Dagboeken

 
English | Nederlands

dagboekcahier 7

03/12/1918

dinsdag 3 december 1918

Buitengewone ministerraad. Kan is naar Spa geweest om over de krijgsgevangenen te onderhandelen. De Russen zullen met Duitsche schepen naar Dantzig worden gezonden. In ’t hoofdkwartier was hem gezegd dat de Entente den keizer wou hebben om hem op te hangen. Ze vonden dat dit vanzelf sprak.

            Besloten werd troepen naar Limburg te zenden. Ik vooral was ervoor: de Entente zou zien dat we niet goedschiks een stuk van ons land zouden laten afnemen; en zij zou zich wel tweemaal bedenken eer zij het odium van een nieuwen oorlog – en dan tegen een kleine natie! – op zich zou laden. Ruijs was er tegen, echter alleen op Limburgsche gronden: verkeerd voor de bevolking als er soldaten ingekwartierd werden. Ruijs drong er ook weer op aan dat De Stuers uit Parijs weg moest. Hij is al 78. Maar hij heeft er uitstekende relaties en is zeer bij de Entente gezien.

uit: Dagboek VII (12 november 1918 tot 20 november 1920)