Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid
naam, varianten GHI
G.H.I.
periode van bestaan 1902 - 1968
organisatie en inrichting de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid maakte samen met onder andere de Farmaceutische Hoofdinspectie/Hoofdinspectie Geneesmiddelen, deel uit van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid
zij viel tot 1918 onder de minister van Binnenlandse Zaken, daarna onder de minister van Arbeid en vanaf 1933 onder de minister van Sociale Zaken
na de reorganisatie van 1920 werd de inspectie opgesplitst in d...
taak, activiteiten het takenpakket van de inspectie bestond in de periode 1919-1968 uit:
a) handhaven van wetten en wettelijke regelingen op het terrein van de volksgezondheid en de gezondheidszorg
b) adviseren, gevraagd en ongevraagd, van de minister op het voornoemde terrein
c) onderzoek naar de toestand van de volksgezondheid en uitbrengen van rapporten daarover aan de minister
...
typering
vindplaats a) en b) Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid a) openbaar
b) enkele inv. nrs. zijn pas openbaar 75 jaar na afsluiting van de dossiers.
omvang; inventarisnummers a) voor bewerking: 31,5 meter
na bewerking: 4,0 meter
299 inv. nrs.
b) 42 meter
aantal inv. nrs. onbekend
Uitgebreide beschrijving