Beschrijving archief (Engels)

The congregation installed an archival safe in the mission house in Tilburg in the beginning of the twentieth century, in order to preserve the archives under circumstances that were as favourable as possible. In 1946 Father Joh. de Lepper msc was appointed as the archivist of the Dutch province, a clear sign that a well-kept archive was appreciated. From the end of the twentieth century the archivists who were responsible for the management section of the archive were: T. Mulder, A. Vriens and J. Bovenmars. The archive consists of three, originally separate archives of the Dutch province: the management archive, the archive of the Economic Section and the archive of the Mission Section. In addition, there is the archive of the bishopric of Merauke in New Guinea, which has been partially mixed with the personal archive of Jan Boelaars, the father and ethnographer who was working there. It seems that Boelaars, who had to arrange the archive in Merauke in 1986, composed a 'collection' from this archive and took it with him to the Netherlands. It could explain why the Merauke archive belongs to the archive of the Dutch province  and seems to be so focussed on Boelaar's field of interest: Mappi. The rule is that the archive of a bishopric has to stay there. In 2007 the congregation gave the largest part of the archive on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands. Other, minor parts have been given away to other institutions.

 

1.

Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands, St. Agatha.

To arrange and make the archives more accessible, the congregation appealed to KAN (Service centre for Monastic Archives in the Netherlands).

The archivists A. van Huijgevoort, H. van de Vorstenbosch and K. van Dooren worked on the archive.

When entering the descriptions into a database, the documents received a continuous and unique numbering. After preparing the descriptions, the documents were selected by members of the congregation, and a large number of documents was removed (see for instance inv. no. 6474: Lists with information with regard to publications removed from the archive, without date). In June 2007 the management archive was transferred to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands. The remainder was left in the mission house in Tilburg. A part of the documents has been written in French, Spanish, German, Italian and Indonesian. It is a very rich archive for the study of the Catholic mission. It should be noticed that also in the archive of the Economic Section, relevant documents can be found. Characteristic for this archive is the very great number of publications, books, articles and pamphlets written by the fathers. Most concern theology, spiritual care, missionary work, languages and knowledge of land and people. The fathers have often published in outstanding journals about anthropological subjects. Regarding the letters of fathers and brothers to the mission house, only the oldest part has been preserved (period 1906-1950). Documents about staff with biographical information are well represented. As for the photographic material, the archive also gives the impression of being very rich.  Shortly before the transfer to the Centre, more documents were removed from the archive and destroyed by accident. An incomplete list of the destroyed documents has been drawn up, so it is not certain that the documents described in the inventory are actually present in St. Agatha. It is known that the following have been removed, among others:

*  dictionaries composed by the fathers of native languages spoken in the mission areas. The makers of this guide presume that these have been handed given over to the Royal Institute of South East Asian and Caribbean Studies in Leiden;

*  offprints of articles written by fathers. Through the descriptions these articles can be traced back in the journals where they were published, and many of the journals can be consulted in the Centre in St. Agatha or the Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen;

*  material from other provinces of the congregation;

*  documents about the progress made by the pupils of the Apostolic school in Tilburg;

*  and sometimes other material like for instance duplicate photographs.

(information from the Centre for the Heritage, 2009-2011)

 

2.

Generalate in Rome

This archive has not been investigated further.

 

3.

Tilburg

The part of the archive that has not been transferred to St. Agatha was in the mission house in Tilburg, but the house was abandoned in 2010. It is unknown what has since happened with this part of the archive.

 

4.

Royal Institute for South East Asian and Caribbean Studies, Leiden

This institution possesses the collections of Fathers Piet Drabbe and Jan Boelaars among others.

 

5.

Museum for Ethnography, Leiden

See Corbey, Snellen om namen 7.

 

6.

Tropenmuseum, Amsterdam

Drawings by Father Vertenten, among others.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1854-2006
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Klooster Sint Aegten, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (Inleiding Inventaris KAN).

Omvang 214 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal raadpleegbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Mulder msc, T.; Vriens msc, A.; Bovenmars msc, J.; Huijgevoort, A. van; Vorstenbosch, H. van; Dooren, K. van, AR-P027 Missionarissen van het H. Hart
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

 

Deze congregatie was zodanig missionair èn sterk gericht op cultuur-studie met thema's als gewoonten en gebruiken dat zeer veel archiefstukken relevant zijn. De selectie is daarom toegespitst op:

-seriële bestanden met verslaglegging

-expliciet vermelde onderwerpen die raken aan cultuur contact, v/a 1.11.2]

De selectie is gemaakt in maart 2011 door Kirsten Hulsker.

 

 

1 Bestuursarchief

1.1 Stichting en ontwikkeling Nederlandse provincie

-

 

1.2 Constituties, statuten en reglementen

3099-3126 Statuten voor de missiegebieden. Met bijlagen, 1893 - ca. 1965 (met hiaten), z.j. (28 stukken)

 

 

1.3 Spiritualiteit

3201 Publicaties betreffende de Missiebond van het H. Hart. Met plaatsingslijst, z.j. (1 stuk)

 

3204 Gebedenboekjes voor de missie in Brazilië. Met plaatsingslijst, z.j. (1 stuk)

 

 

1.4 Kapittel

1.4.1 Generaal kapittel

zie verslaglegging

 

1.4.2 Provinciaal kapittel

zie verslaglegging

 

 

1.5 Bestuur

zie verslaglegging

 

 

1.6 Betrekkingen

1.6.1 Intern

6178 Brieven van stichter en generalaat van de congregatie houdende toestemming voor de missie op Nederlandse en Duitse gedeelte van Nieuw Guinea, 1896, 1902 (1 omslag)

 

1.6.1.2 Provincialaat

-

 

1.6.1.3 Huizen, leden en msc-leken

79-80 Stukken betreffende de Vereniging Missiehuis en de stichting Missiebond van het H. Hart, 1880-1981 (4 omslagen)
N.B. Dit waren respectievelijk de rechtspersoon van MSC in het algemeen en de rechtspersoon van de congregatie ten voordele van de missiegebieden in Indonesië.

79 Missiebond van het H. Hart, alsmede Vereniging Missiehuis, 1880-1980. Bijlage: statutenwijziging, overdruk uit "Staatscourant" (1929)

80 Vereniging Missiehuis. Vergaderingen, 1880-1981

 

1.6.1.4 Correspondentie missionarissen

5009 Brieven van msc-paters over 1906-1912 en broeders 1891-1924 die op Papoea Nieuw Guinea, Nieuw Pommeren en de Gilberteilanden verblijven, geordend op naam. Met inhoudsopgave, 1891-1924 (1 pak)

 

6133 Brieven van broeder S. van Rooy van Yule-eiland, 1904, 1906, 1912, z.j. (1 omslag)
N.B. Missie van de Franse msc.

 

5005-5008 Ingekomen brieven van paters en broeders van de congregatie, alsmede zusters Franciscanessen van Heijthuizen, die verblijven op de Kei eilanden en Nieuw Guinea, geordend op naam. Met inhoudsopgaven, 1904-1924 (4 pakken)

 

5010-5011 Brieven van msc-paters en broeders die verblijven op de Filippijnen, geordend op naam. Met inhoudsopgave, 1908-1931 (2 pakken)

 

6378 Brieven van pater van de Kolk msc aan de provinciaal overste en van pater F. Kowalzki msc en pater J. van den Bergh msc over koppensnellen, 1912, 1930 (1 omslag)

 

6134 Brieven van pater B. van Klaarwater msc, 1926, 1938-1939 (3 stukken)

 

5135 Brieven van bisschop, paters, broeders en zusters uit de missie aan de provinciaal overste, 1930-1944 (met hiaten) (1 omslag)

 

5136 Brieven van pater A. van Lith msc uit de Molukken, 1939-1950 (met hiaten) (2 omslagen)

 

 

1.6.2 Extern

1.6.2.1 Kerkelijke overheden

Correspondentie van de provinciaal overste met internuntius, bisschoppen en/of bisdommen, 1903-1982 (9 omslagen)

73 Internuntius en buitenlandse bisschoppen, 1907-1981 (met hiaten)

 

81 Stukken betreffende pauselijke missiegenootschappen, 1906-1958 (met hiaten) (1 omslag)

 

1.6.2.2 Overige kontakten

83 Stukken betreffende het Centraal Katholiek Koloniaal Bureau (CKKB), het Centraal Indisch Missie Bureau (CIMB) en het Centraal Missie Commissariaat (CMB), 1936-1977 (1 omslag)

 

84 Stukken betreffende de Indische Missie Vereniging, 1908-1943 (met hiaten) (2 omslagen)

 

82 Stukken betreffende de Verenigde Missionarissen, 1920-1964 (met hiaten) (1 omslag)

 

 

1.7 Nederlandse vestigingen

--


 

1.8 Leden

NB: hier zijn ook gegevens van/over missiepaters te vinden. In de selectie zijn hier opgenomen stukken die expliciet over missie en cultuur gaan.

 

6341 Brieven van pater J. Viegen msc alsmede manuscripten van artikelen over koppensnellen, 1921 (1 cahier)

 

413-426 Periodieken, staten houdende persoonsgegevens en uitgaven van of in opdracht van het provinciaal bestuur voor intern gebruik binnen de congregatie, 1936-2000 (met hiaten) (2 schappen)

413 Personeelstaat msc-ers over de wereld, z.j. 1 deel

414 Personeelstaten van Nederlandse msc-ers over de wereld, 1922, 1942-1952, 1953-1964, z.j. 4 delen. NB: de personeelstaten van de jaren 1926-1928 zijn te vinden in "Provinciale Berichtendienst" die over 1936-1942 in "Onze Provincie"

415 Missiepersoneelstaten van Nederlandse msc-ers. 1949, 1952, 1953

 

 

1.9 Eigendommen en financiën

-

 

1.10 Taakuitoefening

1.10.1 Nederlandse missiegebieden van de congregatie

1.10.1.1 Missie algemeen

6252 Stukken betreffende de missiestatuten van de congregatie en de herziening daarvan. Met inhoudsopgave, 1893, 1907, 1925, 1944, 1949, 1958, 1961, z.j. (1 pak

 

221 Stukken betreffende algemene missiebewegingen tussen 1912-1960, 1912-1968 (met hiaten) (1 omslag

 

6212 Boekje "En sober relaas…" over de situatie in de missie tijdens de Tweede wereldoorlog, ca. 1945 (1 deeltje)

 

6339 Lijsten en staten houdende gegevens met betrekking tot Merauke, Irian, Indonesië en Papua New Guinea, 1961, z.j. (1 omslag)

 

1.10.1.2 Indonesië algemeen

NB: alles in deze rubriek heeft betrekking op de missie, maar er zijn geen stukken die expliciet over culturele interactie gaan

 

1.10.1.3 Nederlands Nieuw Guinea en Molukken

NB: alles in deze rubriek heeft betrekking op missie, speciaal voor culturele interactie komt dat niet in de inventaris-beschrijvingen naar voren, maar het is wel impliciet in veel stukken aanwezig.

 

1.10.1.4 Java

NB: alles in deze rubriek heeft betrekking op missie, speciaal voor culturele interactie komt dat niet in de inventaris-beschrijvingen naar voren.

 

1.10.1.5 Celebes

NB: alles in deze rubriek heeft betrekking op missie, speciaal voor culturele interactie komt dat niet in de inventaris-beschrijvingen naar voren.

 

1.10.1.6 Oceanië

NB: alles in deze rubriek heeft betrekking op missie, speciaal voor culturele interactie komt dat niet in de inventaris-beschrijvingen naar voren

1.10.1.7 Brazilië

NB: alles in deze rubriek heeft betrekking op missie, speciaal voor culturele interactie komt dat niet in de inventaris-beschrijvingen naar voren

1.10.1.8 Philippijnen

NB: alles in deze rubriek heeft betrekking op missie, speciaal voor culturele interactie komt dat niet in de inventaris-beschrijvingen naar voren

 

1.10.2 Onderwijs en propaganda

352-366 Stukken betreffende propaganda zaken, 1930-1983, z.j. (20 omslagen)

352 Overzichten van propaganda materiaal, 1951-1956. Alsmede ontwerp reglement missiekring, 1908

354 Propaganda materiaal, 1918-1957 (met hiaten). Alsmede "30 jaar propaganda 1952-1982" en lijst dia's Merauke, Amboina door pater N. Akerboom alsmede correspondentie pater A. Dijkzeul over propaganda acties in 1950-1952, 1997. Alsmede reacties op Annalen, 1949

360 Correspondentie betreffende algemene missiekalender met bijlagen, 1930-1968. Voortgezet correspondentie en stukken betreffende Rerum Ecclesia, 1964-1967. Met foto

362 Stukken betreffende de Aloysius-vereniging te Den Haag, 1920-1928, 1930-1939. Voortgezet met (materiaal) van hoofdzelatrice Vera Nelissen te Amsterdam, 1915-1940. Alsmede foto's missienaaikransje

365 Stukken betreffende de Fancy-fair actie Doodskoppen, 1950. Voortgezet met stukken betreffende klankbeelden en varia propaganda 1962-1963 Concilie, 1962

366 Correspondentie van provinciaal overste en missieprocure, 1955-1969

 

1.10.3 Overige werkzaamheden

-

 

1.11 Publicaties

1.11.1 Congregationele uitgaven

1.11.1.1 Uitgaven generalaat

-

1.11.1.2 Uitgaven provincialaat

2652-2655 Periodieken van de Nederlandse provincie, 1883-1993 (4 series)
N.B. Het betreffen externe uitgaven.

2652 Periodiek "Annalen van OLV van het H. Hart", 1883-1956. Voortgezet als "Rerum Ecclesiae", 1957-1967

2653 Periodiek "Almanak van OLV van het H. Hart", 1893-1953

2654 Periodiek "Jeugdjuweel", 1953-1981. Alsmede "De wonderlamp", z.j.

2655 Periodiek "Ons Geestelijk Leven", 1921-1987. Voortgezet als "Geest en Leven", 1988-1993

 

410-412 Periodieken en uitgaven in opdracht van het provinciaal bestuur, alsmede meegestuurde circulaires, 1936-2000 (3 series)

410 "De Brug", 1936-2000

411 "Onze Provincie", 1936-1962

412 "Nieuwsbrieven", 1950-1957

 


1.11.1.3 Uitgaven Nederlandse vestigingen

-

 

1.11.1.4 Publicaties van buitenlandse provincies

NB ten dele wel over missiegebieden, maar niet van Nederlandse provincie]

 

 

1.11.2 Publicaties over missies

1.11.2.1 Algemeen

516 Publicatie "A luena harausur katolik" (gebeden en zang) door pater J. Nieuwenhuis msc [uitgave: Hiltrup], 1914 (1 stuk)

 

523 Publicatie "Die Herz-Jesu Mission in der Südsee" door pater B. Bley msc [uitgave Hiltrup], ca. 1924 (1 stuk)

 

Publicaties door pater T. Aerts msc, z.j. (2 stukken)

527 "Traditional Religion in Melanesia" [uitgave: University of Papua New Guinea. Port Moresby], 1998

 

528 "Christianity in Melanesia" [uitgave: University of Papua New Guinea. Port Moresby], 1998

 

 

1.11.2.2 Irian Jaya

536 'Missionarissen en menseneters 1950-1960' door pater G. Zegwaard msc in "Spiegel Historiael", jrg. 31 nr. 7/8, 1996

 

544 'Les différentes Classes d'Age dans la Société Kaja-Kaja' door H. Nollen in "Anthropos", IV, 1909, p. 553-573

 

Publicaties, verhandelingen en geschriften van pater J. Viegen msc, 1911-1912, z.j. (3 stukken)

630 'De Marindineezen van Nederlands Nieuw Guinea' overdruk uit: "Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap" [uitgave: E.J. Brill. Leiden], 1911

 

631 "Oorsprongs-en afstammings-legenden van den Marindinees" [uitgave: E.J. Brill. Leiden], 1912, 2 exemplaren

 

565-579 Publicaties en verhandelingen van pater J. van de Kolk msc over Irian Jaya, 1919-1941 (met hiaten), z.j. (15 stukken)
N.B. Zie ook onder publicaties Molukken Van de Kolk n. 919-969.

565 "Bij de oermenschen van Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea" [uitgave: Indische Missie Vereniging. Sittard-Tilburg], 1919

566 "Marindineesch Woordenboek" [uitgave: Weltevreden], 1922. NB: Met medewerking van pater Vertenten

567 'Marindineesche Verwantschapsbetrekkingen'. Overdruk uit "Taal-, land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië", 82, I, 1926

568 'Verslag der Ethnologen-bijeenkomst te Amsterdam', uit "Mens en Maatschappij", 1925

569 'Hoe de heidensche keiees zijn God laat oordelen'. Overdruk uit "Het Missiewerk", 1923

570 'Het Godsoordeel bij de heidenen'. Overdruk uit "Het Missiewerk", 1922

571 'Een sneltocht. De eerste les'. Overdruk uit "De kleine Apostel", 1941

572 'Leeftijdsklassen op de Tanimbar-eilanden', uit "Taal-, land- en Volkenkunde", 1924

573 "Naar het licht" [uitgave: MSC Tilburg], 1925

574 'Het begrip 'zonde' bij de Indonesiërs' uit "Het Missiewerk", 1925

575 'Missiegedachten'. Overdruk uit "Roeping", 1926

576 "Het tandenvijlen bij de Tanimbareezen" [uitgave: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Leiden], 1928

578 'De Roomsch Katholieke Kerk en hare Missie onder de inlanders', in "Nederlands Indië", p. 330-338, 1929. NB: Door P. J. van Santen, gecorrigeerd door van de Kolk

579 'Tugerisch-Hollandse woordenlijst. Handschrift. z.j.

