Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Permanente Commissie van Overleg uit Instellingen van Gezondheidszorg
naam, varianten P.C.O.G.
PCOG
in sommige stukken ook wel aangeduid als ‘de Contactcommissie’
periode van bestaan 1950 – 1968
organisatie en inrichting overlegorgaan van bovenbouwen dat na enkele voorbereidende bijeenkomsten op 9 maart 1950 voor het eerst bijeenkwam
dit waren particuliere verzekeraars (stichtingen of coöperaties) die zich toelegden op de verzekering van hen die boven de welstandsgrens vielen tegen kosten van opname in ziekenhuis of sanatorium en niet-klinische specialistische hulp
alleen instellingen zonder winstoogmerk die samenwerkte...
taak, activiteiten de Commissie was bedoeld als een overlegorgaan, waarin zaken besproken en zo mogelijk gezamenlijk geregeld zouden worden en waar statistisch materiaal werd verzameld
vanuit de commissie ontstond in 1955 de Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg die optrad als herverzekeraar voor moeilijke gevallen (zie ook voorl. inv. nr. 14)
in het reglement van 1964 werd het doel omschreven als “zijn led...
typering
vindplaats Stichting Historie Ziekenfondswezen, Zeist
openbaarheid niet openbaar
geïnteresseerden dienen zich van tevoren te wenden tot de beheerder dr. K.P. Companje, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, sectie Medische Geschiedenis.
omvang; inventarisnummers 1 meter
Uitgebreide beschrijving

Nadere Toegang