Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Farmacie
naam, varianten Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Pharmacie
periode van bestaan 1890 - 1968
organisatie en inrichting opgericht in 1842 als beroepsorganisatie van Nederlandse apothekers
de Maatschappij had afdelingen, ‘departementen’ genaamd
na de Tweede Wereldoorlog was er een Vertegenwoordigend College.
taak, activiteiten de taakstelling van de Maatschappij leek veel op die van de Kon. Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst
hoewel conflicten soms voorkwamen, werkten beide beroepsgroepen nauw met elkaar samen.
typering
vindplaats a) Nationaal Archief, Den Haag, periode 1842-1960
b) Nationaal Archief ,Den Haag, periode 1960-1981
openbaarheid a) volledig
b) volledig
omvang; inventarisnummers a) onbekend
1058 inv. nrs.
b) onbekend
inv. nrs. 1059-2526
a-b) 123,50 meter
2526 inv. nrs.
Uitgebreide beschrijving