 

579

 

587-607 Publicaties, artikelen, brieven, reisbeschrijvingen van of over pater J. Verschueren msc, 1931-1982 (met hiaten), z.j. (21 stukken)

591 "Het mensenoffer op de Zuidkust van Nederlands Guinea" overdruk uit "Indonesië", I, 5, z.j. [uitgave: W. van Hoeve. Den Haag]

596 "So sind meine Kopfjäger in "Hiltruper Kalender", 1952

597 "In dit liefdeloze land. Schets uit het Moejoegebied" in "MSC Almanak" [uitgave: MSC Tilburg], 1948

600 "De Katholieke Missie". overdruk uit "Nieuw Guinea, de economische, sociale en culturele ontwikkeling", I, p. 160-228 [uitgave: 's Gravenhage], 1953

601 "Rechten op grond bij de Marind-anim" [uitgave: Nieuw Guinea.], 1958

606 Typescript publicatie "Naar de koppensnellers" verschenen in "Limburg Vooruit", 1931-1932

607 "Jan Verschuerens description of Yéi-Nan Culture" door J. van Baal in: "Verhandelingen Koninklijk Instituut voor taal- Land- en volkenkunde", 1982 [uitgave: Martinus Nijhoff. 's Gravenhage]

 

6322 Stukken betreffende de Marind-cultuur. Met inhoudsopgave, 1940, 1943, 1947, 1954, 1995, z.j. (1 pak)
N.B. Afkomstig van pater A. Vriens msc.

 

633-637 Publicaties, verhandelingen en studiegegevens van pater A. Vriens msc, 1946-1947, 1974-1975, z.j. (4 stukken en 4 omslagen)

637 Studiegegevens over Nieuw Guinea van pater Arie Vriens msc. Met inhoudsopgave, z.j. 4 omslagen

 

548-563 Publicaties en verhandelingen van pater J. Boelaars msc over Irian Jaya, 1950-1997 (16 stukken)

548 "The linguistic position of South-Western New Guinea" [uitgave: E.J. Brill. Leiden], 1950

550 "Talen van Zuid en West Nieuw Guinea". Overdruk uit: "Nieuw-Guinea, de ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied", deel I, p. 66-78, 's Gravenhage, 1953

553 "Schets van de Jaqai-cultuur". typescript, 1953

555 "Vechten of sterven: analyse van de koppensnellers-cultuur in Zuid-West Irian, Indonesia". Typescript, z.j.

556 "Head-Hunters about themselves" [uitgave: Nijhoff. Den Haag], 1981

 

580-581 Publicatie en artikelen van pater K. Meuwese msc, 1951, z.j. (2 stukken)

580 "Nieuwe Doodskop-stammen" [uitgave: Missiehuis. Tilburg], z.j.

581 "Au pays des coupeurs de têtes" in "Annales de Notre Dame du Sacre Coeur", juli-augustus 1951

 

6319 Stukken betreffende het artikel "Rechten op grond bij de Marind-Anim (Zuid-Nieuw-Guinea)" van pater J. Verschueren msc, gepubliceerd in de periodiek " Nieuw-Guinea Studiën", 1956,1958 (1 omslag)
N.B. Afkomstig van pater A. Vriens msc

 

640-642 Publicaties en verhandelingen van pater G. Zegwaard msc, 1956, 1959, 1996 (3 stukken)

640 "Missionarissen en menseneters" in "Spiegel Historiael" p. 286-291, 1996

641 "De sociale structuur van de Asmatbevolking" door Zegwaard en Boelaars, 1956. Kopie typescript

642 "Headhunting practices of the Asmat of Netherlands New Guinea" in "American Anthropologist", 1959

 

6233 Overdruk van artikel 'Oorsprongsmythe der Kaeti's', uit periodiek "Nieuw-Guinea Studiën" van pater P. Drabbe msc, 1958 (1 deeltje)

 

6236 Verhandeling "Koppensnellerspraktijken van de Asmatters van Nederlands Nieuw-Guinea" van pater G. Zegwaard, 1959 (1 deel)

 

6345 Verhaal "Oorsprongsverhaal van Basiem" opgetekend door pater A. van der Wouw msc, 1971 (1 omslag)

 

6336 Overdruk van artikel 'More pastoral than Academic…; Practice and Purpose of Missionary Ethnographic Research (West New Guinea, 1950-1962' van S.R. Jaarsma in periodiek "Anthropos", jrg. 88, 1993 (1 stuk)

 

6129 Voorstel voor onderzoek "Marindi's cargo cult op het eiland Kimaam in het Zuidwesten van Irian Jaya" van I. Resubun, student antropologie aan de KU Nijmegen, 1997 (1 deeltje)

 

6130 Verslag "Perceptie van de Kimamers over de voorbije Marindi beweging op het eiland Kimaam" van veldonderzoek van van I. Resubun, student antropologie aan de KU Nijmegen, 1998 (1 dee

 

6242 Doctoraalscriptie "Marindi cargo cults op het eiland Kimaam, Irian Jaya Indonesië" van I. Resubun, 1999 (1 deel)

 

6232 Boek "Amoko, in the beginning; Myths and Legends of the Asmat and Mimika Papuans", uitgegeven door uitgeverij Crawford House in Australië, 2002 (1 deel)

 

582 Artikel 'Magie en Sacrament' van pater W. Putman msc, in "Tijdschrift voor Liturgie", z.j. (1 stuk)

 

6128 Bundel "Mensen van Asmat, hun denken en voelen" van pater G. Zegwaard msc en pater A. Sowada osc. Met bijlage, z.j. (1 deel en 1 stuk)

 

6151 Stukken betreffende de studie van de Asmat van pater G. Zegwaard msc, z.j. (1 omslag)

 

6320 Verhandelingen over gebruiken en rituelen bij de Marind stam in Z. Nieuw Guinea. Met inhoudsopgave, z.j. (1 omslag)
N.B. Afkomstig van pater A. Vriens msc.

 

 

1.11.2.3 Molukken

814-852 Publicaties en verhandelingen van pater H. Geurtjens msc, 1902-1938 (37 stukken)

815 "Siksikar Agaam" zangboek, (1911)

819 'De Godsdienst der Keieezen', in "De Beiaard". Overdruk, 1921

821 "Keieesche Adatrechtstermen". Overdruk uit (onbekend), 1922

822 "Uit een vreemde wereld. (Het leven en streven der inlanders op de Kei-eilanden)" [uitgave: Teulings. Den Bosch], 1921

823 'Woordenlijst der Keieesche taal',S in "Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen". Deel LXIII [uitgave: Albrecht. Weltevreden en Nijhoff. Den Haag], 192

824 "Spraakleer der Keieesche taal". Deel LXIII [uitgave: Albrecht. Weltevreden en Nijhoff. Den Haag], 1921

825 "Keieesche legenden". Deel LXV [uitgave: Emmink. Weltevreden en Nijhoff. Den Haag], 1924

828 'De Missionaris Linguïst en Ethnoloog', in "Koloniaal Missie-tijdschrift", 1926

829 'De doodenvrees bij primitieve volken', in "Mensch en Maatschappij". Overdruk, 1926

830 'De letterkunde van een primitief volk', in "De Beiaard". Overdruk

831 "Marindinees-Nederlands Woordenboek" [uitgave: A.C. Nix, Bandoeng], 1933

832 "Spraakleer der Marindinese taal". Deel LXVIII [uitgave: Albrecht. Weltevreden en M. Nijhoff. Den Haag], 1927

833 'Associatiebegrippen bij de Marindineezen', in "Mensch en Maatschappij", 1927

834 'Het taboe-schap bij bevallingen op Zuid-Nieuw Guinea', in "Mensch en Maatschappij", 1928

835 'Het schimmenoffer bij de Marindinezen', in "Mensch en Maatschappij", 1928

836 "Bezit en erfrecht bij de Marindinezen" [uitgave: E.J. Brill. Leiden], 1929

838 'Over Tanimbareesch Taaleigen' [uitgave: Albrecht. Weltevreden]. Overdruk uit "Tijdschrift Indische Taal-, Land- en Volkenkunde", 1929

840 'Kultuurverval bij een natuurvolk', in "Koloniaal Tijdschrift", 27e jrg. Overdruk

844 "Tanimbareesche Weverij". Overdruk

848 "La Mission et les joies populaires - Volksvermaak in de Missie" [uitgave: Desclée. Parijs en de Brouwer. Brussel], 1938

 

919-969 Correspondentie, publicaties, verhandelingen en geschriften van, over of uit de nalatenschap van pater J. van de Kolk msc, 1910-1929 (met hiaten), z.j. (5 dozen)

920 "Keieesch I = Keieesche Spraakkunst A-K" volgens pater H. Geurtjens msc, alsmede "Woordenboek Keieesch-Nederlands"

921 "Keieesch II = Keieesche Spraakkunst L-Z" volgens pater H. Geurtjens msc, alsmede "Woordenboek Keieesch-Nederlands"

922 "Keieesch III = Nederlandsch-Keieesch Woordenboek A-Z", alsmede "Tanimbareesch Woordenboek"

923 "Hollands-Mariendsch Woordenboek I A-N", 1910

924 "Hollandsch-Mariendsch Woordenboek II N-Z", 1910

925 "Marindineesch Woordenboek en Spraakkunst I A-K", 1913

926 "Marindineesch Woordenboek en Spraakkunst II L-Z", 1913

927 "Tanimbareesche Spraakkunst". Concept

928 "Talen en dialecten in en rond Nederlands Nieuw Guinea"

929 Missienota's I: "Ontstaan en ontwikkeling der Missie op Nederlands Nieuw Guinea"

930 Missienota's I: "Heidense Eeredienst-Godsdienstig bijgeloof..."

931 Missienota's I: "Zeden-gebruiken-volksgewoonten"

932 Missienota's I: "Geschiedenis der Papoeeezen (Keieezen etc.)". NB: Beschaving-Ontdekkingen-Reizen-Volksstammen-Volksaard-Ontwikkeling etc

933 Missienota's I: "Taal"

934 Missienota's I: "Algemene Folklore"

935 Missienota's I: "Mahomedanisme"

938 Missienota's II: "Ethnologie, Linguïstiek etc."

939 Missienota's III: "Ethnologie, Taal etc."

940 Missienota's IV: "Ethnologie, Taal etc."

941 Ethnologie I (Volksuniversiteit Nijmegen): "Ethnologie in het algemeen", 1929

942 Ethnologie I (Volksuniversiteit Nijmegen): "Monogenisme", 1929

943 Ethnologie I (Volksuniversiteit Nijmegen): "Godsdienst-wetenschap", 1929

944 Ethnologie II (Volksuniversiteit Nijmegen): "Zedelijkheid bij primitieve volkeren", 1929

945 Ethnologie II (Volksuniversiteit Nijmegen): "Gezinsleven", 1929

949 Ethnologie III (Volksuniversiteit Nijmegen): "Het koppensnellen op Zuid Nieuw Guinea", 1929

950 Nota's I: "Over de gebruiken onzer Papoea's"

951 Nota's II: "Over bijgelovigheden en hekserijen bij onze Kaja-Kaja's"

953 Nota's IV: "Nieuw Guinea-Spoken"

954 "Het moreel gevoel bij onbeschaafde volkeren". Alsmede "O.L.Vrouw der Missie"

957 "Het moreel gevoel bij natuurvolkeren"

959 "Het Godsbegrip op Kei, Tanimbar en Zuid Nieuw Guinea"

960 "De kennis van een Opperwezen bij de volkeren van de Molukken en Nieuw Guinea"

961 "Keieesche Kruisweg Ded Naftangwauw I"

962 "Keieesche Kruisweg Ded Naftangwauw II"

963 "Marindineesche Catechismus" door [pater Petrus Vertenten], 1917

964 "Siksikar Eiwan" (gezangen met cijfernoten)

965 "Kruisweg en Gebeden" "Dalamtëné Sangwäloe" "Sembäjang ma tonde Sacr.Makakoedoes"

966 "Evangelie Jezus' leven en dood" in het Keieesch

 

Publicaties van pater E. Cappers, 1916, 1919 (2 stukken)

674 "Katègismoes tè Boek Agam", 1916

 

898-913 Publicaties en verhandelingen van pater J. Kraanen msc, 1921-1950 (met hiaten) (16 stukken)

898 'De vrouw in de Keieesche maatschappij', in "Koloniaal Missie-Tijdschrift", 1921

NB verder ook vertalingen van catechismus en veel stukken in niet-Europese talen

 

999-1013 Zangboekjes en catechismussen voor de Molukken, 1922-1959 (met hiaten) (15 stukken)

 

805-813 Publicaties, verhandelingen en geschriften van of over pater K. Drabbe msc, 1922-1995 (9 stukken)
N.B. Alle stukken ondergebracht bij het KITLV te Leiden.

oa

806 "Enige bijzonderheden over de talen van Nederlands Zuid-Nieuw Guinea". Typescript

 

853-891 Publicaties, verhandelingen en geschriften van en over pater H. Geurtjens msc, 1923-1953 (39 stukken)

oa

874 'Onderwijs en ziekenzorg. De Missie als Beschavingsfactor', in "Oost en West. Nieuw Guinea-nummer", 1952

876 "Moeilijkheden bij de elite-vorming". Overdruk, 1953

 

675-708 Publicaties en verhandelingen van pater P. Drabbe msc, 1925-1964 (33 stukken)
NB: een groot aantal stukken is ondergebracht bij het KITLV te Leiden.

onder andere:

675 'Dood en begrafenis en spiritisme op Tanimbar' [uitgave E.J. Brill. Leiden]. Overdruk uit "Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijkskundig genootschap", 1925

687 "Talen en dialecten in Z.W. Nieuw Guinea". Deel 1 [uitgave: Anthropos], 1950

690 "Het heidensch huwelijk op Tanimbar". Overdruk

694 "Folk-tales from Neth. New Guinea" [Medical Publishing Company. Sydney], 1950

NB Veel taalstudies

 

666-672 Publicaties, aantekeningen en verhandelingen van pater J. van de Bergh sr. msc, 1928, 1930, z.j. (7 stukken)

666 "Indjil itbatja leran Domingo en oev woehan er" (zondags-Evangelies in het Keiees). Kopie typescript, z.j.

 

6414 Stukken betreffende rituelen, oorsprongsverhalen en kunstuitingen van de Asmat aan de Casuarinenkust, voornamelijk afkomstig van pater C. van Kessel msc en pater A. van [...], 1963, 1971, 1981, 1993 (1 omslag)

 

709-804 Geschriften en verhandelingen in of over diverse talen en dialecten van de Molukken door pater P. Drabbe msc, z.j. (96 stukken)
N.B. Alle stukken zijn ondergebracht bij het KITLV te Leiden.

 

Publicatie en verhandeling van pater J. Klerks msc, z.j. (2 stukken)

896 'Gegevens over Keieesche huwelijksadat', in "Bijdragen Taal-, Land- en Volkenkunde", deel 98/3, z.j.

 

6329 Verhandelingen "Voornaamste godsdienstige en wijsgerige opvattingen van de Asmat" en "De Pokomban; het geestmaskerfeest" van pater A. Sowada msc, z.j. (2 stukken)

NB Nieuw-Guinea

 

6333 Verhandeling "Wijze en inhoud van het denken van natuurvolk Asmat-Papaua's", tekst van toespraak en lijst met betrekking tot etnografische voorwerpen van pater G. Zegwaard msc, z.j. (1 omslag)

NB Nieuw-Guinea

 

 

1.11.2.4 Celebes/Java

NB Veel artikelen in Maleis/Bahasa Indonesia

 

1146-1148 Publicaties en recensies van of over pater Th. Tangelder msc, 1949-1951 (3 stukken)

1148 Proefschrift "Sacramenten en Volksgebruiken. Een proeve van practische missie-aanpassing" [uitgave: Paul Brand. Bussum], 1950

 

1088-1101 Publicaties en verhandelingen van pater J.D. van de Bergh (Davy) msc, 1950, 1952, z.j. (14 stukken)

1088 'Banggaise ethnologica', in "Het Missiewerk". Overdruk, 1948

1089 'Banggaise ethnologica II, de magie van vier plus een', in "Het Missiewerk". Overdruk, 1948

1096 'Een acuut aanpassingsprobleem', in "Indisch Missietijdschrift", 1952

1099 "Spraakkunst van het Banggais" [uitgave: M. Nijhoff. Den Haag], 1953

1100 "Analysis of the syntax and the system of affixes in the Bisayà' Language from Cebu" Vertaling door G. Trienekens. Gestencild, 1958

 

1122-1123 Publicaties van pater J. van de Wouw msc, 1973 (2 stukken)

1122 "Bahan Untuk Tatabahasa Tombulu" (spraakkunst) [uitgave: Jakarta]. 1973. Typescript

1123 "Kamus Tombulu Indonesia Belanda" (woordenboek) [uitgave: Jakarta]. 1973. Typescript

 

 

1.11.2.5 Philippijnen

1223 Verhandeling "Zondagsevangeliën in het Visaya" door pater J. Menken msc, ca. 1915 (1 stuk)

 

1170-1212 Publicaties en verhandelingen over de Philippijnen algemeen door buitenstaanders en enige msc-ers, 1917-1983 (met hiaten) (43 stukken)

1176 "Woordenlijst Nederlands - Bisaya". Doorslag

1177 "Inleiding tot de studie der Bisayaanse taal". Doorslag

 

1224-1227 Publicaties en notities van pater A. van Odijk msc, 1952, 1974, z.j. (4 stukken)

1224 "Elementary Grammar of the Bisayan Language"

1225 "Ethnographische gegevens over de Manobo's van Mindanao, Philippijnen" [uitgave: Anthropos]

 

 6313 Boek "Analysis of the syntax and the system of Affixes in the Bisaya' Language" door pater J.D. van de Bergh msc, vertaald door pater G. Trienekens msc, 1958 (1 deel)

 

 

1.11.2.6 Brazilië

NB: voornamelijk in Portugees.

