Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Ziekenfondsraad
naam, varianten geen
periode van bestaan 1948 - 1968
organisatie en inrichting in de periode 1948-1968 was de Ziekenfondsraad hét centrale orgaan van het ziekenfondswezen
het ministerie stond enigszins op afstand, zij het dat de belangrijkste bevoegdheden, zoals de vaststelling van de premiehoogte, waren voorbehouden aan de minister van Sociale Zaken c.a.

in de periode 1948-1965 had de Raad een structuur die door sommigen als ‘pentapartiet&...
taak, activiteiten De voornaamste taken waren in de periode 1949-1965:
toezicht op de ziekenfondsen
beheer van het Vereveningsfonds van de verplichte ziekenfonds-verzekering
beoordeling van de overeenkomsten gesloten tussen ziekenfondsen en medewerkers
maken van regelingen inzake het geldelijk en administratief beheer van de ziekenfondsen
...
typering
vindplaats a) College voor Zorgverzekeringen, Diemen
het archief is als een retroactum toegevoegd aan het in november 2004 niet toegankelijke archief van de Ziekenfondsraad dat op dat moment weer beheerd werd door het College voor Zorgverzekeringen
dit archief valt onder de Archiefwet (1995) en moet worden bewerkt volgens de selectielijst handelingen van de minister van Sociale Zaken c.a., het CTSV en rechtsvoorgangers...
openbaarheid a) niet openbaar
b) niet openbaar
geïnteresseerden dienen zich van tevoren te wenden tot de beheerder dr. K.P. Companje, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, sectie Medische Geschiedenis
omvang; inventarisnummers a) en b) onbekend
Uitgebreide beschrijving