Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Ursulinen van Noordwijk

Naam Ursulinen van Noordwijk
Naamsvarianten
 • Ordo Sanctae Ursulae (osu)
 • Orde van de Ursulinen van Noordwijk
 • Religieuzen-Ursulinen van de Romeinsche Unie op Java
 • Zusters Ursulinen van de Romeinse Unie
 • Ursulinen van Batavia-Noordwijk
Periode 1855-1907?
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Java
 • Aartsbisdom Jakarta
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Over de Missies der Ursulinen gaat de zon nooit onder : opgedragen aan de onzen die strijden in de voorste linies voor Christus' Rijk / met een voorw. van Fr. FeronTot aan de uiteinden der aarde ...
Auteur
 • Frans Joseph Feron (1896-1958)
Paginering
 • 106 p
Uitgever
 • Grubbenvorst : Ursulinenmissieprocuur
Jaar van uitgave
 • 1947

Titel
 • De RR. Ursulinen 75 jaar in Soerabaia : 1863-October-1938 / uitg. van het feest comité / [auteur: J. Hart]
Auteur
 • J. Hart
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • Soerabaja
Jaar van uitgave
 • 1938

Titel
 • De missioneerende orden / samengest. door M.F.X.M. van Woesik ; met een inl. door P.G. Groenen
Auteur
 • Martin F.X.M. van Woesik (1903-) ; Petrus Gerardus Groenen (1876-)
Paginering
 • 128 p
Uitgever
 • Rotterdam [etc.] : Nederlandsch Medisch Missie Comité
Jaar van uitgave
 • 1938

Titel
 • Gedenkboek van de religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java 1535-1935
Paginering
 • 231 p., 13 p. pl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1935]

Titel
 • Sint Angela Merici, de stichteres der Ursulinen / door een Religieuze van de Orde van St. Ursula
Auteur
 • Religieuze van de Orde van St. Ursula
Paginering
 • 254 p
Uitgever
 • Bandoeng : Kleijne
Jaar van uitgave
 • 1935

Titel
 • Ter herinnering aan het 75-jarig bestaan [1859-1934] van “Weltevreden”, het Moederhuis der Z.Z. Ursulinen, Postweg 2, Batavia Centrum, Java, N.O.I.
Auteur
 • NN
Paginering
 • ??
Uitgever
 • Batavia:
Jaar van uitgave
 • 1934
Interviews

Geen.

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het omvangrijke archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het bestaat uit een bestuursarchief en een aantal huisarchieven, die in omvang en samenstelling- sterk van elkaar verschillen. Het betreft onder andere de huizen in Eysden, Sittard en Venray (allen probincie Limburg). Het archief bevat stukken over: de missieprocuur in Grubbenvorst, de Nederlandse missiegroep en documentatie. Het overgrote deel van de stukken dateert van na 1900. In het veld Bijzondere relevantie is extra aandacht besteed aan stukken van vóór 1900. Aangezien de Nederlandse provincie pas in 1928 werd opgericht, dateren de bestuursstukken van na dat jaar. Stukken die de gecombineerde Nederlandse, Belgische en Engelse provincie (1900-1928) aangaan bevinden zich waarschijnlijk in België. Persoonsarchieven zijn nauwelijks aangetroffen; boeken over de geschiedenis van de orde vóór de oprichting van de Nederlandse provincie juist weer wel. Het archief wordt in de toekomst aangevuld met stukken uit het nog lopende archief in Venray. Vermoedelijk zijn alle stukken van vóór 1960 over de missie al overgedragen. Het archief is geïnventariseerd door zr. Veronica Eken, en de heren D.Stoffelen en K. van Dooren. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Erfgoedcentrum. Het generalaatsarchief bevindt zich in Rome. Dit archief is niet onderzocht.

 

 

Beschrijving archief (Engels)

The voluminous archive has been given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha. It consists of the management archive and a number of house archives, which differ in terms of volume and composition. It concerns the houses in Eysden, Venray and Sittard (all of them in the province of Limburg). The archive contains documents about the Mission Section in Grubbenvorst, the Dutch mission group and documentation. The majority of the papers dates from after 1900. In the field Bijzondere relevantie [Special interest] special attention has been paid to documents from before 1900. As the Dutch province was only established in 1928, the management documents date from after this year. Documents dealing with the combined province of the Netherlands, Belgium and England (1900-1928) are probably in Belgium. Personal archives have hardly ever been recovered, while books about the history of the order before the establishment of the Dutch province do exist. The archive will be supplemented in the future with documents from the still current archive in Venray. Probably all papers dating from before 1960 have already been transferred. The archive has been inventoried by Sr. Veronica Eken and Mrs. D. Stoffelen and K. van Dooren. The inventory can be consulted on the website of the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands. The archive of the Generalate is in Rome. It has not been investigated.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1464-2005
Openbaarheid beperkt
Omvang 125 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl of www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel AR-Z117 Ursulinen van de Romeinse Unie
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

7.