 

1310-1316 Publicaties en verhandelingen over Brazilië op naam van of over msc-ers, 1946, 1956, 1966, 1991, z.j. (7 stukken)

1314 'Brazilië, land en volk', in "Missiewerk" nrs. 1-2 door pater J. van Rooijen msc, 1946

 

 

1.11.3 Publicaties van (en over) leden

1.11.3.77 W. Vergouwen

2344 Scriptie "Escapisme of Integratie: poging tot verklaring van de werfkracht van de umbanda, het kardecisme en het illuministisch protestantisme in de gebieden met grote sociale veranderingen in Brazilië" door pater W. Vergouwen msc en K. Heemskerk [uitgave: Tilburg], 1969 (1 stuk)

 

 

1.11.3.79 J. Verschueren

6325 Overdruk van artikelen 'Het missiewerk op de Zuidkust: 35 jaren' en 'De School toen en thans' van pater J. Verschueren msc uit periodiek "Koloniale Studiën", alsmede typescripten voor twee niet gepubliceerde artikelen in reeks "Zuid Nieuw-Guinea: 35 jaren onder missie invloed", 1941, 1976 (1 omslag)

 

6323 Verhandeling "Problematiek van de katholieke kerk in Oceanië en reisverslagen van pater J. Verschueren msc. Met aantekening van mgr. Van Duivenvoorde, 1959, z.j. (1 omslag)

 

 

1.11.3.86 A. Vriens

6417 Verhandeling "Met de papoea's op weg; III, De Marind aan de zuidkust" van pater A. Vriens msc, 1994 (1 omslag)

 

 

1.11.3.91 G. Zegwaard

6334 Teksten van "Rapport over het snellen van twee koppen door het dorp Ao en het daarop aansluitende snelfeest" en van artikelen "De aard en functie van de ' Taparu' groepen in Ajka-Wapuka" en " De dorpsgemeenschap Syuru in 1954" van pater G. Zegwaard, z.j. (1 omslag)

 

6335 Notities en verhandelingen Sokorem" en " Over het ontstaan van de vrouw" van pater G. Zegwaard msc. Met inhoudsopgave, z.j. (1 omslag)

 

 

1.11.4 Publicaties over leden

[NB deze rubriek zegt meer over positie leden binnen de congregatie en of zij al dan niet gewaardeerd zijn om hun taal- of cultuurstudie, kh]

zie stukken over p. Vertenten en verder oa:

6238 Brochure "Pater Boelaars vond veel christelijks bij de koppensnellers" van W. Bouwman, z.j. (1 deel)

 

 

1.11.5 Cursussen

5165 Stukken betreffende taal- en cultuurstudies, voornamelijk van pater Drabbe msc, 1952, 1954, 1958, 1967, z.j. (2 omslagen)

 

6226 Cursus "Missionaire oriëntatie", vertaald uit het Frans, uitgegeven in samenwerking met de congregatie van S.V.D., reeksen "Het missionaire probleem" en "Afrikaanse problemen", ca. 1960 (2 deeltjes)

 

6025 Boekje " Het muziekonderwijs op de O.D.O." door pater P. Hoeboer, z.j. (1 deeltje)
N.B. Met betrekking tot muziek tijdens de mis in de missie.

 

 

1.11.6 Overige publicaties

-

 

1.12 Audiovisueel materiaal

1.12.1 Foto's Nederland en andere provincies van de congregatie

[hier ook foto's mbt missie, maar niet speciaal mbt cultuur-contact]

1.12.2 Foto's missies

[uit veel beschrijvingen is onduidelijk wat de onderwerpen van de foto's kunnen zijn, maar sommige albums hebben betrekking op specifieke gebieden en/of clans; ook materiaal Brazilië en Philipijnen, maar minder en minder specifiek beschreven, kh]

3894-3914 Fotoalbums met foto's van Nieuw Guinea, 1905-1958 (21 delen)
N.B. Nr. 14 afzonderlijk beschreven omdat het album over meerdere missiegebieden handelt. Aantal albums verwijderd.3901 8. Album Nieuw Guinea: ansichtkaarten tekeningen van Vertenten; foto's Marind, Digul, Mappi, Mimika, en Frederik Hendrik Eiland. 1905-1932

 

3881 Album 'Marindaneezen'' houdende tekeningen en ansichtkaarten van pater P. Vertenten msc uit Zuid-Nieuw Guinea, 1910-1925 (1 deel)

 

3882-3893 Ringalbums met vergrotingen van foto's van Nieuw Guinea (Irian Jaya), 1934-1951, z.j. (2 delen, 9 omslagen)

oa

3886 5. Awjoe- en Mappi-typen. Met inhoudsopgave

3888 7. Asmat- en Mappi-typen. Met inhoudsopgave

3889 8. Alles over Sago. Met inhoudsopgave

 

4076-4085 Fotoalbums van pater A. van der Wouw van de Kasuarinenkust, 1950-1993 (met hiaten) (10 delen)

oa

4077 Doop, vrouwenfeest, ziekenhuis Bayun

 

1.12.3 Dia's, films en geluidsopnames

5275-5281 Films van Kimaan, alsmede beschrijvingen, z.j. (7 stukken)

5276 Oor doorprikken, internaat en huizenbouw

 

 

2 Huisarchieven

-

 

 

3 Persoonsarchieven

-

 

\

4 Archief Merauke

Voor een algemene indruk van dit archief, zie boven.

4.1 Ontwikkeling

zie bronnen met verslaglegging

 

4.2 Spiritualiteit en liturgie

-

 

4.3 Betrekkingen

[zie verslaglegging voor toelichting]

 

4.4 Leden, personeel en opleidingen

-

 

4.5 Etnografie en taakuitoefening

[zie verslaglegging]

 

5162 Stukken betreffende suggesties en richtlijnen voor de pastoraal, in het algemeen en met betrekking tot Nieuw Guinea en het bisdom Merauke. Met inhoudsopgave, 1950-1970 (met hiaten), z.j. (1 omslag)

*gezien* Verschillende stukken die inzicht geven in adaptie van het missiewerk in theorie en praktijk, oa via elite-vorming.

 

5240 Stukken betreffende studies en gedicht met betrekking tot de Marind van pater A. Vriens msc, pater Kees van der Linden msc, pater C. Hoogeland msc en pater Vertenten. Met inhoudsopgave, 1953-1993 (met hiaten) (1 omslag)

 

5168 Stukken betreffende discussies over de manier van katechese geven, 1955-1957, 1962,1967-1969 (1 omslag)

*gezien* Visies van verschillende paters en onderwijsdeskundige P.C. Schoe op godsdienstige vorming van de goeroes (dorpsonderwijzers) in reactie op een enquête daarover, vermoedelijk opgesteld door pater Jan Boelaars msc.

 

5161 Stukken betreffende antropologisch en ethnologisch onderzoek. Met inhoudsopgave, 1959, 1993, z.j. (1 omslag)

*gezien* Het gaat hier vnl om stukken van anderen, met uitzondering van een studie van Boelaars' Handleiding voor een systematisch onderzoek van een cultuur. Verder een recensie over een boek van Boelaars en een artikel van S.R.Jaarsma over de verhouding tussen missie en antropologie (overdruk Anthropos 88 (1993) p109-133.

 

5167 Stukken betreffende het katechesemateriaal in het bisdom Merauke, 1954-1975, 1961-1993 (met hiaten) (2 omslagen)
N.B. Voor een groot deel in het Maleis.

*gezien* Diverse vormen van aanpassing aan de Papoea-cultuur: zaken anders of beter uitleggen of juist niet noemen, omdat het verkeerd verstaan zal worden in de context van hun cultuur. Ook zit er een zelfgemaakt gestencilt lesboekje in de Maleise taal in deze map, voorzien van handgetekende illustraties.

 

 

4.6 Publicaties

4.6.1 Pater J. Boelaars

NB: heel veel van het werk van Boelaars heeft betrekking op culturele interactie, maar een groot deel is officieel gepubliceerd na 1960, zie voor meer informatie het aparte format over diens persoon]

5214 Verhandelingen over huwelijksgebruiken in het Moejoe-gebied van pater J. Boelaars msc en anderen, 1959, z.j. (1 omslag)

 

5201 Verhandelingen "Geschiedenis van de Yakray" van pater J. Boelaars msc over de periode 1949-1970 en "De visie van de Yakray mensen op eeuwig leven, als uitgesproken in de Mythe van Tamru" van Felix Kabagaimu, vertaald door pater J. Boelaars msc, 1979, z.j. (1 omslag

 

5208 Verhandelingen "Ethnologische studie over Papoea's aan de Mappi" en "De zin van de voortplanting" van pater J. Boelaars msc, z.j. (1 omslag)

 

5210 Stukken betreffende raadgevers en gezangen binnen de Yakai-cultuur van pater J. Boelaars msc, z.j. (1 omslag)

 

 

4.6.2 Diverse auteurs

5250 Artikelen en verhandelingen over volksopvoeding en bestuur, 1938-1969 (met hiaten) (1 omslag)

*gezien* Oa verhandelingen van bestuurders (Van Eechoud, Van Baal) en kritische aantekeningen op het bestuursbeleid, vermoedelijk van een missionaris. Centraal thema is culturele aanpassing en de ontwikkeling van Papoea's.

 

5207 Rapporten, verslagen en artikel uit kranten en periodieken over koppensnellen in het Mappi-gebied en het streekplan voor het Mappi-gebied, 1941, 1952, 1959-1960 (1 omslag)
N.B. In 1959 vond een geruchtmakende snelpartij plaats

 

5183 Verhandelingen houdende antropologische studies over de Asmatters door G. Zegwaard msc en anderen. Met inhoudsopgave, 1947-1949, 1952-1960, 1959, z.j. (1 omslag)

 

5164 Verhandelingen houdende studies met betrekking tot gebruiken, maatschappelijke structuren en de kerk bij de Adat, alsmede de inculturatie. Met inhoudsopgave, 1987, 1993-1994, z.j. (1 omslag)
N.B. Gedeeltelijk in het Maleis.

 

5209 Verhandelingen "De ontmoeting met de Paoea in Ned. Zuid N. Guinea", " De sociale structuur van de Jaqai" en "Het huwelijk bij de Jaqai" van pater J. Boelaars msc en " Cultural change among the Mappi" van mgr. A. Sowada osc, z.j. (1 omslag)

 

5239 Verhandelingen van pater J. Verschuere msc over Merauke en de Marind, z.j. (1 omslag)

 

5261 Verhandeling "Trouwen bij de Gondoe-lui" van W. Lommertsen (1 stuk)
N.B. In gebied Asmat en Casuarinenkust

 

5262 Verhandelingen met betrekking tot talen in het gebied van de Asmat en de Casuarinenkust en liturgische teksten in de landstaal, z.j. (1 omslag)


Bewaarplaats Generalaat, Via Asmara 11 - 00199 ROMA, tel. 06-86.22.061

Bewaarplaats Provincialaat, missiehuis, Bredaseweg 204a, 5038 NK Tilburg, 013-5322979

Bewaarplaats Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde, Leiden
Openbaarheid openbaar

Bewaarplaats Museum voor Volkenkunde, Leiden

Bewaarplaats Koninklijk Instituut voor de Tropen / Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, 1092 CK Amsterdam
Openbaarheid openbaar
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort catalogus KIT te vinden op http://www.kit.nl
Websites

www.misacor.org
(generalaat)

Bronnen met verslaglegging

 

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, inv.  AR-P027

 

 

Dagboeken

(4 Archief Merauke, 4.1 Ontwikkeling)

5012-5013 Dagboeken over werkzaamheden in de regio van Merauke door (onbekend), 1905-1956 (2 stukken)

 

5041 Dagboek van (onbekend) over werkzaamheden in de regio van Okaba, overgetypt door pater J. van de Vlugt msc, 1910-1950 (1 stuk)

 

5046-5064 Dagboeken en registers houdende gegevens over de regio's van Okaba, Moeting, Jawimoe, Boepoel, Wambi, Wendu en Merauke te Irian Jaya door (onbekend), 1910-1970 (19 stukken)
N.B. Dit zijn afschriften van originelen die in Rome berusten.

 

5031 Dagboek van pater W. Thieman msc, werkzaam in de regio Kimaam, 1926-1946 (1 stuk)

 

5043 Dagboek door pater J. Verschueren msc, werkzaam in de regio Bupul en Kali Maro, 1933-1934 (1 stuk)

 

5014-5030 Dagboeken van pater C. Meuwese msc, werkzaam in de regio Fak-fak, Babo, Tanah-Mera en Mappi, 1934-1958 (17 stukken)

 

5045 Dagboek van pater W. Thieman msc en pater K. Hendriks msc, werkzaam in de regio van Tanah-Merah, 1940, 1950-1958, 1960, z.j. (12 schriften)

 

5034-5038 Dagboeken door (onbekend) over de statie Okaba, 1947-1981 (5 cahiers)

5034    1947-1953

Dit dagboek is door Kirsten Hulsker ingezien in maart 2011.

Enerzijds geeft deze bron af en toe zelfcensuur te zien, anderzijds lijkt het toch vaak alsof de lezer over de schouder van de missionaris meekijkt in de dorpen op tournees en bezoeken. Veel voorkennis wordt daarom verondersteld over het gebied en de mensen, er wordt met namen gestrooid en ook vergt de soms sarcastische toon interpretatie. Het handschrift is daarnaast ook arbeidsintensief. Met die beperkingen levert de bron een schat aan informatie op over de gebruiken waar de pater soms letterlijk tegen aan loopt, die hij interpreteert, bestudeert en waar hij actief mee omgaat (verbieden, bestrijden, aanpassen). Tijdens reizen door de kampong werd de pater deelgenoot gemaakt van of maakte zichzelf onderdeel van het dorpsleven: (on)christelijke) feesten, (on)christelijke huwelijken, ruzies, afwezigheid in kampongs, economische projecten, schoolabsentisme, kampongvorming, verplaatsingen bevolking, contacten missie-bestuur, concurrentie zending. Analyses op dit alles zijn doorgaans in andere bronnen te vinden, zoals correspondentie en studies.

 

5036 1955-1959. NB: Aanvulling door pater Antoon van de Wouw msc

Dit dagboek is door Kirsten Hulsker ingezien in maart 2011.

Getypt. Omdat het dagboek Okaba na bepaalde tijd niet meer bijgehouden werd, is dit dagboekachtig verslag achteraf, minstens vijf jaar later, uit andere aantekeningen samengesteld. De auteur heeft zichzelf duidelijk willen beperken en zelfcensuur toegepast en de informatie moet dienen om de toekomstige pastoor van Okaba op weg te helpen. Toch biedt het 'dagboek' zicht op zaken die in andere bronnen onderbelicht werden, zoals het dagelijks leven in kampongs en bijvoorbeeld de weerstand van ouders om hun kind ver weg op school te laten gaan.

 

5033 Dagboeken van pater A. van de Wouw msc, werkzaam in de regio Kasuarinenkust. Met als bijlagen een lijst van de dagboeken, 1968-1988 (1 doos)
N.B. Zowel nr. 1 als nrs. 16-17 van de lijst ontbreken. Oorspronkelijk zou de serie tot 1992 hebben gelopen.

 

5044 [Dagboek] 'Hidup Merasul ke Irian Barat-Merauke' door frater J. Winokan over periode 1923-1947, 1971 (1 stuk)

Dit dagboek is door Kirsten Hulsker ingezien in maart 2011.

Terugblik door auteur als representant van een groep die weinig in de bronnen voorkomt, met hier en daar (gestencilde foto) zonder bronvermelding bijv p46 maar met bijschriften van bevolking en zelfs een foto die een school moet voorstellen in 1923.

 

(4.6 Publicaties, 4.6.2 Diverse auteurs)

5216 Verhandelingen over de geschiedenis van het Moejoe-gebied en gedeelte dagboek pater K. van Kessel msc. Met bijlagen, 1943, 1946-1950, 1952-1953, 1974 (1 omslag)

 

 

Kronieken

5790 Kroniek van de missie van Merauke over de periode 1905-1956, alsmede excerpt daarvan, z.j. (1 omslag)

 

 

Verslaglegging in bestuurlijke stukken over missie en cultuur

(1.4.1 Generaal kapittel)

16-24 Stukken betreffende generale kapittels, 1897-1987 (met hiaten) (18 omslagen)

16 1897-1958. Met inhoudsopgave

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

Bij het generaal kapittel werd telkens (1947, 1953, 1958) een rapport ingebracht van de Nederlandse provincie, waarin ook verslag gedaan werd over de missies.

 

(1.4.2 Provinciaal kapittel)

29-43 Stukken betreffende provinciale kapittels. Gedeeltelijk met indexen, 1897-1987 (met hiaten) (30 omslagen)

In maart 2011 bekeken door Kirsten Hulsker

29 1897-1919. Met inhoudsopgave

30 1925. Met inhoudsopgave

31 1932 en 1938. Met inhoudsopgave

32 1947. Met inhoudsopgave

Tijdens het provinciaal kapittel werden verslagen van de missiegebieden (per missiegebied afzonderlijk) ingebracht om te bespreken.

33 1953. Met inhoudsopgave

Verslagen van huizen in de missie werden aangeleverd en besproken tijdens het kapittel.

