Nadere toegangen

 
English | Nederlands

Archief van de Centrale Bond van onderling beheerde Ziekenfondsen, 1937-1970

Bijbehorend Format: Centrale Bond van onderling beheerde Ziekenfondsen

Nadere toegang


doos met stukken over de viering van het 40-jarig en 50-jarig jubileum van de Bond (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 86, voorl. nr. 194)Jubilea gevierd bij het 40- en 50-jarig bestaan in gevierd in resp. 1953 en 1963. Ten behoeve van deze vieringen en een gedenkboek heeft men uit het eigen archief een collectie gevormd. Deze bestaat uit veel krantenknipsels en losse, vaak anonieme aantekeningen.vermeldenswaard zijn:

  • adres van de Vereniging "Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand" te Deventer aan de Tweede Kamer tegen het ontwerp ziekenfondswet van minister Slingenberg, november 1936;
  • toelichting van het Hoofdbestuur van de Bond over de kwestie met "Ziekenzorg" in Utrecht, behorend bij het jaarverslag 1937
    NB: het ziekenfonds "Ziekenzorg" dreigde bankroet te gaan, waarna de Bond ingreep en zich een conflict ontwikkelde;
  • tekst van een voordracht gehouden door A.E.J. de Vries-Bruins voor de Medische Sectie van de Socialistische Vereniging tot bevordering van de studie van Maatschappelijke Vraagstukken op 9 mei 1936 over het ziekenfondswezen in Nederland NB: een overdruk vermoedelijk uit het tijdschrift "De Vakbeweging" van het NVV;
  • artikel door dr. W. Schuurmans Stekhoven in "De Sociale Zekerheidsgids" jaargang 32, nr. 2 getiteld "Nieuwe lijnen voor een nieuwe ziekenfondswet"
    NB: de schrijver was arts-advocaat te Scheveningen en pleitte voor een verregaande concentratie, zodat er nog maar 5 of 6 landelijke ziekenfondsen zouden overblijven.