Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Franciscanessen van Bennebroek

Naam Franciscanessen van Bennebroek
Naamsvarianten
 • Franciscanessen van St. Lucia
 • Religieuzen-Penitenten der Derde Orde van de H. Franciscus
 • Congregatie van Religieuzen Penitenten-Recollectinen (PR) van de Derde Orde van de H. Vader Franciscus
 • Franciscanessen van het St. Lucia-gesticht in Rotterdam
 • Zusters Franciscanessen van Bennebroek
 • Congregatie van de Zusters Penitenten
Periode 1847-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Medan, Sumatra
 • Bisdom Padang, Sumatra
 • Bisdom Jayapura, Irian Jaya
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Waarheen leidt de weg : veertig jaar geschiedenis Franciscanessen van Bennebroek, 1947-1986 / A.J.M. Alkemade
Auteur
 • Allegonda Jacoba Maria Alkemade (1923-)
Paginering
 • 148 p
Uitgever
 • Bennebroek : Franciscanessen van Bennebroek
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Jubileumnummer Cocon bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Congregatie Franciscanessen : Bennebroek, 15 okt. 1972
Paginering
 • 40 p
Uitgever
 • Bennebroek
Jaar van uitgave
 • 1972

Titel
 • De Zusters Franciscanessen van Bennebroek / door Zuster Alix (A.J.M. Alkemade)
Auteur
 • Allegonda Jacoba Maria Alkemade (1923-)
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • Roosendaal : Van Poll Suykerbuyk
Jaar van uitgave
 • 1956

Titel
 • Franciscaanse zielenijver : de congregatie van Bennebroek 1847-1947
Auteur
 • P. Polman ofm
Paginering
 • XVI, 192 p
Uitgever
 • Bennebroek : St. Luciaklooster
Jaar van uitgave
 • 1947

Titel
 • De missiezusters van "Bennebroek" onder Jappenverdrukking in Indië, 1942- 1945 / Zuster Relindis
Auteur
 • Zuster Relindis
Paginering
 • 94 p
Uitgever
 • Bennebroek : Zrs. Franciscanessen
Jaar van uitgave
 • 1946

Titel
 • De zusters Franciscanessen van Bennebroek in Nederland en Indonesië
Paginering
 • 22 cm
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca.1950]
Interviews

Vijf interviews, en wel de nrs.:

 

234

318

327

565

580

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Alverna (bij Wijchen, provincie Gelderland). Het bestaat uit het bestuursarchief, missiearchief, economaatsarchief, de stichting KBO, het 'Fonds binnen- en buitenlandse noden', de regel en de constituties, geschiedschrijving, stukken over de huizen, documentatie, foto's en in memoriams. De archief is geordend op onderwerp en wordt toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris van de stichting Klooster Archieven Nederland. Van het archief is waarschijnlijk niet veel meer over doordat uitgeleende stukken niet terugkeerden en doordat tijdens het bombardement van Rotterdam in mei 1940 veel verloren ging. Pater Polman ofm baseerde daarom zijn in 1947 verschenen boek voornamelijk op materiaal dat al in 1920 werd overgebracht naar Bennebroek, verder op op twee collecties in het archief van het bisdom Haarlem en op de constituties en gebruiken. (Polman, Franciscaanse zielenijver, xiii-xiv). De inventaris op het archief was in juli 2010 nog niet voltooid. Het archief zal daarna worden overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Beschrijving archief (Engels)

The archive is still being kept privately in Alverna (near Wychen, province of Gelderland). It consists of the management archive, Mission Section and Economic Section, the 'Fund for Internal and External Needs',  the rule and the constitutions, historiography, documents about the houses, photos and In Memoriams. The archive has been arranged by subject and is being made accessible by means of an inventory of the Monastic Archives in the Netherlands Foundation. Nevertheless, little has been preserved of the archive because documents that were lent were not returned, and because much was lost during the bombardment of Rotterdam in May 1940. For that reason Father Polman ofm based his book (published in 1947) mainly on documents that had been transferred to Bennebroek in 1920, and in addition on two collections in the archive of the bishopric of Haarlem and on the constitutions and customs (Polman, Franciscaanse zielenijver , xiii-xiv). The inventory of the archive had not yet been finished in July 2010. It is going to be transferred to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha.

