Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Klein Liefdewerk van het H. Hart

Naam Klein Liefdewerk van het H. Hart
Periode 1874-1969
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het kleine archief van het Klein Liefdewerk maakt deel uit van het archief van de congregatie van de Missionarissen van het H. Hart dat in bruikleen is gegeven in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De meeste stukken zijn ondergebracht in inv. nr. 3357, waaraan een afzonderlijke plaatsingslijst is toegevoegd.

Beschrijving archief (Engels)

The small archive forms part of the archive of the Congregation of the Missionaries of the Sacred Heart. Most documents have been placed under inventory number 3357, to which a separate list has been added.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1874-1969
Openbaarheid beperkt
Omvang 4 inv. nrs. en 59 stukken in 2 dozen
Subarchief van

Missionarissen van het H. Hart van Jezus

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Vermeldenswaard is:

361. Brieven van en aan zelateurs, andere stukken, foto's van zelateurs en anderen, 1878-1920.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis


Geografie

Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het kleine archief van het Klein Liefdewerk maakt deel uit van het archief van de congregatie van de Missionarissen van het H. Hart dat in bruikleen is gegeven in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De meeste stukken zijn ondergebracht in inv. nr. 3357, waaraan een afzonderlijke plaatsingslijst is toegevoegd.

Beschrijving archief (Engels)

The small archive forms part of the archive of the Congregation of the Missionaries of the Sacred Heart. Most documents have been placed under inventory number 3357, to which a separate list has been added.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1874-1969
Openbaarheid beperkt
Omvang 4 inv. nrs. en 59 stukken in 2 dozen
Subarchief van

Missionarissen van het H. Hart van Jezus

Bijzondere relevantie

Vermeldenswaard is:

361. Brieven van en aan zelateurs, andere stukken, foto's van zelateurs en anderen, 1878-1920.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering