Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Broederschap der oud-studenten van het Klein Liefdewerk

Naam Broederschap der oud-studenten van het Klein Liefdewerk
Periode 1867-1965
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de broederschap maakt deel uit van het archief van de congregatie van de Missionarissen van het H. Hart van Jezus (msc). Dit is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het archief bevat onder meer een kroniek, lopend over de periode 1919-1965, verslagen van bestuursvergaderingen (1939-1960), circulaires en de eigen periodiek genaamd 'Chronica' over de periode 1917-1965.

Beschrijving archief (Engels)

The archive of the Brotherhood forms part of the archive of the Congregation of the Missionaries of the Sacred Heart of Jesus (msc). It has been given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha. The archive contains a chronicle covering the period 1919-1965, reports of the committee's meetings (1939-1960), circular letters and the Brotherhood's periodical called 'Chronica' covering the period 1917-1985.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1917-1965
Openbaarheid beperkt
Omvang 7 inv. nrs.
Toegang soort
  • Lijst
Audio-visueel materiaal

Enige foto's (inv. nrs. 3364-3365)

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis


Geografie

Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de broederschap maakt deel uit van het archief van de congregatie van de Missionarissen van het H. Hart van Jezus (msc). Dit is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het archief bevat onder meer een kroniek, lopend over de periode 1919-1965, verslagen van bestuursvergaderingen (1939-1960), circulaires en de eigen periodiek genaamd 'Chronica' over de periode 1917-1965.

Beschrijving archief (Engels)

The archive of the Brotherhood forms part of the archive of the Congregation of the Missionaries of the Sacred Heart of Jesus (msc). It has been given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha. The archive contains a chronicle covering the period 1919-1965, reports of the committee's meetings (1939-1960), circular letters and the Brotherhood's periodical called 'Chronica' covering the period 1917-1985.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1917-1965
Openbaarheid beperkt
Omvang 7 inv. nrs.
Toegang soort
  • Lijst
Audio-visueel materiaal

Enige foto's (inv. nrs. 3364-3365)

Verwijzing naar andere archiefvormers