Bewaarplaats Franciscanessen van St. Lucia, Alverna
Periode archief 1847-2011
Openbaarheid niet
Omvang 40 m
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Inventarissen
Toegang titel KAN A27a en A27b
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

uit: inv. KAN nr. A27a:

 

 

algemeen

 

187.

Boek "Waarheen leidt de weg, veertig jaar geschiedenis Franciscanessen van Bennebroek 1947-1986" door zuster Alix Alkemade. 1990. 1 deel

 

231-258.

Missiekalenders. 1930-1963. Met hiaten. 28 omslagen

 

 

Ned. Indië/Indonesië

 

481.

Verslag 'De Missiezusters van Bennebroek onder Jappenverdrukking in Indië 1942-1945' geschreven door zuster Relindis van Landen. 1946. 1 deel

 

138.

Boekje "De Zusters Franciscanessen van Bennebroek in Nederland en Indonesië". 1950. 1 katern

 

482.

Stukken betreffende de viering van het 50-jarig bestaan van de Missie op Sumatra in Bennebroek. 1975. 1 omslag

 

111.

Persoonsdossier van zuster Seraphino (Maria Seraphina) de Vuijst. 1921-1970, z.j. Met hiaten. 1 omslag

Verbleef 1938-1946 Fort de Kock, Padang, Bankinang.

 

356.

Stukken betreffende zuster Emmanuel Sengers (1906-1944). 1945, z.j. 1 omslag

Zuster Emmanuel Sengers overleed op 8 december 1944 in het Jappenkamp te Bangkinang op Sumatra.

 

 

Nieuw-Guinea

 

111.

Persoonsdossier van zuster Seraphino (Maria Seraphina) de Vuijst. 1921-1970, z.j. Met hiaten. 1 omslag

Verbleef 1959-1968 Hollandia/Kotabaru.

 

480.

'Brieven die de missiezusters vanuit Irian Jaya schreven voor de Cocon in de jaren 1959-1984' verzameld en opnieuw getikt door zuster Werenfrido van Dril over de periode. 1959-1984. 2 stukken

 

 

Audio-visueel materiaal

Selectie

 

uit: KAN, inv. A27b

 

 

algemeen

 

52.

Album samengesteld door zuster Clementio Mulder houdende de foto's van de fototentoonstelling in het Moederhuis bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de congregatie over alle kloosters en plaatsen waar de congregatie in de loop van haar geschiedenis heeft gewerkt. Met negatieven. 1997. 1 deel

 

 

Indonesië

 

63-68.

[Foto-]albums samengesteld door zuster Marie José Mulder betreffende de geschiedenis van de missie van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek in Indonesië over de periode 1925-1999.

NB: Nu nog in eigen beheer.

 

71.

Album samengesteld door zuster Marie José Mulder houdende foto's aangevuld met verslagen van visitatiereizen en bezoeken aan Indonesië in de jaren. 1927-1983.

NB: Nu nog in eigen beheer.

 

 

Nieuw-Guinea

 

69-69.

[Foto-]albums samengesteld door zuster Marie José Mulder betreffende de geschiedenis van de missie van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek in Papoea (Nieuw-Guinea, Irian Jaya) over de periode       1959-1995.

NB. Nu nog in eigen beheer.

 

74.

Album samengesteld door zuster Marie José Mulder met foto's aangevuld met verslagen van visitatiereizen en bezoeken aan Papoea (Nieuw-Guinea, Irian Jaya) in de jaren. 1958-1993.

NB: Nu nog in eigen beheer.

 

78.

Album met foto's uit Papoea (Nieuw-Guinea, Irian Jaya) aangeboden door de missiezusters van de Franciscanessen van Bennebroek aan zuster Baptista van Leeuwen. [1959-1964].

 

79.

Album met foto's van Hollandia en de Baliemvallei in Nieuw-Guinea over de periode [1960-1970].

Bronnen met verslaglegging

Kronieken

 

474.

Kroniek van de zusters Franciscanessen van Bennebroek op Sumatra over de periode. 1925-1941. 1 schrift

Nu nog in eigen beheer.

 

226.

