Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Federatie van Verenigingen voor Ziekenhuisverpleging in Nederland
naam, varianten Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging
FVZ
F.V.Z.
FVVZ
F.V.V.Z.
periode van bestaan 1925 - 1968
organisatie en inrichting de Federatie werd opgericht in 1925
op initiatief van een vereniging in Leiderdorp kwam men voor het eerst bijeen op 16 september 1925
op 15 mei 1926 werd door de algemene ledenvergadering een reglement aangenomen dat op 17 mei 1926 in werking trad
volgens de statuten van 1939 was het doel van de vereniging: “de bevordering van de belangen der aangesloten vereniginge...
typering
vindplaats Stichting Historie Ziekenfondswezen, Zeist
de stukken bevonden zich in juli 2004 in het depot van het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam
openbaarheid niet openbaar
geïnteresseerden dienen zich van tevoren te wenden tot de beheerder dr. K.P. Companje, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, sectie Medische Geschiedenis
omvang; inventarisnummers 10 meter
Uitgebreide beschrijving

Nadere Toegang