34 1958. Met inhoudsopgave

Zie 33

 

(1.5 Bestuur)

48-57 Verslagen van provinciale raadsvergaderingen. Met bijlagen, 1894-1993 (22 omslagen)

48 1894-1920. NB: Hierbij ook stukken betreffende generale visitaties over de periode 1889-1920

49 1921-1947. NB: akten 1894-1920 ontbreken

50 1947-1957. Met index over 1947 en 1948

gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

Maandelijkse vergaderingen, vaak voorzien van agenda en notulen, waarin meestal in elk geval de besluiten staan genoteerd, soms ook de overwegingen. Meestal werd elke maand wel over een missie-gerelateerd onderwerp gesproken, soms meerdere gebieden tegelijk. De agenda, wanneer toegevoegd, geeft meestal een redelijk beeld van de onderwerpen.

51 1958-1967

 

 

Bestuurlijke rapportages in de missie

5172 Verslagen, voornamelijk van pastoorsconferenties. Met inhoudsopgave. 1934-1996 (met hiaten) *gezien*

Tussen 1954 en 1962 werden geen pastoorsconferenties gehouden (Boelaars, III, 338, 351). Volgens Boelaars werden er tussen 1925 en 1950 elk jaar pastoorsconferenties gehouden, maar bij zijn verwijzing naar het archief verwijst hij slechts naar enkele jaren (Boelaars, III, 345-347; zie ook Boelaars I, 346-347; Boelaars II, 347-348). In het archief zijn niet voor alle jaren verslagen aangetroffen.

 

5274 Circulaires en verhandelingen rapporten en circulaires met betrekking tot het missiewerk. Met bijlagen, 1947-1989 (met hiaten) (2 omslagen)

gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011

NB voornamelijk betrekking op Frederik Hendrik Eiland, Kimaam

 

5182 Verslagen van de stuatie en expedities met betrekking tot de Asmat en Casuarinenkust. Met inhoudsopgave, 1948, 1951-1952, 1961, 1970, z.j. (1 omslag)
NB. Inhoudsopgave niet aangetroffen.

 

6340 Stukken betreffende enquête met betrekking tot het werk van de 'voorlopers' of catechisten in Merauke, 1952 (1 omslag)

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

Op een afgerond onderwerp verslaglegging: inhoudelijk, statistisch en cartografisch. Ook is er een lijst van goeroes (dorpsonderwijzers, soms ook gezien als catechisten) en autografen aanwezig.

 

6309 Stukken betreffende contracten door de provincie mbt missie Indonesië 1939-1965, z.j. 1 omslag *gezien*

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

Hierin onder andere: Verslag der conferentie gehouden te Poerwokerto in 1939, aanwezigen Mgr Aerts, Mgr. Panis, Mgr. Visser, H.E.P. Provinciaal en Z.E.P. Vrakking. Besproken werden oa opleiding inheemse clerus, voorwaarden (wanneer, waar en hoe) opname aspiranten (eigenlandse) in congregatie, maar ook praktische zaken als overplaatsing personeel verschillende missies, vakantieregeling missionarissen, missiepropaganda.

Ook in 1960 werd in Poerwokerto een vergelijkbare vergadering gehouden, daarbij aanwezig de generaal-overste J. van Kerkhoven, en de apostolisch vicarissen van Amboina, Manado, Purwokerto en de superiores religiosi van deze gebieden. Ook de assistent-generaal-overste Nouwens nam deel. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren het personeelsprobleem, voorbereiding op de toekomstige MSC-provincie (overdracht) en de MSC-opleiding.

 

145 Verslagen van de missie overste, 1915-1962. Met summiere inhoudsopgave.

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

Verslagen van de missie overste aan de provinciaal overste in Nederland zijn niet elk jaar opgestuurd, en los daarvan, ook niet elk jaar bewaard gebleven. Zwaartepunt ligt midden jaren vijftig. NB In deze map zijn ook verslagen van pastoorsconferenties en visitatie-verslagen (tussen 1939 en 1952 was er geen visitatie) van de provinciaal overste te vinden.

 

 

Studie

(4.5 Etnografie en taakuitoefening)

6457 Verslagen en notities van pater A. Drager msc, pater J. van Kampen msc, pater P. Vertenten msc, pater J. Verschueren msc, pater A. van der Wouw msc en pater C. Meeuwese voornamelijk met betrekking tot Kimaam. Met inhoudsopgave, 1929-1973 (met hiaten) (1 omslag)

 

605 Verslag patrouille oktober/november 1948 naar Assoeë en omgeving, alsmede verslag tocht Meeuwese en Verschueren naar de Juliana-rivier, kopie uit "Nieuw Guinea", 1949

 

6413 Verhandeling "My stay and personal experiences in Asmat", vertaling van artikel en verslag van verkenningspatrouille van pater K. van Kessel msc, 1956, 1983, z.j. (1 omslag)

[NB zit per abuis onder de rubriek Molukken]

 

Publicaties en verhandelingen over Irian Jaya algemeen door buitenstaanders en enige msc-ers, 1909-1996, z.j. (19 stukken)

532 'Statistiek der werkzaamheden van het Apostolisch Vicariaat van Nederlandsch Nieuw Guinee Juli 1934 - Juni 1935', in "Koloniaal Missie-Tijdschrift", febr. 1936

 

 

Correspondentie

5187 Correspondentie en verslagen van pater K. van Kessel msc en A. van der Wouw msc met betrekking tot de Casuarinen-kust en het Asmat-gebied, 1956-1962 (1 omslag)

 

5204 Verhandeling en verslagen over Auju-gebied, Wildeman, de bovenloop van de Mappi, Tjitak distrikt Kepala en de moeilijkheden van pastoor G. Aerts msc met de zending. Met inhoudsopgave, 1959-1961, 1966-1969 (1 omslag)

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

Hierin onder andere kwartaalverslagen, verder ook verslagen van patrouilles.

 

5188-5194 Correspondentie en verslagen vanuit Mappi, 1949-1970

5189 1953 -1954

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

Voor het jaar 1954 zit er een serie stukken in deze map die betrekking hebben op catechismus. Deze serie laat zien dat interne discussie zich toespitste op over doel van catechismus, opzet en middelen. De catechismus werd daarnaast op clan-niveau aangepast. Ook wordt duidelijk welke structuren er op dat moment binnen de congregatie bestonden voor een dergelijke discussie en wie eraan deelnamen.

5192 1961-1963

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

Stukken die betrekking hebben op de catechistenopleiding in Kepi (vanaf 1955) geven culturele aanpassing van de lesstof voor de Papoea catechisten-gezinnen te zien. Eveneens veel stukken waarin reflectie van de paters, met name Boelaars, maar ook confraters, op die aanpassing te vinden is.

 

137 Correspondentie provinciaal overste met apostolisch vicaris e.a., 1936-1949. Met index en inhoudsopgave.

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

In deze map zit ook veel correspondentie tussen apostolisch vicaris en missie-procurator, waarin zaken als opleiding van inheemse clerus aan bod komen. Deze kwestie komt bijvoorbeeld direct na de Tweede Wereldoorlog, in 1946, veelvuldig aan bod.

 

(4.3 Betrekkingen)

5195-5196      Correspondentie met  het openbaar bestuur, de politie en de havenmeesters van Mappi. Voornamelijk ingekomen stukken, 1937-1961, 2 omslagen

5195    1937-1956

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

In 1947 legde een missionaris, op verzoek van een bestuursambtenaar, de bestaande praktijk van kerkelijke huwelijken zijn. De missionarissen hielden zich daarbij zoveel mogelijk aan "Codex Juris Canonici", "De Matrimonie" Can.1012, maar maakten tegelijk veelvuldig gebruik van de geboden mogelijkheden tot dispensatie. Brief Beheerder Mapi-Agats ressort, C. Meuwese, Kèpi 20-5-1947.

 

 

Culturele interactie

5167 Stukken mbt katechesemateriaal in bisdom Merauke.

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

Aanpassing van de catechese aan eigenlandse (vormen)taal in de jaren vijftig in het Mappi-gebied aan de Jaqaj; naar aanleiding van de sneltocht in 1959 werden er nog aanvullingen op het onderricht gemaakt.

 

 

 

1.10.1.8 Philippijnen

206-217 Stukken betreffende de missie in de Philippijnen II, 1908-1975 (met hiaten), z.j. (14 omslagen)

211 Stukken betreffende statistieken en visitaties, 1908-1963

 

192-205 Stukken, voornamelijk correspondentie betreffende de missie in de Philippijnen I, 1908-1983, z.j. (24 omslagen)

199 Verslagen met betrekking op personeel, visitaties en andere onderwerpen, 1923-1966

Archivalie elders

KDC

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen zijn in enkele archieven relevante stukken te vinden. In het archief van J. W. J. W. Kuin [niet in archievenoverzicht via catalogus te vinden] bevinden zich de volgende stukken: 10-14 Stukken betreffende seminaries van de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC) te Tilburg, Arnhem en Stein: 10. Apostolische School van de MSC in Tilburg; 1931-1937, z.j.; 11. Noviciaat in Berg en Dal; 1938, z.j.; 12. Staatsexamen, 1940; 13. Arnhem (Filosofie); 1940-1942, z.j.; 14. Stein (Theologie), 1942-1946 1931-1938, 1940-1946, z.j.

 

Verder bevindt zich in het archief van J.R. van der Lans (1855-1928), letterkundige; (hoofd)redacteur verbonden aan de uitgaven van de Maatschappij De Katholieke Illustratie; hoofdredacteur en directeur van De Gelderlander (1781) 1868-1939, 2,62 m.: 207. Brieven van G.J. Vesters MSC, missionaris Heilig Hart te Celebes, 1904, 1907, 1911, 1920-1922, z.j.

Bovendien bevinden zich in het archief van P. Vertenten msc (1884-1946) relevante stukken [doorklikken naar zijn format].

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum (Nijmegen) bevindt zich de Verzameling Losse Archivalia: LARC 6425. Verslag 'De Lotgevallen van een Missionaris' van pater L. Boeren MSC over zijn reis door de Filipijnen, Nederlands Indië en Australië gedurende de periode 1944-1945. NB Afkomstig van het Centraal Missiecommissariaat. z.j. 1 stuk.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Interviews en enquêtes

Gabrielle Dorren heeft voor haar boek Door de wereld bewogen. Geschiedenis van de Nederlandse Missionarissen van het Heilig Hart (MSC) (Hilversum 2004) enquêtes gehouden en interviews afgenomen. De door de MSC-ers ingevulde enquêteformulieren en de geluidsopnamen van de interviews zullen in de toekomst gedeponeerd worden in het archief van de MSC in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. De geluidsdragers van de interviews zijn vooralsnog cassettebandjes, maar een mogelijke digitalisering is niet bij voorbaat uitgesloten. Enkele enquêtes zijn op verzoek van betrokkenen na hun overlijden vernietigd, op enkele interviews of enquêtes rust een embargo. De enquête bestaat uit open vragen met betrekking tot persoonlijke achtergrond, aanvang en opleiding, spiritualiteit, werk en hun ervaringen anno 2001. De interviews zijn meestal afgenomen naar aanleiding van de auteur opvallende zaken uit de enquête -maar er is geen 100% overlap tussen geënquêteerden en geïnterviewden- en zijn afgenomen zonder vragenlijst, als open interview, zonder vooraf opgelegde onderwerpskeuze. Deze interviews en enquêtes zijn afgenomen met het oog op de publicatie. Na verschijning van de Engelstalige versie van het boek in 2009 of 2010 zal dit materiaal gedeponeerd worden (mededeling G. Dorren, 2 maart 2009).

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis


Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Merauke, Irian Jaya
 • Bisdom Manado, Sulawesi
 • Bisdom Poerwokerto, Java
 • Bisdom Ambon, Molukken
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Celebes

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Snellen om namen : de Marind Anim van Nieuw-Guinea door de ogen van de Missionarissen van het Heilig Hart, 1905-1925 / Raymond Corbey
Auteur
 • Raymond Hubertus Antonius Corbey (1954-)
Paginering
 • 136 p
Uitgever
 • Leiden : KITLV Uitgeverij
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • Door de wereld bewogen : geschiedenis van de Nederlandse Missionarissen van het heilig Hart (MSC) / door Gabrielle Dorren
Auteur
 • Gabrielle Maria Elisabeth Dorren (1963-)
Paginering
 • 374 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2004

Titel
 • Henri Rutten : priester, missionaris en martelaar : brieven aan zijn familie / [samenst.: Hein Donders]Brieven aan zijn familie
Auteur
 • Henricus Wilhelmus F. Rutten (1873-1904) ; Hein Donders
Paginering
 • 145 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 2004

Titel
 • Mono koame : 'wij denken ook' / door J.H.M.C. Boelaars, A.C. Blom ; with an introd. about this ethnography by A. Borsboom, L. Buskens and J. Kommers
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004) ; A.C. Blom ; Adrianus Petrus Borsboom (1944-) ; Leonard Peter Hubert Marie Buskens (1962-)
Paginering
 • 319 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Centre for Pacific and Asian Studies, Nijmegen University
Jaar van uitgave
 • 2001

Titel
 • Terug van weggeweest : negen verhalen van teruggekeerde missionarissen / [red.: Lambert van Gelder]
Auteur
 • Lambert van Gelder
Reeks
 • Mensen met een missie
Paginering
 • 114 p
Uitgever
 • Oegstgeest : Week voor de Nederlandse Missionaris
Jaar van uitgave
 • 1999

Titel
 • Met Papoea's samen op weg : de ontwikkeling van de mensen en de missionarissen / J. Boelaars
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004)
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086 ; dl. 18
Paginering
 • XVIII, 301 p
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • Pater Petrus Vertenten msc (1884-1946) : een veelzijdig missionaris / Harry van Royen
Auteur
 • Harry Van Royen
Reeks
 • Bijdragen tot de geschiedenis van het kanton Hamme, ISSN 1370-4567 ; 1996 (Jaarboek IVa); MSC-kring, ISSN 0770-4976 ; extra editie
Paginering
 • 64 p
Uitgever
 • [Borgerhout : Missionarissen van het Heilig Hart]
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Spiegel historiael : maandblad voor geschiedenis en archeologieSH
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (okt. 1966) - jrg. 40, nr. 11/12 (nov./dec. 2005)
Uitgever
 • Bussum [etc.] : Fibula-Van Dishoeck
Jaar van uitgave
 • 1966-2005

Titel
 • Terug in het erfgoed van Franciscus Xaverius : het herstel van de katholieke missie in Maluku, 1886-1960 / P.G.H. Schreurs
Auteur
 • Petrus Gerardus Hubertus Schreurs (1924-)
Paginering
 • VII, 328 p
Uitgever
 • Tilburg : Missiehuis MSC
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • Caraga Antigua 1521-1910 : the hispanization and christianization of Agusan, Surigao and East Davao / Peter Schreurs
Auteur
 • Petrus Gerardus Hubertus Schreurs (1924-)
Reeks
 • Humanities series, ISSN 0069-1321 ; no. 18
Paginering
 • VIII, 475 p
Uitgever
 • Cebu City, Philippines : San Carlos Publications
Jaar van uitgave
 • 1989

Titel
 • Pater en papoea : ontmoeting van de missionarissen van het Heilig hart met de cultuur der papoea's van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963) / J.F.L.M. Cornelissen
Auteur
 • Johannes Franciscus Laurentius Maria Cornelissen
Reeks
 • Kerk en theologie in context ; 1
Paginering
 • xiv, 256 p
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1988

Titel
 • Hadden ze ons maar wild gelaten / Jan Sneekes
Auteur
 • Jan Sneekes
Paginering
 • 88 p
Uitgever
 • Sittard : Aartsbroederschap van O.L. Vrouw van het H. Hart
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • Een man van geloof : portret van Cornelio Lagerweij, MSC en zijn avontuur in de media / Jan Derix ; [met bijdragen van Herman van Veen ; voorw. door Harrie Smeets]
Auteur
 • Jan M.G. Derix (1936-2009) ; Hermannus Jantinus van Veen (1945-) ; Hendricus Josephus Smeets (1922-)
Paginering
 • 349 p
Uitgever
 • Venlo : Van Spijk
Jaar van uitgave
 • cop. 1981

Titel
 • 50 jaar Brazilië : 1911-1961 / J. van Rooyen
Auteur
 • J.N.A. van Rooyen
Paginering
 • 27 p
Uitgever
 • Arnhem : [s.l.]
Jaar van uitgave
 • 1960

Titel
 • M.S.C. over de wereld 1854-1954
Paginering
 • 132 p
Uitgever
 • Tilburg : Missiehuis
Jaar van uitgave
 • 1954

Titel
 • Nieuw Guinea : uw naam is wildernis / avonturen van J. Verschueren en C. Meuwese ontdekkers van de Koningin Juliana rivier
Auteur
 • Jan Verschueren ; C. Meuwese
Paginering
 • 189 p
Uitgever
 • Bussum : Brand
Jaar van uitgave
 • 1950

Titel
 • De redder der kaja-kaja’s. Pater Petrus Vertenten
Auteur
 • Vlamijnck, J.
Uitgever
 • Tielt:
Jaar van uitgave
 • 1949

Titel
 • Oost is oost en west is west : psychologische en andere tegenstellingen toegelicht met voorbeelden uit eigen ervaring / H. Geurtjens
Auteur
 • Henricus Geurtjens (1875-1957)
Paginering
 • 254 p., [26] p. pl
Uitgever
 • Utrecht [etc.] : Het Spectrum
Jaar van uitgave
 • 1946

Titel
 • Zending en missie in Indië / door K.J. Brouwer en H. Geurtjens
Auteur
 • Klaas Johan Brouwer ; Henricus Geurtjens (1875-1957)
Reeks
 • Over Oost en West
Paginering
 • 92 p
Uitgever
 • Deventer : Van Hoeve
Jaar van uitgave
 • [ca. 1942]

Titel
 • De missie op Sumatra : de Bataklanden in het Apostolisch Vicariaat Padang / door P. Jucundus
Auteur
 • P. Jucundus O.M.Cap.
Reeks
 • Xaveriana ; no. 190
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • Leuven : Xaveriana
Jaar van uitgave
 • 1939

