Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Farmaceutische Hoofdinspectie
naam, varianten Farmaceutische Hoofdinspectie
periode van bestaan 1919 - 1962
organisatie en inrichting de Farmaceutische Hoofdinspectie maakte samen met onder andere de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid, deel uit van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid
zij viel tot 1918 onder de minister van Binnenlandse Zaken, daarna onder de minister van Arbeid en vanaf 1933 onder de minister van Sociale Zaken
na de reorganisatie van 1919/20 kwam de Farmaceutische Hoofdinspectie inspectie op zichzelf t...
taak, activiteiten het takenpakket van de inspectie bestond in de periode 1919-1962 uit:
a) handhaven van wetten en wettelijke regelingen op het terrein van de volksgezondheid en de gezondheidszorg
b) adviseren, gevraagd en ongevraagd, van de minister op het voornoemde terrein
c) onderzoek naar de toestand van de volksgezondheid en uitbrengen van rapporten daarover aan de minister
...
typering
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid openbaar
omvang; inventarisnummers voor bewerking: 29 meter
na de bewerking: 1,5 meter
111 inv. nrs.
Uitgebreide beschrijving