Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Staatstoezicht op de Ziekenfondsen
naam, varianten geen
periode van bestaan 1941 - 1948
organisatie en inrichting het staatstoezicht werd ingevoerd krachtens het Ziekenfondsenbesluit
aan het hoofd ervan stond een Commissaris
het Staatstoezicht viel onder de secretaris-generaal van Sociale Zaken en was bedoeld als het centrale, sturende orgaan voor de ziekenfondsen

het Staatstoezicht had een bureau ...
taak, activiteiten a) beslissing tot erkenning en toelating van ziekenfondsen
b) afbakening van werkgebieden van de fondsen
c) coördinatie
(hieronder verstond commissaris Van der Does concentratie van de ziekenfondsen tot één fonds per district, maar van dit plan kwam niets terecht)
d) toezicht op het financiëel beheer van de ziekenfondse...
typering
vindplaats a) College voor Zorgverzekeringen, Diemen
het archief is als een retroactum toegevoegd aan het in november 2004 niet toegankelijke archief van de Ziekenfondsraad dat op dat moment weer beheerd werd door het College voor Zorgverzekeringen
dit archief valt onder de Archiefwet (1995) en moet worden bewerkt volgens de selectielijst handelingen van de minister van Sociale Zaken c.a., het CTSV en rechtsvoorgangers...
openbaarheid a) niet openbaar
b) niet openbaar
geïnteresseerden dienen zich van tevoren te wenden tot de beheerder dr. K.P. Companje, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, sectie Medische Geschiedenis
omvang; inventarisnummers a) en b) onbekend
Uitgebreide beschrijving