Titel
 • Vijftien jaar bij de koppensnellers van Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea / P. VertentenKoppensnellers
Auteur
 • Petrus Vertenten (1884-1946)
Reeks
 • Volksboek / Davidsfonds ; nr. 259; Davidfonds volksboek ; no. 259
Paginering
 • 183 p., [8] p. pl
Uitgever
 • [Leuven] : Davidsfonds[S.l.] : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1935

Titel
 • De missionarissen van het H. Hart Tilburg en hun missiewerk in Nederlandsch Oost-Indië
Auteur
 • Geurtjens, H. msc
Paginering
 • 24
Uitgever
 • Tilburg:
Jaar van uitgave
 • 1938

Titel
 • Oorsprongs- en afstammingslegenden van den Marindees (Zuid-Nieuw-Guinea) / J. Viegen
Auteur
 • Joseph Nicolas Gabriel Marie Antoine Viegen (1915-)
Uitgever
 • Leiden
Jaar van uitgave
 • 1912

Titel
 • Catholics in Indonesia, 1808-1942 : a documented history / Karel Steenbrink
Auteur
 • Karel Adriaan Steenbrink (1942-); Paule Steenbrink-Maas
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, ISSN 1572-1892 ; 232
Paginering
 • XIII, 634 p
Uitgever
 • Leiden : KITLV Press
Jaar van uitgave
 • 2007
Interviews

23 interviews, en wel de nrs.:

8

16

36

54

101

119

187

196

215

334

335

364

398

449

478

485

499

530

555

577

838

855

856


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Archiefvorming

 

De congregatie bracht al in het begin van de twintigste eeuw een archiefkluis aan in het missiehuis te Tilburg om de archieven onder zo gunstig mogelijke omstandigheden te kunnen bewaren. In 1946 werd p. Joh. de Lepper msc tot archivaris van de Nederlandse provincie benoemd, een duidelijke aanwijzing dat men waarde hechtte aan een goed beheerd archief. Vanaf het eind van de twintigste eeuw waren voor het bestuursarchief de volgende msc-archivarissen verantwoordelijk: T. Mulder, A. Vriens en J. Bovenmars. Het archief bestaat uit drie, in oorsprong afzonderlijke archieven van de Nederlandse provincie: het bestuursarchief, het economaatsarchief en het archief van de missieprocuur. Los daarvan staat het archief van het bisdom Merauke in Nieuw-Guinea, dat deels vermengd is met het persoonsarchief van Jan Boelaars, de pater en etnoloog die daar werkzaam is geweest. Het lijkt er op dat Boelaars, die in 1986 het archief in Merauke moest ordenen, uit dit archief een 'collectie' heeft samengesteld en meegenomen naar Nederland. Dit zou verklaren waarom het archief Merauke deel uitmaakt van het archief van de Nederlandse provincie en zo toegespitst lijkt op Boelaars' interessegebied: Mappi. De regel is namelijk dat het archief van een bisdom namelijk ter plaatse hoort te blijven. In 2007 heeft de congregatie het grootste deel van het archief in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlandse Kloosterarchieven. Andere kleinere delen zijn al eerder aan andere instituten gegeven.

 

 

1.  Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha

 

Voor het ordenen en verder toegankelijk maken van de archieven deed de congregatie een beroep gedaan op het KAN (Dienstencentrum Kloosterarchieven Nederland). De archivarissen A. van Huijgevoort, H. van de Vorstenbosch en K. van Dooren hebben aan het archief gewerkt. Bij het invoeren van de beschrijvingen in een database hebben de archiefstukken een doorlopende en unieke nummering gekregen. Na het beschrijven is het materiaal nogmaals door leden van de congregatie opgeschoond en is een groot aantal stukken verwijderd. (zie bijvoorbeeld inv. nr. 6474: Lijsten houdende gegevens met betrekking tot uit het archief verwijderde publicaties, z.j.  In juni 2007 is het bestuursarchief overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Het resterende gedeelte bevindt zich nog in het missiehuis te Tilburg. Een deel van de stukken is geschreven in het Frans, Spaans, Duits, Italiaans en Indonesisch. Voor wat betreft de bestudering van de missie is dit een zeer rijk archief. Het valt op dat ook in het economaatsarchief relevante stukken te vinden zijn. Kenmerkend voor dit archief is het zeer grote aantal publicaties, boeken, artikelen en brochures die door de paters zijn geschreven. De meeste gaan over theologie, zielzorg, missionair werk, talen en land- en volkenkunde. De paters hebben vaak gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften over antropologische onderwerpen. Van de brieven van paters en broeders aan het missiehuis is alleen het oudste deel bewaard (periode 1906-1950). Stukken over het personeel met biografische kerngegevens zijn goed vertegenwoordigd. Ook in fotografisch opzicht maakt het archief de indruk zeer rijk te zijn. Kort voor overdracht aan het Erfgoedcentrum zijn er per ongeluk nog meer stukken uit het archief verwijderd en deels vernietigd. Van de vernietigde stukken is een onvolledige lijst opgesteld, zodat niet vaststaat dat de in de inventaris beschreven stukken ook daadwerkelijk in St. Agatha aanwezig zijn. Bekend is dat onder meer zijn verwijderd:
*    door de paters samengestelde woordenboeken van in de missiegebieden gesproken inheemse talen. De makers van deze gids vermoeden dat deze zijn overgedragen aan het Kon. Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden;
*    overdrukjes van artikelen geschreven door paters. Via de beschrijvingen zijn deze artikelen wel terug te vinden in de tijdschriften waar zij in zijn verschenen, en veel van de tijdschriften zijn ter inzage in het Erfgoedcentrum in St. Agatha of het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen;
*    materiaal van andere provincies van de congregatie;

*    stukken over de vorderingen van de leerlingen van de apostolische school in Tilburg;
*    en soms ook ander materiaal zoals bijvoorbeeld dubbele foto's .

(mededelingen van het Erfgoedcentrum 2009-2011)

 

2.  Generalaat in Rome

Dit archief is verder niet onderzocht.

 

3.   Archieven in Tilburg

Het deel van het archief dat niet naar St. Agatha is overgebrachte bevond zich in het missiehuis in Tilburg, maar in 2010 is dit verlaten. Onbekend is wat er toen met het archief is gebeurd.

 

4.   Kon. Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden.

Deze instelling bezit onder meer collecties van de MSC-paters Petrus Drabbe en Jan Boelaars.

 

5.   Museum voor Volkenkunde, Leiden

Zie: Corbey, Snellen om namen, 7.

 

6. Tropenmuseum, oa tekeningen van Vertenten MSC

Beschrijving archief (Engels)

The congregation installed an archival safe in the mission house in Tilburg in the beginning of the twentieth century, in order to preserve the archives under circumstances that were as favourable as possible. In 1946 Father Joh. de Lepper msc was appointed as the archivist of the Dutch province, a clear sign that a well-kept archive was appreciated. From the end of the twentieth century the archivists who were responsible for the management section of the archive were: T. Mulder, A. Vriens and J. Bovenmars. The archive consists of three, originally separate archives of the Dutch province: the management archive, the archive of the Economic Section and the archive of the Mission Section. In addition, there is the archive of the bishopric of Merauke in New Guinea, which has been partially mixed with the personal archive of Jan Boelaars, the father and ethnographer who was working there. It seems that Boelaars, who had to arrange the archive in Merauke in 1986, composed a 'collection' from this archive and took it with him to the Netherlands. It could explain why the Merauke archive belongs to the archive of the Dutch province  and seems to be so focussed on Boelaar's field of interest: Mappi. The rule is that the archive of a bishopric has to stay there. In 2007 the congregation gave the largest part of the archive on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands. Other, minor parts have been given away to other institutions.

 

1.

Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands, St. Agatha.

To arrange and make the archives more accessible, the congregation appealed to KAN (Service centre for Monastic Archives in the Netherlands).

The archivists A. van Huijgevoort, H. van de Vorstenbosch and K. van Dooren worked on the archive.

When entering the descriptions into a database, the documents received a continuous and unique numbering. After preparing the descriptions, the documents were selected by members of the congregation, and a large number of documents was removed (see for instance inv. no. 6474: Lists with information with regard to publications removed from the archive, without date). In June 2007 the management archive was transferred to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands. The remainder was left in the mission house in Tilburg. A part of the documents has been written in French, Spanish, German, Italian and Indonesian. It is a very rich archive for the study of the Catholic mission. It should be noticed that also in the archive of the Economic Section, relevant documents can be found. Characteristic for this archive is the very great number of publications, books, articles and pamphlets written by the fathers. Most concern theology, spiritual care, missionary work, languages and knowledge of land and people. The fathers have often published in outstanding journals about anthropological subjects. Regarding the letters of fathers and brothers to the mission house, only the oldest part has been preserved (period 1906-1950). Documents about staff with biographical information are well represented. As for the photographic material, the archive also gives the impression of being very rich.  Shortly before the transfer to the Centre, more documents were removed from the archive and destroyed by accident. An incomplete list of the destroyed documents has been drawn up, so it is not certain that the documents described in the inventory are actually present in St. Agatha. It is known that the following have been removed, among others:

*  dictionaries composed by the fathers of native languages spoken in the mission areas. The makers of this guide presume that these have been handed given over to the Royal Institute of South East Asian and Caribbean Studies in Leiden;

*  offprints of articles written by fathers. Through the descriptions these articles can be traced back in the journals where they were published, and many of the journals can be consulted in the Centre in St. Agatha or the Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen;

*  material from other provinces of the congregation;

*  documents about the progress made by the pupils of the Apostolic school in Tilburg;

*  and sometimes other material like for instance duplicate photographs.

(information from the Centre for the Heritage, 2009-2011)

 

2.

Generalate in Rome

This archive has not been investigated further.

 

3.

Tilburg

The part of the archive that has not been transferred to St. Agatha was in the mission house in Tilburg, but the house was abandoned in 2010. It is unknown what has since happened with this part of the archive.

 

4.

Royal Institute for South East Asian and Caribbean Studies, Leiden

This institution possesses the collections of Fathers Piet Drabbe and Jan Boelaars among others.

 

5.

Museum for Ethnography, Leiden

See Corbey, Snellen om namen 7.

 

6.

Tropenmuseum, Amsterdam

Drawings by Father Vertenten, among others.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1854-2006
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Klooster Sint Aegten, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (Inleiding Inventaris KAN).

Omvang 214 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal raadpleegbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Mulder msc, T.; Vriens msc, A.; Bovenmars msc, J.; Huijgevoort, A. van; Vorstenbosch, H. van; Dooren, K. van, AR-P027 Missionarissen van het H. Hart
Bijzondere relevantie

Selectie

 

 

Deze congregatie was zodanig missionair èn sterk gericht op cultuur-studie met thema's als gewoonten en gebruiken dat zeer veel archiefstukken relevant zijn. De selectie is daarom toegespitst op:

-seriële bestanden met verslaglegging

-expliciet vermelde onderwerpen die raken aan cultuur contact, v/a 1.11.2]

De selectie is gemaakt in maart 2011 door Kirsten Hulsker.

 

 

1 Bestuursarchief

1.1 Stichting en ontwikkeling Nederlandse provincie

-

 

1.2 Constituties, statuten en reglementen

3099-3126 Statuten voor de missiegebieden. Met bijlagen, 1893 - ca. 1965 (met hiaten), z.j. (28 stukken)

 

 

1.3 Spiritualiteit

3201 Publicaties betreffende de Missiebond van het H. Hart. Met plaatsingslijst, z.j. (1 stuk)

 

3204 Gebedenboekjes voor de missie in Brazilië. Met plaatsingslijst, z.j. (1 stuk)

 

 

1.4 Kapittel

1.4.1 Generaal kapittel

zie verslaglegging

 

1.4.2 Provinciaal kapittel

zie verslaglegging

 

 

1.5 Bestuur

zie verslaglegging

 

 

1.6 Betrekkingen

1.6.1 Intern

6178 Brieven van stichter en generalaat van de congregatie houdende toestemming voor de missie op Nederlandse en Duitse gedeelte van Nieuw Guinea, 1896, 1902 (1 omslag)

 

1.6.1.2 Provincialaat

-

 

1.6.1.3 Huizen, leden en msc-leken

79-80 Stukken betreffende de Vereniging Missiehuis en de stichting Missiebond van het H. Hart, 1880-1981 (4 omslagen)
N.B. Dit waren respectievelijk de rechtspersoon van MSC in het algemeen en de rechtspersoon van de congregatie ten voordele van de missiegebieden in Indonesië.

79 Missiebond van het H. Hart, alsmede Vereniging Missiehuis, 1880-1980. Bijlage: statutenwijziging, overdruk uit "Staatscourant" (1929)

80 Vereniging Missiehuis. Vergaderingen, 1880-1981

 

1.6.1.4 Correspondentie missionarissen

5009 Brieven van msc-paters over 1906-1912 en broeders 1891-1924 die op Papoea Nieuw Guinea, Nieuw Pommeren en de Gilberteilanden verblijven, geordend op naam. Met inhoudsopgave, 1891-1924 (1 pak)

 

6133 Brieven van broeder S. van Rooy van Yule-eiland, 1904, 1906, 1912, z.j. (1 omslag)
N.B. Missie van de Franse msc.

 

5005-5008 Ingekomen brieven van paters en broeders van de congregatie, alsmede zusters Franciscanessen van Heijthuizen, die verblijven op de Kei eilanden en Nieuw Guinea, geordend op naam. Met inhoudsopgaven, 1904-1924 (4 pakken)

 

5010-5011 Brieven van msc-paters en broeders die verblijven op de Filippijnen, geordend op naam. Met inhoudsopgave, 1908-1931 (2 pakken)

 

6378 Brieven van pater van de Kolk msc aan de provinciaal overste en van pater F. Kowalzki msc en pater J. van den Bergh msc over koppensnellen, 1912, 1930 (1 omslag)

 

6134 Brieven van pater B. van Klaarwater msc, 1926, 1938-1939 (3 stukken)

 

5135 Brieven van bisschop, paters, broeders en zusters uit de missie aan de provinciaal overste, 1930-1944 (met hiaten) (1 omslag)

 

5136 Brieven van pater A. van Lith msc uit de Molukken, 1939-1950 (met hiaten) (2 omslagen)

 

 

1.6.2 Extern

1.6.2.1 Kerkelijke overheden

Correspondentie van de provinciaal overste met internuntius, bisschoppen en/of bisdommen, 1903-1982 (9 omslagen)

73 Internuntius en buitenlandse bisschoppen, 1907-1981 (met hiaten)

 

81 Stukken betreffende pauselijke missiegenootschappen, 1906-1958 (met hiaten) (1 omslag)

 

1.6.2.2 Overige kontakten

83 Stukken betreffende het Centraal Katholiek Koloniaal Bureau (CKKB), het Centraal Indisch Missie Bureau (CIMB) en het Centraal Missie Commissariaat (CMB), 1936-1977 (1 omslag)

 

84 Stukken betreffende de Indische Missie Vereniging, 1908-1943 (met hiaten) (2 omslagen)

 

82 Stukken betreffende de Verenigde Missionarissen, 1920-1964 (met hiaten) (1 omslag)

 

 

1.7 Nederlandse vestigingen

--


 

1.8 Leden

NB: hier zijn ook gegevens van/over missiepaters te vinden. In de selectie zijn hier opgenomen stukken die expliciet over missie en cultuur gaan.

 

6341 Brieven van pater J. Viegen msc alsmede manuscripten van artikelen over koppensnellen, 1921 (1 cahier)

 

413-426 Periodieken, staten houdende persoonsgegevens en uitgaven van of in opdracht van het provinciaal bestuur voor intern gebruik binnen de congregatie, 1936-2000 (met hiaten) (2 schappen)

413 Personeelstaat msc-ers over de wereld, z.j. 1 deel

414 Personeelstaten van Nederlandse msc-ers over de wereld, 1922, 1942-1952, 1953-1964, z.j. 4 delen. NB: de personeelstaten van de jaren 1926-1928 zijn te vinden in "Provinciale Berichtendienst" die over 1936-1942 in "Onze Provincie"

415 Missiepersoneelstaten van Nederlandse msc-ers. 1949, 1952, 1953

 

 

1.9 Eigendommen en financiën

-

 

1.10 Taakuitoefening

1.10.1 Nederlandse missiegebieden van de congregatie

1.10.1.1 Missie algemeen

6252 Stukken betreffende de missiestatuten van de congregatie en de herziening daarvan. Met inhoudsopgave, 1893, 1907, 1925, 1944, 1949, 1958, 1961, z.j. (1 pak

 

221 Stukken betreffende algemene missiebewegingen tussen 1912-1960, 1912-1968 (met hiaten) (1 omslag

 

6212 Boekje "En sober relaas…" over de situatie in de missie tijdens de Tweede wereldoorlog, ca. 1945 (1 deeltje)

 

6339 Lijsten en staten houdende gegevens met betrekking tot Merauke, Irian, Indonesië en Papua New Guinea, 1961, z.j. (1 omslag)

 

1.10.1.2 Indonesië algemeen

NB: alles in deze rubriek heeft betrekking op de missie, maar er zijn geen stukken die expliciet over culturele interactie gaan

 

1.10.1.3 Nederlands Nieuw Guinea en Molukken

NB: alles in deze rubriek heeft betrekking op missie, speciaal voor culturele interactie komt dat niet in de inventaris-beschrijvingen naar voren, maar het is wel impliciet in veel stukken aanwezig.

 

1.10.1.4 Java

NB: alles in deze rubriek heeft betrekking op missie, speciaal voor culturele interactie komt dat niet in de inventaris-beschrijvingen naar voren.

 

1.10.1.5 Celebes

NB: alles in deze rubriek heeft betrekking op missie, speciaal voor culturele interactie komt dat niet in de inventaris-beschrijvingen naar voren.

