Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Commissie van Advies voor het Ziekenfondswezen
naam, varianten geen
niet te verwarren met een gelijknamige commissie uit 1936 die de minister van Sociale Zaken adviseerde over een nieuwe ziekenfondswet (zie hierover de nadere toegang op de afdeling Volksgezondheid, inv. nr. 866).
periode van bestaan 1945 - 1948
organisatie en inrichting De Commissie werd door de minister van Sociale Zaken in januari 1946 ingesteld en was bedoeld als een tijdelijke voorziening in afwachting van een op te richten Ziekenfondsraad
de Commissie bestond uit zeven ambtelijk deskundigen, vijf vertegenwoordigers van de ziekenfondsen, twee vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid en zeven vertegenwoordigers van organisaties van medewerkers
voorzitter was dr. ...
taak, activiteiten adviseren van de minister van Sociale Zaken over ziekenfonds-aangelegenheden
een belangrijke activiteit was het opstellen van een advies aan de minister van Sociale Zaken c.a. over een ziekenfondswet ter vervanging van het Ziekenfondsenbesluit (1941)
voor dit doel werd op 23 mei 1947 een z..g. kleine commissie gevormd die op 9 april 1948 voor het laatst bijeenkwam.
typering
vindplaats a) College voor Zorgverzekeringen, Diemen
het archief is als een retroactum toegevoegd aan het in november 2004 niet toegankelijke archief van de Ziekenfondsraad dat op dat moment weer beheerd werd door het College voor Zorgverzekeringen
dit archief valt onder de Archiefwet (1995) en moet worden bewerkt volgens de selectielijst handelingen van de minister van Sociale Zaken c.a., het CTSV en rechtsvoorgangers...
openbaarheid a) niet openbaar
b) niet openbaar
geïnteresseerden dienen zich van tevoren te wenden tot de beheerder dr. K.P. Companje, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, sectie Medische Geschiedenis
omvang; inventarisnummers a) en b) onbekend
achterin het dossier over de instelling en de samenstelling van deze commissie bevindt zich een lijst van 87 dossiers van deze commissie
mogelijk is dit een oude archiefinventaris.
Uitgebreide beschrijving

Nadere Toegang