Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Stichting Autonome Ziekenfondsen
naam, varianten SAZ
S.A.Z.
periode van bestaan 1951 - 1968
organisatie en inrichting opgericht op 6 april 1951 door de maatschappijziekenfondsen in Nijmegen, Breda en Venlo
later sloten de maatschappijfondsen in Eindhoven en Bergen op Zoom zich aan
deze fondsen waren gekant tegen het centralisatiestreven van de Federatie “V.M.Z.”
zij wilden hun autonomie behouden, terwijl zij uitgingen van de katholieke beginselen voor ziekenfondsverzekering ...
taak, activiteiten overlegorgaan
over concrete activiteiten is weinig bekend, omdat het archief van de organisatie verloren is gegaan
typering
vindplaats niet van toepassing
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers onbekend
Uitgebreide beschrijving