Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Tweede Kamer van de Staten-Generaal
naam, varianten TK
T.K.
periode van bestaan 1890 - 1968
organisatie en inrichting De Tweede Kamer is een hoog college van staat en vormt samen met de Eerste Kamer de Staten-Generaal
vanaf 1909 bestonden er vaste commissies voor de rijksbegroting (één per ministerie)
geleidelijk kwamen er meer vaste commissies (vaak afgekort als VC), maar pas in 1953 werd besloten per ministerie een vaste commissie in te stellen
daarnaast bestonden er tientalle...
taak, activiteiten medewetgever en controleur van de regering
de Tweede Kamer is in de module opgenomen vooral wegens de parlementaire enquête die in 1886/87 werd gehouden.
typering
vindplaats a) en b) Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers a) 291,5 meter (na verwijdering van dubbelen)
aantal inv. nrs. onbekend
b) vóór de bewerking 593 meter
na de bewerking: 402 meter
8279 inv. nrs.
Uitgebreide beschrijving