 

1.10.1.6 Oceanië

NB: alles in deze rubriek heeft betrekking op missie, speciaal voor culturele interactie komt dat niet in de inventaris-beschrijvingen naar voren

1.10.1.7 Brazilië

NB: alles in deze rubriek heeft betrekking op missie, speciaal voor culturele interactie komt dat niet in de inventaris-beschrijvingen naar voren

1.10.1.8 Philippijnen

NB: alles in deze rubriek heeft betrekking op missie, speciaal voor culturele interactie komt dat niet in de inventaris-beschrijvingen naar voren

 

1.10.2 Onderwijs en propaganda

352-366 Stukken betreffende propaganda zaken, 1930-1983, z.j. (20 omslagen)

352 Overzichten van propaganda materiaal, 1951-1956. Alsmede ontwerp reglement missiekring, 1908

354 Propaganda materiaal, 1918-1957 (met hiaten). Alsmede "30 jaar propaganda 1952-1982" en lijst dia's Merauke, Amboina door pater N. Akerboom alsmede correspondentie pater A. Dijkzeul over propaganda acties in 1950-1952, 1997. Alsmede reacties op Annalen, 1949

360 Correspondentie betreffende algemene missiekalender met bijlagen, 1930-1968. Voortgezet correspondentie en stukken betreffende Rerum Ecclesia, 1964-1967. Met foto

362 Stukken betreffende de Aloysius-vereniging te Den Haag, 1920-1928, 1930-1939. Voortgezet met (materiaal) van hoofdzelatrice Vera Nelissen te Amsterdam, 1915-1940. Alsmede foto's missienaaikransje

365 Stukken betreffende de Fancy-fair actie Doodskoppen, 1950. Voortgezet met stukken betreffende klankbeelden en varia propaganda 1962-1963 Concilie, 1962

366 Correspondentie van provinciaal overste en missieprocure, 1955-1969

 

1.10.3 Overige werkzaamheden

-

 

1.11 Publicaties

1.11.1 Congregationele uitgaven

1.11.1.1 Uitgaven generalaat

-

1.11.1.2 Uitgaven provincialaat

2652-2655 Periodieken van de Nederlandse provincie, 1883-1993 (4 series)
N.B. Het betreffen externe uitgaven.

2652 Periodiek "Annalen van OLV van het H. Hart", 1883-1956. Voortgezet als "Rerum Ecclesiae", 1957-1967

2653 Periodiek "Almanak van OLV van het H. Hart", 1893-1953

2654 Periodiek "Jeugdjuweel", 1953-1981. Alsmede "De wonderlamp", z.j.

2655 Periodiek "Ons Geestelijk Leven", 1921-1987. Voortgezet als "Geest en Leven", 1988-1993

 

410-412 Periodieken en uitgaven in opdracht van het provinciaal bestuur, alsmede meegestuurde circulaires, 1936-2000 (3 series)

410 "De Brug", 1936-2000

411 "Onze Provincie", 1936-1962

412 "Nieuwsbrieven", 1950-1957

 


1.11.1.3 Uitgaven Nederlandse vestigingen

-

 

1.11.1.4 Publicaties van buitenlandse provincies

NB ten dele wel over missiegebieden, maar niet van Nederlandse provincie]

 

 

1.11.2 Publicaties over missies

1.11.2.1 Algemeen

516 Publicatie "A luena harausur katolik" (gebeden en zang) door pater J. Nieuwenhuis msc [uitgave: Hiltrup], 1914 (1 stuk)

 

523 Publicatie "Die Herz-Jesu Mission in der Südsee" door pater B. Bley msc [uitgave Hiltrup], ca. 1924 (1 stuk)

 

Publicaties door pater T. Aerts msc, z.j. (2 stukken)

527 "Traditional Religion in Melanesia" [uitgave: University of Papua New Guinea. Port Moresby], 1998

 

528 "Christianity in Melanesia" [uitgave: University of Papua New Guinea. Port Moresby], 1998

 

 

1.11.2.2 Irian Jaya

536 'Missionarissen en menseneters 1950-1960' door pater G. Zegwaard msc in "Spiegel Historiael", jrg. 31 nr. 7/8, 1996

 

544 'Les différentes Classes d'Age dans la Société Kaja-Kaja' door H. Nollen in "Anthropos", IV, 1909, p. 553-573

 

Publicaties, verhandelingen en geschriften van pater J. Viegen msc, 1911-1912, z.j. (3 stukken)

630 'De Marindineezen van Nederlands Nieuw Guinea' overdruk uit: "Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap" [uitgave: E.J. Brill. Leiden], 1911

 

631 "Oorsprongs-en afstammings-legenden van den Marindinees" [uitgave: E.J. Brill. Leiden], 1912, 2 exemplaren

 

565-579 Publicaties en verhandelingen van pater J. van de Kolk msc over Irian Jaya, 1919-1941 (met hiaten), z.j. (15 stukken)
N.B. Zie ook onder publicaties Molukken Van de Kolk n. 919-969.

565 "Bij de oermenschen van Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea" [uitgave: Indische Missie Vereniging. Sittard-Tilburg], 1919

566 "Marindineesch Woordenboek" [uitgave: Weltevreden], 1922. NB: Met medewerking van pater Vertenten

567 'Marindineesche Verwantschapsbetrekkingen'. Overdruk uit "Taal-, land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië", 82, I, 1926

568 'Verslag der Ethnologen-bijeenkomst te Amsterdam', uit "Mens en Maatschappij", 1925

569 'Hoe de heidensche keiees zijn God laat oordelen'. Overdruk uit "Het Missiewerk", 1923

570 'Het Godsoordeel bij de heidenen'. Overdruk uit "Het Missiewerk", 1922

571 'Een sneltocht. De eerste les'. Overdruk uit "De kleine Apostel", 1941

572 'Leeftijdsklassen op de Tanimbar-eilanden', uit "Taal-, land- en Volkenkunde", 1924

573 "Naar het licht" [uitgave: MSC Tilburg], 1925

574 'Het begrip 'zonde' bij de Indonesiërs' uit "Het Missiewerk", 1925

575 'Missiegedachten'. Overdruk uit "Roeping", 1926

576 "Het tandenvijlen bij de Tanimbareezen" [uitgave: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Leiden], 1928

578 'De Roomsch Katholieke Kerk en hare Missie onder de inlanders', in "Nederlands Indië", p. 330-338, 1929. NB: Door P. J. van Santen, gecorrigeerd door van de Kolk

579 'Tugerisch-Hollandse woordenlijst. Handschrift. z.j.

 

579

 

587-607 Publicaties, artikelen, brieven, reisbeschrijvingen van of over pater J. Verschueren msc, 1931-1982 (met hiaten), z.j. (21 stukken)

591 "Het mensenoffer op de Zuidkust van Nederlands Guinea" overdruk uit "Indonesië", I, 5, z.j. [uitgave: W. van Hoeve. Den Haag]

596 "So sind meine Kopfjäger in "Hiltruper Kalender", 1952

597 "In dit liefdeloze land. Schets uit het Moejoegebied" in "MSC Almanak" [uitgave: MSC Tilburg], 1948

600 "De Katholieke Missie". overdruk uit "Nieuw Guinea, de economische, sociale en culturele ontwikkeling", I, p. 160-228 [uitgave: 's Gravenhage], 1953

601 "Rechten op grond bij de Marind-anim" [uitgave: Nieuw Guinea.], 1958

606 Typescript publicatie "Naar de koppensnellers" verschenen in "Limburg Vooruit", 1931-1932

607 "Jan Verschuerens description of Yéi-Nan Culture" door J. van Baal in: "Verhandelingen Koninklijk Instituut voor taal- Land- en volkenkunde", 1982 [uitgave: Martinus Nijhoff. 's Gravenhage]

 

6322 Stukken betreffende de Marind-cultuur. Met inhoudsopgave, 1940, 1943, 1947, 1954, 1995, z.j. (1 pak)
N.B. Afkomstig van pater A. Vriens msc.

 

633-637 Publicaties, verhandelingen en studiegegevens van pater A. Vriens msc, 1946-1947, 1974-1975, z.j. (4 stukken en 4 omslagen)

637 Studiegegevens over Nieuw Guinea van pater Arie Vriens msc. Met inhoudsopgave, z.j. 4 omslagen

 

548-563 Publicaties en verhandelingen van pater J. Boelaars msc over Irian Jaya, 1950-1997 (16 stukken)

548 "The linguistic position of South-Western New Guinea" [uitgave: E.J. Brill. Leiden], 1950

550 "Talen van Zuid en West Nieuw Guinea". Overdruk uit: "Nieuw-Guinea, de ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied", deel I, p. 66-78, 's Gravenhage, 1953

553 "Schets van de Jaqai-cultuur". typescript, 1953

555 "Vechten of sterven: analyse van de koppensnellers-cultuur in Zuid-West Irian, Indonesia". Typescript, z.j.

556 "Head-Hunters about themselves" [uitgave: Nijhoff. Den Haag], 1981

 

580-581 Publicatie en artikelen van pater K. Meuwese msc, 1951, z.j. (2 stukken)

580 "Nieuwe Doodskop-stammen" [uitgave: Missiehuis. Tilburg], z.j.

581 "Au pays des coupeurs de têtes" in "Annales de Notre Dame du Sacre Coeur", juli-augustus 1951

 

6319 Stukken betreffende het artikel "Rechten op grond bij de Marind-Anim (Zuid-Nieuw-Guinea)" van pater J. Verschueren msc, gepubliceerd in de periodiek " Nieuw-Guinea Studiën", 1956,1958 (1 omslag)
N.B. Afkomstig van pater A. Vriens msc

 

640-642 Publicaties en verhandelingen van pater G. Zegwaard msc, 1956, 1959, 1996 (3 stukken)

640 "Missionarissen en menseneters" in "Spiegel Historiael" p. 286-291, 1996

641 "De sociale structuur van de Asmatbevolking" door Zegwaard en Boelaars, 1956. Kopie typescript

642 "Headhunting practices of the Asmat of Netherlands New Guinea" in "American Anthropologist", 1959

 

6233 Overdruk van artikel 'Oorsprongsmythe der Kaeti's', uit periodiek "Nieuw-Guinea Studiën" van pater P. Drabbe msc, 1958 (1 deeltje)

 

6236 Verhandeling "Koppensnellerspraktijken van de Asmatters van Nederlands Nieuw-Guinea" van pater G. Zegwaard, 1959 (1 deel)

 

6345 Verhaal "Oorsprongsverhaal van Basiem" opgetekend door pater A. van der Wouw msc, 1971 (1 omslag)

 

6336 Overdruk van artikel 'More pastoral than Academic…; Practice and Purpose of Missionary Ethnographic Research (West New Guinea, 1950-1962' van S.R. Jaarsma in periodiek "Anthropos", jrg. 88, 1993 (1 stuk)

 

6129 Voorstel voor onderzoek "Marindi's cargo cult op het eiland Kimaam in het Zuidwesten van Irian Jaya" van I. Resubun, student antropologie aan de KU Nijmegen, 1997 (1 deeltje)

 

6130 Verslag "Perceptie van de Kimamers over de voorbije Marindi beweging op het eiland Kimaam" van veldonderzoek van van I. Resubun, student antropologie aan de KU Nijmegen, 1998 (1 dee

 

6242 Doctoraalscriptie "Marindi cargo cults op het eiland Kimaam, Irian Jaya Indonesië" van I. Resubun, 1999 (1 deel)

 

6232 Boek "Amoko, in the beginning; Myths and Legends of the Asmat and Mimika Papuans", uitgegeven door uitgeverij Crawford House in Australië, 2002 (1 deel)

 

582 Artikel 'Magie en Sacrament' van pater W. Putman msc, in "Tijdschrift voor Liturgie", z.j. (1 stuk)

 

6128 Bundel "Mensen van Asmat, hun denken en voelen" van pater G. Zegwaard msc en pater A. Sowada osc. Met bijlage, z.j. (1 deel en 1 stuk)

 

6151 Stukken betreffende de studie van de Asmat van pater G. Zegwaard msc, z.j. (1 omslag)

 

6320 Verhandelingen over gebruiken en rituelen bij de Marind stam in Z. Nieuw Guinea. Met inhoudsopgave, z.j. (1 omslag)
N.B. Afkomstig van pater A. Vriens msc.

 

 

1.11.2.3 Molukken

814-852 Publicaties en verhandelingen van pater H. Geurtjens msc, 1902-1938 (37 stukken)

815 "Siksikar Agaam" zangboek, (1911)

819 'De Godsdienst der Keieezen', in "De Beiaard". Overdruk, 1921

821 "Keieesche Adatrechtstermen". Overdruk uit (onbekend), 1922

822 "Uit een vreemde wereld. (Het leven en streven der inlanders op de Kei-eilanden)" [uitgave: Teulings. Den Bosch], 1921

823 'Woordenlijst der Keieesche taal',S in "Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen". Deel LXIII [uitgave: Albrecht. Weltevreden en Nijhoff. Den Haag], 192

824 "Spraakleer der Keieesche taal". Deel LXIII [uitgave: Albrecht. Weltevreden en Nijhoff. Den Haag], 1921

825 "Keieesche legenden". Deel LXV [uitgave: Emmink. Weltevreden en Nijhoff. Den Haag], 1924

828 'De Missionaris Linguïst en Ethnoloog', in "Koloniaal Missie-tijdschrift", 1926

829 'De doodenvrees bij primitieve volken', in "Mensch en Maatschappij". Overdruk, 1926

830 'De letterkunde van een primitief volk', in "De Beiaard". Overdruk

831 "Marindinees-Nederlands Woordenboek" [uitgave: A.C. Nix, Bandoeng], 1933

832 "Spraakleer der Marindinese taal". Deel LXVIII [uitgave: Albrecht. Weltevreden en M. Nijhoff. Den Haag], 1927

833 'Associatiebegrippen bij de Marindineezen', in "Mensch en Maatschappij", 1927

834 'Het taboe-schap bij bevallingen op Zuid-Nieuw Guinea', in "Mensch en Maatschappij", 1928

835 'Het schimmenoffer bij de Marindinezen', in "Mensch en Maatschappij", 1928

836 "Bezit en erfrecht bij de Marindinezen" [uitgave: E.J. Brill. Leiden], 1929

838 'Over Tanimbareesch Taaleigen' [uitgave: Albrecht. Weltevreden]. Overdruk uit "Tijdschrift Indische Taal-, Land- en Volkenkunde", 1929

840 'Kultuurverval bij een natuurvolk', in "Koloniaal Tijdschrift", 27e jrg. Overdruk

844 "Tanimbareesche Weverij". Overdruk

848 "La Mission et les joies populaires - Volksvermaak in de Missie" [uitgave: Desclée. Parijs en de Brouwer. Brussel], 1938

 

919-969 Correspondentie, publicaties, verhandelingen en geschriften van, over of uit de nalatenschap van pater J. van de Kolk msc, 1910-1929 (met hiaten), z.j. (5 dozen)

920 "Keieesch I = Keieesche Spraakkunst A-K" volgens pater H. Geurtjens msc, alsmede "Woordenboek Keieesch-Nederlands"

921 "Keieesch II = Keieesche Spraakkunst L-Z" volgens pater H. Geurtjens msc, alsmede "Woordenboek Keieesch-Nederlands"

922 "Keieesch III = Nederlandsch-Keieesch Woordenboek A-Z", alsmede "Tanimbareesch Woordenboek"

923 "Hollands-Mariendsch Woordenboek I A-N", 1910

924 "Hollandsch-Mariendsch Woordenboek II N-Z", 1910

925 "Marindineesch Woordenboek en Spraakkunst I A-K", 1913

926 "Marindineesch Woordenboek en Spraakkunst II L-Z", 1913

927 "Tanimbareesche Spraakkunst". Concept

928 "Talen en dialecten in en rond Nederlands Nieuw Guinea"

929 Missienota's I: "Ontstaan en ontwikkeling der Missie op Nederlands Nieuw Guinea"

930 Missienota's I: "Heidense Eeredienst-Godsdienstig bijgeloof..."

931 Missienota's I: "Zeden-gebruiken-volksgewoonten"

932 Missienota's I: "Geschiedenis der Papoeeezen (Keieezen etc.)". NB: Beschaving-Ontdekkingen-Reizen-Volksstammen-Volksaard-Ontwikkeling etc

933 Missienota's I: "Taal"

934 Missienota's I: "Algemene Folklore"

935 Missienota's I: "Mahomedanisme"

938 Missienota's II: "Ethnologie, Linguïstiek etc."

939 Missienota's III: "Ethnologie, Taal etc."

940 Missienota's IV: "Ethnologie, Taal etc."

941 Ethnologie I (Volksuniversiteit Nijmegen): "Ethnologie in het algemeen", 1929

942 Ethnologie I (Volksuniversiteit Nijmegen): "Monogenisme", 1929

943 Ethnologie I (Volksuniversiteit Nijmegen): "Godsdienst-wetenschap", 1929

944 Ethnologie II (Volksuniversiteit Nijmegen): "Zedelijkheid bij primitieve volkeren", 1929

945 Ethnologie II (Volksuniversiteit Nijmegen): "Gezinsleven", 1929

949 Ethnologie III (Volksuniversiteit Nijmegen): "Het koppensnellen op Zuid Nieuw Guinea", 1929

950 Nota's I: "Over de gebruiken onzer Papoea's"

951 Nota's II: "Over bijgelovigheden en hekserijen bij onze Kaja-Kaja's"

953 Nota's IV: "Nieuw Guinea-Spoken"

954 "Het moreel gevoel bij onbeschaafde volkeren". Alsmede "O.L.Vrouw der Missie"

957 "Het moreel gevoel bij natuurvolkeren"

