Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Medisch Contact
naam, varianten MC
M.C.
in sommige stukken is er sprake van het Medisch Centrum
periode van bestaan 1941 - 1945
organisatie en inrichting organisatie van artsen die zich niet wensten te conformeren aan de eisen van de Duitse bezetter en geen lid wilden worden van de door dezen ingestelde Artsenkamer
Medisch Contact ontstond in de zomer van 1941 toen het Hoofdbestuur van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst zich een Duitsgezinde adviseur liet opdringen
de leiding van de organisatie was in maart 1943 in handen van: J.J. Br...
taak, activiteiten Medisch Contact organiseerde het artsenverzet onder meer door informatie te verspreiden over de door de bezetter genomen maatregelen.
typering
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid beperkt
voor stukken jonger dan 60 jaar is toestemming van de secretaris-generaal van de Kon. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst vereist
omvang; inventarisnummers 0,25 meter
  49 inv. nrs.
Uitgebreide beschrijving