Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Centraal Overleg van Ziekenfondsorganisaties
naam, varianten COZ
C.O.Z.
periode van bestaan 1947 - 1956
organisatie en inrichting overlegorgaan van een groot aantal koepels van ziekenfondsen dat op 9 mei 1947 voor het eerst bijeenkwam
aanleiding was de onrust rond de z.g. stopcirculaire (deze uit 1942 stammende maatregel verbood verzekerden binnen een werkgebied van ziekenfonds te veranderen behoudens verhuizing)
men wilde geen vaste organisatie en geen deelname van de ziekenhuisverplegings-verenigingen
...
taak, activiteiten op 9 mei 1947 werd het doel als volgt geformuleerd: “ om te komen tot het treffen van gemeenschappelijke regelingen, opdat intrekking van de Stopcirculaire niet zal leiden tot vroegere verhoudingen (o.a. concurrentie in de ziekenfondswereld). Het is daarom nodig tot een zo groot mogelijke samenwerking te komen, ??
het COZ was een overlegorgaan van ziekenfondsorganisaties
...
typering
vindplaats Stichting Historie Ziekenfondswezen, Zeist
openbaarheid niet openbaar
geïnteresseerden dienen zich van tevoren te wenden tot de beheerder dr. K.P. Companje, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, sectie Medische Geschiedenis
omvang; inventarisnummers onbekend
Uitgebreide beschrijving