959 "Het Godsbegrip op Kei, Tanimbar en Zuid Nieuw Guinea"

960 "De kennis van een Opperwezen bij de volkeren van de Molukken en Nieuw Guinea"

961 "Keieesche Kruisweg Ded Naftangwauw I"

962 "Keieesche Kruisweg Ded Naftangwauw II"

963 "Marindineesche Catechismus" door [pater Petrus Vertenten], 1917

964 "Siksikar Eiwan" (gezangen met cijfernoten)

965 "Kruisweg en Gebeden" "Dalamtëné Sangwäloe" "Sembäjang ma tonde Sacr.Makakoedoes"

966 "Evangelie Jezus' leven en dood" in het Keieesch

 

Publicaties van pater E. Cappers, 1916, 1919 (2 stukken)

674 "Katègismoes tè Boek Agam", 1916

 

898-913 Publicaties en verhandelingen van pater J. Kraanen msc, 1921-1950 (met hiaten) (16 stukken)

898 'De vrouw in de Keieesche maatschappij', in "Koloniaal Missie-Tijdschrift", 1921

NB verder ook vertalingen van catechismus en veel stukken in niet-Europese talen

 

999-1013 Zangboekjes en catechismussen voor de Molukken, 1922-1959 (met hiaten) (15 stukken)

 

805-813 Publicaties, verhandelingen en geschriften van of over pater K. Drabbe msc, 1922-1995 (9 stukken)
N.B. Alle stukken ondergebracht bij het KITLV te Leiden.

oa

806 "Enige bijzonderheden over de talen van Nederlands Zuid-Nieuw Guinea". Typescript

 

853-891 Publicaties, verhandelingen en geschriften van en over pater H. Geurtjens msc, 1923-1953 (39 stukken)

oa

874 'Onderwijs en ziekenzorg. De Missie als Beschavingsfactor', in "Oost en West. Nieuw Guinea-nummer", 1952

876 "Moeilijkheden bij de elite-vorming". Overdruk, 1953

 

675-708 Publicaties en verhandelingen van pater P. Drabbe msc, 1925-1964 (33 stukken)
NB: een groot aantal stukken is ondergebracht bij het KITLV te Leiden.

onder andere:

675 'Dood en begrafenis en spiritisme op Tanimbar' [uitgave E.J. Brill. Leiden]. Overdruk uit "Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijkskundig genootschap", 1925

687 "Talen en dialecten in Z.W. Nieuw Guinea". Deel 1 [uitgave: Anthropos], 1950

690 "Het heidensch huwelijk op Tanimbar". Overdruk

694 "Folk-tales from Neth. New Guinea" [Medical Publishing Company. Sydney], 1950

NB Veel taalstudies

 

666-672 Publicaties, aantekeningen en verhandelingen van pater J. van de Bergh sr. msc, 1928, 1930, z.j. (7 stukken)

666 "Indjil itbatja leran Domingo en oev woehan er" (zondags-Evangelies in het Keiees). Kopie typescript, z.j.

 

6414 Stukken betreffende rituelen, oorsprongsverhalen en kunstuitingen van de Asmat aan de Casuarinenkust, voornamelijk afkomstig van pater C. van Kessel msc en pater A. van [...], 1963, 1971, 1981, 1993 (1 omslag)

 

709-804 Geschriften en verhandelingen in of over diverse talen en dialecten van de Molukken door pater P. Drabbe msc, z.j. (96 stukken)
N.B. Alle stukken zijn ondergebracht bij het KITLV te Leiden.

 

Publicatie en verhandeling van pater J. Klerks msc, z.j. (2 stukken)

896 'Gegevens over Keieesche huwelijksadat', in "Bijdragen Taal-, Land- en Volkenkunde", deel 98/3, z.j.

 

6329 Verhandelingen "Voornaamste godsdienstige en wijsgerige opvattingen van de Asmat" en "De Pokomban; het geestmaskerfeest" van pater A. Sowada msc, z.j. (2 stukken)

NB Nieuw-Guinea

 

6333 Verhandeling "Wijze en inhoud van het denken van natuurvolk Asmat-Papaua's", tekst van toespraak en lijst met betrekking tot etnografische voorwerpen van pater G. Zegwaard msc, z.j. (1 omslag)

NB Nieuw-Guinea

 

 

1.11.2.4 Celebes/Java

NB Veel artikelen in Maleis/Bahasa Indonesia

 

1146-1148 Publicaties en recensies van of over pater Th. Tangelder msc, 1949-1951 (3 stukken)

1148 Proefschrift "Sacramenten en Volksgebruiken. Een proeve van practische missie-aanpassing" [uitgave: Paul Brand. Bussum], 1950

 

1088-1101 Publicaties en verhandelingen van pater J.D. van de Bergh (Davy) msc, 1950, 1952, z.j. (14 stukken)

1088 'Banggaise ethnologica', in "Het Missiewerk". Overdruk, 1948

1089 'Banggaise ethnologica II, de magie van vier plus een', in "Het Missiewerk". Overdruk, 1948

1096 'Een acuut aanpassingsprobleem', in "Indisch Missietijdschrift", 1952

1099 "Spraakkunst van het Banggais" [uitgave: M. Nijhoff. Den Haag], 1953

1100 "Analysis of the syntax and the system of affixes in the Bisayà' Language from Cebu" Vertaling door G. Trienekens. Gestencild, 1958

 

1122-1123 Publicaties van pater J. van de Wouw msc, 1973 (2 stukken)

1122 "Bahan Untuk Tatabahasa Tombulu" (spraakkunst) [uitgave: Jakarta]. 1973. Typescript

1123 "Kamus Tombulu Indonesia Belanda" (woordenboek) [uitgave: Jakarta]. 1973. Typescript

 

 

1.11.2.5 Philippijnen

1223 Verhandeling "Zondagsevangeliën in het Visaya" door pater J. Menken msc, ca. 1915 (1 stuk)

 

1170-1212 Publicaties en verhandelingen over de Philippijnen algemeen door buitenstaanders en enige msc-ers, 1917-1983 (met hiaten) (43 stukken)

1176 "Woordenlijst Nederlands - Bisaya". Doorslag

1177 "Inleiding tot de studie der Bisayaanse taal". Doorslag

 

1224-1227 Publicaties en notities van pater A. van Odijk msc, 1952, 1974, z.j. (4 stukken)

1224 "Elementary Grammar of the Bisayan Language"

1225 "Ethnographische gegevens over de Manobo's van Mindanao, Philippijnen" [uitgave: Anthropos]

 

 6313 Boek "Analysis of the syntax and the system of Affixes in the Bisaya' Language" door pater J.D. van de Bergh msc, vertaald door pater G. Trienekens msc, 1958 (1 deel)

 

 

1.11.2.6 Brazilië

NB: voornamelijk in Portugees.

 

1310-1316 Publicaties en verhandelingen over Brazilië op naam van of over msc-ers, 1946, 1956, 1966, 1991, z.j. (7 stukken)

1314 'Brazilië, land en volk', in "Missiewerk" nrs. 1-2 door pater J. van Rooijen msc, 1946

 

 

1.11.3 Publicaties van (en over) leden

1.11.3.77 W. Vergouwen

2344 Scriptie "Escapisme of Integratie: poging tot verklaring van de werfkracht van de umbanda, het kardecisme en het illuministisch protestantisme in de gebieden met grote sociale veranderingen in Brazilië" door pater W. Vergouwen msc en K. Heemskerk [uitgave: Tilburg], 1969 (1 stuk)

 

 

1.11.3.79 J. Verschueren

6325 Overdruk van artikelen 'Het missiewerk op de Zuidkust: 35 jaren' en 'De School toen en thans' van pater J. Verschueren msc uit periodiek "Koloniale Studiën", alsmede typescripten voor twee niet gepubliceerde artikelen in reeks "Zuid Nieuw-Guinea: 35 jaren onder missie invloed", 1941, 1976 (1 omslag)

 

6323 Verhandeling "Problematiek van de katholieke kerk in Oceanië en reisverslagen van pater J. Verschueren msc. Met aantekening van mgr. Van Duivenvoorde, 1959, z.j. (1 omslag)

 

 

1.11.3.86 A. Vriens

6417 Verhandeling "Met de papoea's op weg; III, De Marind aan de zuidkust" van pater A. Vriens msc, 1994 (1 omslag)

 

 

1.11.3.91 G. Zegwaard

6334 Teksten van "Rapport over het snellen van twee koppen door het dorp Ao en het daarop aansluitende snelfeest" en van artikelen "De aard en functie van de ' Taparu' groepen in Ajka-Wapuka" en " De dorpsgemeenschap Syuru in 1954" van pater G. Zegwaard, z.j. (1 omslag)

 

6335 Notities en verhandelingen Sokorem" en " Over het ontstaan van de vrouw" van pater G. Zegwaard msc. Met inhoudsopgave, z.j. (1 omslag)

 

 

1.11.4 Publicaties over leden

[NB deze rubriek zegt meer over positie leden binnen de congregatie en of zij al dan niet gewaardeerd zijn om hun taal- of cultuurstudie, kh]

zie stukken over p. Vertenten en verder oa:

6238 Brochure "Pater Boelaars vond veel christelijks bij de koppensnellers" van W. Bouwman, z.j. (1 deel)

 

 

1.11.5 Cursussen

5165 Stukken betreffende taal- en cultuurstudies, voornamelijk van pater Drabbe msc, 1952, 1954, 1958, 1967, z.j. (2 omslagen)

 

6226 Cursus "Missionaire oriëntatie", vertaald uit het Frans, uitgegeven in samenwerking met de congregatie van S.V.D., reeksen "Het missionaire probleem" en "Afrikaanse problemen", ca. 1960 (2 deeltjes)

 

6025 Boekje " Het muziekonderwijs op de O.D.O." door pater P. Hoeboer, z.j. (1 deeltje)
N.B. Met betrekking tot muziek tijdens de mis in de missie.

 

 

1.11.6 Overige publicaties

-

 

1.12 Audiovisueel materiaal

1.12.1 Foto's Nederland en andere provincies van de congregatie

[hier ook foto's mbt missie, maar niet speciaal mbt cultuur-contact]

1.12.2 Foto's missies

[uit veel beschrijvingen is onduidelijk wat de onderwerpen van de foto's kunnen zijn, maar sommige albums hebben betrekking op specifieke gebieden en/of clans; ook materiaal Brazilië en Philipijnen, maar minder en minder specifiek beschreven, kh]

3894-3914 Fotoalbums met foto's van Nieuw Guinea, 1905-1958 (21 delen)
N.B. Nr. 14 afzonderlijk beschreven omdat het album over meerdere missiegebieden handelt. Aantal albums verwijderd.3901 8. Album Nieuw Guinea: ansichtkaarten tekeningen van Vertenten; foto's Marind, Digul, Mappi, Mimika, en Frederik Hendrik Eiland. 1905-1932

 

3881 Album 'Marindaneezen'' houdende tekeningen en ansichtkaarten van pater P. Vertenten msc uit Zuid-Nieuw Guinea, 1910-1925 (1 deel)

 

3882-3893 Ringalbums met vergrotingen van foto's van Nieuw Guinea (Irian Jaya), 1934-1951, z.j. (2 delen, 9 omslagen)

oa

3886 5. Awjoe- en Mappi-typen. Met inhoudsopgave

3888 7. Asmat- en Mappi-typen. Met inhoudsopgave

3889 8. Alles over Sago. Met inhoudsopgave

 

4076-4085 Fotoalbums van pater A. van der Wouw van de Kasuarinenkust, 1950-1993 (met hiaten) (10 delen)

oa

4077 Doop, vrouwenfeest, ziekenhuis Bayun

 

1.12.3 Dia's, films en geluidsopnames

5275-5281 Films van Kimaan, alsmede beschrijvingen, z.j. (7 stukken)

5276 Oor doorprikken, internaat en huizenbouw

 

 

2 Huisarchieven

-

 

 

3 Persoonsarchieven

-

 

\

4 Archief Merauke

Voor een algemene indruk van dit archief, zie boven.

4.1 Ontwikkeling

zie bronnen met verslaglegging

 

4.2 Spiritualiteit en liturgie

-

 

4.3 Betrekkingen

[zie verslaglegging voor toelichting]

 

4.4 Leden, personeel en opleidingen

-

 

4.5 Etnografie en taakuitoefening

[zie verslaglegging]

 

5162 Stukken betreffende suggesties en richtlijnen voor de pastoraal, in het algemeen en met betrekking tot Nieuw Guinea en het bisdom Merauke. Met inhoudsopgave, 1950-1970 (met hiaten), z.j. (1 omslag)

*gezien* Verschillende stukken die inzicht geven in adaptie van het missiewerk in theorie en praktijk, oa via elite-vorming.

 

5240 Stukken betreffende studies en gedicht met betrekking tot de Marind van pater A. Vriens msc, pater Kees van der Linden msc, pater C. Hoogeland msc en pater Vertenten. Met inhoudsopgave, 1953-1993 (met hiaten) (1 omslag)

 

5168 Stukken betreffende discussies over de manier van katechese geven, 1955-1957, 1962,1967-1969 (1 omslag)

*gezien* Visies van verschillende paters en onderwijsdeskundige P.C. Schoe op godsdienstige vorming van de goeroes (dorpsonderwijzers) in reactie op een enquête daarover, vermoedelijk opgesteld door pater Jan Boelaars msc.

 

5161 Stukken betreffende antropologisch en ethnologisch onderzoek. Met inhoudsopgave, 1959, 1993, z.j. (1 omslag)

*gezien* Het gaat hier vnl om stukken van anderen, met uitzondering van een studie van Boelaars' Handleiding voor een systematisch onderzoek van een cultuur. Verder een recensie over een boek van Boelaars en een artikel van S.R.Jaarsma over de verhouding tussen missie en antropologie (overdruk Anthropos 88 (1993) p109-133.

 

5167 Stukken betreffende het katechesemateriaal in het bisdom Merauke, 1954-1975, 1961-1993 (met hiaten) (2 omslagen)
N.B. Voor een groot deel in het Maleis.

*gezien* Diverse vormen van aanpassing aan de Papoea-cultuur: zaken anders of beter uitleggen of juist niet noemen, omdat het verkeerd verstaan zal worden in de context van hun cultuur. Ook zit er een zelfgemaakt gestencilt lesboekje in de Maleise taal in deze map, voorzien van handgetekende illustraties.

 

 

4.6 Publicaties

4.6.1 Pater J. Boelaars

NB: heel veel van het werk van Boelaars heeft betrekking op culturele interactie, maar een groot deel is officieel gepubliceerd na 1960, zie voor meer informatie het aparte format over diens persoon]

5214 Verhandelingen over huwelijksgebruiken in het Moejoe-gebied van pater J. Boelaars msc en anderen, 1959, z.j. (1 omslag)

 

5201 Verhandelingen "Geschiedenis van de Yakray" van pater J. Boelaars msc over de periode 1949-1970 en "De visie van de Yakray mensen op eeuwig leven, als uitgesproken in de Mythe van Tamru" van Felix Kabagaimu, vertaald door pater J. Boelaars msc, 1979, z.j. (1 omslag

 

5208 Verhandelingen "Ethnologische studie over Papoea's aan de Mappi" en "De zin van de voortplanting" van pater J. Boelaars msc, z.j. (1 omslag)

 

5210 Stukken betreffende raadgevers en gezangen binnen de Yakai-cultuur van pater J. Boelaars msc, z.j. (1 omslag)

 

 

4.6.2 Diverse auteurs

5250 Artikelen en verhandelingen over volksopvoeding en bestuur, 1938-1969 (met hiaten) (1 omslag)

*gezien* Oa verhandelingen van bestuurders (Van Eechoud, Van Baal) en kritische aantekeningen op het bestuursbeleid, vermoedelijk van een missionaris. Centraal thema is culturele aanpassing en de ontwikkeling van Papoea's.

 

5207 Rapporten, verslagen en artikel uit kranten en periodieken over koppensnellen in het Mappi-gebied en het streekplan voor het Mappi-gebied, 1941, 1952, 1959-1960 (1 omslag)
N.B. In 1959 vond een geruchtmakende snelpartij plaats

 

5183 Verhandelingen houdende antropologische studies over de Asmatters door G. Zegwaard msc en anderen. Met inhoudsopgave, 1947-1949, 1952-1960, 1959, z.j. (1 omslag)

 

5164 Verhandelingen houdende studies met betrekking tot gebruiken, maatschappelijke structuren en de kerk bij de Adat, alsmede de inculturatie. Met inhoudsopgave, 1987, 1993-1994, z.j. (1 omslag)
N.B. Gedeeltelijk in het Maleis.

 

5209 Verhandelingen "De ontmoeting met de Paoea in Ned. Zuid N. Guinea", " De sociale structuur van de Jaqai" en "Het huwelijk bij de Jaqai" van pater J. Boelaars msc en " Cultural change among the Mappi" van mgr. A. Sowada osc, z.j. (1 omslag)

 

5239 Verhandelingen van pater J. Verschuere msc over Merauke en de Marind, z.j. (1 omslag)

 

5261 Verhandeling "Trouwen bij de Gondoe-lui" van W. Lommertsen (1 stuk)
N.B. In gebied Asmat en Casuarinenkust

 

5262 Verhandelingen met betrekking tot talen in het gebied van de Asmat en de Casuarinenkust en liturgische teksten in de landstaal, z.j. (1 omslag)


Bewaarplaats Generalaat, Via Asmara 11 - 00199 ROMA, tel. 06-86.22.061

Bewaarplaats Provincialaat, missiehuis, Bredaseweg 204a, 5038 NK Tilburg, 013-5322979

Bewaarplaats Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde, Leiden
Openbaarheid openbaar

Bewaarplaats Museum voor Volkenkunde, Leiden

Bewaarplaats Koninklijk Instituut voor de Tropen / Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, 1092 CK Amsterdam
Openbaarheid openbaar
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort catalogus KIT te vinden op http://www.kit.nl
Websites

www.misacor.org
(generalaat)

Bronnen met verslaglegging

 

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, inv.  AR-P027

 

 

Dagboeken

(4 Archief Merauke, 4.1 Ontwikkeling)

5012-5013 Dagboeken over werkzaamheden in de regio van Merauke door (onbekend), 1905-1956 (2 stukken)

 

5041 Dagboek van (onbekend) over werkzaamheden in de regio van Okaba, overgetypt door pater J. van de Vlugt msc, 1910-1950 (1 stuk)

 

5046-5064 Dagboeken en registers houdende gegevens over de regio's van Okaba, Moeting, Jawimoe, Boepoel, Wambi, Wendu en Merauke te Irian Jaya door (onbekend), 1910-1970 (19 stukken)
N.B. Dit zijn afschriften van originelen die in Rome berusten.

