Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Katholieke Artsenvereniging
naam, varianten Rooms Katholieke Artsenvereniging
KAV
K.A.V.
periode van bestaan 1919 - 1968
organisatie en inrichting opgericht in 1919 door officier van gezondheid P. Verberne
de vereniging had een hoofdbestuur met tussen de 7 en 15 leden, afdelingen zoals de Vereniging van R.K. Directeuren van Ziekenhuizen en onderafdelingen
in 1933 waren er 4 onderafdelingen erkend
begin 1942 werd de vereniging door de Duitsers opgeheven en in 1945 heropgericht
de ...
taak, activiteiten doel was de katholieke beginselen te doen doordringen in de medische praktijk
de vereniging gaf sedert 1921 een eigen blad uit en had een informatiebureau.
typering
vindplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
openbaarheid beperkt
zij die het archief willen raadplegen dienen zich eerst te wenden tot het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen
omvang; inventarisnummers 7,87 m.
399 inv.nrs.
Uitgebreide beschrijving