Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Nederlandse Tandartsenkamer en Vereniging van Ziekenfondstandartsen
naam, varianten Nederlandsche Tandartsenkamer
afgekort als resp. NTK en NVvZT
periode van bestaan 1942 - 1945
organisatie en inrichting de Tandartsenkamer werd op 13 maart 1942 opgericht onder gelijktijdige opheffing van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
de kamer was nauw verbonden met de Vereniging van Ziekenfondstandartsen
tandartsen werden automatisch lid
aan het hoofd van de kamer stond een President die tandarts moest zijn en werd bijgestaan door de uit tandartsen bestaand...
taak, activiteiten Tandartsenkamer en Vereniging waren nationaal-socialistische organisaties met publiekrechtelijke bevoegdheden die moesten dienen om de tandartsen in te schakelen in het Duitse beleid ten aanzien van de volksgezondheid
de organisatiestructuur was vrijwel gelijk aan die in het Duitse Rijk
anders dan bij de Artsenkamer betaalden de meeste tandartsen hun contributie en ontstond er niet zoals bij de artsen een te...
typering
vindplaats Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam
openbaarheid beperkt
zij die het archief willen raadplegen moeten de gebruikelijke verklaring ondertekenen
omvang; inventarisnummers 8 doosnrs.
Uitgebreide beschrijving