Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Geneeskundig Staatstoezicht
naam, varianten geen
periode van bestaan 1870 - 1902
organisatie en inrichting anders dan zijn voorloper de Provinciale Commissies van geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht was het Geneeskundig Staatstoezicht een ambtelijk orgaan
in 1865 werden 7 inspecteurs en 7 adjunct-inspecteurs benoemd in: Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, Gelderland en Utrecht, Friesland en Groningen en Overijssel en Drenthe
er was niet, zoals later, in Den Haag een hoofdinspectie ...
taak, activiteiten de taak was:
a) onderzoek naar de staat van de volksgezondheid
b) handhaven van wetten en gemeentelijke verordeningen op het gebied van de volksgezondheid
c) adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken, onder wie de volksgezondheid viel
de inspecteurs hadden opsporingsbevoegdheid, maar konden de gemeentebesturen niet dwingen om maatre...
typering
vindplaats a) het archief van de inspecteurs in Zeeland: Zeeuws Archief, Middelburg
b) idem inspecteurs in Noord-Holland: Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem
opgenomen in het archief van het Geneeskundig Staatstoezicht over de periode 1801-1871 dat een omvang heeft van 17 meter
c) de archieven van de andere inspecteurs: onbekend
openbaarheid a) en b) volledig
c) niet van toepassing.
omvang; inventarisnummers a) 38 inv. nrs.
b) 6 inv. nrs.
c) onbekend.
Uitgebreide beschrijving

Nadere Toegang