Kroniek van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek te Sumatra over de periode. 1946-1974. 1 schrift

In het Nederlands en Indonesisch. Nu nog in eigen beheer.

 

478.

Kroniek door zuster Carola de Groen over de ontwikkelingen op Sumatra over de periode. 1948-1983. 1 deel

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis


Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Medan, Sumatra
 • Bisdom Padang, Sumatra
 • Bisdom Jayapura, Irian Jaya

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Waarheen leidt de weg : veertig jaar geschiedenis Franciscanessen van Bennebroek, 1947-1986 / A.J.M. Alkemade
Auteur
 • Allegonda Jacoba Maria Alkemade (1923-)
Paginering
 • 148 p
Uitgever
 • Bennebroek : Franciscanessen van Bennebroek
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Jubileumnummer Cocon bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Congregatie Franciscanessen : Bennebroek, 15 okt. 1972
Paginering
 • 40 p
Uitgever
 • Bennebroek
Jaar van uitgave
 • 1972

Titel
 • De Zusters Franciscanessen van Bennebroek / door Zuster Alix (A.J.M. Alkemade)
Auteur
 • Allegonda Jacoba Maria Alkemade (1923-)
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • Roosendaal : Van Poll Suykerbuyk
Jaar van uitgave
 • 1956

Titel
 • Franciscaanse zielenijver : de congregatie van Bennebroek 1847-1947
Auteur
 • P. Polman ofm
Paginering
 • XVI, 192 p
Uitgever
 • Bennebroek : St. Luciaklooster
Jaar van uitgave
 • 1947

Titel
 • De missiezusters van "Bennebroek" onder Jappenverdrukking in Indië, 1942- 1945 / Zuster Relindis
Auteur
 • Zuster Relindis
Paginering
 • 94 p
Uitgever
 • Bennebroek : Zrs. Franciscanessen
Jaar van uitgave
 • 1946

Titel
 • De zusters Franciscanessen van Bennebroek in Nederland en Indonesië
Paginering
 • 22 cm
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca.1950]
Interviews

Vijf interviews, en wel de nrs.:

 

234

318

327

565

580


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Alverna (bij Wijchen, provincie Gelderland). Het bestaat uit het bestuursarchief, missiearchief, economaatsarchief, de stichting KBO, het 'Fonds binnen- en buitenlandse noden', de regel en de constituties, geschiedschrijving, stukken over de huizen, documentatie, foto's en in memoriams. De archief is geordend op onderwerp en wordt toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris van de stichting Klooster Archieven Nederland. Van het archief is waarschijnlijk niet veel meer over doordat uitgeleende stukken niet terugkeerden en doordat tijdens het bombardement van Rotterdam in mei 1940 veel verloren ging. Pater Polman ofm baseerde daarom zijn in 1947 verschenen boek voornamelijk op materiaal dat al in 1920 werd overgebracht naar Bennebroek, verder op op twee collecties in het archief van het bisdom Haarlem en op de constituties en gebruiken. (Polman, Franciscaanse zielenijver, xiii-xiv). De inventaris op het archief was in juli 2010 nog niet voltooid. Het archief zal daarna worden overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Beschrijving archief (Engels)

The archive is still being kept privately in Alverna (near Wychen, province of Gelderland). It consists of the management archive, Mission Section and Economic Section, the 'Fund for Internal and External Needs',  the rule and the constitutions, historiography, documents about the houses, photos and In Memoriams. The archive has been arranged by subject and is being made accessible by means of an inventory of the Monastic Archives in the Netherlands Foundation. Nevertheless, little has been preserved of the archive because documents that were lent were not returned, and because much was lost during the bombardment of Rotterdam in May 1940. For that reason Father Polman ofm based his book (published in 1947) mainly on documents that had been transferred to Bennebroek in 1920, and in addition on two collections in the archive of the bishopric of Haarlem and on the constitutions and customs (Polman, Franciscaanse zielenijver , xiii-xiv). The inventory of the archive had not yet been finished in July 2010. It is going to be transferred to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha.

Bewaarplaats Franciscanessen van St. Lucia, Alverna
Periode archief 1847-2011
Openbaarheid niet
Omvang 40 m
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Inventarissen
Toegang titel KAN A27a en A27b
Bijzondere relevantie

Selectie

 

uit: inv. KAN nr. A27a:

 

 

algemeen

 

187.

