Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

ALGEMEEN
Naam Katholieke Artsenvereniging
naam, varianten Rooms Katholieke Artsenvereniging
KAV
K.A.V.
periode van bestaan 1919 - 1968
organisatie en inrichting opgericht in 1919 door officier van gezondheid P. Verberne
de vereniging had een hoofdbestuur met tussen de 7 en 15 leden, afdelingen zoals de Vereniging van R.K. Directeuren van Ziekenhuizen en onderafdelingen
in 1933 waren er 4 onderafdelingen erkend
begin 1942 werd de vereniging door de Duitsers opgeheven en in 1945 heropgericht
de vereniging bestond nog in 1967, maar niet bekend is wanneer zij is opgeheven of dat zij is opgegaan in een ander verband.
taak, activiteiten doel was de katholieke beginselen te doen doordringen in de medische praktijk
de vereniging gaf sedert 1921 een eigen blad uit en had een informatiebureau.
voorloper
geen
opvolger
literatuur (NCC) periodiek
1 (1921) – 20 (1941) en 25 (1946) – 48 (1969)
maandelijks
vanaf 1961 onder de titel van Katholiek Artsenblad

NN
“Arts en ziekteverzekering”,in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 24 (1925), p. 515-516
(gebaseerd op een artikel in het R.K. Artsenblad)
typering
zuil katholiek
ARCHIEF
periode archief 1921 - 1982
vindplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
openbaarheid beperkt
zij die het archief willen raadplegen dienen zich eerst te wenden tot het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen
omvang; inventarisnummers 7,87 m.
399 inv.nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) plaatsingslijst zonder inleiding vervaardigd door het KDC, Nijmegen
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur is onbekend
structuur toegang de toegang heeft geen duidelijke structuur
bijlagen bij de toegang geen
seriële bescheiden correspondentie van en aan het hoofdbestuur, 1945-1953 (inv.nrs. 7-18)
notulen van het hoofdbestuur, 1929-1948 (inv.nrs. 27-30)
notulen van het hoofdbestuur, 1935-1947 (inv.nr. 34)
notulen van het hoofdbestuur, 1949-1959 (inv.nrs. 32-33)
notulen van het hoofdbestuur, 1958-1959 (inv.nrs. 23-24)
verslagen van bestuursvergaderingen, 1921-1924 (inv.nr. 26)
stukken over de algemene jaarvergaderingen, 1934-1936, 1946-1962 (inv.nrs. 36-52).
statistische gegevens geen
inhoud overig commissie Maatschappelijke Vraagstukken, 1954-1958 (inv.nr. 122)
commissie Maatschappelijke Vraagstukken, 1953-1962 (inv.nrs. 209-211)
Sint Adelbertvereniging, 1951-1962 (inv.nr. 125)
Sint Adelbertvereniging, 1959-1971 (inv.nr. 297)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan geen
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal stukken over een Sociale Studieweek gehouden te Montpellier van 17 tot en met 22 juli 1951 (inv.nr. 131)
opmerkingen geen