Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Nederlandse Artsenkamer en Vereniging van Ziekenfondsartsen
naam, varianten vaak afgekort als resp. AK of A.K. en NVZA of N.V.Z.A.
periode van bestaan 1941 - 1945
organisatie en inrichting de Artsenkamer werd opgericht op 20 december 1941 door de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied tegelijk met de Nederlandse Vereniging van Ziekenfondsartsen
wat later werden soortgelijke organisaties opgericht voor tandartsen en apothekers
alle artsen werden automatisch lid
op 20 december 1941 werd de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst...
taak, activiteiten Artsenkamer en Vereniging waren nationaal-socialistische organisaties met publiekrechtelijke bevoegdheden die moesten dienen om de artsen in te schakelen in het Duitse beleid ten aanzien van de volksgezondheid
de organisatiestructuur was vrijwel gelijk aan die in het Duitse Rijk.
typering
vindplaats de vindplaats van de archieven is onbekend
in elk geval zijn zij niet aanwezig in het Nationaal Archief of op het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
het NIOD bezit wel drie hierna beschreven mappen over artsen tijdens de Tweede Wereldoorlog (Doc II ‘Artsen’ en ‘artsenverzet’)
openbaarheid beperkt
zij die het archief willen raadplegen moeten de gebruikelijke verklaring ondertekenen
omvang; inventarisnummers 3 portefeuilles
Uitgebreide beschrijving