Boek "Waarheen leidt de weg, veertig jaar geschiedenis Franciscanessen van Bennebroek 1947-1986" door zuster Alix Alkemade. 1990. 1 deel

 

231-258.

Missiekalenders. 1930-1963. Met hiaten. 28 omslagen

 

 

Ned. Indië/Indonesië

 

481.

Verslag 'De Missiezusters van Bennebroek onder Jappenverdrukking in Indië 1942-1945' geschreven door zuster Relindis van Landen. 1946. 1 deel

 

138.

Boekje "De Zusters Franciscanessen van Bennebroek in Nederland en Indonesië". 1950. 1 katern

 

482.

Stukken betreffende de viering van het 50-jarig bestaan van de Missie op Sumatra in Bennebroek. 1975. 1 omslag

 

111.

Persoonsdossier van zuster Seraphino (Maria Seraphina) de Vuijst. 1921-1970, z.j. Met hiaten. 1 omslag

Verbleef 1938-1946 Fort de Kock, Padang, Bankinang.

 

356.

Stukken betreffende zuster Emmanuel Sengers (1906-1944). 1945, z.j. 1 omslag

Zuster Emmanuel Sengers overleed op 8 december 1944 in het Jappenkamp te Bangkinang op Sumatra.

 

 

Nieuw-Guinea

 

111.

Persoonsdossier van zuster Seraphino (Maria Seraphina) de Vuijst. 1921-1970, z.j. Met hiaten. 1 omslag

Verbleef 1959-1968 Hollandia/Kotabaru.

 

480.

'Brieven die de missiezusters vanuit Irian Jaya schreven voor de Cocon in de jaren 1959-1984' verzameld en opnieuw getikt door zuster Werenfrido van Dril over de periode. 1959-1984. 2 stukken

 

 

Audio-visueel materiaal

Selectie

 

uit: KAN, inv. A27b

 

 

algemeen

 

52.

Album samengesteld door zuster Clementio Mulder houdende de foto's van de fototentoonstelling in het Moederhuis bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de congregatie over alle kloosters en plaatsen waar de congregatie in de loop van haar geschiedenis heeft gewerkt. Met negatieven. 1997. 1 deel

 

 

Indonesië

 

63-68.

[Foto-]albums samengesteld door zuster Marie José Mulder betreffende de geschiedenis van de missie van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek in Indonesië over de periode 1925-1999.

NB: Nu nog in eigen beheer.

 

71.

Album samengesteld door zuster Marie José Mulder houdende foto's aangevuld met verslagen van visitatiereizen en bezoeken aan Indonesië in de jaren. 1927-1983.

NB: Nu nog in eigen beheer.

 

 

Nieuw-Guinea

 

69-69.

[Foto-]albums samengesteld door zuster Marie José Mulder betreffende de geschiedenis van de missie van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek in Papoea (Nieuw-Guinea, Irian Jaya) over de periode       1959-1995.

NB. Nu nog in eigen beheer.

 

74.

Album samengesteld door zuster Marie José Mulder met foto's aangevuld met verslagen van visitatiereizen en bezoeken aan Papoea (Nieuw-Guinea, Irian Jaya) in de jaren. 1958-1993.

NB: Nu nog in eigen beheer.

 

78.

Album met foto's uit Papoea (Nieuw-Guinea, Irian Jaya) aangeboden door de missiezusters van de Franciscanessen van Bennebroek aan zuster Baptista van Leeuwen. [1959-1964].

 

79.

Album met foto's van Hollandia en de Baliemvallei in Nieuw-Guinea over de periode [1960-1970].

Bronnen met verslaglegging

Kronieken

 

474.

Kroniek van de zusters Franciscanessen van Bennebroek op Sumatra over de periode. 1925-1941. 1 schrift

Nu nog in eigen beheer.

 

226.

Kroniek van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek te Sumatra over de periode. 1946-1974. 1 schrift

In het Nederlands en Indonesisch. Nu nog in eigen beheer.

 

478.

Kroniek door zuster Carola de Groen over de ontwikkelingen op Sumatra over de periode. 1948-1983. 1 deel

Verwijzing naar andere archiefvormers