Brieven van Mère M. Louise, Ursuline in Soerabaya en Batavia-Noordwijk, en zr. Cornelie te Batavia
1860-1861
1 omslag
N.B.:Nederlandse en Franse tekst; Mère Louise was de zuster van Verhaagh.

Archivalie elders

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis


Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Java
 • Aartsbisdom Jakarta

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Over de Missies der Ursulinen gaat de zon nooit onder : opgedragen aan de onzen die strijden in de voorste linies voor Christus' Rijk / met een voorw. van Fr. FeronTot aan de uiteinden der aarde ...
Auteur
 • Frans Joseph Feron (1896-1958)
Paginering
 • 106 p
Uitgever
 • Grubbenvorst : Ursulinenmissieprocuur
Jaar van uitgave
 • 1947

Titel
 • De RR. Ursulinen 75 jaar in Soerabaia : 1863-October-1938 / uitg. van het feest comité / [auteur: J. Hart]
Auteur
 • J. Hart
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • Soerabaja
Jaar van uitgave
 • 1938

Titel
 • De missioneerende orden / samengest. door M.F.X.M. van Woesik ; met een inl. door P.G. Groenen
Auteur
 • Martin F.X.M. van Woesik (1903-) ; Petrus Gerardus Groenen (1876-)
Paginering
 • 128 p
Uitgever
 • Rotterdam [etc.] : Nederlandsch Medisch Missie Comité
Jaar van uitgave
 • 1938

Titel
 • Gedenkboek van de religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java 1535-1935
Paginering
 • 231 p., 13 p. pl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1935]

Titel
 • Sint Angela Merici, de stichteres der Ursulinen / door een Religieuze van de Orde van St. Ursula
Auteur
 • Religieuze van de Orde van St. Ursula
Paginering
 • 254 p
Uitgever
 • Bandoeng : Kleijne
Jaar van uitgave
 • 1935

Titel
 • Ter herinnering aan het 75-jarig bestaan [1859-1934] van “Weltevreden”, het Moederhuis der Z.Z. Ursulinen, Postweg 2, Batavia Centrum, Java, N.O.I.
Auteur
 • NN
Paginering
 • ??
Uitgever
 • Batavia:
Jaar van uitgave
 • 1934
Interviews

Geen.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het omvangrijke archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het bestaat uit een bestuursarchief en een aantal huisarchieven, die in omvang en samenstelling- sterk van elkaar verschillen. Het betreft onder andere de huizen in Eysden, Sittard en Venray (allen probincie Limburg). Het archief bevat stukken over: de missieprocuur in Grubbenvorst, de Nederlandse missiegroep en documentatie. Het overgrote deel van de stukken dateert van na 1900. In het veld Bijzondere relevantie is extra aandacht besteed aan stukken van vóór 1900. Aangezien de Nederlandse provincie pas in 1928 werd opgericht, dateren de bestuursstukken van na dat jaar. Stukken die de gecombineerde Nederlandse, Belgische en Engelse provincie (1900-1928) aangaan bevinden zich waarschijnlijk in België. Persoonsarchieven zijn nauwelijks aangetroffen; boeken over de geschiedenis van de orde vóór de oprichting van de Nederlandse provincie juist weer wel. Het archief wordt in de toekomst aangevuld met stukken uit het nog lopende archief in Venray. Vermoedelijk zijn alle stukken van vóór 1960 over de missie al overgedragen. Het archief is geïnventariseerd door zr. Veronica Eken, en de heren D.Stoffelen en K. van Dooren. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Erfgoedcentrum. Het generalaatsarchief bevindt zich in Rome. Dit archief is niet onderzocht.

 

 

Beschrijving archief (Engels)

The voluminous archive has been given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha. It consists of the management archive and a number of house archives, which differ in terms of volume and composition. It concerns the houses in Eysden, Venray and Sittard (all of them in the province of Limburg). The archive contains documents about the Mission Section in Grubbenvorst, the Dutch mission group and documentation. The majority of the papers dates from after 1900. In the field Bijzondere relevantie [Special interest] special attention has been paid to documents from before 1900. As the Dutch province was only established in 1928, the management documents date from after this year. Documents dealing with the combined province of the Netherlands, Belgium and England (1900-1928) are probably in Belgium. Personal archives have hardly ever been recovered, while books about the history of the order before the establishment of the Dutch province do exist. The archive will be supplemented in the future with documents from the still current archive in Venray. Probably all papers dating from before 1960 have already been transferred. The archive has been inventoried by Sr. Veronica Eken and Mrs. D. Stoffelen and K. van Dooren. The inventory can be consulted on the website of the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands. The archive of the Generalate is in Rome. It has not been investigated.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1464-2005
Openbaarheid beperkt
Omvang 125 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl of www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel AR-Z117 Ursulinen van de Romeinse Unie
Bijzondere relevantie

7.

Brieven van Mère M. Louise, Ursuline in Soerabaya en Batavia-Noordwijk, en zr. Cornelie te Batavia
1860-1861
1 omslag
N.B.:Nederlandse en Franse tekst; Mère Louise was de zuster van Verhaagh.

Archivalie elders

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering