Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Algemene Raad ter bevordering van het Ziekenfondswezen
naam, varianten vaak aangeduid als de Algemene Raad
periode van bestaan 1929 - 1934
organisatie en inrichting opgericht op 31 oktober 1929 door het NVV en het CNV (de katholieken wilden wel met de Raad samenwerken, maar weigerden erin zitting te nemen) en de Landelijke Federatie ter behartiging van het Ziekenfondswezen
in 1931 bestond er een Dagelijks Bestuur
secretaris was A.W. van Schaik, tevens secretaris van de Landelijke Federatie te Utrecht
vanaf 1931 ontstonden er conflicte...
taak, activiteiten het voeren van propaganda voor het ziekenfondswezen onder georganiseerde arbeiders, het stichten van nieuwe onderlinge fondsen, het bevorderen van eenheid in de ziekenfondswereld en het bijdragen aan een wettelijke regeling van de ziekenfondsen
via de Algemene Raad werkten de onderlinge fondsen samen met een deel van de vakbeweging
men raakte ondanks de goede bedoelingen echter verder van het doel af.
typering
vindplaats Stichting Historie Ziekenfondswezen, Zeist
openbaarheid niet openbaar
geïnteresseerden dienen zich van tevoren te wenden tot de beheerder dr. K.P. Companje, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, sectie Medische Geschiedenis
omvang; inventarisnummers 0,5 meter
6 banden
Uitgebreide beschrijving

Nadere Toegang