Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg
naam, varianten SSIG
S.S.I.G.
SIG
S.I.G.
periode van bestaan 1955 - 1968
organisatie en inrichting de Stichting werd bij notariële akte van 27 januari 1955 in het leven geroepen door zeven instellingen, te weten:
de Permanente Commissie van Overleg uit Instellingen van Gezondheidszorg
Stichting voor verzekering tegen Ziekenhuis- en Operatiekosten  “Vezeno”
Middenstands Verplegingsfonds Oost-Nederland
Coöperati...
taak, activiteiten doel was kandidaat-verzekerden “die bij aanmelding op grond van hun leeftijd of gezondheidstoestand moeten worden geweigerd dan wel slechts onder beperkende bepalingen in de normale verzekeringen kunnen worden aanvaard, zonder voorafgaande selectie naar leeftijd of gezondheidstoestand te verzekeren tegen het risico van ziekenhuisverpleging, sanatoriumverpleging, klinisch specialistische hulp, bijkomende kosten enz. “ (uit brief van het bestuur van de Stichting aan de m...
typering
vindplaats Stichting Historie Ziekenfondswezen, Zeist
in oktober 2003 bevonden de stukken zich in het depôt van de bibliotheek van de afdeling Metamedica, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam.
openbaarheid niet openbaar
geïnteresseerden dienen zich van tevoren te wenden tot de beheerder dr. K.P. Companje, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, sectie Medische Geschiedenis.
omvang; inventarisnummers 0.90 meter
Uitgebreide beschrijving