 

5031 Dagboek van pater W. Thieman msc, werkzaam in de regio Kimaam, 1926-1946 (1 stuk)

 

5043 Dagboek door pater J. Verschueren msc, werkzaam in de regio Bupul en Kali Maro, 1933-1934 (1 stuk)

 

5014-5030 Dagboeken van pater C. Meuwese msc, werkzaam in de regio Fak-fak, Babo, Tanah-Mera en Mappi, 1934-1958 (17 stukken)

 

5045 Dagboek van pater W. Thieman msc en pater K. Hendriks msc, werkzaam in de regio van Tanah-Merah, 1940, 1950-1958, 1960, z.j. (12 schriften)

 

5034-5038 Dagboeken door (onbekend) over de statie Okaba, 1947-1981 (5 cahiers)

5034    1947-1953

Dit dagboek is door Kirsten Hulsker ingezien in maart 2011.

Enerzijds geeft deze bron af en toe zelfcensuur te zien, anderzijds lijkt het toch vaak alsof de lezer over de schouder van de missionaris meekijkt in de dorpen op tournees en bezoeken. Veel voorkennis wordt daarom verondersteld over het gebied en de mensen, er wordt met namen gestrooid en ook vergt de soms sarcastische toon interpretatie. Het handschrift is daarnaast ook arbeidsintensief. Met die beperkingen levert de bron een schat aan informatie op over de gebruiken waar de pater soms letterlijk tegen aan loopt, die hij interpreteert, bestudeert en waar hij actief mee omgaat (verbieden, bestrijden, aanpassen). Tijdens reizen door de kampong werd de pater deelgenoot gemaakt van of maakte zichzelf onderdeel van het dorpsleven: (on)christelijke) feesten, (on)christelijke huwelijken, ruzies, afwezigheid in kampongs, economische projecten, schoolabsentisme, kampongvorming, verplaatsingen bevolking, contacten missie-bestuur, concurrentie zending. Analyses op dit alles zijn doorgaans in andere bronnen te vinden, zoals correspondentie en studies.

 

5036 1955-1959. NB: Aanvulling door pater Antoon van de Wouw msc

Dit dagboek is door Kirsten Hulsker ingezien in maart 2011.

Getypt. Omdat het dagboek Okaba na bepaalde tijd niet meer bijgehouden werd, is dit dagboekachtig verslag achteraf, minstens vijf jaar later, uit andere aantekeningen samengesteld. De auteur heeft zichzelf duidelijk willen beperken en zelfcensuur toegepast en de informatie moet dienen om de toekomstige pastoor van Okaba op weg te helpen. Toch biedt het 'dagboek' zicht op zaken die in andere bronnen onderbelicht werden, zoals het dagelijks leven in kampongs en bijvoorbeeld de weerstand van ouders om hun kind ver weg op school te laten gaan.

 

5033 Dagboeken van pater A. van de Wouw msc, werkzaam in de regio Kasuarinenkust. Met als bijlagen een lijst van de dagboeken, 1968-1988 (1 doos)
N.B. Zowel nr. 1 als nrs. 16-17 van de lijst ontbreken. Oorspronkelijk zou de serie tot 1992 hebben gelopen.

 

5044 [Dagboek] 'Hidup Merasul ke Irian Barat-Merauke' door frater J. Winokan over periode 1923-1947, 1971 (1 stuk)

Dit dagboek is door Kirsten Hulsker ingezien in maart 2011.

Terugblik door auteur als representant van een groep die weinig in de bronnen voorkomt, met hier en daar (gestencilde foto) zonder bronvermelding bijv p46 maar met bijschriften van bevolking en zelfs een foto die een school moet voorstellen in 1923.

 

(4.6 Publicaties, 4.6.2 Diverse auteurs)

5216 Verhandelingen over de geschiedenis van het Moejoe-gebied en gedeelte dagboek pater K. van Kessel msc. Met bijlagen, 1943, 1946-1950, 1952-1953, 1974 (1 omslag)

 

 

Kronieken

5790 Kroniek van de missie van Merauke over de periode 1905-1956, alsmede excerpt daarvan, z.j. (1 omslag)

 

 

Verslaglegging in bestuurlijke stukken over missie en cultuur

(1.4.1 Generaal kapittel)

16-24 Stukken betreffende generale kapittels, 1897-1987 (met hiaten) (18 omslagen)

16 1897-1958. Met inhoudsopgave

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

Bij het generaal kapittel werd telkens (1947, 1953, 1958) een rapport ingebracht van de Nederlandse provincie, waarin ook verslag gedaan werd over de missies.

 

(1.4.2 Provinciaal kapittel)

29-43 Stukken betreffende provinciale kapittels. Gedeeltelijk met indexen, 1897-1987 (met hiaten) (30 omslagen)

In maart 2011 bekeken door Kirsten Hulsker

29 1897-1919. Met inhoudsopgave

30 1925. Met inhoudsopgave

31 1932 en 1938. Met inhoudsopgave

32 1947. Met inhoudsopgave

Tijdens het provinciaal kapittel werden verslagen van de missiegebieden (per missiegebied afzonderlijk) ingebracht om te bespreken.

33 1953. Met inhoudsopgave

Verslagen van huizen in de missie werden aangeleverd en besproken tijdens het kapittel.

34 1958. Met inhoudsopgave

Zie 33

 

(1.5 Bestuur)

48-57 Verslagen van provinciale raadsvergaderingen. Met bijlagen, 1894-1993 (22 omslagen)

48 1894-1920. NB: Hierbij ook stukken betreffende generale visitaties over de periode 1889-1920

49 1921-1947. NB: akten 1894-1920 ontbreken

50 1947-1957. Met index over 1947 en 1948

gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

Maandelijkse vergaderingen, vaak voorzien van agenda en notulen, waarin meestal in elk geval de besluiten staan genoteerd, soms ook de overwegingen. Meestal werd elke maand wel over een missie-gerelateerd onderwerp gesproken, soms meerdere gebieden tegelijk. De agenda, wanneer toegevoegd, geeft meestal een redelijk beeld van de onderwerpen.

51 1958-1967

 

 

Bestuurlijke rapportages in de missie

5172 Verslagen, voornamelijk van pastoorsconferenties. Met inhoudsopgave. 1934-1996 (met hiaten) *gezien*

Tussen 1954 en 1962 werden geen pastoorsconferenties gehouden (Boelaars, III, 338, 351). Volgens Boelaars werden er tussen 1925 en 1950 elk jaar pastoorsconferenties gehouden, maar bij zijn verwijzing naar het archief verwijst hij slechts naar enkele jaren (Boelaars, III, 345-347; zie ook Boelaars I, 346-347; Boelaars II, 347-348). In het archief zijn niet voor alle jaren verslagen aangetroffen.

 

5274 Circulaires en verhandelingen rapporten en circulaires met betrekking tot het missiewerk. Met bijlagen, 1947-1989 (met hiaten) (2 omslagen)

gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011

NB voornamelijk betrekking op Frederik Hendrik Eiland, Kimaam

 

5182 Verslagen van de stuatie en expedities met betrekking tot de Asmat en Casuarinenkust. Met inhoudsopgave, 1948, 1951-1952, 1961, 1970, z.j. (1 omslag)
NB. Inhoudsopgave niet aangetroffen.

 

6340 Stukken betreffende enquête met betrekking tot het werk van de 'voorlopers' of catechisten in Merauke, 1952 (1 omslag)

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

Op een afgerond onderwerp verslaglegging: inhoudelijk, statistisch en cartografisch. Ook is er een lijst van goeroes (dorpsonderwijzers, soms ook gezien als catechisten) en autografen aanwezig.

 

6309 Stukken betreffende contracten door de provincie mbt missie Indonesië 1939-1965, z.j. 1 omslag *gezien*

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

Hierin onder andere: Verslag der conferentie gehouden te Poerwokerto in 1939, aanwezigen Mgr Aerts, Mgr. Panis, Mgr. Visser, H.E.P. Provinciaal en Z.E.P. Vrakking. Besproken werden oa opleiding inheemse clerus, voorwaarden (wanneer, waar en hoe) opname aspiranten (eigenlandse) in congregatie, maar ook praktische zaken als overplaatsing personeel verschillende missies, vakantieregeling missionarissen, missiepropaganda.

Ook in 1960 werd in Poerwokerto een vergelijkbare vergadering gehouden, daarbij aanwezig de generaal-overste J. van Kerkhoven, en de apostolisch vicarissen van Amboina, Manado, Purwokerto en de superiores religiosi van deze gebieden. Ook de assistent-generaal-overste Nouwens nam deel. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren het personeelsprobleem, voorbereiding op de toekomstige MSC-provincie (overdracht) en de MSC-opleiding.

 

145 Verslagen van de missie overste, 1915-1962. Met summiere inhoudsopgave.

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

Verslagen van de missie overste aan de provinciaal overste in Nederland zijn niet elk jaar opgestuurd, en los daarvan, ook niet elk jaar bewaard gebleven. Zwaartepunt ligt midden jaren vijftig. NB In deze map zijn ook verslagen van pastoorsconferenties en visitatie-verslagen (tussen 1939 en 1952 was er geen visitatie) van de provinciaal overste te vinden.

 

 

Studie

(4.5 Etnografie en taakuitoefening)

6457 Verslagen en notities van pater A. Drager msc, pater J. van Kampen msc, pater P. Vertenten msc, pater J. Verschueren msc, pater A. van der Wouw msc en pater C. Meeuwese voornamelijk met betrekking tot Kimaam. Met inhoudsopgave, 1929-1973 (met hiaten) (1 omslag)

 

605 Verslag patrouille oktober/november 1948 naar Assoeë en omgeving, alsmede verslag tocht Meeuwese en Verschueren naar de Juliana-rivier, kopie uit "Nieuw Guinea", 1949

 

6413 Verhandeling "My stay and personal experiences in Asmat", vertaling van artikel en verslag van verkenningspatrouille van pater K. van Kessel msc, 1956, 1983, z.j. (1 omslag)

[NB zit per abuis onder de rubriek Molukken]

 

Publicaties en verhandelingen over Irian Jaya algemeen door buitenstaanders en enige msc-ers, 1909-1996, z.j. (19 stukken)

532 'Statistiek der werkzaamheden van het Apostolisch Vicariaat van Nederlandsch Nieuw Guinee Juli 1934 - Juni 1935', in "Koloniaal Missie-Tijdschrift", febr. 1936

 

 

Correspondentie

5187 Correspondentie en verslagen van pater K. van Kessel msc en A. van der Wouw msc met betrekking tot de Casuarinen-kust en het Asmat-gebied, 1956-1962 (1 omslag)

 

5204 Verhandeling en verslagen over Auju-gebied, Wildeman, de bovenloop van de Mappi, Tjitak distrikt Kepala en de moeilijkheden van pastoor G. Aerts msc met de zending. Met inhoudsopgave, 1959-1961, 1966-1969 (1 omslag)

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

Hierin onder andere kwartaalverslagen, verder ook verslagen van patrouilles.

 

5188-5194 Correspondentie en verslagen vanuit Mappi, 1949-1970

5189 1953 -1954

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

Voor het jaar 1954 zit er een serie stukken in deze map die betrekking hebben op catechismus. Deze serie laat zien dat interne discussie zich toespitste op over doel van catechismus, opzet en middelen. De catechismus werd daarnaast op clan-niveau aangepast. Ook wordt duidelijk welke structuren er op dat moment binnen de congregatie bestonden voor een dergelijke discussie en wie eraan deelnamen.

5192 1961-1963

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

Stukken die betrekking hebben op de catechistenopleiding in Kepi (vanaf 1955) geven culturele aanpassing van de lesstof voor de Papoea catechisten-gezinnen te zien. Eveneens veel stukken waarin reflectie van de paters, met name Boelaars, maar ook confraters, op die aanpassing te vinden is.

 

137 Correspondentie provinciaal overste met apostolisch vicaris e.a., 1936-1949. Met index en inhoudsopgave.

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

In deze map zit ook veel correspondentie tussen apostolisch vicaris en missie-procurator, waarin zaken als opleiding van inheemse clerus aan bod komen. Deze kwestie komt bijvoorbeeld direct na de Tweede Wereldoorlog, in 1946, veelvuldig aan bod.

 

(4.3 Betrekkingen)

5195-5196      Correspondentie met  het openbaar bestuur, de politie en de havenmeesters van Mappi. Voornamelijk ingekomen stukken, 1937-1961, 2 omslagen

5195    1937-1956

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

In 1947 legde een missionaris, op verzoek van een bestuursambtenaar, de bestaande praktijk van kerkelijke huwelijken zijn. De missionarissen hielden zich daarbij zoveel mogelijk aan "Codex Juris Canonici", "De Matrimonie" Can.1012, maar maakten tegelijk veelvuldig gebruik van de geboden mogelijkheden tot dispensatie. Brief Beheerder Mapi-Agats ressort, C. Meuwese, Kèpi 20-5-1947.

 

 

Culturele interactie

5167 Stukken mbt katechesemateriaal in bisdom Merauke.

Gezien door Kirsten Hulsker in maart 2011.

Aanpassing van de catechese aan eigenlandse (vormen)taal in de jaren vijftig in het Mappi-gebied aan de Jaqaj; naar aanleiding van de sneltocht in 1959 werden er nog aanvullingen op het onderricht gemaakt.

 

 

 

1.10.1.8 Philippijnen

206-217 Stukken betreffende de missie in de Philippijnen II, 1908-1975 (met hiaten), z.j. (14 omslagen)

211 Stukken betreffende statistieken en visitaties, 1908-1963

 

192-205 Stukken, voornamelijk correspondentie betreffende de missie in de Philippijnen I, 1908-1983, z.j. (24 omslagen)

199 Verslagen met betrekking op personeel, visitaties en andere onderwerpen, 1923-1966

Archivalie elders

KDC

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen zijn in enkele archieven relevante stukken te vinden. In het archief van J. W. J. W. Kuin [niet in archievenoverzicht via catalogus te vinden] bevinden zich de volgende stukken: 10-14 Stukken betreffende seminaries van de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC) te Tilburg, Arnhem en Stein: 10. Apostolische School van de MSC in Tilburg; 1931-1937, z.j.; 11. Noviciaat in Berg en Dal; 1938, z.j.; 12. Staatsexamen, 1940; 13. Arnhem (Filosofie); 1940-1942, z.j.; 14. Stein (Theologie), 1942-1946 1931-1938, 1940-1946, z.j.

 

Verder bevindt zich in het archief van J.R. van der Lans (1855-1928), letterkundige; (hoofd)redacteur verbonden aan de uitgaven van de Maatschappij De Katholieke Illustratie; hoofdredacteur en directeur van De Gelderlander (1781) 1868-1939, 2,62 m.: 207. Brieven van G.J. Vesters MSC, missionaris Heilig Hart te Celebes, 1904, 1907, 1911, 1920-1922, z.j.

Bovendien bevinden zich in het archief van P. Vertenten msc (1884-1946) relevante stukken [doorklikken naar zijn format].

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum (Nijmegen) bevindt zich de Verzameling Losse Archivalia: LARC 6425. Verslag 'De Lotgevallen van een Missionaris' van pater L. Boeren MSC over zijn reis door de Filipijnen, Nederlands Indië en Australië gedurende de periode 1944-1945. NB Afkomstig van het Centraal Missiecommissariaat. z.j. 1 stuk.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Interviews en enquêtes

Gabrielle Dorren heeft voor haar boek Door de wereld bewogen. Geschiedenis van de Nederlandse Missionarissen van het Heilig Hart (MSC) (Hilversum 2004) enquêtes gehouden en interviews afgenomen. De door de MSC-ers ingevulde enquêteformulieren en de geluidsopnamen van de interviews zullen in de toekomst gedeponeerd worden in het archief van de MSC in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. De geluidsdragers van de interviews zijn vooralsnog cassettebandjes, maar een mogelijke digitalisering is niet bij voorbaat uitgesloten. Enkele enquêtes zijn op verzoek van betrokkenen na hun overlijden vernietigd, op enkele interviews of enquêtes rust een embargo. De enquête bestaat uit open vragen met betrekking tot persoonlijke achtergrond, aanvang en opleiding, spiritualiteit, werk en hun ervaringen anno 2001. De interviews zijn meestal afgenomen naar aanleiding van de auteur opvallende zaken uit de enquête -maar er is geen 100% overlap tussen geënquêteerden en geïnterviewden- en zijn afgenomen zonder vragenlijst, als open interview, zonder vooraf opgelegde onderwerpskeuze. Deze interviews en enquêtes zijn afgenomen met het oog op de publicatie. Na verschijning van de Engelstalige versie van het boek in 2009 of 2010 zal dit materiaal gedeponeerd worden (mededeling G. Dorren, 2 maart 2009).

Informatiewaarde Groot