Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Franciscaanse missiebond

Naam Franciscaanse missiebond
Periode 1920-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Acht eeuwen minderbroeders in Nederland : een oriĆ«ntatie / J.A. de Kok
Auteur
 • Johannes Antonius de Kok (1930-)
Paginering
 • 631 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2007
Meer over het archief
Beschrijving archief

Zoals mag worden verwacht bestaat het archief uit financiële stukken. Vanaf 1946 zijn de balansen bewaard, van vóór de Tweede Wereldoorlog zijn kasboeken bewaard gebleven.

Beschrijving archief (Engels)

As expected, the archive consists of financial papers. From 1946 onwards the balance sheets have been preserved, and for the period before the Second World War, cash registers have been preserved.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief (1672-) 1870-1987 (-1994)
Omvang 9 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort Gedrukte inventaris, ook digitaal beschikbaar via website HUA.
Toegang titel Inventaris van de missiearchieven van de Nederlandse Minderbroeders provincie 1870-1987, toegang 606.
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

30. Generalaat OFM, Relationes =(verslagen) voor de Unio Missionaria franciscana (UMF) ofwel Franciscaanse Missie Bond (FMB), 1924-1939

 

455. Stukken betreffende wijziging van de statuten van de Vereniging Franciscaanse Missiebond (FMB), met ledenregister, 1922-1988.

1 omslag

 

456-457. Verslagen van de vergaderingen van procuratoren van de FMB, 1923-1983.

2 omslagen

 

458-463.  Kasboeken van de FMB, 1935-1960.

6 delen

 

464. Stukken betreffende afdracht van gelden door plaatselijke procuratoren aan de hoofdprocuur, met financiële jaarverslagen van de FMB, 1939-1976.

1 pak

 

465-466. Balansen met staten van lasten en baten van de FMB en de missieprocuur, met toelichtingen, 1946-1982.

2 pakken

 

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen zijn aanwezig in de collectie Losse Archiefstukken (LARC):

 

6227. Gewijzigde statuten van de Franciscaanse Missiebond te Weert. Met fotocopie van registratie bij de Kamer van Koophandel te Roermond.

1953, 1960,

1 omslag.

 

771. Stukken betreffende de Franciscaanse Missiebond (FMB) te Weert.

1933, z.j,

1 omslag.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis


Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Acht eeuwen minderbroeders in Nederland : een oriĆ«ntatie / J.A. de Kok
Auteur
 • Johannes Antonius de Kok (1930-)
Paginering
 • 631 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2007

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Zoals mag worden verwacht bestaat het archief uit financiële stukken. Vanaf 1946 zijn de balansen bewaard, van vóór de Tweede Wereldoorlog zijn kasboeken bewaard gebleven.

Beschrijving archief (Engels)

As expected, the archive consists of financial papers. From 1946 onwards the balance sheets have been preserved, and for the period before the Second World War, cash registers have been preserved.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief (1672-) 1870-1987 (-1994)
Omvang 9 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort Gedrukte inventaris, ook digitaal beschikbaar via website HUA.
Toegang titel Inventaris van de missiearchieven van de Nederlandse Minderbroeders provincie 1870-1987, toegang 606.
Bijzondere relevantie

30. Generalaat OFM, Relationes =(verslagen) voor de Unio Missionaria franciscana (UMF) ofwel Franciscaanse Missie Bond (FMB), 1924-1939

 

455. Stukken betreffende wijziging van de statuten van de Vereniging Franciscaanse Missiebond (FMB), met ledenregister, 1922-1988.

1 omslag

 

456-457. Verslagen van de vergaderingen van procuratoren van de FMB, 1923-1983.

2 omslagen

 

458-463.  Kasboeken van de FMB, 1935-1960.

6 delen

 

464. Stukken betreffende afdracht van gelden door plaatselijke procuratoren aan de hoofdprocuur, met financiële jaarverslagen van de FMB, 1939-1976.

1 pak

 

465-466. Balansen met staten van lasten en baten van de FMB en de missieprocuur, met toelichtingen, 1946-1982.

2 pakken

 

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen zijn aanwezig in de collectie Losse Archiefstukken (LARC):

 

6227. Gewijzigde statuten van de Franciscaanse Missiebond te Weert. Met fotocopie van registratie bij de Kamer van Koophandel te Roermond.

1953, 1960,

1 omslag.

 

771. Stukken betreffende de Franciscaanse Missiebond (FMB) te Weert.

1933, z.j,

1 omslag.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering