Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Bond van R.K. Ziekenfondsen in Nederland
naam, varianten van deze instelling is geen afkorting bekend
periode van bestaan 1932 - 1968
organisatie en inrichting in 1914 of 1915 werden door het R.K. Vakbureau voor het eerst plannen beraamd om katholieke ziekenfondsen op te richten, maar pas tussen 1926 en 1931 ontstonden er vier diocesane fondsen

de Bond werd op 12 april 1932 opgericht als een overkoepeling van deze diocesane ziekenfondsen (Utrecht, Breda, ’s-Hertogenbosch en Roermond) en een in oprichting zijnd fonds in het bisdom Haarlem
...
taak, activiteiten bij de oprichting waren de voornaamste taken:  administratieve ondersteuning, het afsluiten van overeenkomsten met artsen, appothekers en andere medewerkers, belangenbehartiging bij overheid en particulieren.
typering
vindplaats Stichting Historie Ziekenfondswezen, Zeist
openbaarheid niet openbaar
geïnteresseerden dienen zich van tevoren te wenden tot de beheerder dr. K.P. Companje, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, sectie Medische Geschiedenis
omvang; inventarisnummers onbekend
Uitgebreide beschrijving

Nadere Toegang